Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Business Process Reengineering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Business Process Reengineering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Business Process Reengineering
Fra Trendenes Tyranni Bjørn Bugge Bedriftsutvikling

2 Bjørn Bugge Bedriftsutvikling
Introduksjon 90-tallets ide Noe egentlig nytt? Prosessorganisering Ny utforming Få eksempler på vellykkede prosjekter Er retorikken mer suksessfylt enn innholdet? Bjørn Bugge Bedriftsutvikling

3 Uttalt-BPR og Bruks-BPR
Uttalt-BPR er tankesettet eller oppfatningen av begrepet BPR og er som sådan også i utvikling – det er ikke et entydig og fasttømret konsept – det flyter og omformes over tid. Bruks-BPR er konkrete endringer eller forsøk på endringer i en organisasjon og som har fått merkelappen BPR eller som er tydelig påvirket av idegrunnlaget i BPR Bjørn Bugge Bedriftsutvikling

4 Definisjoner; Hammer og Champy
Kortversjonen: ”Starting over” Finne en bedre måte å gjøre arbeidet på ut fra det vi i dag vet om det og om dagens teknologi En lengre og mer presis definisjon: Re-engineering is the fundamental rethinking and radical redesign of business processes to achieve dramatic improvements in critical, contemporary measures of performance, such as cost, quality, service and speed Bjørn Bugge Bedriftsutvikling

5 Bjørn Bugge Bedriftsutvikling
Andre definisjoner Burke og Peppard: Perspektiv for organisasjonsforbedring som ønsker å finne en måte å få til ”fundamentale transformasjoner” på, og som fokuserer på på prosessene som gjør at organisasjonen kan levere produkt og service til sine interessenter Bjørn Bugge Bedriftsutvikling

6 Tidsperspektivet i BPR
Hammer og Champy bruker revolusjon som bilde på BPR og derved korte tidsperspektiv Davenport har motsatt tankegang: Prosessinnovasjon tar lengre tid enn en prosessforbedring Process improvement can begin soon after changes in a process are identified, and incremental benefits can be achieved within months. Because of the magnitude of organizational change involved, process innovation often takes a much longer time Bjørn Bugge Bedriftsutvikling

7 Bjørn Bugge Bedriftsutvikling
BPR som revolusjon Hammer og Champy’s nøkkelord Fundamental Radikal Dramatisk Prosess Bjørn Bugge Bedriftsutvikling

8 Bjørn Bugge Bedriftsutvikling
Fundamental Hvorfor gjør vi det vi gjør i denne virksomheten? Først hva vi skal gjøre – deretter hvordan Når hvordan fokuseres ignorerer vi dagens praksis BPR har ingen teori for endring Bjørn Bugge Bedriftsutvikling

9 Bjørn Bugge Bedriftsutvikling
Radikal Se bort fra alle eksisterende prosedyrer Se bort fra alle eksisterende strukturer Finn nye Bjørn Bugge Bedriftsutvikling

10 Bjørn Bugge Bedriftsutvikling
Dramatisk Skap heller dramatiske resultat enn små resultatforbedringer BPR handler ikke om trinnvise forbedringer Retorikken med bruk av ordet dramatisk skaper også en motstander i TQM som noe gammelt Bjørn Bugge Bedriftsutvikling

11 Bjørn Bugge Bedriftsutvikling
Prosess Skille mellom prosessforbedring og prosessinnovasjon (Davenport) (Mer om prosess senere) Bjørn Bugge Bedriftsutvikling

12 Bjørn Bugge Bedriftsutvikling
Mer retorikk BPR skapes ved at det nye får identiteten sin ved fiendebilde av det gamle Fy-ord som arbeidsdeling, storskalafordeler, hierarkisk kontroll holdes opp mot Pluss-ord som teamwork, flat organisasjon, antibyråkratisk, prosess, empowerment og informasjonsteknologi Bjørn Bugge Bedriftsutvikling

13 Bjørn Bugge Bedriftsutvikling
TQM BPR Grad av endring Gradvis Radikal Utgangspunkt Eksisterende prosesser Begynne forfra Endringsfrekvens Engangs/kontinuerlig Engangs Tidsbruk Kort Lang Deltagelse Nedenfra og opp Ovenfra og ned Typisk ramme Stram, innenfor funksjonene Bred, kryssfunksjonell Risiko Moderat Høy Hovedforutsetning Statistisk kontroll Informasjonsteknologi Endringstype Kulturell Kulturell/strukturell Bjørn Bugge Bedriftsutvikling

14 Prosess og prosessforståelse
Begrepet prosess skal karakterisere BPR. Det har utviklet seg til å bli det mest sentrale – men det er også det mest problematiske Hammer og Champy definerer det slik: A business process is a collection of activities that takes one or more kind of input and creates an output that is of value to the customers Bjørn Bugge Bedriftsutvikling

15 Bjørn Bugge Bedriftsutvikling
Mer om prosess I organisasjonsutvikling fokuserer prosess-begrepet på det mellommenneskelige I videste forstand refererer prosess til hvordan ting blir gjort i stedet for hva som blir gjort (Schein 1987) Uklart bilde – ulike definisjoner – ulik vekt på mekanistisk syn kontra interpersonlige aktiviteter Bjørn Bugge Bedriftsutvikling

16 Bjørn Bugge Bedriftsutvikling
BPR og IT BPR uten bruk av IT? Davenport 1995: By virtue of its power and popularity, no single business resource is better positioned than information technology to bring about radical improvement in business processes Tom Melone, tre nivåer for bruk av IT: Automatisering; bytt ut skjema mot skjerm Effektivisering; gjør det samme som før, men raskere Noe helt annet; noe som ikke ville vært mulig uten bruk av ny teknologi Bjørn Bugge Bedriftsutvikling

17 Restrukturering, rasjonalisering eller ”empowerment”
Tidligere mål for endring: Tidsreduksjon Kostnadsreduksjon Kvalitetsforbedring Davenport: det er ikke nok med bare ett av disse målene; kundene krever: Redusert syklustid, bedre sluttkvalitet og Konkurrentene presser fram lavere kostnader Bjørn Bugge Bedriftsutvikling

18 Kunden er en sentral aktør i BPR
Ved å legge til grunn hele verdikjeden fram til kunden kan man bedre legge til rette for å møte kundens mål: Pris Tid Fleksibilitet Bjørn Bugge Bedriftsutvikling

19 BPR – konsept med svakt definert kjerne
Har man betydninger og dobbeltbetydninger og mangel på sammenheng Prosessorientert eller strukturerende Empowerment eller lederstyrt Forutsetter IT eller forutsetter ikke IT Reengineering nå/umiddelbart eller over mange år Bjørn Bugge Bedriftsutvikling


Laste ned ppt "Business Process Reengineering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google