Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overgang Oppfølging Telling Rådgiversamling 8. november 2011 v. Prosjektleder Knud-Erik Gissel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overgang Oppfølging Telling Rådgiversamling 8. november 2011 v. Prosjektleder Knud-Erik Gissel."— Utskrift av presentasjonen:

1 Overgang Oppfølging Telling Rådgiversamling 8. november 2011 v. Prosjektleder Knud-Erik Gissel

2 Prosjektledelse 2011-12 NyGIV overgang Prosjektleder Ytre Midthordaland Anne.Swensson@fjell.kommune.no Prosjektleder Hardanger / Voss Elin.Klette@voss.kommune.no Prosjektleder Bergen kommune Kjersti.werner@bergen.kommune.no Prosjektleder Hordaland fylkeskommune knud-erik.gissel@post.hfk.no www.hordaland.no/nygiv

3 Bakgrunn ”Ungdommer som ikke fullfører videregående opplæring sliter med å skaffe seg arbeid. De fleste jobber krever datakunnskaper, språkkunnskaper eller matematikk. Derfor er kampen mot frafall så viktig” Jens Stoltenberg til VG, august 2010

4 Mål  Ny GIV er startskotet for ein nasjonal dugnad for å få fleire til å fullføre skulegangen.  Alle gode krefter både lokalt og nasjonalt skal dra i same retning.  Satsinga Ny GIV vil pågå fram til 2013.  Skal gje varige strukturar.

5 Nasjonal dugnad ??  Dugnad er et felles utført og vanligvis ulønnet og frivillig arbeid av betydning for fellesskapet eller en enkeltperson.frivillig arbeid

6 Tre prosjekt Overgang  Tilbod til dei 10% svakast presterande elevar  Intensiv opplæring i lesing, skriving og rekning  Siste halvår i 10. trinn og over i vidaregåande Oppfølging  Varig og samordna oppfølging av unge utanfor opplæring og arbeid  Dei som er i ferd med å slutte og dei som har vore utanfor ein periode  Partar: Skular, oppfølgingsteneste, fagopplæring og NAV Teljing  Statistikk  Nasjonalt  Gjennomføringsbarometer

7 Ikkje 30 % frafall Mål: 75 fullført i 2015

8 Citat af Søren Kierkegaard: Dansk Filosof, cand. theol. og magister 1813 - 1855 At hjælpe er at forstå. ”Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først finde derhen,hvor han befinder sig og begynde lige der.”

9 Historikken Satsing mot frafall i mange år Fleire Fullfører Styringsgruppe Fleire Fullfører med Ny GIV Stor brede i Hordaland

10 Målsetting Ny GIV-overgang:  Kommunen og fylkeskommunen skal etablere eit varig samarbeid om tiltak for å betre elevane sine føresetander for å fullføre og bestå vidaregåande opplæring  Auke motivasjon hjå elevane for og evne til å gjennomføre vidaregåande opplæring. –blant anna gjennom ein styrking av deres grunnleggande lese-, skrive- og rekneferdigheiter.

11 Ny formulering i opplæringslova § 13-3 c Som t.d.: Informere, rettleie og spreie erfaringar vekomande kvalitetsutvikling i grunnopplæringa –Stimulere til samarbeid  Herunder sjå det 13 årige opplæringsløpet i samanheng –Spreie informasjon om andre relevante saker innan opplæring Fylkeskommunen skal, etter oppdrag frå departementet rettleie om og bidra til, kvalitetsutviklingstiltak som kan gi god samanheng mellom grunnskole og vidaregåande opplæring.

12 20112011-20122012-20132013-2014 Ungdomsskoler840 (+8)42 nye ( + 48 )90 vgs5 vgs29 ( +5 )12 nye ( + 34 )46 KommunarBergen1333 Prosjektleiing2 mill kr3 mill kr4 mill kr Bergen vest + ( 96 elevar ) 10 kl + Sommer- aktivit et vg1Vg2Vg3 Læreplass Bergen, Hardanger Sotra, Askøy 10 kl + sommaraktivitet vg1vg2 HFK ( 600 elevaer ) 10 kl + sommarvg1 Ny GIV Overgang 2011 - 14

13 Videreføres i vgs etter behov Vi skal bygge bru Tilbod til elevar, 10% Vidaregåande opplæring Overgangen er eit kritisk punkt Skolering: 2 lærarar pr skole 10. klasse Skolering: 2 lærarar pr skole Intensiv opplæring Yrkesretting av fellesfag Avvik frå opplæringsloven

14 Yrkesretting av felles fag, Åsane vgs

15 Karakterer fra grunnskolen har stor betydning for gjennomføring

16 Tiltak  Utvalg av elever –10 % svakest presterende  Frivillig tilbud  Informasjon (elever, foreldre)  Unngå stigmatisering  Ny GIV - status  Praktisk tilrettelegging  Innhold og metodikk  Sammenheng mellom Ny GIV og opplæringen ellers  Tilrettelegging rundt prøver / tentamen Intensiv opplæring etter jul 10.trinn  Omfang 8 – 10 t/u –Grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter –Læringsstrategier –Vurdering for læring  Organiseringsform i Bergen: egne grupper Ikke for store og ikke for små.  Videreføres etter behov i videregående opplæring i vg1 og vg2  Ikke Mer av det samme  Men Praksisnær konkretisering

17 Felles kompetanseheving Faglige kurs –1 matematikk og 1 norsk lærer –Felles for de 2 skoleslag –3 + 2 + 1 dag –Ansvar: de nasjonale sentre –Spredning på skolen –til alle fag  Felles nettverk Ekstra fra HFK  Tilbud til 400 lærer i ungdomskole og vgs  2 dage i våren 2012 og 2 dage høst 2012

18 link

19 Link

20 Overgangen 10. trinn til videregående opplæring Overgangsprosedyre: Elevar frå Ny GIV ordning  Identifiserast på VIGO/inntaklistene  Telefonkontakt før skulestart  Blir inviterte inn på skulen før skulestart  Kontakt med NyGIV lærer på videregående skole  Blir tilbudt forkurs med vekt på grunnleggande ferdigheiter og studieteknikk  Eleven er kjend og skolen kan starte tilpassa opplæring frå dag ein !

21 Overgangen fra 10. klasse til vgs Elevene som deltar i Ny GIV-ordningen vil bli spesielt ivaretatt ved overgangen til videregående skole. De vil også få oppfølging gjennom de to første årene.  Du får kontakt med Ny GIV-lærerne på den videregående skolen. Han eller hun vil holde jevnlig kontakt med deg gjennom skoleåret.  Når du vet hvilken skole du skal begynne på, i begynnelsen av august, får du en telefon hvor du blir invitert til et besøk på skolen før skolestart, gjerne sammen med dine foreldre.  Du får tilbud om et Ny GIV oppfriskingskurs ved skolestart  Du får en startsamtale[1] med din kontaktlærer en av de første dagene. Foreldre blir også invitert. Målet med samtalen er å bli kjent med deg slik at vi kan gi deg en best mulig start på videregående skole. Vi vil for eksempel snakke om dine interesser, dine fremtidsplaner og om hvilke forventninger du har til din nye skole.  Din videregående skole har noen tilbud om ekstra faglig hjelp. Du kan få tilbud om å delta dersom du har behov for det. NB Skoleåret 2011-2012 er det bare fem[2] av de videregående skolene som er med i Ny GIV-prosjektet. Punktene over gjelder i utgangspunktet spesielt for disse skolene. [1] Startsamtale er et tilbud til alle elever [2] Fyllingsdalen vgs, Olsvikåsen vgs, Laksevåg vgs, Årstad vgs og Åsane vgs

22 Forkurs på videregående skole  Videregående skoler kontakter eleven primo august  2 dages forkurs ved 4 av 5 videregående skoler FØR skolestart  70% Takket ja til tilbud om forkurs  Døme på forkurs: –Bli kjent –Skoleekskursjon –Studieverksted –It`s learning – kalender, mapper, prosjekter –Ulike hjelpemidler i fagene – ordbok, kalkulator, nettressurser –Grunnleggende begrep  I norsk og matte –Bli kjent med bøkene  Konkurranse: Finne ting i bøker –Oppfriskningsøkter  Quiz –Lunsj/frukt  Bra motivasjon  God relasjonsbygning

23 Status Ny Giv 10 august 2011 Skole ASK Ø Y VIDEREG Å ENDE SKOLE1 AUSTEVOLL VIDAREG Å ANDE SKULE1 BJ Ø RGVIN VIDEREG Å ENDE SKOLE5 FYLLINGSDALEN VIDEREG Å ENDE SKOLE13 LAKSEV Å G VIDEREG Å ENDE SKOLE16 L Ø NBORG VIDEREG Å ENDE SKOLE2 NORHEIMSUND VIDAREG Å ANDE SKULE1 OLSVIK Å SEN VIDERG Å ENDE SKOLE11 OS VIDAREG Å ANDE SKULE1 SANDSLI VIDEREG Å ENDE SKOLE4 SL Å TTHAUG VIDEREG Å ENDE SKOLE1 SOTRA VIDAREG Å ANDE SKULE, AVD. BILD Ø Y1 STEND VIDAREG Å ANDE SKULE1 Å RSTAD VIDEREG Å ENDE SKOLE23 Å SANE VIDEREG Å ENDE SKOLE4 85 Elever med NyGIV fordelt på mange skoler

24 Tilbud på programområder KursnavnNyGIV Alle HFK Bygg og anleggsteknikk1720 %7 % Design og h å ndverk56 %4 % Elektrofag45 %8 % Helse- og sosialfag1619 %11 % Medier og kommunikasjon11 %4 % Mus/dans/drama - drama11 %3 % Naturbruk22 %3 % Restaurant- og matfag78 %3 % Service og samferdsel22 %4 % Studiespesialisering1416 %39 % Teknikk og ind. produksjon1619 %12 % 85100 %

25 Tilbud i forhold til ønske Ø nskenrNyGIV Alle HFK 15160 %86 % 21416 %8 % 356 %3 % 4911 %2 % 534 %1 % 622 % 811 % 85

26 Medier og kommunikasjon Bygg og anleggsteknik k Restaurant- og matfag Helse- og sosialfag Bygg og anleggsteknikk Medier og kommunikasjon Bygg og anleggsteknik k Medier og kommunikasjon Helse- og sosialfag Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Teknikk og ind. produksjon Helse- og sosialfagStudiespesialisering Service og samferdselElektrofag Bygg og anleggsteknikkElektrofag Service og samferdselElektrofag Service og samferdsel Restaurant- og matfag

27 ElektrofagStudiespesialiseringHelse- og sosialfag ElektrofagStudiespesialiseringDesign og h å ndverk Elektrofag Teknikk og ind. produksjonRestaurant- og matfag Teknikk og ind. produksjon Elektrofag Teknikk og ind. produksjon Bygg og anleggsteknikk Medier og kommunikasjon Helse- og sosialfagRestaurant- og matfagElektrofag Helse- og sosialfagRestaurant- og matfag Teknikk og ind. produksjon Bygg og anleggsteknikk Mus/dans/drama - drama

28 Elektrofag Teknikk og ind. produksjon ElektrofagTeknikk og ind. produksjon Bygg og anleggsteknikkHelse- og sosialfag Bygg og anleggsteknikkHelse- og sosialfag Restaurant- og matfagHelse- og sosialfag Restaurant- og matfagHelse- og sosialfag Service og samferdsel Design og h å ndverk

29 Hvem er i fare for frafall ? Noko indikasjonar er  Stort fråvær  Dårlege karakter frå ungdomsskulen / kunnskapsnivå / kunnskapshull  Elevar der ikkje har fått 1.ønskje oppfylt  Foreldres utdanningsnivå  Minoritetsspråklege  Busituasjon  Elevar på særskilt inntak  Elevar med meldeskjema

30 Fraværet er en indikator

31 Nærværsfaktorer FRAVÆRSFAKTOR  UMIDDELBARE GRUNNENE ELEVER HAR TIL Å VELGE BORT SKOLEN NÆRVÆRSFAKTORER  GODE MESTRINGSOPPLEVELSER  TILPASSET UNDERVISNING  MOTIVASJON  FØLELSE AV TILHØRIGHET OG VENNSKAP  INDIVIDUELL OPPFØLGING  SYNLIGHET  TRYGGHET  OPPLEVD FAGLIG FREMGANG  MEDBESTEMMELSE  GODE RAMMER FOR HVERDAGEN  +++ Frå rapporten: Intet menneske er ein Øy, Evaluering tiltak satsning mot fråfall

32 Kritiske faktorar  Tro på prosjektet  ”Dei rette lærarane”  God informasjon i heile skolen  God informasjon til elevar og føresette  Praktisk tilrettelegging (rom, materiell...)  Gi gruppa status  Mestringsopplevingar

33 Resultat  Karaktermessig fremgang  Markant i matematikk  Økt motivasjon  Kartlegging skolestart vgs

34 Suksesskriterier  Motivasjon –Start med frivillighet på 10 trinn  Ikke mer av det samme  Lærer som –kan bygge gode relasjoner –Gi mestringsopplevelser  Undring –Forskning påviser at nivå differensiering ikke fremmer læring. –Oppnår mestringsopplevelser –Men elevene er fornøyde –Ingen stimatisering –Elever etterspør ”NyGIV gruppe aktiviteter” i vgs

35 Vil «tvinge» flere tiendeklassinger ut i sommerjobb Sommermånedene kan være kritiske for de elevene som sliter mest.  Vi foreslår nå et opplegg der vi subsidierer –sommerjobber, –sommerskole eller –forkurs  til de elevene som er aller mest i faresonen for å ikke gjennomføre videregående opplæring, utdyper kunnskapsministeren  Publisert 09.03.11 - 10:23, endret 11.03.11 - 00:41 (VG NETT) Kunnskapsministeren satser 5 millioner på nytt ungdomsskoleprosjekt

36 Ny GIV sommeraktivitet  Uke 26-27 undervisning og aktivitet –Samarbeid med Røde Kors Askøy  Uke 28-32 Cafe med rettleiing –Samarbeid med Røde Kors Bergen  Uke 31-32 Minifolkehøgskole –Samarbeid med Nordhordaland Folkehøgskole  Uke 32 forkurs på vgs –På dei 5 vgs

37 Gode rammer Sted Askøy videregående skole Viktige Frivillige fra Røde Kors  Frokost.  Lunsj med lune retter  14 av 18 mener maten har hatt betydning for prestasjonene under sommerskolen.

38 Evalueringer/sitater om sommer med NyGIV Jente om jobb  Det var gøy og jeg fikk se hvordan det var å jobbe der. Men det ble litt kjedelig og av og til måtte vente på nye arbeidsoppgaver. Jente om skole  Flinke lærere og variert undervisning. Litt for mye matte og det skulle vært flere fag. Gutter om jobb  Det var første gangen jeg jobbet, og det var så bra.  Det var gøy og spennende, jeg har lært mye.  Nå vet jeg hvordan de som jobber føler, og det var helt nytt for meg.

39 Statistikk www.regjeringen.no/nygiv www.hordaland.no/nygiv

40 Prosjektledelse 2011-12 NyGIV overgang Prosjektleder Ytre Midthordaland Anne.Swensson@fjell.kommune.no Prosjektleder Hardanger / Voss Elin.Klette@voss.kommune.no Prosjektleder Bergen kommune Kjersti.werner@bergen.kommune.no Prosjektleder Hordaland fylkeskommune knud-erik.gissel@post.hfk.no www.hordaland.no/nygiv


Laste ned ppt "Overgang Oppfølging Telling Rådgiversamling 8. november 2011 v. Prosjektleder Knud-Erik Gissel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google