Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplegg for datainnsamling Forskningsprosjektet Evaluering av Raskere tilbake Delstudie II: Individstudien Sist oppdatert 11.06.12.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplegg for datainnsamling Forskningsprosjektet Evaluering av Raskere tilbake Delstudie II: Individstudien Sist oppdatert 11.06.12."— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplegg for datainnsamling Forskningsprosjektet Evaluering av Raskere tilbake Delstudie II: Individstudien Sist oppdatert 11.06.12

2 denne presentasjonen er laget for å informere om hvordan studien tenkes gjennomført

3 Kortinformasjon •Studien er designet som en multisenter kohortestudie. •Mange Raskere- tilbake tilbud fra hele Norge deltar. Disse har tilbud finansiert av NAV og/eller helseforetakene. •Studien er finansiert av Arbeidsdepartementet. •Forskningssenteret PreSenter er ansvarlig for gjennomføring av studien: –Av PreSenters eiere samarbeider IRIS med Høyskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Stavanger om denne studien. •Prosjektleder er Randi Wågø Aas, PhD. •Prosjektgruppen består av Lisebet Skeie Skarpaas (HIOA), Eirinn Hopland (UIS), Lise Haveraaen (UIS) og Randi Wågø Aas (IRIS og HIOA), samt prosjektkoordinatorene Aashild Finnestad og Kari Aarsheim (IRIS). HIOA= Høyskolen i Oslo og Akershus, UIS= Universitetet i stavanger, IRIS= International Research Institute of Stavanger

4 Personvern og etikk •Studien er tilrådet gjennomført av Personverneombudet for forskning (NSD), som også representer Datatilsynet. •Studien er vurdert som ikke fremleggingspliktig av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, REK.

5 Tilgjengelige ressurser lokalt Lokal studieansvarlig •Alle tilbudene som deltar har oppnevnt en lokal studieansvarlig. Studiepostkasse •Alle tilbudene som deltar vil ha en postkasse for studien. Den henger lett synlig for pasienter/mottakere. Plakater •Alle tilbudene som deltar henger opp plakater lett synlig for å informere om studien til potensielle deltagere og ansatte. Brev til deltagere •Lokale studieansvarlige oppbevarer invitasjonsbrev til potensielle deltagere i studien, og bestiller flere ved behov hos Åshild Finnestad, aafi@iris.noaafi@iris.no

6 lokal studieansvarlig hos oss er: [sett inn navn her, telefonnummer og e-postadresse]

7 Spørsmål Hvis dere har spørsmål om gjennomføring av studien: 1. Sjekk hjemmesiden – www.presenter.no/raskeretilbakewww.presenter.no/raskeretilbake – Se under Frequent Asked Questions (FQA) om du får svar på dine spørsmål der. 2. Send en e-post til kontaktpersonene for studien –lisebet.skeie.skarpaas@hioa.nolisebet.skeie.skarpaas@hioa.no –e.hopland@stud.uis.noe.hopland@stud.uis.no –randi.aas@iris.norandi.aas@iris.no –lise.hav@gmail.comlise.hav@gmail.com

8 Oppgaver for lokalt studieansvarlig Logistikkansvarlig •Motta pakke med plakater, postkasse og invitasjonsbrev. •Henge opp plakater og sette opp postkasse. •Tømme postkasse. •Evt. bestille flere invitasjonsbrev, spørreskjemaer eller konvolutter. Kommunikasjonsansvarlig •Holde kontakten med forskerne ved PreSenter. •Svare på eventuelle spørsmål fra ansatte og pasienter/brukere om studien. Deltageransvarlig •Registere hvem som har blitt spurt og hvem som har takket ja til å delta i studien. •Varsle eller sørge for at behandlingsansvarlig/koordinator/teamet vet hvem som har takket ja til å delta, slik at behandler fyller ut et spørreskjema om denne aktuelle pasienten/brukeren. •Informere om hvem som deltar (på eget skjema- informasjon i egen mail).

9 Hvem skal rekrutteres? •Alle raskere-tilbake mottakere som får tilbud hos dere rekrutteres til studien når de er i ferd med å avslutte sitt tilbud. •Dette gjøres ved at lokal studieansvarlig sørger for at disse får invitasjonsbrevet like før, eller når tilbudet avsluttet. Dette kan skje enten direkte, eller via de som gir tilbudet. •Det anbefales at lokalt studieansvarlig lager et opplegg rundt dette som er tilpasset det enkelte tilbudet, og som fungerer hos dere. •På grunn av representativitet i utvalget er det svært viktig at alle disse får denne invitasjonen.

10 Datainnsamlingsperiode •Hvis det ikke er en spesiell grunn til dette, skal oppstart for datainnsamlingen være så raskt som mulig etter mottakelse av materiell. •Datainnsamlingen varer samlet sett fra 1.2.12 til 30.10.12. •Alle som deltar samler data i minst to måneder. De fleste velger en lengre periode. •Vi oppfordrer alle å samle data så lenge en finner det praktisk mulig. Dette vil føre til flere deltagere i studien, og derved mer styrke til å kunne konkludere om viktige resultater.

11 Eksempel på prosess- døgntilbud •Eli Hansen er på et døgnopphold / -tiltak som varer i fire uker. •Når det er noen dager igjen av oppholdet gir lokal studieansvarlig henne invitasjonsbrevet. –Alternativt: Brevet gis henne av behandlingsansvarlig/koordinator/teamet eller sekretær. •Hun bestemmer seg for å delta, og fyller ut samtykkeskjemaet. Hun legger det i studiepostkassen. •Studieansvarlig, evt. en delegat tømmer studiepostkassen annenhver dag og gir informasjon til behandlingsansvarlig/ koordinator/ teamet at de skal fylle ut behandlers spørreskjema vedrørende Eli Hansen. Dette finner de på www.presenter.no/raskeretilbake. Alternativt kan de fylle det ut på papir. www.presenter.no/raskeretilbake •Eli Hansen fyller ut skjemaet, enten på papir eller elektronisk på internett. –Ved papirutfylling: Fru Hansen legger det ferdigutfylte spørreskjemaet i svarkonvolutten, lukker denne og kan velge om hun legger det i studiepostkassen eller i ordinær postkasse. Hvis det legges i studiepostkassen, flytter studieansvarlig brevet til utgående posthylle. –Ingen ved tilbudet skal ha kunnskap om hva hun har svart. •Det er bra å fylle ut skjemaene så raskt som mulig etter avsluttet tilbud (for å unngå re-call bias). Deltager oppfordres til å fylle ut skjemaet før en forlater tilbudet for å unngå at det går i glemmeboken.

12 Eksempel på prosess- dagtilbud •Kåre Olsen får raskere tilbake som et poliklinisk tilbud. Tilbudet varer i fire måneder, og har først en intensiv fase med individuelt tilbud og fortsetter så med ukentlige gruppemøter. •Når det er en uke igjen av det totale opplegget gir lokal studieansvarlig han invitasjonsbrevet. –Alternativt: Brevet gis av behandlingsansvarlig/koordinator/teamet eller sekretær. •Han bestemmer seg for å delta, og fyller ut samtykkeskjemaet. Han legger det i studiepostkassen. •Studieansvarlig, evt. en delegat tømmer studiepostkassen annenhver dag og gir informasjon til behandlingsansvarlig/ koordinator/ teamet at de skal fylle ut behandlers spørreskjema vedrørende Kåre Olsen. Dette finner de på www.presenter.no/raskeretilbake. Alternativt kan de fylle ut papirversjonen. www.presenter.no/raskeretilbake •Kåre Olsen fyller ut skjemaet, enten på papir eller elektronisk på internett. –Ved papirutfylling: Olsen legger det ferdigutfylte spørreskjemaet i svarkonvolutten, lukker denne og kan velge om han legger det i studiepostkassen eller i ordinær postkasse. Hvis det legges i studiepostkassen, flytter studieansvarlig brevet til utgående posthylle. –Ingen ved tilbudet skal ha kunnskap om hva han har svart. •Deltager oppfordres til å fylle ut skjemaet før en forlater tilbudet siste gang.

13 www.presenter.no/raskeretilbake –Litt informasjon om studien. –Dokumenter til nedlasting (invitasjonsbrev, samtykkeskjemaer spørreskjemaer). –Link til elektroniske spørreskjemaer. –Frequent Asked Questions, FQA: Her er en liste med ulike spørsmål om studien med svar. –Kontaktadresser til forskere. –Rapport fra delstudie I: Tjenestestudien til nedlasting. –Muligheter for å delta i delstudie III: Aktørstudien.

14 Takk for at dere deltar og bidrar til mer kunn- skap om behandling og rehabilitering av sykmeldte


Laste ned ppt "Opplegg for datainnsamling Forskningsprosjektet Evaluering av Raskere tilbake Delstudie II: Individstudien Sist oppdatert 11.06.12."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google