Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Copyright OASIS, 2004 OASIS Setting the new www portal standards O rganization for the A dvancement of S tructured I nformation S tandards Setting the.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Copyright OASIS, 2004 OASIS Setting the new www portal standards O rganization for the A dvancement of S tructured I nformation S tandards Setting the."— Utskrift av presentasjonen:

1 Copyright OASIS, 2004 OASIS Setting the new www portal standards O rganization for the A dvancement of S tructured I nformation S tandards Setting the new www portal standards www.oasis-open.org Hans A. Aanesen Co-chair OASIS BCM EPR SC IT & Integration AS Senior adviser Web services 18 aug 2004 Toward a SOA Paradigm Web Services & ebXML Update: Toward a SOA Paradigm What’s next ? Superstructure containing: Template processing - Template processing Front-Office EPR work - Front-Office EPR work Toward a complete end-to-end solution including services http://eprforum.org

2 Copyright OASIS, 2004 Ønsker vi å gjøre e-Norge/Forvaltningen til ”OLA PROPRIETÆR” ???? Eller SAMKJØRING av konkurrerende rammeverk : Open Source –Apache SOAP / ZOPE:Open Source Microsoft –. NET Microsoft Sun –ONE Open Net Environment Sun IBM –WebSphere IBM BEA –WebLogic BEA SAP –MySAP SAP Apple –. MAC Apple – etc

3 Copyright OASIS, 2004 •Tradisjonell måte –ETL (E xtract T ransform & L oad ) –EAI (E nterprice A pplication I ntegration ) –UML (U nified M odeling L anguage ) –Data warehouse –B2B + electronic commerce Template •Ny Helhets-betrakning ( Template drevet ) –Service Orientert Arkitektur –Business-sentriske modeller –Kontekst-drevet omgivelse –Semantisk vokabular og ontologier –XML implementering Paradigme Skift

4 Copyright OASIS, 2004 Dagens Løsninger • ForetaksArkitektur - et Nytt Udyr som krever Nye Ide’er - software tilnærmelser er bare deler av løsningen - E xtract T ransform & L oad og E nterprice A pplication I ntegration teknologier er ikke nok - mangel på sammenhengs(context)-kontrollmekanismer - UML teknikken vist seg for komplisert å bruke SHIFT Hub n’ Spoke S ervice- O riented (SOA) Ad Hoc Source: eProcess Solutions • Vi trenger helhetsbetraktninger for å Redusere Risiko - sørge for Forretning-sentriske metoder (BCM)… …fokus på generiske foretaksløsninger og interoperabilitet - adressere rotproblemene og ikke bare symptoner - konstruere for VALG, FORANDRING og VEKST

5 Copyright OASIS, 2004 OASIS BCM – Business-Centric Methodology • Vitaliserer ebXML og Web services(WS) • Underbygger kravene til utbredelse av SOA • Sørger for forståelse av forretningslogikk- nedbrytnings-kravet til komponenter (WS) • Definert for å lage generiske informasjons- systemer som er sammenstillings-drevet (Context) • Benytter Maler ( Templates ) for a muliggjøre gjenbruk av løsnings-kataloger innenfor industrisektorer

6 Copyright OASIS, 2004 Interaktive modeller Konvensjonelle modeller Den nye måten å gjøre SW Engineering ( Design Factories ) Analyser Spesifikasjon Design Koding Test VedlikeholdUtviklere Tilpasning, integrasjon Installasjon Anvendelse/Bruk Behov Krav Innhenting Tjeneste- forvaltere/ brukere

7 Copyright OASIS, 2004 E-Gov INTERNATIONAL administration ( Globalization ) Ministry X Ministry A Company 3 Ministry C Ministry B Companym E-Gov LOCAL administration E-Gov REGIONAL administration E-Gov CENTRAL administration Company1Company 2 Service organized structure (Users + ServiceProviders) Top Down Approach Superstruktur med Hybrid SOA integrasjon Åpen Integrasjon basert på en EPR organisert mapping av løst koblede applikasjoner ( ebXML / WS Superstruktur med Hybrid SOA integrasjon Åpen Integrasjon basert på en EPR organisert mapping av løst koblede applikasjoner ( ebXML / WS ) Intranet/Internet SOAP -messages XML EPR Mappesystem Service Interpretation Center ServiceCatalog: EPR Mappestruktur WSDL Interface WS n WSDL Interface WS 1 WSDL Interface WS 2 WSDL Interface WS 3 WSDL Interface WS 5 WSDL Interface WS 4 EPR integrasjonsmodul: IT organized structure ( HW+SW+ Infrastructure ) Bottom Up Approach

8 Copyright OASIS, 2004 HTML IV: Service. Borgere og Kunder/Leverandører: Info. Part & Service Part BROWSERS: XML WS in Legacy Systems with different Business logic ( Security Domains ) ( Security Domains ) Superstruktur SERVICE PORTALER: ( TCP/IP networkig ) EPR engine m/ ”eprXML” Core Templates ebXMLreg/UDDI Tjenestekatalog WSDL Tilkoblingskontrakt ebMS/SOAP Utvekslingsformat E-Gov’s 4 Rollekategorier i en EPR Superstruktur III: Adm. og Service ansatte: Arbeidsmapper med info. og Help Tools Service Part HTML I: Arbeidsledere/ Mappekonstruktører: Konstruksjon av nye typer Arbeidsmapper med roller Templates vha ferdige og genererte typer av Templates BCM/CAM Service Part HTML II: Portal & System- utviklere: Programmering vha WSDL modeller. (Portal og Fagsystemprogrammering) Spesifikasjoner Nye WS / ebXML WSDL META modeller.NET, ONE, WEBSphere, mySAP.. !

9 Copyright OASIS, 2004 EPR’s Basiskomponenter EPR-Engine organiserer og håndterer oppgaver Service portalens TJENESTETORG EPR MappeKontainer: ( Mappene henter innhold fra mange SERVERE ) Fase Styrekort Dokumentkort Styrer tilgang til blankett- og dokumentmaler samt arkiverte Dokumenter. Dokumentkort Styrer tilgang til blankett- og dokumentmaler samt arkiverte Dokumenter. Dokumentkort Styrer tilgang til blankett- og dokumentmaler samt arkiverte Dokumenter. Dokumentkort Styrer tilgang til blankett- og dokumentmaler samt arkiverte Dokumenter. Dokumentkort Styrer tilgang til blankett- og dokumentmaler samt arkiverte Dokumenter. Dokumentkort Styrer håndteringen av alle Dokumentene i mappen. Styrekortfunksjoner Workflowkort Gir støtte til de adm. arbeids- oppgaver i de adm. rutinene. (Ofte regelstyrt Flyt og Saksgang) Dokumentkort Styrer tilgang til blankett- og dokumentmaler samt arkiverte Dokumenter. Dokumentkort Styrer tilgang til blankett- og dokumentmaler samt arkiverte Dokumenter. Dokumentkort Styrer tilgang til blankett- og dokumentmaler samt arkiverte Dokumenter. Dokumentkort Styrer tilgang til blankett- og dokumentmaler samt arkiverte Dokumenter. Dokumentkort Styrer tilgang til blankett- og dokumentmaler samt arkiverte Dokumenter. Oppgavekort (Tjenestekort) Definerer fysiske arbeidsoppgaver med arbeidsspesifikasjoner. Innehar inspeksjon og rapportering. Styrekort: Arbeidsmappe ( Opprettes når ny bruker eller ny process ) Arbeidsmappe ( Opprettes når ny bruker eller ny process ) Arbeidsmappe Inneholder alt en bruker/rolleinnehaver trenger i arbeidet. Alle Arbeidsmapper er inndelt i faser i forhold til fremdrift. Rolle Tjeneste + BrukerID Single Sign-On (PKI) portal: (Security Domains)

10 Copyright OASIS, 2004 EPR’s Oppgavekort (GUI metafor som kan endres dynamisk) Navn på styrekortet Mappetilhørighet: - Mappe 1 - Mappe 2. - Mappe n Innholdsfortegnelse: - Gruppe 1 - Oppgave 1. - Oppgave n - Gruppe n - Oppgave 1. - Oppgave n Funksjonstastene hjelper oss og administrere samt evt arbeide med Fysiske oppgaver og rapportering. Interfacing til andre fagsystemer Gjøres med WSDL interfacing.

11 Copyright OASIS, 2004 Hjemmebasert Pleie&Omsorg Integrert tjenesteplanlegging og rapportering. ( Oppgavebeskrivelse/Rapportering med PDA-phone. SIM-kort = Digital signatur )

12 Copyright OASIS, 2004 Digitalt Byggesakskontor Elektronisk samarbeidsarena (Oppgavebeskrivelse/Rapportering/Inspeksjon med PDA-phone. SIM-kort = Digital signatur )

13 Copyright OASIS, 2004 EPR viser veien til ”Åpen”, Inkluderende og Service-orientert samspill i Sanntid Uten innføring av ny TEKNOLOGI EPR EPR superstruktur åpner opp helt nye måter/metoder til hvorledes man skal integrere forskjellige fagsystemer og konstruere generisk linking&switching i elektroniske forretnings-prosesser

14 Copyright OASIS, 2004 Next Steps • Videre fremdrift: – Formell Publisering av OASIS spec for EPR – Fortsette arbeidet med EPR applikasjoner (eprAPL) – EPR template bibliotek for industriell utnyttelse – Integrasjon med OASIS Register semantikk – Integrasjon med BPSS og ebMS – Publisering av en initsiell open source implementering

15 Copyright OASIS, 2004 Ønsket igangsatt EPR arbeid: • Integrasjon av BCM Choice Point teknologien for å sørge for flytkontroll samt linking & switching for EPR styrekort. • Lage BPSS av diskrete arbeidsflyt komponenter– spesielt intra-enterprise exchanges. • Lage BCM kontrakt og CPA templates for EPR deltager-roller og avtaler. • Se på anvendelsene av CAM templates for å formalisere kvalitetskontroll og kontekst regler.

16 Copyright OASIS, 2004 FORVALTNINGEN får valgfrihet og konkurranse på systemleverandørsiden ( Inkluderende ) SAMKJØRING av konkurrerende rammeverk : Apache SOAP / ZOPE:Open Source –. NET Microsoft –ONE Open Net Environment Sun –WebSphere IBM –WebLogic BEA –MySAP SAP –. MAC Apple –etc

17 Copyright OASIS, 2004 EPR Templates => Shifting Power to Business EXPERTS Vil du vite mer ? -Kontak meg på hans@iti.ashans@iti.as -Se www.oasis-open.orgwww.oasis-open.org -Se www.eprforum.orgwww.eprforum.org -Se www.unik.no/proforwww.unik.no -Kurs planlegges i EPR-forum


Laste ned ppt "Copyright OASIS, 2004 OASIS Setting the new www portal standards O rganization for the A dvancement of S tructured I nformation S tandards Setting the."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google