Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ledelse når man ikke kan bruke penger som virkemiddel Dagne Hordvei Nestleder Beredskaps- og Utenlandsavdelingen og leder for logistikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ledelse når man ikke kan bruke penger som virkemiddel Dagne Hordvei Nestleder Beredskaps- og Utenlandsavdelingen og leder for logistikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ledelse når man ikke kan bruke penger som virkemiddel Dagne Hordvei Nestleder Beredskaps- og Utenlandsavdelingen og leder for logistikk

2 Røde Kors skal avdekke, hindre og lindre lidelse og nød Upartisk humanitet: Vi hjelper de som til enhver tid trenger det mest.

3 Røde Kors - Verdensomspennende og lokalt 414 Lokalforeninger 320 Hjelpekorps 150 000 medlemmer 25 000 frivillige 185 Nasjonalforeninger 100 millioner medlemmer globalt

4 Røde Kors’ arbeid internasjonalt Nødhjelp Bistand •Redningsarbeid •Feltsykehus •Medisiner •Utstyr •Rent vann •Kriseomsorg Helse Kapasitetsbygging •Mat •Tepper •Telt •Klær Utstyr •Helse & HIV/AIDS •Vann & Sanitær •Ortopedi •Katastrofeberedskap Programstøtte •Sykehus •Infrastruktur Gjenopp- bygging Røde Kors ideen – opplysningsarbeid  Internasjonal Humanitær Rett (IHR)  Nasjonale søsterforeninger

5 Trender Globale Katastrofer 1.Øker i antall og styrke 2.Økende forurensing, avskoging, tørkekatastrofer og global oppvarming 3.Konflikter og grenser som flyttes – etnisitet, borgerkriger, vold mot kvinner, mat som våpen 4.Nye utfordringer: epidemier, atom/biologiske våpen, forurensing, forflyttning av folkegrupper, industrielle utslipp…

6

7 Bandeh Aceh, Indonesia Dec 2004

8 Fattigdom som konfliktskapende faktor

9 UNHCR 2000

10 Nødhjelp •Norges Røde Kors støtter ca. 100 hjelpeoperasjoner i mer enn 32 land. •Organisasjonen satser spesielt på tiltak i den første, akutte fasen av en katastrofe. •Hurtig reaksjon og rask assistanse til de nød- lidende er viktige mål.

11 Pakistan Oct 2005, transport bottlenecks

12 Kashmir, Oct 2005 Priority to Medical Evacuations

13 Feltsykehus •Beredskapslager på Fornebu •Kapasitet 100-150 senger •Trenet personell opptil 300 i databasen (leger, sykepleier, teknikere) •Rask mobilisering

14 Bistand - programstøtte •Langsiktig •Bilateralt samarbeid med andre nasjonale Røde Kors -foreninger •Multilateralt samarbeid gjennom IFRC

15 Røde Kors ideen – Opplysningsarbeid  Drive opplæring i Krigens folkerett blant de væpnede styrker  Se til at de stridende parter overholder krigens lover  Mekle mellom stridende parter Røde Kors oppgaver i krig:

16

17 Røde Kors’ aktivitet i Norge Redning og beredskap Omsorg Barn og ungdom Internasjonalt engasjement •Førstehjelpskurs •Redningsarbeid •Ambulanser •Beredskap •Flyktningeguide •Besøkstjeneste •Visitortjeneste •Ressurssentre •Døråpner •Røde Kors telefonen for barn og ungdom •Leksehjelp •”Ferie for alle” •Fangers barn •Røde Kors Ungdom •Barnas Røde Kors •På flukt •Opplysning om Internasjonal humanitær rett •Delegatprogram

18 Hjelpekorps •13.500 medlemmer fordelt på 320 hjelpekorps •Koordineres av politiet •Påsken 2005: 1230 leteaksjoner •Påsken 2006: 47 leteaksjoner

19 Flyktningeguide •Ett nettverk betyr mye når man skal lære seg et nytt språk, skaffe seg jobb, utdannelse eller få nye venner. •Flyktningeguide dreier seg om å integrere flyktninger i lokalsamfunnet •Det er over 1200 flyktningeguider i 85 kommuner ved utgangen av 2004

20 Leksehjelp •Ekstra hjelp og inspirasjon kan bety svært mye for den enkelte elevs fremskritt, selvtillit og fremtid.

21 Ledelse i Norges Røde Kors, utvalgte oppgaver •Ledelse av Norges Røde Kors sentrale administrasjon •Ledelse i Internasjonale nødhjelpsoperasjoner •Ledelse av bistand til andre land •Ledelse av frivillige

22 Besøks- tjenesten Hjelpe- korps Barne- hjelp LANDSRÅD FOR HJELPEKORPS LANDSMØTET 19 DISTRIKTSSTYRER LOKALFORENINGER Besøks- tjenesten Hjelpe- korps Barne- hjelp DET SENTRALE RÅD KONTROLLUTVALG LANDSSTYRET UNGDOMSRÅD SENTRALT DISTRIKTETS UNGDOMS-AU LOKALT UNGDOMS-AU SENTRALT OMSORGSUTVALG

23 Ledelse i Røde Kors Trygve G. Nordbys 11 erkjennelser EN GOD LEDER: •sørger for gode resultater •har og deklarerer sine grunnleggende verdier •forstår, representerer og fremmer helheten og visjonen •erkjenner makt og at den er til for å brukes •sikrer forankring oppover, til siden og nedover

24 Ledelse i Røde Kors Trygve G. Nordbys 11 erkjennelser EN GOD LEDER: 6. sørger for handlingsrom for seg selv og sine medarbeidere 7. gjør endringer til det normale 8. sikrer styringsfart 9. intervenerer 10. abdiserer aldri lederrollen 11. er en god rollemodell

25 Ledelse av Norges Røde Kors sentrale administrasjon •Motiverende formål •Levebrød – ikke idealisme (alene) •Struktur og systemer •Det handler om mennesker – om å bli sett og hørt

26 Ledelse i internasjonale nødhjelpsoperasjoner •Dette er prosjektledelse •Definert start, slutt og målsetning •Internasjonale prosjekt-team, koordinert fra Geneve •Forhåndsdefinerte roller •Ofte stor kompleksitet •Stor usikkerhet •Mange aktører

27 Norges Røde Kors rolle •Bidrar med å kartlegge behov hvis vi blir kalt inn, analyse av situasjonen •Tilbyr våre tjenester der har kompetanse og kapasitet •Søker å skaffe finansiering •Responstid er avgjørende

28 Prosjektledelse •Prosjektteam etableres umiddelbart med relevante aktører •Daglige prosjektmøter, alt annet blir lagt til side •Personell kan være klare til å dra på 1 dag •Et sykehus skal kunne ta i mot første pasient en uke etter at beslutningen om å sende sykehus er tatt

29 ER Pt. Kitchen Laundry Steriliz OT ICU Wards Staff Rx Lab Xray Isolation Admin Stores Workshop Shower Wards Muzaffarabad Hospital, 120 beds, Set up in 2.5 days

30 NorCross ERU Hospital and Clinics 1996-2005 Aceh 04-05 India* 01 SriLanka 04-05 Iran* 03-04 Haiti 04 Sudan 04 Nigeria 96 DR Congo 96 Timour 99 Benkolu 00 Maced. 99 Turkey 99 *Joint White is BHC Pkstan * 05 x2 Pkstan 05

31 Nødhjelp: Konflikten i Midt- Østen

32 Hvordan lede kaos? 1.Prioriter, men vær samtidig fleksibel 2.Etabler et team av medlemmer med flerfaglighet som også kan jobbe selvstendig 3.Lær å si “nei” til mange velmente tilbud 4.Planlegg hvordan operasjonen skal avsluttes i de tidlige fasene av operasjonen/prosjektet

33 UN/Authorities pressure Survivor/victim needs and priorities Media pressure Donor pressure Physical/Mental fatigue Absence of Controls/Procedures Insecurity Raske beslutninger i usikre og kaotiske situasjoner

34 Relief Shelter Food Coordination with International Players Coordination with local agencies/government Fleet Sanitation Levere varer og service til skadelidende

35 Bam Airport Dec 2003 Logistics Nightmares

36 Ingenting er “etter boka” Du må ta raske avgjørelser under stor usikkerhet eller ikke komme videre

37 •Arbeidsprosess •”Tollgates” •Lover og Regler •Finansiering •”Best practise” •Sjekklister •Rapportering •Evaluering •VIDEREUTVIKLE TIL GODE SYSTEMER Assessment Implementation Agreement Application End of contract evaluation

38 Ledelse av Frivillige •FRIVILLIGE, de er med så lenge det er i deres interesse •handler om motivering, ingen sanksjons- muligheter •valg av aktiviteter •tilrettelegging, ansatte tilretteleggere •sosialt nettverk •meningsfulle oppgaver •Det handler om mennesker - om å bli sett og hørt

39 Pengers betydning •Hva driver de fleste – neppe mer penger •Relativt liten betydning for motivasjon •Stor frustraksjon hvis oppleves urettferdig sammenlignet med de du mener det er relevant å sammenligne deg med •Vi har frivillige som legger inn enorm innsats uten lønn, fra en gang i måneden til flere dager hver uke

40 Vi tar utfordringer! Vil du bli medlem?

41 Røde Kors -prinsippene • Humanitet • Upartiskhet • N ø ytralitet • Uavhengighet • Frivillighet • Enhet • Universalitet


Laste ned ppt "Ledelse når man ikke kan bruke penger som virkemiddel Dagne Hordvei Nestleder Beredskaps- og Utenlandsavdelingen og leder for logistikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google