Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bjørn Bugge Bedriftsutvikling Business Process Reengineering Fra Trendenes Tyranni.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bjørn Bugge Bedriftsutvikling Business Process Reengineering Fra Trendenes Tyranni."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bjørn Bugge Bedriftsutvikling Business Process Reengineering Fra Trendenes Tyranni

2 Bjørn Bugge Bedriftsutvikling Introduksjon •90-tallets ide •Noe egentlig nytt? –Prosessorganisering –Ny utforming –Få eksempler på vellykkede prosjekter •Er retorikken mer suksessfylt enn innholdet?

3 Bjørn Bugge Bedriftsutvikling Uttalt-BPR og Bruks-BPR •Uttalt-BPR er tankesettet eller oppfatningen av begrepet BPR og er som sådan også i utvikling – det er ikke et entydig og fasttømret konsept – det flyter og omformes over tid. •Bruks-BPR er konkrete endringer eller forsøk på endringer i en organisasjon og som har fått merkelappen BPR eller som er tydelig påvirket av idegrunnlaget i BPR

4 Bjørn Bugge Bedriftsutvikling Definisjoner; Hammer og Champy •Kortversjonen: ”Starting over” –Finne en bedre måte å gjøre arbeidet på ut fra det vi i dag vet om det og om dagens teknologi •En lengre og mer presis definisjon: –Re-engineering is the fundamental rethinking and radical redesign of business processes to achieve dramatic improvements in critical, contemporary measures of performance, such as cost, quality, service and speed

5 Bjørn Bugge Bedriftsutvikling Andre definisjoner •Burke og Peppard: –Perspektiv for organisasjonsforbedring som ønsker å finne en måte å få til ”fundamentale transformasjoner” på, og som fokuserer på på prosessene som gjør at organisasjonen kan levere produkt og service til sine interessenter

6 Bjørn Bugge Bedriftsutvikling Tidsperspektivet i BPR •Hammer og Champy bruker revolusjon som bilde på BPR og derved korte tidsperspektiv •Davenport har motsatt tankegang: –Prosessinnovasjon tar lengre tid enn en prosessforbedring •Process improvement can begin soon after changes in a process are identified, and incremental benefits can be achieved within months. Because of the magnitude of organizational change involved, process innovation often takes a much longer time

7 Bjørn Bugge Bedriftsutvikling BPR som revolusjon •Hammer og Champy’s nøkkelord –Fundamental –Radikal –Dramatisk –Prosess

8 Bjørn Bugge Bedriftsutvikling Fundamental •Hvorfor gjør vi det vi gjør i denne virksomheten? •Først hva vi skal gjøre – deretter hvordan •Når hvordan fokuseres ignorerer vi dagens praksis •BPR har ingen teori for endring

9 Bjørn Bugge Bedriftsutvikling Radikal •Se bort fra alle eksisterende prosedyrer •Se bort fra alle eksisterende strukturer •Finn nye

10 Bjørn Bugge Bedriftsutvikling Dramatisk •Skap heller dramatiske resultat enn små resultatforbedringer •BPR handler ikke om trinnvise forbedringer •Retorikken med bruk av ordet dramatisk skaper også en motstander i TQM som noe gammelt

11 Bjørn Bugge Bedriftsutvikling Prosess •Skille mellom prosessforbedring og prosessinnovasjon (Davenport) (Mer om prosess senere)

12 Bjørn Bugge Bedriftsutvikling Mer retorikk •BPR skapes ved at det nye får identiteten sin ved fiendebilde av det gamle –Fy-ord som arbeidsdeling, storskalafordeler, hierarkisk kontroll holdes opp mot –Pluss-ord som teamwork, flat organisasjon, antibyråkratisk, prosess, empowerment og informasjonsteknologi

13 Bjørn Bugge Bedriftsutvikling TQMBPR Grad av endringGradvisRadikal UtgangspunktEksisterende prosesserBegynne forfra EndringsfrekvensEngangs/kontinuerligEngangs TidsbrukKortLang DeltagelseNedenfra og oppOvenfra og ned Typisk rammeStram, innenfor funksjonene Bred, kryssfunksjonell RisikoModeratHøy HovedforutsetningStatistisk kontrollInformasjonsteknologi EndringstypeKulturellKulturell/strukturell

14 Bjørn Bugge Bedriftsutvikling Prosess og prosessforståelse •Begrepet prosess skal karakterisere BPR. Det har utviklet seg til å bli det mest sentrale – men det er også det mest problematiske •Hammer og Champy definerer det slik: –A business process is a collection of activities that takes one or more kind of input and creates an output that is of value to the customers

15 Bjørn Bugge Bedriftsutvikling Mer om prosess •I organisasjonsutvikling fokuserer prosess- begrepet på det mellommenneskelige •I videste forstand refererer prosess til hvordan ting blir gjort i stedet for hva som blir gjort (Schein 1987) •Uklart bilde – ulike definisjoner – ulik vekt på mekanistisk syn kontra interpersonlige aktiviteter

16 Bjørn Bugge Bedriftsutvikling BPR og IT •BPR uten bruk av IT? •Davenport 1995: –By virtue of its power and popularity, no single business resource is better positioned than information technology to bring about radical improvement in business processes •Tom Melone, tre nivåer for bruk av IT: –Automatisering; bytt ut skjema mot skjerm –Effektivisering; gjør det samme som før, men raskere –Noe helt annet; noe som ikke ville vært mulig uten bruk av ny teknologi

17 Bjørn Bugge Bedriftsutvikling Restrukturering, rasjonalisering eller ”empowerment” •Tidligere mål for endring: –Tidsreduksjon –Kostnadsreduksjon –Kvalitetsforbedring •Davenport: det er ikke nok med bare ett av disse målene; kundene krever: –Redusert syklustid, bedre sluttkvalitet og –Konkurrentene presser fram lavere kostnader

18 Bjørn Bugge Bedriftsutvikling Kunden er en sentral aktør i BPR •Ved å legge til grunn hele verdikjeden fram til kunden kan man bedre legge til rette for å møte kundens mål: –Pris –Tid –Fleksibilitet

19 Bjørn Bugge Bedriftsutvikling BPR – konsept med svakt definert kjerne •Har man betydninger og dobbeltbetydninger og mangel på sammenheng –Prosessorientert eller strukturerende –Empowerment eller lederstyrt –Forutsetter IT eller forutsetter ikke IT –Reengineering nå/umiddelbart eller over mange år


Laste ned ppt "Bjørn Bugge Bedriftsutvikling Business Process Reengineering Fra Trendenes Tyranni."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google