Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mobil databehandling, P2P, mm Pensum: Olsen, kap. 13-17.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mobil databehandling, P2P, mm Pensum: Olsen, kap. 13-17."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mobil databehandling, P2P, mm Pensum: Olsen, kap

2 Mobil databehandling  Gjort mulig ved:  Lettere datautstyr  Kraftigere datautstyr  Trådløse samband  Bedre båndbredde på slike samband  Mer avanserte mobiler

3 Kontinuerlig kommunikasjon

4 Teknologi  Mange nettløsninger:  Mobiltelefoni (GSM, WAP, GPRS, 3G, 4G)  Radiosamband (Bluetooth, WLAN…)  Flere typer av enheter:  mobiltelefon, PDA, PC, nettbrett (LCD, elektronisk papir)…

5 Mobil databehandling  Du har kontoret ditt der du er  Fantastisk nyttig for enkelte, kanskje mer marginalt for andre  Men, selvfølgelig avhengig av tjenestetilbudet (streaming av musikk er en slik applikasjon)  Vi kan snakke mens vi er mobile, ikke like lett å håndtere PC’en mens vi går  Enkle brukergrensesnitt blir viktig:  Talestyrte systemer (du kan be om avgangstider for fly)  Automatiske systemer (henter fram avg. tid for det flyet du er booket på)  Push-teknologi (SAS sender deg informasjon om flyet)

6 Begrensninger  De mest hendige enhetene er lette, men har små tastatur og små skjermer  Bredbåndstilknytning kan være et problem (å nå nettet akkurat der du er, å få tilstrekkelig båndbredde)  Batterikapasitet  Kostnader  Risikoen for å miste og få ødelagt utstyr

7 Enkle løsninger -eksempler  SMS til banken med ”Saldo” gir saldobeløp  SMS til banken med ”overfør kr 100 til konto ”  Her ligger mange muligheter!

8 Push teknologi  Ide:  Istedenfor å be om informasjon får du dette tilsendt automatisk  Relevans blir viktig, ellers blir push bare spam.  Spesielt nyttig der det er krevende å søke opp informasjonen (som fra mobil), eller der du ikke vet at du trenger informasjonen (forsinket fly)

9 Eksempler  SMS fra banken: ”Innskudd kr mottatt til konto ”  SMS fra banken. ”Lønnsinnbetaling for september mottatt”  SMS fra SAS: ”SK1234 til Bergen blir 1 time forsinket fra Molde. Ny avgang 1550”  SMS fra bilverkstedet. ” UR56789 er nå ferdig”  SMS fra biblioteket: ”Boka/bøkene du har bestilt kan nå hentes på biblioteket”  SMS fra Universitetet: Du fikk karakter B i IBE100.

10 Datakvalitet  Skal vi etablere slike push-tjenester krever det at grunndata er der – i med høy kvalitet!  Eksempler:  Er det noen forskjell på at flyet skal gå 12:15 i henhold til ruteplanen eller at du får en melding kl om at flyet går 12:15?  Er det noen forskjell på at timeplanen gjelder for hele semesteret eller at det utgis en ukentlig plan?  Når bybanen (i Bergen) sier at neste tog går om 2 minutter, når forventer du at det kommer?

11 Push teknologi (eksempel) 0700 a.m. Thursday 4. October 0700 a.m. Thursday 4. October Weather Temp:25 HUMIDITY: 87% WIND: WSW at 9mph SUNRISE: 06:08 am Forecast: Partly sunny, COLDER, … Weather Temp:25 HUMIDITY: 87% WIND: WSW at 9mph SUNRISE: 06:08 am Forecast: Partly sunny, COLDER, … Headline news: New airline merger Blue chips rally on Wall Street Hurricane warning Headline news: New airline merger Blue chips rally on Wall Street Hurricane warning Trains delayed. (filtered): FROMSUBJECTRECEIVED JoeMeeting 10/04 08:43 (filtered): FROMSUBJECTRECEIVED JoeMeeting 10/04 08: Department meeting Lecture Lunch with project team Airport Department meeting Lecture Lunch with project team Airport Buses on schedule. Traffic, no delays. Freezer temp. low Alarms working.

12 Fordeler  Vi unngår å finne ut hvordan vi skal be om informasjon  Vi unngår mange tastetrykk  Vi unngår telefonsamtaler  Får informasjon når vi trenger den

13 Dynamiske Web-sider  HTML gir statiske sider  All kommunikasjon må gå via server  Men det er også mulig å lage dynamiske Web-sider:  Scripts  Applets

14 Opplegg  Brukeren fyller ut ”forms” på Web-siden  Når hun trykker ”submit” knappen får vi en GET-kommando til en Web-side (f.eks.  Web serveren, et program som håndterer Web trafikken (i HTTP), vil hente fram og starte utføringen av den aktuelle Web siden  Scriptet i Web-siden utføres:  Data plukkes ut fra ”forms”(f.eks. dato og strekning),  Scriptet kan gjøre oppslag i databaser (f.eks. finne flights)  Generere en (HTML) Web-side (f.eks. med oversikt over flights) som returneres brukeren  Slik kan Browseren benyttes som et brukergrensesnitt mot datasystemer. Det gir STORE fordeler.

15 Dynamiske Web sider (server scripts) Eksempel – framhenting av informasjon om ansatte

16 Kode for skjemaet ACTION=”http://www.firm.com/employee.asp” METHOD=post id=userdata name=userdata> To get contact information, give last name of employee:

17 Script <% set DBObj= Server.CreateObject("ADODB.Connection") DBObj.Open "Employee" %> Directory Contact information for <% set stdset=dbObj.Execute("SELECT * FROM employeeTable WHERE name = '" & Request.Form("name") & "'") if stdset.eof then Response.Write(" No persons fulfilled search request ") else Response.Write(" Phone:" & stdset("phone") & " ") Response.Write(" " & stdset(" ") & ") end if stdset.close dbObj.close %> Her har vi brukt ASP. PHP hadde vært en annen mulighet. Scriptet kjøres på serveren Henter fram data om personen med det oppgitte navnet Legger svaret inn i en HTML side

18 Prosedyren er altså  Skjemaet med navn vises av browser  Vi fyller ut navn og trykker knappen  Data fra skjemaet sendes til serveren  Serveren starter applikasjonen (asp)  Applikasjonen plukker ut navnet  Slår opp i databasen og finner kontaktinformasjon  og genererer en HTML side med resultatet

19 Viktig  Med dette kan vi bruke Web som et standardisert grensesnitt til andre applikasjoner  Vi kan tilby bank, billett, og andre tjenester uten å måtte installere egne programmer hos brukerne  Serveren kan holde orden på hva brukeren har gjort, så nå frir vi oss fra den tilstandsfrie standard Web-løsningen  Basis for B2C applikasjoner

20 Script i browser  Kan gjøre det mulig å utføre enkle valg og kontroller i browseren  Små programmer som browseren kan utføre uavhengig av server  Øker funksjonaliteten i Web grensesnitt

21 Php  Scriptspråk  Utviklet for å lage dynamiske Web sider  Integrert i HTML koden  Men brukes også i dag for egne anvendelser

22 Hei på deg PHP Test

23 Bestillingsskjema Php function fixElement(element, message) { alert(message); element.focus(); } function isMailReady(form) { var passed = false; if (form.navn.value == "") { fixElement(form.navn, "Oppgi navn."); } else if (form.post.value == "") { fixElement(form.post, "Oppgi postnummer og poststed."); } else if == -1 || form. .value.indexOf(".") == -1) { fixElement(form.epost, "Oppgi en gyldig epostadresse og.)"); } else { passed = true; } return passed; }

24 Peer to Peer computing  Utnytter at datamaskiner står i nett  Programmer som administrerer nettverket  Med eller uten en sentral maskin  Robuste systemer, uavhengig av enkeltkomponenter i systemet  Eksempler:  Fildeling (musikk, video, …)  Store beregninger (mange PC er erstatter en supercomputer)

25 Fildeling  Programvare som lar maskiner kommunisere  Ingen hovedmaskin, alle er like (”peers”)  Fordeler:  Robust nett  Ingen å ta ved piratkopiering  En ny bruker/node kommer også med sine ressurser til nettet


Laste ned ppt "Mobil databehandling, P2P, mm Pensum: Olsen, kap. 13-17."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google