Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medikamenthåndtering om bord

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medikamenthåndtering om bord"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Medikamenthåndtering om bord
Alf Magne Horneland Leder Norsk senter for maritim medisin

3 Forskrift om skipsmedisin
Formål … å ivareta arbeidstakeres og passasjerers helse og sikkerhet. … å bidra til forsvarlig anskaffelse, oppbevaring, utlevering og kontroll av skipsmedisin.

4 Forskrift om skipsmedisin
Ansvarsforhold og tilsyn Krav til skipsmedisinbeholdningen Rekvirering av legemidler til skip Oppbevaring av skipsmedisin Utlevering og kontroll med skipsmedisin Legeråd, opplæring, utdannelse, håndbøker Oversikt over legemiddelgrupper, medisinsk utstyr og narkotika

5 Håndtering av legemidler om bord
Rekvirering Oppbevaring Utlevering Kontroll Apotek Fartøy Pasient

6 Rekvirering Etter utrustningslister Skipsfører eller lege
Verft ved nybygg

7 Oppbevaring Oppbevaring med tanke på
Holdbarhet (fysikalsk-kjemisk kvalitet) Sikkerhet (enkel tilgang, tjuveri)

8 Oppbevaring: betingelser
Temperatur Kjøleskap 2-8°C (temperaturkontroll) Svalskap 8-15°C Romtemperatur 15-25°C Frostfritt Relativ luftfuktighet Normalt 45% +- 5% maks. 60% Beskyttet mot lys Beskyttet mot insekter og skadedyr

9 Oppbevaring: holdbarhetstid
Det fastsettes ikke lenger holdbarhetstid enn produsenten har søkt om Maksimal holdbarhetstid er 5 år Alle legemidler skal være holdbarhet

10 Oppbevaring: krav Fra Forskrift om skipsmedisin
Oversiktlig i avlåst skap, skrin koffert e.l. Godt beskyttet mot fuktighet, frost og sterk varme Legemidler som skal stå kaldt  kjøleskap Legemidler som skal stå i romtemp.  ikke kjøleskap Narkotika m.v. alltid innelåst (safe) Bare skipsfører og den han gir fullmakt, skal ha nøkkel og adgang til legemidler

11 Oppbevaring: krav Oppbevaring etter bruksområde
Legemidler mot hjerte- og karsykdommer Legemidler for mage- og tarmkanal Smertestillende legemidler og legemidler mot krampe Legemidler mot lidelser i sentralnervesystemet Osv…

12 Utlevering Fra Forskrift om skipsmedisin
Utlevering foretas bare av skipsfører eller den han gir fullmakt Utlevering bare til personer om bord. Som hovedregel etter kontakt med lege eller etter skriftlige instrukser Regnskap (mottak, forbruk, kassasjon, beholdning) Alle legemidler Narkotika i separat kontrollbok

13 Føring av legemiddelregnskap
Legemiddelnavn og nummer: Styrke: Form: Skipsmedisinenhet Fastsatt beholdning: 5x20 tabl. Tabl. Paracetamol, 500 mg Dato: Mottatt: Gitt Lager: Sign.: Kontr. sign.: Rekv.lege: Pasientens navn: Mengde: 25/9-05 ------ Startlager  100 tabl SO Per Aas 1 tabl 99 tabl 26/9-05 Kassasjon 30 tabl 69 tabl 4/10-05 SanMag 7/12-05 Telling SS

14 Kontroll Fra Forskrift om skipsmedisin
Sakkyndig ettersyn minst ein gong kvar tolvte månad (Farmasøytisk tilsyn) Skipsmedisin i redningsmidler: i tillegg ein gong per månad av skipsførar eller den han gir fullmakt Fokus rutiner for oppbevaring og utlevering Narkotikaregnskap Tap og tjuveri av narkotika er politisak, avd. skal underrette Farmasøytisk kontor FO/SAN og SANMAG

15 Oppsummering Rekvirering: Skipssjef/Lege Oppbevaring: Utlevering
fuktighet, frost, sterk varme Avlåst Utlevering Etter instruks, fullmakt Regnskap (NB! Narkotika) Kontroll Sakkyndig ettersyn ein gong per år

16 Legemidler: navn Navn på virkestoff (biologisk aktiv komponent)
Generisk navn (uavhengig av produsent) Produktnavn (produkt = legemiddel + emballasje) Beskyttet markedsføringsnavn (® eller ™) Eksempler Loperamid (Imodium™, Travello™, Loperamid™) Paracetamol (Paracet™, Pinex™, Pamol™ m.m.)

17 Legemidler: formulering
Legemiddelform Tablett, mikstur, kapsel, salve, krem, stikkpille, vagitorie, injeksjonsvæske, øyedråper m.m. Bruksområde og ønsket effekt Pasientens evne til inntak Kjemiske eller biologiske forhold

18 Legemidler: bruksmåte
Oral (peroral) Tabletter, kapsler, mikstur Parenteral Intravenøs (i.v.) injeksjon eller infusjon Subkutan (s.c.) injeksjon Intramuskulær (i.m.) injeksjon Andre: hud, øye, rektalt, sublingualt m.m.

19 Legemidler: styrke Legemiddelstyrke Konsentrasjon
mg/ml, µg/ml, mg/g, %, IE/ml Mengde per dose (f.eks. i en tablett) µg, mg, g, IE

20 Legemidler: pakning og merking
Generisk navn (virkestoff) Produktnavn Legemiddelform Styrke Antall og volum Bruksmåte Andre

21 Legemidler: pakning og merking
Generisk navn (virkestoff) Produktnavn Legemiddelform Styrke Antall og volum Bruksmåte Andre

22 Legemidler: pakning og merking
Generisk navn (virkestoff) Produktnavn Legemiddelform Styrke Antall og volum Bruksmåte Andre

23 Legemidler: pakning og merking
Generisk navn (virkestoff) Produktnavn Legemiddelform Styrke Antall og volum Bruksmåte Andre

24 Legemidler: pakning og merking
Generisk navn (virkestoff) Produktnavn Legemiddelform Styrke Antall og volum Bruksmåte Andre

25 Legemidler: pakning og merking
Generisk navn (virkestoff) Produktnavn Legemiddelform Styrke Antall og volum Bruksmåte Andre

26 Legemidler: pakning og merking
Generisk navn (virkestoff) Produktnavn Legemiddelform Styrke Antall og volum Bruksmåte Andre Risiko for nedsatt reaksjonsevne!

27 Legemidler: klassifisering
Reseptgrupper A (Narkotika) Morfin, petidin, metadon, amfetamin, flunitrazepam B (Vanedannende) Diazepam (Vival®), kodein (Paralgin Forte®), Imovane® C (Vanlig reseptpliktige) Antibiotika, blodtrykksmedisin, astmamedisin, antidepressiva osv. F (Reseptfritt, pakning unntatt fra reseptplikt) Ibux®, Paracet®, Imodium®, Zyrtec®

28 Legemidler: klassifisering
ATC-hovedgrupper

29 Legemidler: oppsummering
Generisk navn (virkestoff) Produktnavn Legemiddelform Bruksmåte Styrke Pakningsstørrelse og merking Holdbarhet Klassifisering Reseptgruppe ATC-register

30 Acetylsalisylsyre 300 mg tabletter
Dispril®, Reseptfritt Smertestillende, febernedsettende, betennelsesdempende i høye doser, forebygger blodpropp i lave doser Dosering smerter og feber: mg inntil 4 ganger daglig Ikke indikasjonen om bord Dosering blodproppforebyggende: 150 mg f.eks ved hjerteinfarkt Kan brukes ved mistanke om hjerteinfarkt Bivirkninger: Sure oppstøt, halsbrann. Uvelhet. Mavesår ved langarig bruk. Øresus. Allergi

31 Adrenalin Adrenalin® injeksjonsveske
1 mg/ml, 1 ml ampuller, 10 stk. Reseptpliktig Utvider bronkier, stimulerer hjertet, trekker sammen blodårer Ved alvorlige allergiske symptomer, kraftige astmaanfall, hjertestans Dosering: S.c./i.m: 0,2-1 mg (0,1 mg/10 kg) I.v.(i livstruende tilfeller!): 0,05-0,2 mg. Injiseres meget langsomt! Bivirkninger: Angst, uro, skjelvinger. Forhøyet blodtrykk, økt fare for hjerterytmeforstyrrelser. Hjertebank, hurtig puls

32 Bacitracin-klorhexidin salve
Bacimycin® Reseptfritt Antibiotikum + antiseptikum Virker på stafylokokker og streptokokker m.m. Bruksområde: lokalt ved overflatiske hudinfeksjoner (2-3 ganger daglig) - Brannkopper Bivirkninger: allergiske utslett (sjeldne) NB! IKKE bruk i øret (døvhet)

33 Bisakodyl tabletter Dulcolax®, Toilax® 5 mg, 30 stk Reseptfritt
Avførende middel Dosering voksne: 1-4 tabletter (virker etter ca 8-10 timer (ca 5 timer dersom fastende), bør derfor tas ved sengetid eller om morgenen) Bivirkninger: Lette magesmerter, lett diaré

34 Cetirizin tabletter 10 mg, 100 stk. Reseptpliktig
Mot allergiske øye- og nesesymptomer (reseptfritt) Antihistamin (Zyrtec®, Cetirizin®) Mot histaminutløst hudbesvær (reseptpliktig) Dosering: 1 tablett daglig Bivirkninger: Mild hodepine, tretthet, svimmelhet, munntørrhet

35 Diazepam rektaloppløsning
Narkotika, B-preparat, reseptpliktig 5 mg/ml, 2 ml sprøyter, 5 stk Stesolid® Angstempende, beroligende, spenningsløsende og krampestillende effekt Dosering: 10 mg ved akutt angst og agitasjon (eldre 5 mg). Gjentas først etter 5 minutter hvis nødvendig. Bivirkninger: Tretthet, søvnighet, muskelsvakhet. Forvirring, eksitasjon og nedsatt stemningsleie. Respirasjonshemming

36 Erytromycin Erytromycin kapsler 250 mg, 20 stk Ery-Max®, reseptpliktig
Antibiotikum Mot luftveisinfeksjoner, ved pencillinallergi m.m Mycoplasma-infeksjon Dosering: 500 mg x 2 eller 250 mg x 4. Svelges hele Bivirkninger: Magesmerter, kvalme, diarè. Allergiske reaksjoner. Skal taes sammen med mat Effekten kan påvirkes av andre legemidler

37 Syrenøytraliserende Famotidin/magnesiumhydroksid/ kalsiumkarbonat
Pepcidduo®, reseptfritt Antihistamin + 2 antacida Mot halsbrann og sure oppstøt Dosering: 1 tablett tygges forebyggende eller ved symptomer. Maks to tabletter per døgn Bivirkninger: Hodepine, kvalme, diare

38 Penicillin Fenoksymetyl-penicillin tabl.
1 mill IE (660 mg), 20 stk. (reseptpliktig) Apocillin®, Weifapenin® Antibiotikum-penicillin Mot bakterieinfeksjoner i øvre luftveier, enkelte hudinfeksjoner, tannkjøttbetennelse +++ Dosering Voksne tabl. (7-10 døgn), ved bihulebetennelse ½ t før eller 2 timer etter måltid Bivirkninger: kvalme, løs avføring, hudutslett (>1% hyppighet) NB! IKKE bruk ved kjent penicillinallergi! CAVE PENICILLIN på helsekort

39 Fenylpropanoloamin Fenylpropanolamin tabletter 50 mg, 30 stk Rinexin®
Reseptpliktig Ved snue og tett nese når nesespray/dråper ikke gir tilfredsstillende effekt Bihulebetenelse Dosering: 1-2 tabletter morgen og kveld Bivirkninger: Tørrhet i nese og munn. Søvnvansker, døsighet. Problemer med vannlatingen

40 Fucidinsyre Fucidinsyre øyedråper 1 %, 5 gram (reseptpliktig)
Fucithalmic® Antibiotikum Bakterieinfeksjon i øyne (stafylokokkar) Tar ikke alle øyeinfeksjoner!! Dosering 1 dråpe 2 ganger daglig Varighet: Til minst 2 dager etter symptomfrihet Bivirkninger: Lett, forbigående svie Forsiktighet: Bør ikke brukes sammen med kontaktlinser

41 Nitroglycerin Glyseroltrinitrat munnspray Nitrolingual®
Ved hjertekrampe (angina pectoris) Dosering: 1-2 støt under tungen. Skal ikke inhaleres Bivirkninger: Hodepine, rødme, hjertebank, lavt blodtrykk, svimmelhet Skal ikke brukes ved svært lavt blodtrykk, lavt blodvolum og samtidig bruk av Viagra, Levitra, Cialis eller liknende

42 Hostesaft Hostesaft med etylmorfin B-preparat! Cosylan®
Ved luftveisirritasjon og vedvarende tørrhoste Dosering voksne: 5-10 ml 3-4 ganger daglig Bivirkninger: Sløvhet, allergiske reaksjoner. Kan påvirke reaksjonsevnen

43 Hydrokortison Hydrokortison® krem Mildt steroid Reseptfritt
Ved allergiske og kløende lidelser i hud, mildt eksem, solforbrenning Dosering: Påsmøres tynt 2-3 ganger daglig. Nedtrapping ved bedring Bivirkninger: Maskering eller spredning av infeksjon, maskering eller utvikling av kontakteksem Skal ikke brukes ved infeksjoner eller ved sårbehandling. Forsiktighet ved bruk i og rundt øyne Skal ikke eksponeres for sol!

44 Kloramfenikol Kloramfenikol® øyesalve 1%, 5 gram, reseptpliktig
Bredspektret antibiotikum Ved infeksjon i øyne Dosering: 3-4 ganger daglig eller om 1 gang om kvelden hvis samtidig bruk av kloramfenikol øyedråper Bivirkninger: Påvirkning av normalflora ved lang tids bruk, allergiske reaksjoner (sjeldent) Unngå bruk av kontaktlinser

45 Kloramfenikol Kloramfenikol® øyedråper, 0,5 % Reseptpliktig
Bredspektret antibiotikum Ved øyeinfeksjoner Dosering: 1-2 dråper i øyet hver time inntil 2 dager etter symptomfrihet Bivirkninger: Påvirkning av normalflora ved lang tids bruk, allergiske reaksjoner (sjeldent)

46 Klorhexidin munnskyll
Klorheksidin munnskylleveske Corsodyl®, reseptfri Bredspektret antiseptikum Forebygger infeksjoner i munnhulen, f.eks ved nedsatt mulighet for opprettholdelse av god munnhygiene Tannkjøttbetennelse Dosering: 1 min skylling med 10 ml 2 ganger daglig ½ time før eller etter tannpuss

47 Klorhexidin desinfeksjon
Klorhexidin sprit 5 mg/ml, reseptpliktig Bruksområde Huddesinfeksjon før injeksjon ol Dosering Gnis forsiktig på huden Ikke til sårvask - svir NB! Ikke bruk i øret eller på slimhinner!

48 Klorhexidin sårvask Klorhexidin vandig oppløsning
1 mg/ml, 100 ml, reseptfritt Bruksområde Desinfeksjon av overflatiske sår, hud og slimhinner NB! Må ikke brukes i øret eller komme i kontakt med hjerne eller hjernehinne!

49 Klotrimazol Klotrimazol krem Klotrimazol®, Canesten® 1%, 20 g
Ved soppinfeksjoner i huden Påsmøres i tynt lag 2-3 ganger daglig inntil minst 2 uker etter symptomfrihet Bivirkninger: lokal irritasjon. Allergiske reaksjoner (sjeldne)

50 Klotrimazol Klotrimazol vagitorier Canesten®, reseptfritt
Ved soppinfeksjoner i skjeden 1 vag dypt i skjeden hver kveld i 6 dager. Gjentas om nødvendig Bivirkninger: Lokal irritasjon, overfølsomhetsreaksjoner (sjeldne)

51 Kodein-paracetamol tabl
30 mg mg, 20 stk. (Reseptpliktig B-preparat) Paralgin Forte® Smertestillende, febernedsettende, hostedempende, stopper diaré Bruksområde Moderate til sterke smerter Dosering: 1 tablett per time Bivirkninger: døsighet, forstoppelse NB! Risiko for nedsatt reaksjonsevne! Risiko for tilvenning!

52 Kodein® tabl . 25 mg, 20 stk. Opioid (Narkotika, B-preparat)
Bruksområde: Tørrhoste og annen uproduktiv hoste, smertestillende Noskapin® bør foretrekkes mot tørrhoste Dosering: 1-2 tabl. inntil 3 ganger daglig (mot hoste) Bivirkninger: Forstoppelse, døsighet, brekninger NB! Risiko for nedsatt reaksjonsevne!

53 Aktivt kull Kull- mikstur 150 mg/ml, 100 ml, reseptfritt
Aktivt kull (binder legemidler og gifter m.m.) Bruksområde Dosering ml ved forgiftning, etter evt. brekning 15-30 ml ved diaré, kan tas flere ganger daglig Bivirkninger: forstoppelse Førstehjelp ved forgiftning – RING GIFTINFORMASJONEN!!!! Mot diaré (omgangssyke, matforgiftning)

54 Levomepromazin Levomepromazin inj.væske
25 mg/ml, 10 ampuller á 2 ml (reseptpliktig) Nozinan® Antipsykotikum (beroligende) Bruksområde Psykoser preget av uro, angst, spenning og irritabilitet Abstinenssymptomer Sterke neurogene smerter Dosering: individuell

55 Loperamid tabl Imodium®, Loperamid
2 mg, 16 stk, reseptfritt Imodium®, Loperamid Antidiarroikum (syntetisk opiat med liten CNS-påvirkning) Bruksområde: akutt (og kronisk) diaré Dosering: 2 tabl. initialt, så 1 tabl. etter hver løs avføring Maks. 8 tabl. per døgn Bivirkninger: hodepine, tretthet, kvalme, svimmelhet, munntørrhet Overdosering: forstoppelse, nedsatt bevissthet, koma, nedsatt respirasjon

56 Nødprevensjon Levonorgestrel Norlevo® Kriseprevensjon
2 tabletter tas samtidig Taes helst innen 12 timer og senest 36 timer etter samleiet! Bivirkninger: Kvalme, diaré, brekninger, smerter i nedre del av maven. Øvrige: Hodepine, tretthet, svimmelhet Brystspenning og uregelmessig blødning

57 Reisesyke Meklozin tabl., 25 mg, 100 stk.
Postafen® (10-pakning reseptfri) Antihistamin, forebygger og demper kvalme Bruksområde: reisesyke (sjøsyke) m.m. Dosering: 1 dose tas 1-2 timer før avreise (12 timers virketid) Bivirkninger: døsighet, munntørrhet Risiko for nedsatt reaksjonsevne!

58 Kvalmestillende Metoklopramid stikkpiller
Afipran®, Primperan®, reseptpliktig Antiemetikum (kvalmestillende) Ved kvalme og brekninger Dosering: 1 stikkpille inntil 3 ganger daglig Bivirkninger: Døsighet, muskelspenninger, munntørrhet, depresjon Forsiktighet ved epilepsi og bruk av antipsykotika (f.eks levomepromazin)

59 Morfin Morfin injeksjonsvæske 10 mg/ml, 10x1 ml
Opiat (narkotikum: A-preparat) Bruksområde: Sterke smerter Dosering: i.m. og s.c.: vanlig enkeltdose 5-15 mg (voksne) i.v.: langsomt 5-10 mg (voksne) Bivirkninger: Kvalme, brekninger, forstoppelse, nedsatt respirasjon, blodtrykksfall, svekket hosterefleks, eufori NB! Risiko for nedsatt reaksjonsevne! Risiko for tilvenning

60 Mot overdose Naloxon injeksjonsvæske
Narcanti®, 0,4 mg/ml, amp a 1 ml, 10 stk Reseptpliktig, narkotiaantagonist Ved forgiftning med legemidler som inneholder morfin, kodein og etylmorfin Ved opiatoverdosering: Initialt 0,4-2 mg (1-5 ml) i.v. Kan gjentas med 2-3 min mellomrom inntil 10 mg. Annet: se Felleskatalogen Bivirkninger: illebefinnende, kvalme (sjeldne)

61 Naproxen Naproxen tabl. 250 mg, 20 stk. (reseptfri pakning)
Naproxen®, Napren®, Naprosyn®, Alpoxen®, Ledox® Smertestillende, febernedsettende, betennelsesdempende Bruksområde Menstruasjonssmerter (reseptfri) Akutt betennelse i muskel-skjelett, diverse gikt-tilstander (reseptpliktig) Dosering Avhenger av bruksområde Bivirkninger: tretthet, hodepine, svimmelhet, kvalme, magesår

62 Infusjonsvæske Natriumklorid infusjonsvæske 9 mg/ml, 1000 ml
Isoton natriumklorid-oppløsning Bruksområde Korrigering av vann- og natriumklorid-underskudd Dosering Individuell, normalt 0,5-2 liter per døgn

63 Klyster Natrium laurylsulfoacetat 4x5 ml klystér (reseptfri) Microlax®
Avføringsmiddel Bruksområde Forstoppelse (rektum) Dosering 1 tube Bivirkninger: lett svie

64 Hostedempende Noskapin® tabletter 50 mg, 20 stk Hostedempende middel
Ved tørr og smertefull hoste Dosering: 1 tablett 3 ganger daglig. Tablettene bør ikke tygges Bivirkninger: Hodepine, tretthet. Kvalme og mageknip. (Sjeldne)

65 Nesedråper Oksymetazolin nesedråper 0,5 mg/ml, 20 endose (reseptfri)
Rhinox®, Iliadin® Slimhinneavsvellende middel Bruksområde Trett nese (akutt rhinitt og sinusitt) Dosering 3-5 dråper i hvert nesebor 2-3 ganger i døgnet Bivirkninger: lokal irritasjon kan forekomme Forsiktighet: bør ikke brukes kontinuerlig utover 10 dager

66 Paracetamol tabl. 500 mg, 20 stk. (unntatt fra reseptplikt)
Paracet®, Pinex®, Panodil®, Pamol® Smertestillende, febernedsettende middel Bruksområde: Lette til moderate smerter Dosering: 1-2 tabl. 3 ganger per døgn Bivirkninger: Sjeldne i terapeutiske doser. Allergiske reaksjoner. Overdosering (>10 g): livstruende levertoksisitet

67 Reisesyke Scopolamin depotplaster
Scopoderm® 1 mg/72 timer, reseptpliktig Bruksområde: forebyggende mot reisesyke (sjøsyke) Dosering: 1 plaster på tørt, hårfritt område bak øret minst 5-6 timer før avreise Bivirkninger: døsighet, munntørrhet Risiko for nedsatt reaksjonsevne!

68 Brannsår Sølvsulfadiazin krem 1%, 50 gram, reseptpliktig Flamazine®
Antimikrobiell krem Bruksområde Dosering 3-5 mm tykt lag (med steril spatel eller steril hanske) Vask av kremen daglig med sterilt vann Bivirkninger: allergiske hudreaksjoner Forebygge infeksjoner ved alvorlige brannskader

69 Trimetoprim tabl. 160 mg, 10 stk. Antibiotikum, reseptpliktig
Bruksområde: urinveisinfeksjoner Dosering: 1 tablett 2 ganger daglig Bivirkninger: kvalme, brekninger, utslett

70 Blodstillende Tranexamsyre tabletter 500 mg, 30 stk
Cyklokapron®, reseptpliktig Hemmer oppløsning av koagel Ved sterke menstruasjonsblødninger. Ellers mot blødninger som skyldes unormalt blødningsmønster


Laste ned ppt "Medikamenthåndtering om bord"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google