Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PROFILER ”Folk e forskjellige!”.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PROFILER ”Folk e forskjellige!”."— Utskrift av presentasjonen:

1 PROFILER ”Folk e forskjellige!”

2 Relasjonsorientert Saksorientert

3 Relasjonsorientert Forsiktig Dristig Saksorientert

4 Entusiastisk Vennlig Grundig Energisk Relasjonsorientert Dristig
Forsiktig Dristig Grundig Energisk Saksorientert

5 Vennlig Entusiastisk Grundig Energisk Relasjonsorientert Dristig
Forsiktig Dristig Grundig Energisk Saksorientert

6 Vennlig Entusiastisk Grundig Energisk Relasjonsorientert Dristig
Forsiktig Dristig Grundig Energisk Saksorientert

7 Entusiastisk Vennlig Grundig Energisk Samhandling Fornyelse Kvalitet
Relasjonsorientert Vennlig Samhandling Entusiastisk Fornyelse ”Lys” ”Bedagelig” Forsiktig Dristig ”Grublende” ”Aktiv” Grundig Kvalitet Energisk Resultat Saksorientert

8 Relasjonsorientert Dristig Forsiktig Saksorientert
Det virker som om føreren av bil B ikke satte foten på bremsen i det hele tatt. I den situasjonen han befant seg i, dvs. på full fart mot meg, virker det noe forunderlig Jeg kjørte mannen ned. Han inn- rømmet at det var hans feil, for han var kjørt ned før. Forsiktig Dristig Bil A stoppet foran bommen som følge av feil filvalg. Om bil B klarte å stoppe i tide, er usikkert, men bil C, D og E traff bil B fortløpende. Jeg kom som bil F. Jeg gjør oppmerksom på at verken jeg (A) eller B mener det var slik det skjedde, men et meget innpåslitent vitne (hr. Holm) overtok fullstendig styringen da vi skulle skrive skademeldingen. Saksorientert

9 Vennlig Entusiastisk Grundig Energisk Jobber bare Ut av øye
Relasjonsorientert Vennlig Entusiastisk Jobber bare under press! Ut av øye ut av sinn! Forsiktig Dristig De som sier de er perfekte irriterer oss som er det! Målet helliger midlene! Grundig Energisk Saksorientert

10 Blir ofte beskrevet som:
Forsiktig Dristig Stimulerende Dramatiske Påvirkelige Reagerende Egosentriske Udisiplinerte Ærgjerrige Tilpasningsdyktige Støttende Respektfulle Villige Pålitelige Hyggelige Pussige Flittige Utholdende Alvorlige Ordentlige Moralistiske Kritiske Ubesluttsomme Effektive Kraftfulle Viljesterke Uavhengige Besluttsomme Dominerende Praktiske Vennlig Entusiastisk Grundig Energisk Relasjonsorientert Saksorientert

11 Åpen Vennlig -forbildene- Entusiastisk -kunstnerne- Forsiktig Dristig Grundig -vokterne- Energisk -drivkreftene- Lukket

12 Sentrale ferdigheter Vennlig Entusiastisk Energisk Grundig Forsiktig
Dristig Leken Optimistisk Mottagelig Utradisjonell Impulsiv Lar seg lett rive med Intuitiv Romantisk Snill Intense Ekte Symbolsk Inspirerende Ansvarlig Hjelpende Hardtarbeidende Omgjengelig Lojal Stabil Tradisjonell Lovlydig Pragmatisk Skeptisk Analytisk Uavhengig Sterk vilje Logisk Jevnt humør Nysgjerrig Vennlig Entusiastisk Grundig Energisk Relasjonsorientert Saksorientert

13 Vennlig Entusiastisk Energisk Grundig Måler sin verdi i Søker etter
Velvilje Empati Ekthet Handling Livslyst Tilpasning Kløkt Viljestyrke Handlekraft Pålitelighet Service Respekt Søker etter Identitet Opplevelser Lærdom Sikkerhet Typiske trekk Romantisk Intuitiv Snill Intense Ekte Symbolsk Inspirerende Leken Optimistisk Mottagelig Utradisjonell Dristig Impulsiv Lett å rive med Tilpasningsdyktig Pragmatisk Skeptisk Analytisk Uavhengig Sterk vilje Logisk Jevnt humør Nysgjerrig Ansvarlig Hjelpende Hardarbeidende Omgjengelig Lojal Stabil Tradisjonell Lovlydig Styrker Aksepterende Iakttaker Dempende Lun humor Situasjonens herre Tenker fritt ”langsynt” Praktisk Lever i nuet Medfølende Sjarmerende Livsnyter Friskt pust Umiddelbar Meddelsom Initiativrik Flink agitator Besluttsom Skarpt blikk Snarrådig Stor selvtillit Gjennomførings kraft Uredd Dyp Reflekterende Ordensmann Rikt følelsesliv ”Eier” mer en han viser fram Disiplinert Kan begrense seg

14 Vennlig Entusiastisk Energisk Grundig Svakheter Forhold til menneskene
Treg Tilskuer Likegyldig Ironisk Lat Bekvemmelig Flyter med strømmen Overfladisk Upålitelig ”Fra blomst til blomst” Mange baller i luften Sier aldri nei Alt skal være gøy Hard Lite grundig Nyttestyrt Intens Kamelon Innrømmer ikke feil Opptatt med seg selv Lett såret Uforsonlig Pessimist Upraktisk Engstelig Kritisk Forhold til menneskene Studerer dem Nyter dem Utnytter dem Ergrer seg over dem Livsprosjekt Stå opp å ta en fight Være tilstede i øyeblikket Trenger ikke å frelse verden Jeg må disiplinere meg Jeg kan ta/ gjøre feil Få kontakt med følelsene Alt trenger ikke å være rett Ikke hele tiden forberede seg på det verste Sier om seg selv Jeg gjennomskuer Jeg er tilfreds Jeg hjelper Jeg er lykkelig Jeg lykkes Jeg er sterk Jeg har rett Jeg trenger tid

15 Vennlig Entusiastisk Energisk Grundig Blir irritert ved Ønsker å være
Ufølsomhet og utålmodighet Kjedsomhet og rutine Ineffektivitet og ubesluttsomhet Uforutsigbarhet og spontanitet Ønsker å være Godt likt Beundret I ledelsen Korrekt Frykter Konfrontasjon Tap av prestisje Tap av kontroll Latterliggjøring Prioriterer Ektheten Aktiviteten Resultatet Prosessen Tar beslutninger Gjennomtenkt Spontant Bestemt Bevisst ”Motto” Jobber bare under press! Ut av øye ut av sinn! Målet helliger midlene! Dæm som sei dæm e perfekt - irritere oss som e det!

16 Vennlig Entusiastisk Energisk Grundig Vil under press kunne:
Avhengig av saken: a)”ofre seg” mer enn noen andre b)Bli passiv verdifokusert ”du har antagelig rett” fåmælt dempende c)Finne på noe annet Avhengig av prestisjen: a)Prestere bedre enn noen andre b)Bli aggressiv person-fokusert ”du er ikke noe bedre selv” pågående skrytende c)Bli utbrent Avhengig av resultat-utsiktene: a)Jobbe hardere enn noen andre detaljfokusert ”har du ett bevis!” styrende støyende c)Bli fysisk syk Avhengig av viktigheten: a)Finne bedre løsninger enn noen andre situasjons-fokusert ”jeg duger vel ikke” anspent forklarende c)Bli deprimert

17 Vennlig Entusiastisk Energisk Grundig Vil i team være den som
Har et kortsiktig prosessfokus Sier: vi må ha det bra! Observerer Ser sammen-henger Avgrenser oppgaven Fastlegger roller Konkluderer Avdemper Ivaretar Lar andre styre store deler av samtalen Er lite forandrings-villig Har et langsiktig produktfokus Sier: vi må finne på noe nytt! Inspirerer Ser løsninger Gir mye informasjon Bruker fantasien Fokusert på sin egn rolle Har kontakter Er overoptimistisk Har et kortsiktig produktfokus Sier: Vi må bli ferdige Driver saken framover Er kort og effektiv Styrer samtalene Tar konfront-asjonene Viser sunn fornuft Lar seg provosere Kan såre Har et langsiktig prosessfokus Sier: Vi må sørge for at kvaliteten holder Ivaretar kvaliteten Lar andre snakke Er opptatt av detaljene/dokumentasjonen Besitter fagkunnskapen Holder tidsfristene Minst entusiastisk Ser ikke helheten

18 Vennlig Entusiastisk Energisk Grundig Presterer best
I et vennlig og informativt arbeidsmiljø med personlige og avslappede forhold I et relativt rolig tempo I et vennlig og stimulerende arbeidsmiljø med små grupper I et kjapt tempo I et travelt og formelt arbeidsmiljø som han har kontroll over Det skal være effektivt I et strukturert, og formelt arbeidsmiljø I et rolig og stabilt tempo Vil at du som leder skal Lytte Gi oppmerk-somhet Akseptere følelser Forsikre om fortsatt godt forhold Fokus på verdier Fortelle om personlige konsekvenser Gi positiv feed-back Støtte opp om ideer Fokus på aktivitet Fortelle om statusmessige konsekvenser Være rett på sak Vise tillit Forsikre om fortsatt kontroll Fokus på cost/ benefit Fortelle om personlig gevinst Gi anledning til forberedelse Vise ro Fokus på detaljene Være korrekt Være systematisk Fortelle om miljømessige konsekvenser

19 Vennlig Entusiastisk Energisk Grundig
Tips til leder i medarbeider-samtaler Gi anerkjennelse for hans betydning for miljøet Vær hyggelig Inviter til dialog Skill sak og person Vær tydelig på hva du ønske annerledes Be om konkrete tanker om tiltak Motive’r for endring Synliggjør konsekvensene Søk vinn/vinn Gi anerkjennelse for hennes betydning for framtiden Sett dagsorden Avklar roller Skap aksept for å snakke ut Hold fokus Overhør noen giftpiler Utfordre på løsningsforslag Få bekreftelse på hva som er oppfattet Still konkrete krav Oppsummer Inngå konkret avtale om oppfølging Gi anerkjennelse for hennes betydning for resultatene Vær godt forberedt Isoler saken Vær direkte og tydelig Vær nøyaktig og korrekt på detaljer Felles aksept av løsning Avtal fremdrift Gi anerkjennelse for hans betydning for kvaliteten Opptre korrekt Vær rolig Vær nøyaktig i din beskrivelse Gi anledning til forklaring Be om forslag til endring Synliggjør positive konsekvenser ved endring


Laste ned ppt "PROFILER ”Folk e forskjellige!”."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google