Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digital historiefortelling Høgskolen i Lillehammer 18.november 2009 Birte Hatlehol

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digital historiefortelling Høgskolen i Lillehammer 18.november 2009 Birte Hatlehol"— Utskrift av presentasjonen:

1 Digital historiefortelling Høgskolen i Lillehammer 18.november 2009 Birte Hatlehol birte.hatlehol@svt.ntnu.no

2 Program 9.15 -10.00 Introduksjon 9.15 -10.00 Introduksjon 10.15 -11.00 Fortellersirkel 11.00 -11.30 Gjennomgang av programvaren Photostory Photostory 11.30 -12.00 Lunsj 12.00 - 14.30 Produksjon med lydlegging 14.30 - 15.00 Premiere!

3 Stine på stasjonen Stine på stasjonenStine på stasjonenStine på stasjonen Hva er en digital fortelling?

4 Digital Storytelling Digital historiefortelling  Et pedagogisk multimediekonsept  Korte, personlige fortellinger/filmer  Stillbilder, tekst, lyd, film og ens egen personlige stemme

5 Historier rundt leirbålet Møte mellom:  Ny digital teknologi  Muntlig fortelling (Joe Lambert, 2002)

6 Fortellinger  Alle har opplevelser som kan bli til fortellinger  Fortellingene  kan ha betydning for andre  kan skape forståelse  kan skape kommunikasjon  kan medføre læring  kan bidra til refleksjon - på tvers av generasjoner, klasse, religion, språk osv.

7 Center for Digital Storytelling  Mål: Deltagere skal lære å bruke digitale medier gjennom å fortelle meningsfulle historier fra eget liv  Dele historier og erfaringer med andre http://www.storycenter.org http://www.storycenter.org http://www.storycenter.org  BBC – Capture Wales: community/fellesskap http://www.bbc.co.uk/wales/capturewales

8 Hva slags fortelling?  Personlige fortellinger  Presentasjonsfortelling/forskningsformidling  Historiske fortellinger  Fagfortellinger  Refleksjonsfortellinger Uansett fortelling - det personlige er sentralt

9 Presentasjonsfortelling /forskningsformidling www.ungisentrum.net En digital fortelling om prosjektet Ung i sentrum Ung i sentrum

10 Personlig fortelling  Dette kan være alle slags personlige historier:  Personer / dyr vi er glad i  Erfaringer som har utfordret oss  Situasjoner hvor vi har oppnådd noe  Et sted som har betydning for en  En reise som har betydd noe  En hobby eller jobb  Kriser man har opplevd i livet

11 Personlig fortelling Kjærlighetsbrev fra Paris http://www.digitalefortellinger.com/

12 Digitale forstyrrelser i Lillehammer Historiske fortellinger http://www.oppland.no/Digitale-forstyrrelser/ http://www.digitaltfortalt.no/show_single.aspx?art_id=113435&fylke_nr=500

13 Fagfortellinger Ilen Entomologiske forening Ilen Entomologiske forening Undervisning i ungdomsskolen ved Øystein Olav Roten

14 Refleksjonsfortellinger Høgskolen i Oslo ved Grete Jamissen Formidling av refleksjoner og opplevelser i praksis http://gjamissen.wordpress.com/projects/sport-outdoor-life-and-health / http://gjamissen.wordpress.com/projects/sport-outdoor-life-and-health /

15 Hvordan skape en god fortelling? Forberedelse:  Skrive ned ideer til en liten historie  Finn fram bilder  Finn evt. musikk  NB – rettighetsbelagt materiale bilder/musikk  Har alle en idé??

16 7 sentrale elementer for å få en god historie  Poeng  Dramatikk  Følelser  En personlig stemme  Lyd  Disposisjon  Rytme

17 Poeng  Hvilket budskap har du?  Hva vil du formidle?  Hva er poenget?  Vendepunkt?

18 Dramatikk  Hvordan bygge opp historien/spenningen?  Hva kan få tilskueren interessert?  Ikke avslør alt i tittelen/ begynnelsen.  En poengtert avslutning!  IKKE: Først kom vi, så spiste vi, og så gikk vi….

19 Følelser  Fortellingen bør ha et følelsesmessig innhold, den skal fortelles med hjertet.  Det er lettere å leve seg inn i en historie som berører oss emosjonelt.

20 En personlig stemme  STEMMEN er unik  Skap nærhet  Ta utgangspunkt i deg selv.  En hjelp: Bruk betegnelsen JEG  Det verbale budskapet bør skrives ned. FINN DIN STEMME!

21 Lyd  Musikk og lydeffekter kan bidra til å fortelle historien  Skaper stemning til bildene  NB – Musikk overdøver ofte stemmen  http://www.multimedia.skolverket.se/Arkiv/Musik/ http://www.multimedia.skolverket.se/Arkiv/Musik/  http://creativecommons.org/legalmusicforvideos/ http://creativecommons.org/legalmusicforvideos/  http://www.soundsnap.com/ http://www.soundsnap.com/

22 Disposisjon  Hvilken betydning har rekkefølgen av bildene?  Hva skjer hvis du bytter om rekkefølgen?

23 Rytme  Skal historien fortelles raskt eller langsomt?  Skal tempoet endres underveis?  Bilderytme  Stemmerytme  Musikk/lydrytme

24 Fortellersirkel  Historien formidles i fortellersirkelen  Gi hverandre tilbakemelding

25 Antall bilder / ord  Hvor få ord?  Hvor få bilder?  Ta utgangspunkt i 5-15 -20 bilder, velg ut noen  2 min. film = 250 ord

26 Gjennomgang av programvare  Photostory http://www.microsoft.com/windowsxp/using/digitalphotography/photostory/default.mspx  Man kan også bruke  Windows Movie Maker  i Movie.

27 Photostory - hjelpesider Digitale pedagoger: http://norskboka.no/photostory_skrittforskritt.htm http://norskboka.no/photostory.htm http://www.vct.no/?artID=62

28 Produksjonsfasen  Sette inn bilder  Lese inn teksten  Redigere  Lagre som filmfil  Legges på minnepenn for visning

29 Premierefest! Kl.14.30 Alle har en historie å fortelle!

30 Nettsteder med digitale historier  Flimmerfilmhttp://www.digitalefortellinger.com/ http://www.digitalefortellinger.com/  Rum för berättande http://www.ur.se/rfb/ http://www.ur.se/rfb/  Stories for change http://storiesforchange.net/node/1171 http://storiesforchange.net/node/1171  D.U.S.T.Y. http://www.oaklanddusty.org/ http://www.oaklanddusty.org/  Media that matters http://www.mediathatmattersfest.org http://www.mediathatmattersfest.org  MassImpact http://www.massimpact.org http://www.massimpact.org  Silence Speaks www.silencespeaks.org www.silencespeaks.org  Creative Narrations http://www.creativenarrations.net http://www.creativenarrations.net


Laste ned ppt "Digital historiefortelling Høgskolen i Lillehammer 18.november 2009 Birte Hatlehol"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google