Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PUVI KVALITETSPROSJEKT HIBU Personalseminar 21/6-05.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PUVI KVALITETSPROSJEKT HIBU Personalseminar 21/6-05."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 PUVI KVALITETSPROSJEKT HIBU Personalseminar 21/6-05

3 NOKUTS 10 kriterier som spørsmål 1.Hva gjør dere for kontinuerlig forbedring? Hvordan er det implementert i plan, strategi og daglig arbeide? 2.Vet dere hva dere vil måle? Har dere klare mål. 3.Kjenner ledelsen systemet for kvalitetssikring? Føler de et ”eierskap”? 4.Hvordan sikrer dere bred medvirkning? Hvordan rapporterer man avvik/forbedringsforslag? 5.Hvordan måler dere virksomheten? Lokalt og sentralt 6.Hvordan analyseres resultatene av målinger og hvem gjør dette? 7.Hvordan gjøres beslutning om endring? 8.Hvordan implementeres beslutning om endring? 9.Hvordan deltar studentene i kvalitetsarbeidet? 10.Hvordan lages og hvordan ser den årlige kvalitetsrapporten ut?

4 The three- component model (Rust and Oliver 1994) Service Product Service Quality Service Delivery Service Environmen t

5 PUVI elementene P n P 6 P 5 P 4 P 3 P 2 P 1 Prosessene Styrende og overordnede dokumenter •PUVI topp •Organigram •Budsjett •Strategi • Veier inn i styringssystemet for HIBU Portalene

6 PUVI Prosessene P n P 6 P 5 P 4 P 3 P 2 P 1 Autonome enheter som beskriver en oppgave/ en prosess. En prosess kan peke til en annen og ha lenker til maler eller regelverk, ellers ingen kobling. Det er intet hierarki blant prosessene. Muligens lager vi en overordnet prosess som en av portalene. •Heading og historikk •Flytskjema •Tekst om relevante aktiviteter i flytskjema •Maler, sjekklister

7 ARBEIDSPROSESSER HIBU •P01Studentvurdering •P02Delvurdering •P03Oppstart inkl. forberedelse •P04Markedsføring og Informasjon •P05Eksamensadministrasjon •P06Opptak •P07Utarbeide og vedlikeholde fag og studieplan •P08Praksis •P09Ped •P10Forberedelse til undervisning •P11Underveisevaluering •P12Avslutting •P13Håntering av fusk •P14Sensorer •P15Rapportering •P16Tilfredshetsundersøkelse •P17Semesterevaluering •P18Avvikshåndtering •P19Forbedring •P20Strategi •P21Budsjett •P22Ansettelser •P23Oppsigelser •P24Vedlikehold av styringssystem (kvalitetssystem) •P25Klagehåndtering •P26Kompetanse •P27Semesterplanlegging •P28Saksbehandling studentsaker •P29Postmottak •P30Kursplanlegging

8 Prosessbeskrivelser •Beskriver et begrenset omfang av oppgaver •Er autonome •Peker ikke til annet enn andre prosesser •Intet hierarki •Dekker stort sett både prosess og rutiner (ref. ISO 9000)

9 Pr studentvurdering skal det defineres : •Fag •Når •Hvor •Antall timer •Vakter •Tellende i % (spesielt for delvurdering) •Hvordan

10 HØSTENS OPPGAVER •Kvalitetsikring av forskning – forskningsprosessene •Innføring – ta i bruk undervisningsprosesser •Opplæring •Avvikshåndtering – kontinuerlig forbedring

11 Avvik og forbedring Forbedring Forebyggende tiltak Sentralt avvik Prosess Feil/Mangel Lokalt avvik Prosess Forslags-kasse Innlevert forslag Resultat fra ledelsens gjennomgang (CAB) Forbedrings og Forebyggende punkter MOM Handling for å rette feil/mangler Avvik i Avvikslog Avvik i Avvikslog Fra hvem som helst Fra hvem som helst Avvik fra Evalueringer og rapporter

12 SEKS MEGATRENDER MERKEVARE GLOBALISERING KONSILIDERING TEKNOLOGI INDIVIDUALISERING OUTSOURCING UTDANNING & OPPLÆRING

13 Vi gir talentene en fremtid!

14 DE FIRE PILARER RESULTATFOKUS KANDIDATER F&U OPPGAVER OPPDRAG ULIKE ORG. MESSIGE EGENSKAPER KONTINUERLIG FORBEDRING MEDVIRKNING NETTVERK UTVIKLING I OMGIVELSENE

15 FORBEDRINGSPROSESS IP VU IS VU STANDARDISER UTFØRE PLANLEGGE STANDARD UTFØRVURDER INNFØR DE VITALE FÅ INITIER FORBEDRINGER VURDERE INNFØRE FORBEDRINGER

16

17 Skap-balanse Mannskap Vennskap Klokskap Kunnskap Regnskap Eierskap Lederskap Selskap Resultater oppstår her Resultater måles her

18 Prosessen for å lage prosessbeskrivelser

19 P01-04Pr studentvurdering skal det defineres :  Fag  Når  Hvor  Antall timer  Vakter  Tellende i % (spesielt for delvurdering)  Hvordan P01-08Eventuelle endringer legges inn i oversikt over alle studentvurderinger for instituttet samt i kjøreplan. Institutt sekretær ansvarer for dette og informasjon til eksamenskoordinator. P01-09Dette innebærer 1.Lage utkast til oppgaver 2.Lage sensorveiledning 3.Innhente vurdering fra medsensor 4.Kopiere P01-17For fag med delvurdering: Tar studenten faget på nytt skal eksamen telle 100% uansett tidligere delvureringer. Se også oversikt senere i dette dokumentet. P01-20Har studenten fått delvurdering og gjennomfører ny eksamen på grunn av sykdom eller klage tatt til følge skal eksamen telle det antall % som beskrevet for kurset. Se også oversikt senere i dette dokumentet.


Laste ned ppt "PUVI KVALITETSPROSJEKT HIBU Personalseminar 21/6-05."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google