Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digital historiefortelling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digital historiefortelling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Digital historiefortelling
Høgskolen i Lillehammer 18.november 2009 Birte Hatlehol

2 Program 9.15 -10.00 Introduksjon 10.15 -11.00 Fortellersirkel
Gjennomgang av programvaren Photostory Lunsj Produksjon med lydlegging Premiere!

3 Hva er en digital fortelling?
Stine på stasjonen

4 Digital Storytelling Digital historiefortelling
Et pedagogisk multimediekonsept Korte, personlige fortellinger/filmer Stillbilder, tekst, lyd, film og ens egen personlige stemme

5 Historier rundt leirbålet
Møte mellom: Ny digital teknologi Muntlig fortelling (Joe Lambert, 2002)

6 Fortellinger Alle har opplevelser som kan bli til fortellinger
Fortellingene kan ha betydning for andre kan skape forståelse kan skape kommunikasjon kan medføre læring kan bidra til refleksjon - på tvers av generasjoner, klasse, religion, språk osv.

7 Center for Digital Storytelling
Mål: Deltagere skal lære å bruke digitale medier gjennom å fortelle meningsfulle historier fra eget liv Dele historier og erfaringer med andre BBC – Capture Wales: community/fellesskap

8 Uansett fortelling - det personlige er sentralt
Hva slags fortelling? Personlige fortellinger Presentasjonsfortelling/forskningsformidling Historiske fortellinger Fagfortellinger Refleksjonsfortellinger Uansett fortelling - det personlige er sentralt

9 Presentasjonsfortelling /forskningsformidling
En digital fortelling om prosjektet Ung i sentrum

10 Personlig fortelling Dette kan være alle slags personlige historier:
Personer / dyr vi er glad i Erfaringer som har utfordret oss Situasjoner hvor vi har oppnådd noe Et sted som har betydning for en En reise som har betydd noe En hobby eller jobb Kriser man har opplevd i livet

11 Personlig fortelling Kjærlighetsbrev fra Paris

12 Digitale forstyrrelser i Lillehammer
Historiske fortellinger

13 Fagfortellinger Ilen Entomologiske forening
Undervisning i ungdomsskolen ved Øystein Olav Roten

14 Refleksjonsfortellinger
Høgskolen i Oslo ved Grete Jamissen Formidling av refleksjoner og opplevelser i praksis

15 Hvordan skape en god fortelling?
Forberedelse: Skrive ned ideer til en liten historie Finn fram bilder Finn evt. musikk NB – rettighetsbelagt materiale bilder/musikk Har alle en idé??

16 7 sentrale elementer for å få en god historie
Poeng Dramatikk Følelser En personlig stemme Lyd Disposisjon Rytme

17 Poeng Hvilket budskap har du? Hva vil du formidle? Hva er poenget?
Vendepunkt?

18 Dramatikk Hvordan bygge opp historien/spenningen?
Hva kan få tilskueren interessert? Ikke avslør alt i tittelen/ begynnelsen. En poengtert avslutning! IKKE: Først kom vi, så spiste vi, og så gikk vi….

19 Følelser Fortellingen bør ha et følelsesmessig innhold, den skal fortelles med hjertet. Det er lettere å leve seg inn i en historie som berører oss emosjonelt.

20 En personlig stemme FINN DIN STEMME! STEMMEN er unik Skap nærhet
Ta utgangspunkt i deg selv. En hjelp: Bruk betegnelsen JEG Det verbale budskapet bør skrives ned. FINN DIN STEMME!

21 Lyd Musikk og lydeffekter kan bidra til å fortelle historien
Skaper stemning til bildene NB – Musikk overdøver ofte stemmen

22 Disposisjon Hvilken betydning har rekkefølgen av bildene?
Hva skjer hvis du bytter om rekkefølgen?

23 Rytme Skal historien fortelles raskt eller langsomt?
Skal tempoet endres underveis? Bilderytme Stemmerytme Musikk/lydrytme

24 Fortellersirkel Historien formidles i fortellersirkelen
Gi hverandre tilbakemelding

25 Antall bilder / ord Hvor få ord? Hvor få bilder?
Ta utgangspunkt i bilder, velg ut noen 2 min. film = 250 ord

26 Gjennomgang av programvare
Photostory Man kan også bruke Windows Movie Maker i Movie.

27 Photostory - hjelpesider
Digitale pedagoger:

28 Produksjonsfasen Sette inn bilder Lese inn teksten Redigere
Lagre som filmfil Legges på minnepenn for visning

29 Alle har en historie å fortelle!
Premierefest! Kl.14.30 Alle har en historie å fortelle!

30 Nettsteder med digitale historier
Flimmerfilm Rum för berättande Stories for change D.U.S.T.Y. Media that matters MassImpact Silence Speaks Creative Narrations


Laste ned ppt "Digital historiefortelling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google