Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ledelse når man ikke kan bruke penger som virkemiddel

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ledelse når man ikke kan bruke penger som virkemiddel"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ledelse når man ikke kan bruke penger som virkemiddel
Dagne Hordvei Nestleder Beredskaps- og Utenlandsavdelingen og leder for logistikk

2 Røde Kors skal avdekke, hindre og lindre lidelse og nød
Upartisk humanitet: Vi hjelper de som til enhver tid trenger det mest.

3 Røde Kors - Verdensomspennende og lokalt
414 Lokalforeninger 320 Hjelpekorps medlemmer frivillige 185 Nasjonalforeninger 100 millioner medlemmer globalt

4 Røde Kors’ arbeid internasjonalt
Nødhjelp Bistand Helse Redningsarbeid Feltsykehus Medisiner Utstyr Rent vann Kriseomsorg Kapasitetsbygging Nasjonale søsterforeninger Programstøtte Helse & HIV/AIDS Vann & Sanitær Ortopedi Katastrofeberedskap Utstyr Mat Tepper Telt Klær Røde Kors ideen – opplysningsarbeid Internasjonal Humanitær Rett (IHR) Gjenopp- bygging Sykehus Infrastruktur

5 Trender Globale Katastrofer
Øker i antall og styrke Økende forurensing, avskoging, tørkekatastrofer og global oppvarming Konflikter og grenser som flyttes – etnisitet, borgerkriger, vold mot kvinner, mat som våpen Nye utfordringer: epidemier, atom/biologiske våpen, forurensing, forflyttning av folkegrupper, industrielle utslipp… This means that the humanitarian imperative to help and assist will be continuously challenged. We need to continuously update, prepare, train, pre-position, be on alert for new types of disasters and complex disasters associated with conflict. OCHA reports 15 ongoing complex emergencies ICRC working in 80 countries Visited approx 600,000 detainees in 2004.

6 The poorest regions are continuously affected by disasters

7 Bandeh Aceh, Indonesia Dec 2004

8 Fattigdom som konfliktskapende faktor
The map shows civil wars in the period after the cold war and levels of Gross National Products (GDP) for Blue circles and squares represent internal and internationalised armed conflicts respectively. Considered to be an indicator on poverty, GDP figures are classified into three classes symbolised with a “the darker the more poor” metaphor. As the map shows, there is a close relation between poverty and internal conflict. Poverty is recognised as one of the strongest conflict generating factors, but there are disagreement on how we should interpret this relation. Some regard sivil wars as a dramatic way of sharing: The poor attempt to get their share which otherwise are consumed exlusively by multinational companies and the country’s elite. However, rebellion groups are seldom lead by the poorest. Collier & Hoeffler (2002) regard rebellion as a way of conquer the state or as much territory as needed in order for the leaders to reward those supporting the revolt. In a poor country, labour is inexpensive and it may be difficult finding work being better paid than do rebellion participation. Corrupt governments also use the public purse in order to advance their own interests. The country’s resources finance both revolt and suppression while the majority of the population remain poor. Also the country’s economy makes a difference on how the operators act, but there are no grounds to claim that economic difference in itself plays an important role regarding the outbreak of civil wars (from Gleditsch, 2002). GDP Source: Harvard economic data and CIA world factbook (2001). References: Collier, Paul & Anke Hoeffler, 'Greed and Grievance in Civil War', Quarterly Journal of Economics 117(00): , under utgivelse. Gleditsch, N.P Borgerkrig - menneskehetens svøpe. Økonomisk Forum. 56 (1):

9 UNHCR 2000 Some refugee crisis have lasted 50 years awaiting political agreements. World Refugee Survey 2000, US Committee for Refugees (USCR); World Development Report , World Bank, Washington DCYear published:2001Abstract:Displaced persons in the world at the end of 2000 Originator:Philippe RekacewiczSource:United Nations High Commission for Refugees HCR);

10 Nødhjelp Norges Røde Kors støtter ca. 100 hjelpeoperasjoner i mer enn 32 land. Organisasjonen satser spesielt på tiltak i den første, akutte fasen av en katastrofe. Hurtig reaksjon og rask assistanse til de nød-lidende er viktige mål.

11 Pakistan Oct 2005, transport bottlenecks

12 Kashmir, Oct 2005 Priority to Medical Evacuations

13 Feltsykehus Beredskapslager på Fornebu Kapasitet 100-150 senger
Trenet personell opptil 300 i databasen (leger, sykepleier, teknikere) Rask mobilisering

14 Bistand - programstøtte
Langsiktig Bilateralt samarbeid med andre nasjonale Røde Kors -foreninger Multilateralt samarbeid gjennom IFRC

15 Røde Kors ideen – Opplysningsarbeid
Røde Kors oppgaver i krig: Drive opplæring i Krigens folkerett blant de væpnede styrker Se til at de stridende parter overholder krigens lover Mekle mellom stridende parter

16

17 Røde Kors’ aktivitet i Norge
Redning og beredskap Omsorg Barn og ungdom Internasjonalt engasjement Førstehjelpskurs Redningsarbeid Ambulanser Beredskap Flyktningeguide Besøkstjeneste Visitortjeneste Ressurssentre Døråpner Røde Kors telefonen for barn og ungdom Leksehjelp ”Ferie for alle” Fangers barn Røde Kors Ungdom Barnas Røde Kors På flukt Opplysning om Internasjonal humanitær rett Delegatprogram

18 Hjelpekorps 13.500 medlemmer fordelt på 320 hjelpekorps
Koordineres av politiet Påsken 2005: leteaksjoner Påsken 2006: 47 leteaksjoner

19 Flyktningeguide Ett nettverk betyr mye når man skal lære seg et nytt språk, skaffe seg jobb, utdannelse eller få nye venner. Flyktningeguide dreier seg om å integrere flyktninger i lokalsamfunnet Det er over 1200 flyktningeguider i 85 kommuner ved utgangen av 2004

20 Leksehjelp Ekstra hjelp og inspirasjon kan bety svært mye for den enkelte elevs fremskritt, selvtillit og fremtid.

21 Ledelse i Norges Røde Kors, utvalgte oppgaver
Ledelse av Norges Røde Kors sentrale administrasjon Ledelse i Internasjonale nødhjelpsoperasjoner Ledelse av bistand til andre land Ledelse av frivillige

22 LANDSMØTET LANDSSTYRET KONTROLLUTVALG Hjelpe- korps Barne- hjelp
DET SENTRALE RÅD LANDSSTYRET LANDSRÅD FOR HJELPEKORPS SENTRALT OMSORGSUTVALG UNGDOMSRÅD SENTRALT DISTRIKTETS UNGDOMS-AU 19 DISTRIKTSSTYRER Hjelpe- korps Barne- hjelp Besøks- tjenesten Hjelpe- korps LOKALT UNGDOMS-AU LOKALFORENINGER Barne- hjelp Besøks- tjenesten

23 Ledelse i Røde Kors Trygve G. Nordbys 11 erkjennelser
EN GOD LEDER: sørger for gode resultater har og deklarerer sine grunnleggende verdier forstår, representerer og fremmer helheten og visjonen erkjenner makt og at den er til for å brukes sikrer forankring oppover, til siden og nedover

24 Ledelse i Røde Kors Trygve G. Nordbys 11 erkjennelser
EN GOD LEDER: 6. sørger for handlingsrom for seg selv og sine medarbeidere 7. gjør endringer til det normale 8. sikrer styringsfart 9. intervenerer 10. abdiserer aldri lederrollen 11. er en god rollemodell

25 Ledelse av Norges Røde Kors sentrale administrasjon
Motiverende formål Levebrød – ikke idealisme (alene) Struktur og systemer Det handler om mennesker – om å bli sett og hørt

26 Ledelse i internasjonale nødhjelpsoperasjoner
Dette er prosjektledelse Definert start, slutt og målsetning Internasjonale prosjekt-team, koordinert fra Geneve Forhåndsdefinerte roller Ofte stor kompleksitet Stor usikkerhet Mange aktører

27 Norges Røde Kors rolle Bidrar med å kartlegge behov hvis vi blir kalt inn, analyse av situasjonen Tilbyr våre tjenester der har kompetanse og kapasitet Søker å skaffe finansiering Responstid er avgjørende

28 Prosjektledelse Prosjektteam etableres umiddelbart med relevante aktører Daglige prosjektmøter, alt annet blir lagt til side Personell kan være klare til å dra på 1 dag Et sykehus skal kunne ta i mot første pasient en uke etter at beslutningen om å sende sykehus er tatt

29 Muzaffarabad Hospital, 120 beds, Set up in 2.5 days
Laundry Shower Pt. Kitchen Workshop ER Stores Rx Wards Xray Lab ICU Admin Wards OT Steriliz Staff Isolation

30 NorCross ERU Hospital and Clinics 1996-2005
Maced. 99 Iran* 03-04 Turkey 99 Haiti 04 Pkstan * 05 x2 Sudan 04 Nigeria 96 Pkstan 05 DR Congo 96 *Joint White is BHC India* 01 SriLanka 04-05 Aceh 04-05 Benkolu 00 Timour 99

31 Nødhjelp: Konflikten i Midt-Østen
Minst 1100  mennesker har mistet livet i krigen som startet 12. juli. Våre 10 ambulanser brukes nå i vanlig ambulansedrift i Libanon. De brukes også til å transportere mat, vann og husly til mennesker over hele landet. De 14 generatorene vi har sendt til Gaza bidrar nå til at befolkningen får rent drikkevann. Røde Kors har: - sørget for mat og andre nødvendige artikler til familier, og sendt mer enn tonn nødhjelpsutstyr nye tonn er ventet i midten av september. - distribuert en million liter drikkevann til internt fordrevne - I de kommende ukene skal vannforsyningen sikres for 1,2 millioner mennesker skal få mat og andre nødvendigheter. Nødhjelp: Konflikten i Midt-Østen

32 Hvordan lede kaos? Prioriter, men vær samtidig fleksibel
Etabler et team av medlemmer med flerfaglighet som også kan jobbe selvstendig Lær å si “nei” til mange velmente tilbud Planlegg hvordan operasjonen skal avsluttes i de tidlige fasene av operasjonen/prosjektet

33 Raske beslutninger i usikre og kaotiske situasjoner

34 Levere varer og service til skadelidende

35 Bam Airport Dec 2003 Logistics Nightmares

36 Ingenting er “etter boka”
Du må ta raske avgjørelser under stor usikkerhet eller ikke komme videre

37 VIDEREUTVIKLE TIL GODE SYSTEMER
Assessment Implementation Agreement Application End of contract evaluation Arbeidsprosess ”Tollgates” Lover og Regler Finansiering ”Best practise” Sjekklister Rapportering Evaluering VIDEREUTVIKLE TIL GODE SYSTEMER

38 Ledelse av Frivillige FRIVILLIGE, de er med så lenge det er i deres interesse handler om motivering, ingen sanksjons- muligheter valg av aktiviteter tilrettelegging, ansatte tilretteleggere sosialt nettverk meningsfulle oppgaver Det handler om mennesker - om å bli sett og hørt

39 Pengers betydning Hva driver de fleste – neppe mer penger
Relativt liten betydning for motivasjon Stor frustraksjon hvis oppleves urettferdig sammenlignet med de du mener det er relevant å sammenligne deg med Vi har frivillige som legger inn enorm innsats uten lønn, fra en gang i måneden til flere dager hver uke

40 Vi tar utfordringer! Vil du bli medlem?

41 Røde Kors -prinsippene
Humanitet Upartiskhet Nøytralitet Uavhengighet Frivillighet Enhet Universalitet


Laste ned ppt "Ledelse når man ikke kan bruke penger som virkemiddel"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google