Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utarbeidet av: Handelshøyskolen i Bodø V/Bjørn Olsen og Odd-Jarl Borch.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utarbeidet av: Handelshøyskolen i Bodø V/Bjørn Olsen og Odd-Jarl Borch."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utarbeidet av: Handelshøyskolen i Bodø V/Bjørn Olsen og Odd-Jarl Borch

2 Agenda 1.Hvorfor innovasjon? 2.En historie om:  Den store bukken bruse  Den mellomste bukken bruse  Den minste bukken bruse  Det store trollet  Veien til setra for å gjøre seg feit

3 ”NEDGANGEN starter når et samfunn blir mer rikdomsdrevet enn innovasjonsdrevet” M.Porter

4 Innovasjon: Hva er det egentlig? 1. Få frem de gode ideene 2. Utvikle ideene 3. Implementere ideene 1 23  Innovasjon er mer enn gode forretningsplaner og gode lånesøknader  Innovasjon= ”Nytt og nyttig”  Innovasjon = Sikring av fremtiden  Innovasjon er en prosess:

5 Innovasjon skaper ”unfair” konkurranse  Økt effektivitet (ofte teknologi)  Utvikle nye produkter (ofte kunnskap+ teknologi + kapital)  Nå frem til markedene - selge!!! Innovasjon: Viktigste drivkraft i den økonomiske utviklingen

6 Hvorfor blomstrer næringslivet på Sunnmøre, mens det nærmest er avblomstring i Nord-Norge? Sunnmøringene:  Konkurrerer innbyrdes, men samarbeider når det er nødvendig  Synes det er status forbundet med å arbeide i næringslivet, også for ungdommen  Har et tett samspill mellom næringsliv, skoleverk og myndigheter  Har et miljø som ikke brytes opp av misforstått distriktspolitikk og meningslaus lokaliseringsdebatt

7 Den store bukken bruse  Økt globalisering  De-regulering og liberalisering av økonomien  Akselererende teknologisk utvikling (IKT)  Modulær fleksibilitet  Raskt endrede kundepreferanser  Økt konkurranse globalt og lokalt  Økt turbulens og kompleksitet Økt fokus på innovasjon og endring Den store Bukken Bruse=Markedskreftene

8  Råvarebaserte næringer og handelsvirksomhet  Filialisering  Lavt utdanningsnivå – lav mottakskompetanse  Avstand til FOU-institusjoner, geografi + kultur  For lav tilgang på statlige FoU midler  Store geografiske avstander  Manglende regional identitet og samhandlingskultur Den mellomste bukken bruse Den mellomste Bukken Bruse=Nord-Norge som region

9 Innovasjon: Behov for samarbeid FORSKNINGUTVIKLINGPRODUKSJON MARKEDSFØRING/ SALG AKTØR 1 OMVERDEN Fokus tidligere: Fokus nå:

10 Samarbeid viktig for økt innovasjon men… ”Balkanisering:” Bodø i kamp mot Tromsø Helgeland i kamp mot Salten Mosjøen i kamp mot Mo i Rana osv. Mer opptatt av å vinne kretsmesterskapet enn champions league…

11 Regionale innovasjonssystemer: Utfordringer PRODUKSJONS- STRUKTUREN STØTTE STRUKTUREN KUNNSKAPS STRUKTUREN UTVIKLE INNOVASJONS- RETTEDE KOBLINGS- PUNKT REGION • Bedrifter • Kunder • Leverandører • Konkurrenter • Universiteter/Høgskoler • Forskningsinstitutt • Konsulenter • Offentlige myndigheter • Finansieringsinstitusjoner • Bransjeorganisasjoner ANDRE NASJONALE OG INTER- NASJONALE AKTØRER

12 Den minste Bukken Bruse  Produktinnovasjoner - EcoTech AS i (Lyngen), Scanwafer ASA i (Glomfjord)  Tjenesteinnovasjoner - Widerøes Internett AS (Mosjøen), Optimal optikk AS (Mo i Rana) Teater Nord (Stamsund), Røyksopp (Tromsø)  Prosessinnovasjoner - Elkem Aluminium (Mosjøen)  Organisatoriske innovasjoner - Rapp konsernet (Bodø)  Råvareinnovasjoner - Maritex AS (Sortland), Polargruppen AS (Rognan)  Markedsinnovasjoner - Halvors Tradisjonsfisk (Tromsø) Den minste Bukken Bruse= Bedriftene

13 RÅMATERIALER INPUT PRODUKTER/TJENESTER OUTPUT OMFORMINGS- PROSESSER BEDRIFTEN OMGIVELSER AVDELINGER PRODUKT – INNOVASJONER TJENESTE- INNOVASJONER PROSESS-INNOVASJONER MARKEDS- INNOVASJONER RÅVARE- INNOVASJONER ORGANISATORISKE INNOVASJONER Ulike innovasjoner innenfor bedriftens verdikjede

14 Innovasjon i fiskerinæringen Fokus på innovasjon gjennom fokus på videreforedling, men ”Jo mer du skjærer i fisken, jo mer penger taper du” Fordi: Arbeidskraften er for dyr Løsning: Øk kunnskapsinnholdet Gelatin, mineraler, kollagen, pepsin, biokemikalier, DNA proteiner, enzymer, omega-3 (Maritex AS) Tørrfiskbaserte restaurantprodukter (Halvors Tradisjonsfisk)

15 Dilemmaet for de fleste bedrifter HØSTE ELLER SÅ? FOKUS PÅ:KRAV OM: -EFFEKTIVITET-INNOVASJON -PRODUKTIVITET-OMSTILLING -KOSTNADER-ENDRING DAGLIG DRIFT FREMTIDIG DRIFT

16 Suksessyndromet og dødens spiral LANGVARIG SUSKESS SUKSESS SYNDROMET • INTERNT FOKUS • TRANGSYN • ARROGANSE • SELVTILFREDSHET • KONSERVATISME • INVALIDISERT LÆRING ENDRINGER I OMGIVELSENE AVTAGENDE RESULTATER FORNEKTING OG DEFENSIV REAKSJON GJØR MER AV DET SAMME DØDENS SPIRAL

17 Hva kan bedriftene gjøre?  Visjon og strategitilpasning - Hvor er vi, og hvor vil vi?  Eksterne informasjons og kunnskapssystemer - Har vi gode nok systemer for å hente inn informasjon og kunnskap om nye innovasjonsmuligheter?  Intern kompetanse - Har vi god nok kompetanse internt til å tolke denne informasjonen?  Utviklingsprosesser - Har vi gode nok systemer for å kunne utvikle ideer fra ide til ferdig innovasjon?  Innovasjonslæring - Har vi gode nok systemer for å kunne lære av våre vellykkede og mislykkede innovasjonsprosesser?

18 VISJON OG STRATEGITILPASNING EKSTERNE INFORMASJONS- OG KUNNSSKAPS. SYSTEMER INTERN KOMPETANSE- UTVIKLINGS- PROSESSER INNOVASJONS- LÆRING Innovativt Klima

19 Nye ideer Utviklings- prosesser Implementerte innovasjoner Det store trollet Tilvendte forestillinger Motstand mot endring Strutse-mentalitet Manglende innovasjons- kultur Frykt for fiasko Ide-mangel heller enn kapitalmangel Kompetansemangel Manglende samarbeid Manglende innovasjons- fokus Det store trollet = Historie og kultur

20 Det store trollet Det store trollet = Historie og kultur Tilvendte Tilvendte forestillinger Motstand mot endring Strutse-mentalitet Manglende innovasjons- kultur Frykt for fiasko Ide-mangel heller enn kapitalmangel Kompetansemangel Manglende samarbeid Manglende innovasjons- fokus Nye ideer Utviklings- prosesser Implementerte innovasjoner

21 Til seters for å gjøre seg feit  En bredere innovasjonssatsing i bedriftene  Kunnskap om innovasjonsledelse inn i styre og ledelse  Søk impulser og ny kunnskap både regionalt og globalt  Øk formell utdanningsnivå i bedriftene  Økt partnerskap mellom næringsliv, FoU, og det offentlige  Skap møteplasser  Fokuser på en sterkere regional samarbeidskultur  Økt forskningsinnsats i landsdelen Veien til setra = Veien mot et mer innovativt Nord-Norge

22 Avslutning DEN STORE BUKKEN BRUSE Må forstå rekkevidden av egne krefter, og dra nytte av dem DEN MELLOMSTE BUKKEN BRUSE Må erkjenne viktigheten av arenaer og samarbeid DEN MINSTE BUKKEN BRUSE Må ha fokus på innovasjon og samarbeid TROLLET Kan ikke stanges i elva! Bukkene må få en dialog med trollet, utnytte felles kraft, og gå sammen til seters for å gjøre seg feite.

23 Snipp snapp snute… …eller starten på et virkelig eventyr?

24 NORD-NORGE, DEN INNOVATIVE LANDSDELEN En mulig visjon?


Laste ned ppt "Utarbeidet av: Handelshøyskolen i Bodø V/Bjørn Olsen og Odd-Jarl Borch."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google