Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jeg er en av de kreativt ”gale”. Jeg er en kvinne som fikk diagnosen ADHD i en alder av 44 år. Jeg vil ikke stå fram. Ikke foreløpig. Men jeg går med et.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jeg er en av de kreativt ”gale”. Jeg er en kvinne som fikk diagnosen ADHD i en alder av 44 år. Jeg vil ikke stå fram. Ikke foreløpig. Men jeg går med et."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jeg er en av de kreativt ”gale”. Jeg er en kvinne som fikk diagnosen ADHD i en alder av 44 år. Jeg vil ikke stå fram. Ikke foreløpig. Men jeg går med et foster under bringen. Et foster jeg skal nære og føde og til sist stolt holde opp for hele verden… Når jeg er rede. Og når verden er klar til å ta imot, skal barnet skrike så det høres. Det skal hjelpe oss med å sortere. Sette alt i system. Den kreative galskapen. Kunstnersjelen. Tilbøyeligheten til avhengighet. Angst. Uro. Hyperaktivitet. Dette barnet heter ADHD.

2 Pernille Dysthe

3 En reddende rektor • Jeg var en av de elevene man i dag vil si har «spesielle behov».

4

5 • Dansken som rev norske skolevegger! • Frank Klinkby, • Leksvik videregående skole

6 •2000: •Skolen nedleggingstruet •Helt avgjørende at alle måtte være med i prosessen: •det hjelper ikke å lage nye strukturer hvis man ikke greier å bryte ned eller endre den gamle kulturen. •viktig å unngå at det utvikler seg elitegrupper i omstillings-arbeidet, derfor måtte alle stå sammen om dette løftet. •Forandringene i fornyelsesprosjektet skulle være gjennomgripende på tre hovedområder: •den faglige og pedagogiske praksis •organiseringen av personalet •de fysiske forholdene i bygninger og klasserom. •Alt måtte forandres. Samtidig. Rektor Frank Klinkby, Leksvik Videregående: ”Rengjøringspersonalet er også en del av det pedagogiske personalet på en skole.”

7 •Revolusjonerende pedagogisk plattform utviklet, aldri vært gjort tilsvarende i Norge •Stor fleksibilitet i studieplanenes sammensetning krever omfattende tverrfaglig samarbeid mellom lærerne •- som er en forutsetning for at skolen skal utvikle seg som en lærende organisasjon •Lærerne gav rektor disposisjonsrett over arbeidstiden •Lærerne hadde arbeidsplasser sammen med elevene •Flere elever, måtte utvide lokalene: Kjøpte fabrikkbygning •Kjøpte restaurant for å drive restaurant- og matfagene •Undervisning utenfor klasserommet ”Rev alle vegger vi kunne rive”

8 2005: •Demonstrasjonsskole •Fra 2 til 7 linjer •Doblet elevtallet •Søkere fra hele landet •Karakterene blant de beste i fylket, og skolen i øverste sjikt også på det nasjonale plan. •1 % dropout •”Vi ønsker så inderlig at våre elever skal lykkes.” Skapte netto tilflytting til Leksvik

9 HYPOTESE: GODE REKTORER = GODE SKOLER dårlige rektorer = dårlige skoler

10 •Røyse Skole, Hole •Gamlebyen Skole, Oslo •Lyse Montressori, Oslo •Løkeberg Ungdomskole, Bærum •Ringstabekk Ungdomskole, Bærum •Borge Ungdomskole, Fredrikstad •Brusetkollen skole og ressurssenter, Asker •Hemne Videregående, Kyrksæterøra •Horten Videregående •Ullern Videregående, Oslo •Sandefjord Videregående Intervjuet rektorer ved:

11 Hvorfor har vi dårlige skoler? • for lite penger og ressurser • dårlig lærerutdannelse • dårlige lærerlønninger • læreryrket lav status • myndighetene pålegger lærere og skolene for mange krav og oppgaver • for lite fokus på karakterer • for mye fokus på karakterer • åpne klasseromløse undervisningslokaler • tradisjonelle lukkede klasseromsløsninger • uengasjerte foreldre • glasurgenerasjonens barn som mangler god oppdragelse, disiplin og/eller pliktfølelse • etc etc www.begeistring.no 2010

12 Leif Østli, Borge ungdomsskole

13 Solfrid Grøndahl, Røyse skole

14 Thomas Koefoed, Brusetkollen skole

15 Karin Eger, Gamlebyen skole

16

17 Erik Tidmann Jørgensen, Sandefjord videregående skole

18 Ole Ledahl, Hemne videregående skole

19

20

21 Bjørn Bolstad, Stabekk ungdomsskole

22 Christine Borge, Løkeberg skole

23 Pål Riis, Ullern videregående skole

24 -Vi spurte foreldre, lærere og elever: Hva skal denne skolen være? – Pål Riis, Ullern vgs -Rektors oppgave er å holde fokus på visjonen og fremtiden, - glem det leie her og nå, få tak i det gode i livet, se fremover. – Thomas Koefoed, Brusetkollen skole og ressurssenter -Ingen barn våkner opp og tenker at ”I dag skal jeg sparke og slå” – Christine Borge, Løkeberg skole -Vi utdanner færre halliker og langere nå enn før. – Leif Østli, Borge og Jordal skole Flere rektor-sitater

25 -Lærerne kom i snitt åtte min. for sent til undervisningen. Det utgjør hele engelskundervisningen i løpet av et år. Og så snakker man om at det er for lite ressurser i skolen? - Leif Østli, Borge og Jordal skole -Ingen motsetning mellom å tenke resultatorientert og tenke dannelse og omsorg for den enkelte. – Ole Lehdal, Hemne vgs -Det finnes ikke mange nok gode ledere til alle norske skoler, rektor trenger støtte fra skoleeier. – Thomas Koefoed, Brusetkollen skole og ressurssenter Flere rektor-sitater

26 NINA OUSDAL – tjenesteleder i tre barnehager i Bærum

27 ROBERT ULLMANN – daglig leder i stiftelsen Kanvas barnehager

28 Kanvas’ lederprogram

29 Sokrates: All ny innsikt må komme innenfra ? Utfordre din samtalepartner gjennom å stille spørsmål

30 Hvordan kan jeg som leder motivere og begeistre hver enkelt av mine medarbeidere?

31 AMIGO skaper begeistring på jobben: • Anerkjennelse • Mestring • Inspirerende mål • Glede og humor • Oss: Vi-følelse og involvering

32 32 Formel:Se, bli sett, involvér!!

33 Begeistringsledelse: SE Observer Anerkjenn Bekreft BLI SETT Tydelighet Tilstedeværelse Tilgjengelighet Begeistrings- leder INVOLVER Inviter Engasjer Motiver

34 SER: •Ansvarliggjør, ser og involverer lærerne •Observerer, følger opp og støtter den enkelte lærer •Korrigerer uønsket adferd •Den enkelte elevs læring er skolens kjernevirksomhet •Fokus på å takle mangfoldet blant elevene BLIR SETT: •Etablerer felles visjon: Svaret på hvorfor jeg går på jobb •Fokuserer på resultater og utvikling hos lærere og elever INVOLVERER: •Skaper inkluderende prosesser (lærere, foreldre, elever) •Stimulerer til en lærende team-organisasjon •Strukturer og systemer som hindrer privatpraktisering •Involverer elevene i evalueringen av undervisningen (vgd) ” Riktig rektor”

35 Begeistringsledelse Sosialt / emosjonelt: Din nærmeste leder –sørger for at dine meninger blir tatt hensyn til –sprer arbeidsglede rundt seg –har stor respekt for deg –sørger for at det god stemning på jobben Faglig: Din nærmeste leder –legger til rette, slik at du får gjort jobben din –får frem det beste i sine medarbeidere –oppmuntrer deg til å videreutvikle deg i jobben –er stimulerende å jobbe for

36 Hvorfor har vi gode skoler? • Gode rektorer som er ledere • Tar utgangspunkt i og involverer skolens lærere, foreldre og elever • Klar, felles utviklet visjon for hele skolen • Lærere støttes, utvikles og jobber i team • Hele skolen er fokusert på møtet mellom lærer og den enkelte elev • Økonomi er rammebetingelser, - men undervisningen må ikke rammes

37 11 gode rektoregenskaper • Modig • Kreativ • Synlig • Evne til å utnytte ressurser • Delegeringsevne • Teambygger • Visjonær • Skjermer lærerne for ”administrativt” rask slik at de får drive undervisning • Veileder (og fjerner) lærere som ikke mestrer • Fokuserer på kjernevirksomheten – som er møtet mellom lærer elev. • Observerer undervisning

38 De dårligste i verdensklassen…

39 Trygg klasseledelse med Marte Meo Sissel Holten, forfatter og avdelingsleder Statped

40 EPOST = FARE!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

41 En reddende rektor • Jeg var en av de elevene man i dag vil si har «spesielle behov».

42 SE MEG!!!


Laste ned ppt "Jeg er en av de kreativt ”gale”. Jeg er en kvinne som fikk diagnosen ADHD i en alder av 44 år. Jeg vil ikke stå fram. Ikke foreløpig. Men jeg går med et."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google