Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utarbeidet av: Handelshøyskolen i Bodø V/Bjørn Olsen og Odd-Jarl Borch

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utarbeidet av: Handelshøyskolen i Bodø V/Bjørn Olsen og Odd-Jarl Borch"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utarbeidet av: Handelshøyskolen i Bodø V/Bjørn Olsen og Odd-Jarl Borch

2 Agenda Hvorfor innovasjon? En historie om: Den store bukken bruse
Den mellomste bukken bruse Den minste bukken bruse Det store trollet Veien til setra for å gjøre seg feit

3 ”NEDGANGEN starter når et samfunn blir mer rikdomsdrevet enn innovasjonsdrevet”
M.Porter

4 Innovasjon: Hva er det egentlig?
Innovasjon= ”Nytt og nyttig” Innovasjon er en prosess: Få frem de gode ideene Utvikle ideene Implementere ideene 1 2 3 Innovasjon er mer enn gode forretningsplaner og gode lånesøknader Innovasjon = Sikring av fremtiden

5 Innovasjon: Viktigste drivkraft i den økonomiske utviklingen
Økt effektivitet (ofte teknologi) Utvikle nye produkter (ofte kunnskap+ teknologi + kapital) Nå frem til markedene - selge!!! Innovasjon skaper ”unfair” konkurranse

6 Hvorfor blomstrer næringslivet på Sunnmøre, mens det nærmest er avblomstring i Nord-Norge?
Sunnmøringene: Konkurrerer innbyrdes, men samarbeider når det er nødvendig Synes det er status forbundet med å arbeide i næringslivet, også for ungdommen Har et tett samspill mellom næringsliv, skoleverk og myndigheter Har et miljø som ikke brytes opp av misforstått distriktspolitikk og meningslaus lokaliseringsdebatt

7 Den store bukken bruse Økt globalisering
De-regulering og liberalisering av økonomien Akselererende teknologisk utvikling (IKT) Modulær fleksibilitet Raskt endrede kundepreferanser Økt konkurranse globalt og lokalt Økt turbulens og kompleksitet Økt fokus på innovasjon og endring Den store Bukken Bruse=Markedskreftene

8 Den mellomste bukken bruse
Råvarebaserte næringer og handelsvirksomhet Filialisering Lavt utdanningsnivå – lav mottakskompetanse Avstand til FOU-institusjoner, geografi + kultur For lav tilgang på statlige FoU midler Store geografiske avstander Manglende regional identitet og samhandlingskultur Den mellomste Bukken Bruse=Nord-Norge som region

9 Innovasjon: Behov for samarbeid
Fokus tidligere: FORSKNING UTVIKLING PRODUKSJON MARKEDSFØRING/ SALG Fokus nå: AKTØR 1 OMVERDEN AKTØR 1 AKTØR 1

10 Samarbeid viktig for økt innovasjon
men… ”Balkanisering:” Bodø i kamp mot Tromsø Helgeland i kamp mot Salten Mosjøen i kamp mot Mo i Rana osv. osv. Mer opptatt av å vinne kretsmesterskapet enn champions league…

11 Regionale innovasjonssystemer: Utfordringer
Bedrifter Kunder Leverandører Konkurrenter PRODUKSJONS- STRUKTUREN UTVIKLE INNOVASJONS- RETTEDE KOBLINGS- PUNKT ANDRE NASJONALE OG INTER- AKTØRER KUNNSKAPS STRUKTUREN STØTTE STRUKTUREN Offentlige myndigheter Finansieringsinstitusjoner Bransjeorganisasjoner Universiteter/Høgskoler Forskningsinstitutt Konsulenter

12 Den minste Bukken Bruse
Produktinnovasjoner - EcoTech AS i (Lyngen), Scanwafer ASA i (Glomfjord) Tjenesteinnovasjoner - Widerøes Internett AS (Mosjøen), Optimal optikk AS (Mo i Rana) Teater Nord (Stamsund), Røyksopp (Tromsø) Prosessinnovasjoner - Elkem Aluminium (Mosjøen) Organisatoriske innovasjoner - Rapp konsernet (Bodø) Råvareinnovasjoner - Maritex AS (Sortland), Polargruppen AS (Rognan) Markedsinnovasjoner - Halvors Tradisjonsfisk (Tromsø) Den minste Bukken Bruse= Bedriftene

13 Ulike innovasjoner innenfor bedriftens verdikjede
OMGIVELSER BEDRIFTEN MARKEDS- INNOVASJONER OMFORMINGS- PROSESSER RÅMATERIALER INPUT PRODUKTER/TJENESTER OUTPUT PROSESS-INNOVASJONER PRODUKT – INNOVASJONER TJENESTE- RÅVARE- INNOVASJONER ORGANISATORISKE INNOVASJONER AVDELINGER

14 Innovasjon i fiskerinæringen
Fokus på innovasjon gjennom fokus på videreforedling, men ”Jo mer du skjærer i fisken, jo mer penger taper du” Fordi: Arbeidskraften er for dyr Løsning: Øk kunnskapsinnholdet Gelatin, mineraler, kollagen, pepsin, biokemikalier, DNA proteiner, enzymer, omega-3 (Maritex AS) Tørrfiskbaserte restaurantprodukter (Halvors Tradisjonsfisk)

15 Dilemmaet for de fleste bedrifter
HØSTE ELLER SÅ? FOKUS PÅ: KRAV OM: EFFEKTIVITET -INNOVASJON PRODUKTIVITET -OMSTILLING KOSTNADER -ENDRING DAGLIG DRIFT FREMTIDIG DRIFT

16 Suksessyndromet og dødens spiral
ENDRINGER I OMGIVELSENE SUKSESS SYNDROMET INTERNT FOKUS TRANGSYN ARROGANSE SELVTILFREDSHET KONSERVATISME INVALIDISERT LÆRING FORNEKTING OG DEFENSIV REAKSJON AVTAGENDE RESULTATER LANGVARIG SUSKESS DØDENS SPIRAL GJØR MER AV DET SAMME

17 Hva kan bedriftene gjøre?
Visjon og strategitilpasning - Hvor er vi, og hvor vil vi? Eksterne informasjons og kunnskapssystemer - Har vi gode nok systemer for å hente inn informasjon og kunnskap om nye innovasjonsmuligheter? Intern kompetanse - Har vi god nok kompetanse internt til å tolke denne informasjonen? Utviklingsprosesser - Har vi gode nok systemer for å kunne utvikle ideer fra ide til ferdig innovasjon? Innovasjonslæring - Har vi gode nok systemer for å kunne lære av våre vellykkede og mislykkede innovasjonsprosesser?

18 Innovativt Klima VISJON OG STRATEGITILPASNING EKSTERNE INFORMASJONS-
OG KUNNSSKAPS. SYSTEMER INNOVASJONS- LÆRING Innovativt Klima INTERN KOMPETANSE- UTVIKLINGS- PROSESSER

19 Det store trollet Ide-mangel heller enn Tilvendte forestillinger
kapitalmangel Kompetansemangel Manglende samarbeid Manglende innovasjons- fokus Tilvendte forestillinger Motstand mot endring Strutse-mentalitet Manglende innovasjons- kultur Frykt for fiasko Nye ideer Utviklings- prosesser Implementerte innovasjoner Det store trollet = Historie og kultur

20 Det store trollet Ide-mangel heller enn kapitalmangel Kompetansemangel
Manglende samarbeid Manglende innovasjons- fokus Tilvendte forestillinger Motstand mot endring Strutse-mentalitet Manglende innovasjons- kultur Frykt for fiasko Nye ideer Utviklings- prosesser Implementerte innovasjoner Tilvendte Det store trollet = Historie og kultur

21 Til seters for å gjøre seg feit
En bredere innovasjonssatsing i bedriftene Kunnskap om innovasjonsledelse inn i styre og ledelse Søk impulser og ny kunnskap både regionalt og globalt Øk formell utdanningsnivå i bedriftene Økt partnerskap mellom næringsliv, FoU, og det offentlige Skap møteplasser Fokuser på en sterkere regional samarbeidskultur Økt forskningsinnsats i landsdelen Veien til setra = Veien mot et mer innovativt Nord-Norge

22 Avslutning DEN STORE BUKKEN BRUSE
Må forstå rekkevidden av egne krefter, og dra nytte av dem DEN MELLOMSTE BUKKEN BRUSE Må erkjenne viktigheten av arenaer og samarbeid DEN MINSTE BUKKEN BRUSE Må ha fokus på innovasjon og samarbeid TROLLET Kan ikke stanges i elva! Bukkene må få en dialog med trollet, utnytte felles kraft, og gå sammen til seters for å gjøre seg feite.

23 Snipp snapp snute… …eller starten på et virkelig eventyr?

24 DEN INNOVATIVE LANDSDELEN
En mulig visjon? NORD-NORGE , DEN INNOVATIVE LANDSDELEN


Laste ned ppt "Utarbeidet av: Handelshøyskolen i Bodø V/Bjørn Olsen og Odd-Jarl Borch"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google