Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arkitekter og regissører innen Innovasjon og Merkevareledelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arkitekter og regissører innen Innovasjon og Merkevareledelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arkitekter og regissører innen Innovasjon og Merkevareledelse

2 Partner Terje Sand Brand Management Group cellular;+47 911 11 900 mail;terje@brandmanagement.noterje@brandmanagement.no

3 Rundbord  Navn  Kortfattet bakgrunn  Rolle i egen organisasjon  Forventninger til dagen 3

4 Regi for dagen TemaHensiktAnsvarCa Tid Økt 1 Introduksjon til innovasjon i forretningsmodeller Skape et felles språk om innovasjon i forretningsmodeller BMG1015 Dele en metodikk og et verktøy vha et case Øve på et meningsdannende verktøy BMG1040 Økt 2 Case Salma ™ Case arbeid – dagens forretningsmodell Alle1115 LunsjAlle1200 Økt 3 Innovasjon i forretningsmodell Case Salma ™ Casearbeid – utvikling av alternative forretningsmodeller Alle1245 Presentasjon og diskusjon av ulike modeller Dele innovasjonspotensialet i arbeid med nye forretningsmodeller Alle1400 Økt 4 Tre grunnleggende ulike verdikonfigurasjoner – som underlag for innovasjon i forretningsmodellen Gi praktiske innspill til innovasjon i egen forretningsmodell BMG - rundbord1500 Oppsummering – læringsmomenterOppsummering - læringspoeng Alle1545 4

5 5 Kreativ destruksjon Selg råvarer Lag produkter Lever tjenester Løs problemer Skap opplevelser Pris premieMarkedspris Differensiert Ilk konkurrent Destruksjon Innovasjon 1Modifisert fra Jozef Schumpeter – the theory of creative destruction 1933 Lever muligheter til å leve ut drømmer

6 6 Innovasjon – handler om å være der kulen kommer, og ikke der kulene er.! Fritt etter Wayne Gretzky Toppscorer i National Hockey League gjennom tidene

7 7 Ti områder for innovasjon 1. (minst) FinansiellProsess Produkt Leveranse Forretnings modell Allianser Kjerne- prosess Støtte- prosess Plattform Ytelse Service Merkevare Kanal Kunde- opplevelse 1. Thougt leader Larry Keeler Doblin inc.

8 De 10 innovasjonsområder og antagelser om verdiskaping 1 8 FinansiellLeveranseLøsningProsess Forretn. modell Nett- verk Produkt KjerneStøtteSystemService KanalBrandOpp- levelse Hi Lo 1. Kilde; Casearbeid i Doblin inc. Pareto nok en gang – 2 % av innovasjonsinitiativene skapte mer enn 90 % av verdi 1.

9 9 Her er PØLSA, Hit med PENGA ! TRADISJONELLE FORRETNINGS- MODELLER BLIR ERODERT OG ØDELAGT AV DRIVERE i OMGIVELSENE. DET ER NEPPE BÆREKRAFTIG Å BRUKE OSTEHØVEL FOR Å TRIMME KOSTNADER ELLER ØKE PRISENE. FREMTIDEN TILHØRER DE SOM TENKER NYTT OG NYTTIG OM Å SKAPE OG KAPRE NYE VERDIER. Vi kaller det innovasjon i forretningsmodeller

10 Hvorfor er det så stor interesse om innovasjon i forretningsmodeller Hvordan kan vi effektivt arbeide med temaet? 10

11 11

12 12

13 Hvordan kunne det skje…?  Doktorgrad i effektiv fotball – Kunnskapsbasert innovasjon (og ikke kundedrevet)  Fantastisk pedagog - formidlingsevne  Utviklet et ganske nytt språk på en idrett som har vært organisert siden Ebenezer Cobb Morley etablerte Football Association i England 1863  Skapte Mentale modeller – og selvtillit om hvordan en nasjon uten naturlige forutsetninger kan snuse på toppen  Han laget en ny forretningsmodell for fotball 13

14 Elementene bak innovasjonen  Drillo baserer sin fotballfilosofi på soneforsvaret, – på det å bryte motstanderens angrep, (Break down og ubalanse) – på lange oppspill når motstanderen var etablert i forsvar, (Flo pasning, Bakrom) – og på effektiv utnyttelse av dødballer. (Serve) – Laget ble komponert med tanke på at han skulle ha gode hodespillere, duellspillere og pasningsleggere, spillere som var velegnet for bruk både på dødballer og i langpasningsangrepene. 14

15 15

16 16

17 17

18 Partnere/ nettverk Nøkkelaktiviteter Verdiforslag Kunderelasjon KundeaksessNøkkelressurser Kundeideen KostnadsstrømmerInntektsstrømmer Canvas: Alex Osterwalder Business Model Generation

19 VERDIFORSLAGKUNDEIDE KUNDERELASJON KUNDEAKSESS NØKKELAKTIVITETER NØKKELRESSURSER NETTVERK & PARTNERSKAP KOSTNADSSTRØMMERINNTEKTSSTRØMMER

20 20

21 Workshop  Legg puslespill Forretningsmodell Canvas  Les igjennom Case Salma  Diskuter dagens forretningsmodell slik dere tolker den (bruk Gule Post it™ lapper på hver av de 9 komponentene i modellen) 21

22 VERDIFORSLAGKUNDEIDE KUNDERELASJON KUNDEAKSESS NØKKELAKTIVITETER NØKKELRESSURSER NETTVERK & PARTNERSKAP KOSTNADSSTRØMMERINNTEKTSSTRØMMER

23 Workshop 2  Drøft en SWOT på dagens forretningsmodell – Sterke sider – Grønne Post it – Svake sider – Rød Post it – Muligheter – Blå Post it – Trusler – Orange Post it 23

24 VERDIFORSLAGKUNDEIDE KUNDERELASJON KUNDEAKSESS NØKKELAKTIVITETER NØKKELRESSURSER NETTVERK & PARTNERSKAP KOSTNADSSTRØMMERINNTEKTSSTRØMMER

25 25 Styrevedtak Styret i Salmon Brands har i dag behandlet utviklingen i selskapet. Styret anerkjenner det arbeidet som er utført forbundet med å posisjonere produktet som det ypperste av kvalitet blant kjennere og de premier Salma har vunnet den senere tid. Spesielt gleder styret seg over innovasjonsprisen vunnet ved Sial d’Or som er en viktig milepæl for selskapet – og fremfor alt for norsk matindustri. Styret er imidlertid ikke fornøyd med de økonomiske resultatene i selskapet. Styret ber om at administrasjonen igangsetter arbeid forbundet med å innovere forretningsmodellen i Salma – med sikte på å sannsynliggjøre forbedret økonomiske resultater på kort og mellomlang sikt. Administrasjonen har fullmakt til å innhente ekstern kompetanse i den grad dette anses nødvendig. Styret ber om at resultatet av arbeidet legges frem for styrebehandling ila Q3 2010. For styret i Salmon Brands Hege Holter Brekke Styreleder

26 Workshop 3  Dere skal ideutvikle 1 – 2 alternative forretningsmodeller for Salma – som bygger på SWOT analysen – og styrevedtaket  Diskuter først alternative muligheter – for så å utvikle en helhetlig forretningsmodell 26

27 Tre grunnleggende forretningsmodeller 1. 27 Skaper verdier ved å tilføre merverdier på inputressurser Skaper verdier ved å løse problemer Skaper verdier ved å koble ressurser til andre ressurser 1.Verdikjeden (The Toyota Way) 2. Verdiverkstedet (Method One AA) 3. Verdinettverket (The Apple way) 1. Michael Porter og Forfatterne Stabell og Fjeldstad, BI 94, foreslår verdikonfigurasjoner

28 Case Strategisk gruppekartlegging - Verkstedmarkedet 28 Bredde på Tjenester/modeller Kjedeintegrasjon TettLøs Smal Sjekkpunkt bilverksted Etablerer Inngangsbarrierer Beskytter eget ettermarked Plukker Kirsebær ved å endre forretningsmodell Automester

29 29

30 Kirsebærplukker – endrer forretningsmodell og vinner  Trøbbel med eksosanlegget er en forutsigbar skavank og kan organiseres som ren verdikjede  Tydelige verdiløfter kan kommuniseres – og de vinner 30

31 1. 31  Pasientbehandling Helseforetakene skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn.  Forskning Forskning i sykehusene er viktig for å gjøre helsetjenesten i stand til å foreta kritiske vurderinger og riktig prioritering av etablerte og nye diagnostiske metoder, behandlingstilbud og teknologi samt for å ivareta og veilede pasientene.  Utdanning av helsepersonell Utdanning av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten omfatter grunnutdanning, videre- og etterutdanning, turnustjeneste, spesialistutdanning og ulike typer kurs i regi av arbeidsgiveren.  Pasientopplæring Ved kronisk eller langvarig sykdom er opplæring og mestring av sykdom viktig. Pasienter og pårørende har også kunnskap som er viktig for å bidra til læring og mestring for andre som er kommet i samme situasjon. 1. Helse og omsorgsdepartementet sin oppdragsbeskrivelse til almensykehussektoren Sykehuset er viktig – men er sykehuset en verdikjede, et verdiverksted eller et verdinettverk…?

32 32 Diagnose Behandling IntuitivEmpiriskPresis Intuitiv Empirisk Presis Ben- brudd Brokk Alzheimer Kronisk rygg- lidelser Nyrestein Depresjon Alle mulige sykdommer

33 - tre spesialiserte verdikonfigurasjoner 1.Verdiverkstedet Coronar Angiografi – Klassisk kompetent diagnostikk. Klinikken gjør utredning av sykdommer i hjertets kransarterier med coronar angiografi. Det innebærer at et kateter settes inn i en blodåre ved håndleddet eller i hovedpulsåren i lysken. Kateteret føres til hjertet og det settes kontrast inn i åpningene fra aorta (hovedpulsåren) slik at blodårene i hjertemuskelen(kransarteriene) blir synlige på røntgengjennomlysning. Da kan forsnevringer på årene sees. – Slike forsnevringer kan blokkes ut og det kan settes inn stent som er en strekkstålforing for holde åren åpen. 2. Verdikjeden – Bypass fabrikken – Sterkt spesialisert, effektiv og kompetent ”by pass fabrikk. Når det påvises forsnevringer som ikke egner seg for blokking og stent, kan det være aktuelt med hjerteoperasjon med bypass. Da tas en vene fra leggen som blir sydd på kransarterien slik at blodet går en liten omvei rundt forsnevringen, også kalt shunt. 3. Verdinettverket – Rehabilitering – Hjerterehabilitering innebærer to treningsøkter daglig og undervisning i mestring av hjertesykdom, kosthold og treningsteori. Ergo kobling av hjerteopererte til ressurser slik at de forblir varig friske 33

34 …som skaper innovasjon i tjenester  betydelig rom for øket verdiskaping ved å innovere og forbedre forretningsmodeller 34

35 WebChoice – Senter for pasientmedvirkning og sykepleieforskning  WebChoice – en hjemmebasert Internett-tjeneste for kreftpasienter.  Tjenesten gjør pasientene i stand til å overvåke egne symptomer, få skreddersydd informasjon om hva som kan hjelpe dem og få svar på spørsmål fra fagfolk og kontakt med andre i samme situasjon  WebChoice gir pasientene større mulighet til å ta ansvar for egen helse, til å mestre utfordringer og til å kommunisere med helsepersonell uten å måtte oppsøke tjenesteapparatet, frigjør kapasitet og effektiviserer sykehusdriften  Et verdinettverk – forebyggende helse og ressursfrigjørende av trange ressurser 35

36 Tenk igjennom  Hva har gitt mest impulser ila dagen..?  Hva kan dere bruke av modeller og verktøy..?  Hvilke hindringer vil dere møte..?  Hva bør dere vite mer om …? 36


Laste ned ppt "Arkitekter og regissører innen Innovasjon og Merkevareledelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google