Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medikamenthåndtering om bord Alf Magne Horneland Leder Norsk senter for maritim medisin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medikamenthåndtering om bord Alf Magne Horneland Leder Norsk senter for maritim medisin."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Medikamenthåndtering om bord Alf Magne Horneland Leder Norsk senter for maritim medisin

3 Forskrift om skipsmedisin •Formål –… å ivareta arbeidstakeres og passasjerers helse og sikkerhet. –… å bidra til forsvarlig anskaffelse, oppbevaring, utlevering og kontroll av skipsmedisin.

4 Forskrift om skipsmedisin •Ansvarsforhold og tilsyn •Krav til skipsmedisinbeholdningen •Rekvirering av legemidler til skip •Oppbevaring av skipsmedisin •Utlevering og kontroll med skipsmedisin •Legeråd, opplæring, utdannelse, håndbøker •Oversikt over legemiddelgrupper, medisinsk utstyr og narkotika

5 Håndtering av legemidler om bord •Rekvirering •Oppbevaring •Utlevering •Kontroll Apotek Fartøy Pasient

6 Rekvirering •Etter utrustningslister •Skipsfører eller lege •Verft ved nybygg

7 Oppbevaring •Oppbevaring med tanke på –Holdbarhet (fysikalsk-kjemisk kvalitet) –Sikkerhet (enkel tilgang, tjuveri)

8 Oppbevaring: betingelser •Temperatur –Kjøleskap 2-8°C (temperaturkontroll) –Svalskap 8-15°C –Romtemperatur 15-25°C –Frostfritt •Relativ luftfuktighet –Normalt 45% +- 5% –maks. 60% •Beskyttet mot lys •Beskyttet mot insekter og skadedyr

9 Oppbevaring: holdbarhetstid •Det fastsettes ikke lenger holdbarhetstid enn produsenten har søkt om –Maksimal holdbarhetstid er 5 år •Alle legemidler skal være holdbarhet

10 Oppbevaring: krav •Fra Forskrift om skipsmedisin –Oversiktlig i avlåst skap, skrin koffert e.l. –Godt beskyttet mot fuktighet, frost og sterk varme –Legemidler som skal stå kaldt  kjøleskap –Legemidler som skal stå i romtemp.  ikke kjøleskap –Narkotika m.v. alltid innelåst (safe) –Bare skipsfører og den han gir fullmakt, skal ha nøkkel og adgang til legemidler

11 Oppbevaring: krav Oppbevaring etter bruksområde •Legemidler mot hjerte- og karsykdommer •Legemidler for mage- og tarmkanal •Smertestillende legemidler og legemidler mot krampe •Legemidler mot lidelser i sentralnervesystemet •Osv…

12 Utlevering Fra Forskrift om skipsmedisin –Utlevering foretas bare av skipsfører eller den han gir fullmakt –Utlevering bare til personer om bord. –Som hovedregel etter kontakt med lege eller etter skriftlige instrukser –Regnskap (mottak, forbruk, kassasjon, beholdning) •Alle legemidler •Narkotika i separat kontrollbok

13 Føring av legemiddelregnskap Dato:Mottatt:GittLager:Sign.:Kontr. sign.: Rekv.lege:Pasientens navn: Mengde: 25/9-05------Startlager  100 tabl SO 25/9-05 Per Aas 1 tabl99 tabl SO 26/9-05Kassasjon30 tabl69 tabl SO 4/10-0530 tablSanMag99 tabl SO 7/12-05Telling99 tabl SOSS Legemiddelnavn og nummer:Styrke:Form: Paracetamol, 6505-25-143- 4402 500 mg Tabl. Fastsatt beholdning: 5x20 tabl. Skipsmedisinenhet

14 Kontroll •Fra Forskrift om skipsmedisin –Sakkyndig ettersyn minst ein gong kvar tolvte månad (Farmasøytisk tilsyn) •Skipsmedisin i redningsmidler: i tillegg ein gong per månad av skipsførar eller den han gir fullmakt –Fokus •rutiner for oppbevaring og utlevering •Narkotikaregnskap –Tap og tjuveri av narkotika er politisak, avd. skal underrette Farmasøytisk kontor FO/SAN og SANMAG

15 Oppsummering •Rekvirering: Skipssjef/Lege •Oppbevaring: –fuktighet, frost, sterk varme –Avlåst •Utlevering –Etter instruks, fullmakt –Regnskap (NB! Narkotika) •Kontroll –Sakkyndig ettersyn ein gong per år

16 Legemidler: navn •Navn på virkestoff (biologisk aktiv komponent) –Generisk navn (uavhengig av produsent) •Produktnavn (produkt = legemiddel + emballasje) –Beskyttet markedsføringsnavn (® eller ™) •Eksempler –Loperamid (Imodium™, Travello™, Loperamid™) –Paracetamol (Paracet™, Pinex™, Pamol™ m.m.)

17 Legemidler: formulering •Legemiddelform –Tablett, mikstur, kapsel, salve, krem, stikkpille, vagitorie, injeksjonsvæske, øyedråper m.m. •Bruksområde og ønsket effekt •Pasientens evne til inntak •Kjemiske eller biologiske forhold

18 Legemidler: bruksmåte •Oral (peroral) –Tabletter, kapsler, mikstur •Parenteral –Intravenøs (i.v.) injeksjon eller infusjon –Subkutan (s.c.) injeksjon –Intramuskulær (i.m.) injeksjon •Andre: hud, øye, rektalt, sublingualt m.m.

19 Legemidler: styrke •Legemiddelstyrke –Konsentrasjon •mg/ml, µg/ml, mg/g, %, IE/ml –Mengde per dose (f.eks. i en tablett) •µg, mg, g, IE

20 Legemidler: pakning og merking Generisk navn (virkestoff) Produktnavn Legemiddelform Styrke Antall og volum Bruksmåte Andre

21 Legemidler: pakning og merking Generisk navn (virkestoff) Produktnavn Legemiddelform Styrke Antall og volum Bruksmåte Andre

22 Legemidler: pakning og merking Generisk navn (virkestoff) Produktnavn Legemiddelform Styrke Antall og volum Bruksmåte Andre

23 Legemidler: pakning og merking Generisk navn (virkestoff) Produktnavn Legemiddelform Styrke Antall og volum Bruksmåte Andre

24 Legemidler: pakning og merking Generisk navn (virkestoff) Produktnavn Legemiddelform Styrke Antall og volum Bruksmåte Andre

25 Legemidler: pakning og merking Generisk navn (virkestoff) Produktnavn Legemiddelform Styrke Antall og volum Bruksmåte Andre

26 Legemidler: pakning og merking Generisk navn (virkestoff) Produktnavn Legemiddelform Styrke Antall og volum Bruksmåte Andre Risiko for nedsatt reaksjonsevne!

27 Legemidler: klassifisering •Reseptgrupper –A (Narkotika) •Morfin, petidin, metadon, amfetamin, flunitrazepam –B (Vanedannende) •Diazepam (Vival®), kodein (Paralgin Forte®), Imovane® –C (Vanlig reseptpliktige) •Antibiotika, blodtrykksmedisin, astmamedisin, antidepressiva osv. –F (Reseptfritt, pakning unntatt fra reseptplikt) •Ibux®, Paracet®, Imodium®, Zyrtec®

28 Legemidler: klassifisering •ATC-hovedgrupper

29 Legemidler: oppsummering • Generisk navn (virkestoff) • Produktnavn • Legemiddelform • Bruksmåte • Styrke • Pakningsstørrelse og merking • Holdbarhet • Klassifisering - Reseptgruppe - ATC-register

30 Acetylsalisylsyre 300 mg tabletter –Dispril®, Reseptfritt –Smertestillende, febernedsettende, betennelsesdempende i høye doser, forebygger blodpropp i lave doser –Dosering smerter og feber: 300-1000 mg inntil 4 ganger daglig •Ikke indikasjonen om bord –Dosering blodproppforebyggende: 150 mg f.eks ved hjerteinfarkt •Kan brukes ved mistanke om hjerteinfarkt –Bivirkninger: Sure oppstøt, halsbrann. Uvelhet. Mavesår ved langarig bruk. Øresus. Allergi

31 Adrenalin •Adrenalin® injeksjonsveske –1 mg/ml, 1 ml ampuller, 10 stk. Reseptpliktig –Utvider bronkier, stimulerer hjertet, trekker sammen blodårer –Ved alvorlige allergiske symptomer, kraftige astmaanfall, hjertestans –Dosering: S.c./i.m: 0,2-1 mg (0,1 mg/10 kg) I.v.(i livstruende tilfeller!): 0,05-0,2 mg. Injiseres meget langsomt! –Bivirkninger: Angst, uro, skjelvinger. Forhøyet blodtrykk, økt fare for hjerterytmeforstyrrelser. Hjertebank, hurtig puls

32 Bacitracin-klorhexidin salve –Bacimycin® Reseptfritt –Antibiotikum + antiseptikum –Virker på stafylokokker og streptokokker m.m. –Bruksområde: lokalt ved overflatiske hudinfeksjoner (2-3 ganger daglig) - Brannkopper –Bivirkninger: allergiske utslett (sjeldne) –NB! IKKE bruk i øret (  døvhet)

33 Bisakodyl tabletter –Dulcolax®, Toilax® –5 mg, 30 stk Reseptfritt –Avførende middel –Dosering voksne: 1-4 tabletter (virker etter ca 8-10 timer (ca 5 timer dersom fastende), bør derfor tas ved sengetid eller om morgenen) –Bivirkninger: Lette magesmerter, lett diaré

34 Cetirizin tabletter –10 mg, 100 stk. Reseptpliktig –Mot allergiske øye- og nesesymptomer (reseptfritt) –Antihistamin (Zyrtec®, Cetirizin®) –Mot histaminutløst hudbesvær (reseptpliktig) –Dosering: 1 tablett daglig –Bivirkninger: Mild hodepine, tretthet, svimmelhet, munntørrhet

35 Diazepam rektaloppløsning –Narkotika, B-preparat, reseptpliktig –5 mg/ml, 2 ml sprøyter, 5 stk –Stesolid® –Angstempende, beroligende, spenningsløsende og krampestillende effekt –Dosering: 10 mg ved akutt angst og agitasjon (eldre 5 mg). Gjentas f ø rst etter 5 minutter hvis n ø dvendig. –Bivirkninger: Tretthet, søvnighet, muskelsvakhet. Forvirring, eksitasjon og nedsatt stemningsleie. Respirasjonshemming

36 Erytromycin •Erytromycin kapsler 250 mg, 20 stk –Ery-Max®, reseptpliktig –Antibiotikum –Mot luftveisinfeksjoner, ved pencillinallergi m.m –Mycoplasma-infeksjon –Dosering: 500 mg x 2 eller 250 mg x 4. Svelges hele –Bivirkninger: Magesmerter, kvalme, diarè. Allergiske reaksjoner. –Skal taes sammen med mat –Effekten kan påvirkes av andre legemidler

37 Syrenøytraliserende •Famotidin/magnesiumhydroksid/ kalsiumkarbonat –Pepcidduo®, reseptfritt –Antihistamin + 2 antacida –Mot halsbrann og sure oppstøt –Dosering: 1 tablett tygges forebyggende eller ved symptomer. Maks to tabletter per døgn –Bivirkninger: Hodepine, kvalme, diare

38 Penicillin •Fenoksymetyl-penicillin tabl. –1 mill IE (660 mg), 20 stk. (reseptpliktig) –Apocillin®, Weifapenin® –Antibiotikum-penicillin –Mot bakterieinfeksjoner i øvre luftveier, enkelte hudinfeksjoner, tannkjøttbetennelse +++ –Dosering •Voksne 1+1+2 tabl. (7-10 døgn), 2+2+2 ved bihulebetennelse •½ t før eller 2 timer etter måltid –Bivirkninger: kvalme, løs avføring, hudutslett (>1% hyppighet) –NB! IKKE bruk ved kjent penicillinallergi! •CAVE PENICILLIN på helsekort

39 Fenylpropanoloamin •Fenylpropanolamin tabletter 50 mg, 30 stk –Rinexin® –Reseptpliktig –Ved snue og tett nese når nesespray/dråper ikke gir tilfredsstillende effekt –Bihulebetenelse –Dosering: 1-2 tabletter morgen og kveld –Bivirkninger: Tørrhet i nese og munn. Søvnvansker, døsighet. Problemer med vannlatingen

40 Fucidinsyre •Fucidinsyre øyedråper –1 %, 5 gram (reseptpliktig) –Fucithalmic® –Antibiotikum –Bakterieinfeksjon i øyne (stafylokokkar) –Tar ikke alle øyeinfeksjoner!! –Dosering •1 dråpe 2 ganger daglig •Varighet: Til minst 2 dager etter symptomfrihet –Bivirkninger: Lett, forbigående svie –Forsiktighet: Bør ikke brukes sammen med kontaktlinser

41 Nitroglycerin •Glyseroltrinitrat munnspray –Nitrolingual® –Ved hjertekrampe (angina pectoris) –Dosering: 1-2 støt under tungen. Skal ikke inhaleres –Bivirkninger: Hodepine, rødme, hjertebank, lavt blodtrykk, svimmelhet –Skal ikke brukes ved svært lavt blodtrykk, lavt blodvolum og samtidig bruk av Viagra, Levitra, Cialis eller liknende

42 Hostesaft •Hostesaft med etylmorfin – B-preparat! –Cosylan® –Ved luftveisirritasjon og vedvarende tørrhoste –Dosering voksne: 5-10 ml 3-4 ganger daglig –Bivirkninger: Sløvhet, allergiske reaksjoner. Kan påvirke reaksjonsevnen

43 Hydrokortison •Hydrokortison® krem –Mildt steroid –Reseptfritt –Ved allergiske og kløende lidelser i hud, mildt eksem, solforbrenning –Dosering: Påsmøres tynt 2-3 ganger daglig. Nedtrapping ved bedring –Bivirkninger: Maskering eller spredning av infeksjon, maskering eller utvikling av kontakteksem –Skal ikke brukes ved infeksjoner eller ved sårbehandling. Forsiktighet ved bruk i og rundt øyne –Skal ikke eksponeres for sol!

44 Kloramfenikol •Kloramfenikol® øyesalve –1%, 5 gram, reseptpliktig –Bredspektret antibiotikum –Ved infeksjon i øyne –Dosering: 3-4 ganger daglig eller om 1 gang om kvelden hvis samtidig bruk av kloramfenikol øyedråper –Bivirkninger: Påvirkning av normalflora ved lang tids bruk, allergiske reaksjoner (sjeldent) –Unngå bruk av kontaktlinser

45 Kloramfenikol •Kloramfenikol® øyedråper, 0,5 % –Reseptpliktig –Bredspektret antibiotikum –Ved øyeinfeksjoner –Dosering: 1-2 dråper i øyet hver 2.-3. time inntil 2 dager etter symptomfrihet –Bivirkninger: Påvirkning av normalflora ved lang tids bruk, allergiske reaksjoner (sjeldent)

46 Klorhexidin munnskyll •Klorheksidin munnskylleveske –Corsodyl®, reseptfri –Bredspektret antiseptikum –Forebygger infeksjoner i munnhulen, f.eks ved nedsatt mulighet for opprettholdelse av god munnhygiene –Tannkjøttbetennelse –Dosering: 1 min skylling med 10 ml 2 ganger daglig ½ time før eller etter tannpuss

47 Klorhexidin desinfeksjon •Klorhexidin sprit –5 mg/ml, reseptpliktig –Bruksområde •Huddesinfeksjon før injeksjon ol –Dosering •Gnis forsiktig på huden –Ikke til sårvask - svir –NB! Ikke bruk i øret eller på slimhinner!

48 Klorhexidin sårvask •Klorhexidin vandig oppløsning –1 mg/ml, 100 ml, reseptfritt –Bruksområde •Desinfeksjon av overflatiske sår, hud og slimhinner –NB! Må ikke brukes i øret eller komme i kontakt med hjerne eller hjernehinne!

49 Klotrimazol •Klotrimazol krem –Klotrimazol®, Canesten® –1%, 20 g –Ved soppinfeksjoner i huden –Påsmøres i tynt lag 2-3 ganger daglig inntil minst 2 uker etter symptomfrihet –Bivirkninger: lokal irritasjon. Allergiske reaksjoner (sjeldne)

50 Klotrimazol •Klotrimazol vagitorier –Canesten®, reseptfritt –Ved soppinfeksjoner i skjeden –1 vag dypt i skjeden hver kveld i 6 dager. Gjentas om nødvendig –Bivirkninger: Lokal irritasjon, overfølsomhetsreaksjoner (sjeldne)

51 Kodein-paracetamol tabl –30 mg + 400 mg, 20 stk. (Reseptpliktig B-preparat) –Paralgin Forte® –Smertestillende, febernedsettende, hostedempende, stopper diaré –Bruksområde •Moderate til sterke smerter –Dosering: 1 tablett per 4.-6. time –Bivirkninger: døsighet, forstoppelse –NB! Risiko for nedsatt reaksjonsevne! –Risiko for tilvenning!

52 Kodein® tabl •. –25 mg, 20 stk. –Opioid (Narkotika, B-preparat) –Bruksområde: Tørrhoste og annen uproduktiv hoste, smertestillende •Noskapin® bør foretrekkes mot tørrhoste –Dosering: 1-2 tabl. inntil 3 ganger daglig (mot hoste) –Bivirkninger: Forstoppelse, døsighet, brekninger –NB! Risiko for nedsatt reaksjonsevne!

53 Aktivt kull •Kull- mikstur –150 mg/ml, 100 ml, reseptfritt –Aktivt kull (binder legemidler og gifter m.m.) –Bruksområde –Dosering •100-300 ml ved forgiftning, etter evt. brekning •15-30 ml ved diaré, kan tas flere ganger daglig –Bivirkninger: forstoppelse • Førstehjelp ved forgiftning – RING GIFTINFORMASJONEN!!!! • Mot diaré (omgangssyke, matforgiftning)

54 Levomepromazin •Levomepromazin inj.væske –25 mg/ml, 10 ampuller á 2 ml (reseptpliktig) –Nozinan® –Antipsykotikum (beroligende) –Bruksområde •Psykoser preget av uro, angst, spenning og irritabilitet •Abstinenssymptomer •Sterke neurogene smerter –Dosering: individuell

55 Loperamid tabl –2 mg, 16 stk, reseptfritt –Imodium®, Loperamid –Antidiarroikum (syntetisk opiat med liten CNS-påvirkning) –Bruksområde: akutt (og kronisk) diaré –Dosering: 2 tabl. initialt, så 1 tabl. etter hver løs avføring •Maks. 8 tabl. per døgn –Bivirkninger: hodepine, tretthet, kvalme, svimmelhet, munntørrhet –Overdosering: forstoppelse, nedsatt bevissthet, koma, nedsatt respirasjon

56 Nødprevensjon •Levonorgestrel –Norlevo® –Kriseprevensjon –2 tabletter tas samtidig –Taes helst innen 12 timer og senest 36 timer etter samleiet! –Bivirkninger: Kvalme, diaré, brekninger, smerter i nedre del av maven. Øvrige: Hodepine, tretthet, svimmelhet Brystspenning og uregelmessig blødning

57 Reisesyke •Meklozin tabl., 25 mg, 100 stk. –Postafen® (10-pakning reseptfri) –Antihistamin, forebygger og demper kvalme –Bruksområde: reisesyke (sjøsyke) m.m. –Dosering: 1 dose tas 1-2 timer før avreise (12 timers virketid) –Bivirkninger: døsighet, munntørrhet –Risiko for nedsatt reaksjonsevne!

58 Kvalmestillende •Metoklopramid stikkpiller –Afipran®, Primperan®, reseptpliktig –Antiemetikum (kvalmestillende) –Ved kvalme og brekninger –Dosering: 1 stikkpille inntil 3 ganger daglig –Bivirkninger: Døsighet, muskelspenninger, munntørrhet, depresjon –Forsiktighet ved epilepsi og bruk av antipsykotika (f.eks levomepromazin)

59 Morfin •Morfin injeksjonsvæske –10 mg/ml, 10x1 ml –Opiat (narkotikum: A-preparat) –Bruksområde: Sterke smerter –Dosering: •i.m. og s.c.: vanlig enkeltdose 5-15 mg (voksne) •i.v.: langsomt 5-10 mg (voksne) –Bivirkninger: Kvalme, brekninger, forstoppelse, nedsatt respirasjon, blodtrykksfall, svekket hosterefleks, eufori –NB! Risiko for nedsatt reaksjonsevne! –Risiko for tilvenning

60 Mot overdose •Naloxon injeksjonsvæske –Narcanti®, 0,4 mg/ml, amp a 1 ml, 10 stk –Reseptpliktig, narkotiaantagonist –Ved forgiftning med legemidler som inneholder morfin, kodein og etylmorfin –Ved opiatoverdosering: Initialt 0,4-2 mg (1-5 ml) i.v. Kan gjentas med 2-3 min mellomrom inntil 10 mg. Annet: se Felleskatalogen –Bivirkninger: illebefinnende, kvalme (sjeldne)

61 Naproxen •Naproxen tabl. –250 mg, 20 stk. (reseptfri pakning) –Naproxen®, Napren®, Naprosyn®, Alpoxen®, Ledox® –Smertestillende, febernedsettende, betennelsesdempende –Bruksområde •Menstruasjonssmerter (reseptfri) •Akutt betennelse i muskel-skjelett, diverse gikt-tilstander (reseptpliktig) –Dosering •Avhenger av bruksområde –Bivirkninger: tretthet, hodepine, svimmelhet, kvalme, magesår

62 Infusjonsvæske •Natriumklorid infusjonsvæske –9 mg/ml, 1000 ml –Isoton natriumklorid-oppløsning –Bruksområde •Korrigering av vann- og natriumklorid-underskudd –Dosering •Individuell, normalt 0,5-2 liter per døgn

63 Klyster •Natrium laurylsulfoacetat –4x5 ml klystér (reseptfri) –Microlax® –Avføringsmiddel –Bruksområde •Forstoppelse (rektum) –Dosering •1 tube –Bivirkninger: lett svie

64 Hostedempende •Noskapin® tabletter 50 mg, 20 stk –Hostedempende middel –Ved tørr og smertefull hoste –Dosering: 1 tablett 3 ganger daglig. Tablettene bør ikke tygges –Bivirkninger: Hodepine, tretthet. Kvalme og mageknip. (Sjeldne)

65 Nesedråper •Oksymetazolin nesedråper –0,5 mg/ml, 20 endose (reseptfri) –Rhinox®, Iliadin® –Slimhinneavsvellende middel –Bruksområde •Trett nese (akutt rhinitt og sinusitt) –Dosering •3-5 dråper i hvert nesebor 2-3 ganger i døgnet –Bivirkninger: lokal irritasjon kan forekomme –Forsiktighet: bør ikke brukes kontinuerlig utover 10 dager

66 Paracetamol tabl. –500 mg, 20 stk. (unntatt fra reseptplikt) –Paracet®, Pinex®, Panodil®, Pamol® –Smertestillende, febernedsettende middel –Bruksområde: Lette til moderate smerter –Dosering: 1-2 tabl. 3 ganger per døgn –Bivirkninger: Sjeldne i terapeutiske doser. Allergiske reaksjoner. –Overdosering (>10 g): livstruende levertoksisitet

67 Reisesyke •Scopolamin depotplaster –Scopoderm® 1 mg/72 timer, reseptpliktig –Bruksområde: forebyggende mot reisesyke (sjøsyke) –Dosering: 1 plaster på tørt, hårfritt område bak øret minst 5-6 timer før avreise –Bivirkninger: døsighet, munntørrhet –Risiko for nedsatt reaksjonsevne!

68 Brannsår •Sølvsulfadiazin krem –1%, 50 gram, reseptpliktig –Flamazine® –Antimikrobiell krem –Bruksområde –Dosering •3-5 mm tykt lag (med steril spatel eller steril hanske) •Vask av kremen daglig med sterilt vann –Bivirkninger: allergiske hudreaksjoner • Forebygge infeksjoner ved alvorlige brannskader

69 Trimetoprim tabl. –160 mg, 10 stk. –Antibiotikum, reseptpliktig –Bruksområde: urinveisinfeksjoner –Dosering: 1 tablett 2 ganger daglig –Bivirkninger: kvalme, brekninger, utslett

70 Blodstillende •Tranexamsyre tabletter 500 mg, 30 stk –Cyklokapron®, reseptpliktig –Hemmer oppløsning av koagel –Ved sterke menstruasjonsblødninger. Ellers mot blødninger som skyldes unormalt blødningsmønster


Laste ned ppt "Medikamenthåndtering om bord Alf Magne Horneland Leder Norsk senter for maritim medisin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google