Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den gode prestasjon PROFILER ”Folk e forskjellige!”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den gode prestasjon PROFILER ”Folk e forskjellige!”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Den gode prestasjon PROFILER ”Folk e forskjellige!”

2 Den gode prestasjon Relasjonsorientert Saksorientert

3 Den gode prestasjon Forsiktig Dristig Relasjonsorientert Saksorientert

4 Den gode prestasjon Forsiktig Dristig Vennlig Entusiastisk Grundig Energisk Relasjonsorientert Saksorientert

5 Den gode prestasjon Forsiktig Dristig Relasjonsorientert Saksorientert Vennlig Entusiastisk Grundig Energisk

6 Den gode prestasjon Forsiktig Dristig Vennlig Entusiastisk Grundig Energisk Relasjonsorientert Saksorientert

7 Den gode prestasjon Forsiktig Dristig Relasjonsorientert Saksorientert ”Bedagelig” ”Aktiv” ”Lys” ”Grublende” Vennlig Samhandling Entusiastisk Fornyelse Grundig Kvalitet Energisk Resultat

8 Den gode prestasjon Jeg gjør oppmerksom på at verken jeg (A) eller B mener det var slik det skjedde, men et meget innpåslitent vitne (hr. Holm) overtok fullstendig styringen da vi skulle skrive skademeldingen. Det virker som om føreren av bil B ikke satte foten på bremsen i det hele tatt. I den situasjonen han befant seg i, dvs. på full fart mot meg, virker det noe forunderlig Jeg kjørte mannen ned. Han inn- rømmet at det var hans feil, for han var kjørt ned før. Bil A stoppet foran bommen som følge av feil filvalg. Om bil B klarte å stoppe i tide, er usikkert, men bil C, D og E traff bil B fortløpende. Jeg kom som bil F. Forsiktig Relasjonsorientert Saksorientert Dristig

9 Den gode prestasjon Forsiktig Dristig Vennlig Entusiastisk Grundig Energisk Relasjonsorientert Saksorientert Jobber bare under press! Ut av øye ut av sinn! Målet helliger midlene! De som sier de er perfekte irriterer oss som er det!

10 Den gode prestasjon Forsiktig Dristig •Stimulerende •Dramatiske •Påvirkelige •Reagerende •Egosentriske •Udisiplinerte •Ærgjerrige •Tilpasningsdyktige •Støttende •Respektfulle •Villige •Pålitelige •Hyggelige •Pussige •Flittige •Utholdende •Alvorlige •Ordentlige •Moralistiske •Kritiske •Ubesluttsomme •Effektive •Kraftfulle •Viljesterke •Uavhengige •Besluttsomme •Dominerende •Praktiske Vennlig Entusiastisk Grundig Energisk Relasjonsorientert Saksorientert Blir ofte beskrevet som:

11 Den gode prestasjon Forsiktig Dristig Åpen Lukket Vennlig -forbildene- Entusiastisk -kunstnerne- Grundig -vokterne- Energisk -drivkreftene-

12 Den gode prestasjon Forsiktig Dristig •Leken •Optimistisk •Mottagelig •Utradisjonell •Dristig •Impulsiv •Lar seg lett rive med •Intuitiv •Romantisk •Snill •Intense •Ekte •Symbolsk •Inspirerende •Ansvarlig •Hjelpende •Hardtarbeidende •Omgjengelig •Lojal •Stabil •Tradisjonell •Lovlydig •Pragmatisk •Skeptisk •Analytisk •Uavhengig •Sterk vilje •Logisk •Jevnt humør •Nysgjerrig Vennlig Entusiastisk Grundig Energisk Relasjonsorientert Saksorientert Sentrale ferdigheter

13 Den gode prestasjon VennligEntusiastiskEnergiskGrundig Måler sin verdi i •Velvilje •Empati •Ekthet •Handling •Livslyst •Tilpasning •Kløkt •Viljestyrke •Handlekraft •Pålitelighet •Service •Respekt Søker etter IdentitetOpplevelserLærdomSikkerhet Typiske trekk •Entusiastisk •Romantisk •Intuitiv •Snill •Intense •Ekte •Symbolsk •Inspirerende •Leken •Optimistisk •Mottagelig •Utradisjonell •Dristig •Impulsiv •Lett å rive med •Tilpasningsdyktig •Pragmatisk •Skeptisk •Analytisk •Uavhengig •Sterk vilje •Logisk •Jevnt humør •Nysgjerrig •Ansvarlig •Hjelpende •Hardarbeidende •Omgjengelig •Lojal •Stabil •Tradisjonell •Lovlydig Styrker •Aksepterende •Iakttaker •Dempende •Lun humor •Situasjonens herre •Tenker fritt •”langsynt” •Praktisk •Lever i nuet •Medfølende •Sjarmerende •Livsnyter •Friskt pust •Umiddelbar •Meddelsom •Initiativrik •Flink agitator •Besluttsom •Skarpt blikk •Praktisk •Snarrådig •Stor selvtillit •Gjennomførings kraft •Lever i nuet •Uredd •Dyp •Grundig •Reflekterende •Ordensmann •Rikt følelsesliv ”Eier” mer en han viser fram •Disiplinert •Kan begrense seg

14 Den gode prestasjon VennligEntusiastiskEnergiskGrundig Svakheter •Treg •Tilskuer •Likegyldig •Ironisk •Lat •Bekvemmelig •Flyter med strømmen •Overfladisk •Upålitelig •”Fra blomst til blomst” •Mange baller i luften •Sier aldri nei •Alt skal være gøy •Hard •Lite grundig •Nyttestyrt •Intens •Kamelon •Innrømmer ikke feil •Opptatt med seg selv •Lett såret •Uforsonlig •Pessimist •Upraktisk •Engstelig •Kritisk Forhold til menneskene Studerer demNyter demUtnytter dem Ergrer seg over dem Livsprosjekt •Stå opp å ta en fight •Være tilstede i øyeblikket •Trenger ikke å frelse verden •Jeg må disiplinere meg •Jeg kan ta/ gjøre feil •Få kontakt med følelsene •Alt trenger ikke å være rett •Ikke hele tiden forberede seg på det verste Sier om seg selv •Jeg gjennomskuer •Jeg er tilfreds •Jeg hjelper •Jeg er lykkelig •Jeg lykkes •Jeg er sterk •Jeg har rett •Jeg trenger tid

15 Den gode prestasjon VennligEntusiastiskEnergiskGrundig Blir irritert ved Ufølsomhet og utålmodighet Kjedsomhet og rutine Ineffektivitet og ubesluttsomhet Uforutsigbarhet og spontanitet Ønsker å være Godt liktBeundretI ledelsenKorrekt Frykter KonfrontasjonTap av prestisjeTap av kontrollLatterliggjøring Prioriterer EkthetenAktivitetenResultatetProsessen Tar beslutninger GjennomtenktSpontantBestemtBevisst ”Motto” Jobber bare under press! Ut av øye ut av sinn! Målet helliger midlene! Dæm som sei dæm e perfekt - irritere oss som e det!

16 Den gode prestasjon VennligEntusiastiskEnergiskGrundig Vil under press kunne: Avhengig av saken: a)”ofre seg” mer enn noen andre b)Bli passiv •verdifokusert ”du har antagelig rett” •fåmælt •dempende c)Finne på noe annet Avhengig av prestisjen: a)Prestere bedre enn noen andre b)Bli aggressiv •person- fokusert •”du er ikke noe bedre selv” •pågående •skrytende c)Bli utbrent Avhengig av resultat- utsiktene: a)Jobbe hardere enn noen andre b)Bli aggressiv •detaljfokusert •”har du ett bevis!” •styrende •støyende c)Bli fysisk syk Avhengig av viktigheten: a)Finne bedre løsninger enn noen andre b)Bli passiv •situasjons- fokusert ”jeg duger vel ikke” •anspent •forklarende c)Bli deprimert

17 Den gode prestasjon VennligEntusiastiskEnergiskGrundig Vil i team være den som Har et kortsiktig prosessfokus Sier: vi må ha det bra! •Observerer •Ser sammen- henger •Avgrenser oppgaven •Fastlegger roller •Konkluderer •Avdemper •Ivaretar •Lar andre styre store deler av samtalen •Er lite forandrings- villig Har et langsiktig produktfokus Sier: vi må finne på noe nytt! •Inspirerer •Ser løsninger •Gir mye informasjon •Bruker fantasien •Fokusert på sin egn rolle •Har kontakter •Er overoptimistisk Har et kortsiktig produktfokus Sier: Vi må bli ferdige •Driver saken framover •Er kort og effektiv •Styrer samtalene •Tar konfront- asjonene •Viser sunn fornuft •Lar seg provosere •Kan såre Har et langsiktig prosessfokus Sier: Vi må sørge for at kvaliteten holder •Ivaretar kvaliteten •Lar andre snakke •Er opptatt av detaljene/doku mentasjonen •Besitter fagkunnskapen •Holder tidsfristene •Minst entusiastisk •Ser ikke helheten

18 Den gode prestasjon VennligEntusiastiskEnergiskGrundig Presterer best I et vennlig og informativt arbeidsmiljø med personlige og avslappede forhold I et relativt rolig tempo I et vennlig og stimulerende arbeidsmiljø med små grupper I et kjapt tempo I et travelt og formelt arbeidsmiljø som han har kontroll over Det skal være effektivt I et strukturert, og formelt arbeidsmiljø I et rolig og stabilt tempo Vil at du som leder skal Lytte Gi oppmerk- somhet Akseptere følelser Forsikre om fortsatt godt forhold Fokus på verdier Fortelle om personlige konsekvenser Lytte Gi positiv feed- back Støtte opp om ideer Fokus på aktivitet Fortelle om statusmessige konsekvenser Være rett på sak Vise tillit Forsikre om fortsatt kontroll Fokus på cost/ benefit Fortelle om personlig gevinst Gi anledning til forberedelse Vise ro Fokus på detaljene Være korrekt Være systematisk Fortelle om miljømessige konsekvenser

19 Den gode prestasjon VennligEntusiastiskEnergiskGrundig Tips til leder i medarbeider- samtaler •Gi anerkjennelse for hans betydning for miljøet •Vær hyggelig •Inviter til dialog •Skill sak og person •Vær tydelig på hva du ønske annerledes •Be om konkrete tanker om tiltak •Motive’r for endring •Synliggjør konsekvensene •Søk vinn/vinn •Gi anerkjennelse for hennes betydning for framtiden •Sett dagsorden •Avklar roller •Skap aksept for å snakke ut •Hold fokus •Overhør noen giftpiler •Utfordre på løsningsforslag •Få bekreftelse på hva som er oppfattet •Still konkrete krav •Oppsummer •Inngå konkret avtale om oppfølging •Gi anerkjennelse for hennes betydning for resultatene •Vær godt forberedt •Avklar roller •Sett dagsorden •Isoler saken •Vær direkte og tydelig •Vær nøyaktig og korrekt på detaljer •Utfordre på løsningsforslag •Felles aksept av løsning •Avtal fremdrift •Gi anerkjennelse for hans betydning for kvaliteten •Inviter til dialog •Opptre korrekt •Vær rolig •Vær nøyaktig i din beskrivelse •Gi anledning til forklaring •Be om forslag til endring •Synliggjør positive konsekvenser ved endring


Laste ned ppt "Den gode prestasjon PROFILER ”Folk e forskjellige!”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google