Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seminar om økonomistyring Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi, Kommunal- og regionaldepartementet, 12. des. 2003 Har organisering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seminar om økonomistyring Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi, Kommunal- og regionaldepartementet, 12. des. 2003 Har organisering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seminar om økonomistyring Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi, Kommunal- og regionaldepartementet, 12. des. 2003 Har organisering av budsjettprosessen noko å seie for økonomistyring og resultat? Professor Harald Baldersheim Uio

2 Økonomisk krisehandtering: Typiske stadier Ignorer problemet Bagatelliser problemet Skjer ned på vedlikehaldet Fram med ostehøvelen Staten har ansvaret! Prioritering er uunngåeleg

3 Tidlegare analysar: Økonomistyring er prega av institusjonell makt(u)balanse mellom -Forkjemparar og vaktarar (Wildavsky) -+ ”sankarar” (Brunsson&Rombach) Vaktarar og sankarar er systematisk marginalisert i det kommunale budsjettspelet

4 Bakgrunn for analysen Ein rapport* om kommunestruktur og økonomistyring I dette foredraget fokuserer eg funn/observasjonar omkring budsjettprosessen og økonomiske resultat * Harald Baldersheim m fl: Er smått så godt? Er stort så flott? Analyser av kommunestrukturens betydning. Oslo: Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Forskningsrapport 1/2003. Jfr. kap. 6

5 Analysemodell for ”økonomisk styringsevne”

6

7 FUNN Det hjelper på økonomistyringa at rådmannen tar grep Og det hjelper endå meir at politikarane tar grep

8 På sporet av eit svar? Kva virkar? -Ny maktbalanse vaktar/forkjempar? -Klarare kontraktar med rådmannen, osv? -Betre informasjonsflyt til politikarane? -Byggje gjensidig tillit? Tonivå-modellen Leiarskapsstrategien Resultatindikatorar, IKT Etisk rekneskap

9 Forskinga kan ennå berre gi delsvar på kva som virkar Men indikasjonar peikar i retning av ein nøkkelfaktor………

10 Nøkkelen? Kven kjenner eigarskap til problemet? Korleis få politikarane til å kjenne eigarskap til eit stramt budsjett ?

11 Kommunikasjon Identifikasjon •Kunnskapsforvaltning •Refleksivt leiarskap •Skap sakseigarar •Skap offentlighet •Syng meir!


Laste ned ppt "Seminar om økonomistyring Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi, Kommunal- og regionaldepartementet, 12. des. 2003 Har organisering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google