Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammen for framtidens luftfart {1} Luftromsovervåkning i Nordsjøen Automatic Dependant Surveillance – Broadcast (ADS-B) Solakonferansen 13. september 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammen for framtidens luftfart {1} Luftromsovervåkning i Nordsjøen Automatic Dependant Surveillance – Broadcast (ADS-B) Solakonferansen 13. september 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammen for framtidens luftfart {1} Luftromsovervåkning i Nordsjøen Automatic Dependant Surveillance – Broadcast (ADS-B) Solakonferansen 13. september 2011 Presentert av: Per Ingar Skaar Sjef for Flynavigasjonstjenesten i Avinor

2 {2} Temaer  Bakgrunn og historikk  Hva er ADS-B  Hvorfor ADS-B på Ekofisk  Dekningsområde  Tidsplan  Risikofaktorer

3 {3} Ekofisk - introduksjon  Ekofisk - Største oljefelt i Nordsjøen Ekofisk  Distanse fra Stavanger til Ekofisk er ca. 250km (160 NM)  Normal flytid er 1+ time  Ca.160.000 passasjerer årlig  Er i dag ukontrollert luftrom klasse G  GPS er primær navigasjonskilde  Flygeinformasjonstjeneste (FIS) og alarmtjeneste ytes av Stavanger ATCC  Alarmtjeneste støttes av M-ADS og radar  Radardekning (MSSR) i den nordre delen av området  Opereres av 2 ”licensed heli-operators”

4 {4} Hovedmålsettingen for helikoptersikkerheten uttrykkes ved at den totale sannsynligheten for å omkomme ved helikoptertransport skal minst halveres i neste tiårsperiode, sammenlignet med perioden 1990-2000. Forhistorien til ADS-B prosjektet Fra tilrådningene: 9.b) Flykontrolltjeneste: Utvalget tilrår at Ekofisk og Heidrun oppgraderes til kontrollområder 9.f) Samband: Kartlegging og forbedring av VHF sambandsdekning på norsk kontinentalsokkel 9.g) Overvåking: Utvalget tilrår at krav om å innføre M-ADS

5 {5} Etablering av kontrollert luftrom  I 2002 var ikke satellittbaserte løsninger tilpasset kravene til overvåkning i kontrollert luftrom  Manglende standardisering  Utredning av alternativer konkluderte med å anbefale radar (MSSR)  Tilsvarende radar er i bruk på Gullfaks-C  To radarer ble vurdert nødvendig for full dekning i Ekofisk-området –Forslag til lokalisering Urdalsnipa og Ekofisk  Tilsvarende løsning for Heidrun –Én radar offshore

6 {6} MSSR radiodekning Urdalsnipa vs. Ekofisk Flyhøyde: ▌ 500, ▌1550, ▌2500 fot Avinor/FS Asbjørn Ursin

7 {7} Heidrun ble gjennomført ……

8 {8} … men det viste seg vanskelig å realisere samme løsning for Ekofisk  Problematisk å finne egnede radarposisjoner  Mange alternativer i Ekofisk- området ble utredet  Hotellplattformen til ConocoPhillips kunne vært et godt alternativ –Usikker framdrift  Aktuelle radarposisjoner på fastlandet var også problematiske –Konflikter med annen virksomhet (vindmøller, etc.)  Stor gjennomføringsrisiko!  Stor risiko for økede kostnader!

9 {9} ADS-B mulig for kontrollert luftrom  Dialog med Samferdselsdepartementet våren 2009 angående mulig alternativ løsning.  Gjennomførte utredning april – september 2009, med støtte fra QinetiQ (UK).  Konklusjonen var at ADS-B kan brukes for realisering av Ekofisk CTA  ADS-B og ”Wide Area Multilateration (WAM)” er byggeklossene for ”surveillance” i Single European Sky (SES) og SESAR Viktig forutsetning:  Requirements for the Performance and Interoperability of Surveillance for the Single European Sky (SPI-IR)  Setter krav om ADS-B avionikk om bord i nye og gamle luftfartøy fra 2015 og 2017

10 {10} Hva er ADS-B?  ADS-B: Automatic Dependent Surveillance-Broadcast  Dataene mottas av ADS-B mottakerne på bakken og sendes deretter til Stavanger og vises på flygelederens display i kontrollsentralen.  ADS-B baserer seg på mottatt GPS posisjon om bord i luftfartøyene  Posisjonen til luftfartøyet sendes automatisk ut via Mode-S ES radartransponder sammen med andre data som identitet, hastighet og lignende

11 {11} Hvorfor ADS-B og kontrollert luftrom i Ekofisk området  ADS-B baserer seg på enkle og rimelige bakkestasjoner. –Lave investeringer, –stor nøyaktighet –enkle i drift

12 {12} Dekningsområde •ADS-B systemet vil dekke hele Ekofisk •Vil i tillegg til gi dekning i Sleipner og Heimdal områdene (Balder- området) •ADS-B systemet vil bestå av totalt 11 mottakere som vil gi en dublert dekning i hele området. •I første omgang vil kontrollert luftrom etableres kun i Ekofisk området fra 1500 fot til FL 85 Ekofisk Sleipner Heimdal

13 {13} Prosjektet sikrer også bedre navigasjons- og kommunikasjonsdekning Navigasjon  Backup navigasjon dersom GPS faller ut  Etablering av nye DME’er (DME: Distance Measuring Equipment) på henholdsvis: –ULA –TOR VHF kommunikasjon  Etablere nye VHF-radiosystemer på –Ekofisk (Eko/H) –Gudrun –Grane

14 {14} Kostnadsbildet  Kostnadene for ADS-B på Ekofisk er på ca. 30 millioner kroner  Dette inkluderer engangskostnader –Spesielle prosjekteringskostnader –Tilpasninger på fremvisersystemer –Datakonvertering, etc.  De to planlagte radarsystemene var budsjettert til ca. 95 millioner kroner  De to løsningene er ikke 100% sammenlignbare men differansen vil uansett være betydelig

15 {15} Overordnet tidsplan  Mars 2010 Prosjekt oppstart  Mai 2011Kontrakt med ADS-B leverandør signert i mai 2011 med Saab Sensis Corporation  Sep 2012Ferdigstille det bakkebaserte ADS-B systemet  Apr 2013Kontrollert luftrom i Ekofisk området

16 {16} Hva er risikoen med ADS-B prosjektet?  Vi er i forkant av utviklingen (kjent teknologi men allikevel krevende tilpasninger)  Sertifisering av helikoptertranspondere (EASA)  Tilgang på transpondere basert på ED-102A (DO260B) for helikoptre  Helikopteroperatørenes evne til å oppgradere alle helikoptre som opererer i det aktuelle området innen i tide

17 {17} Risikoreduserende overgangsløsninger  ADS-B brukes til FIS og alarmtjeneste ved utfasing av M-ADS i en testperiode før innføring av kontrollert luftrom i Ekofisk-området  ADS-B brukes samtidig til FIS og alarmtjeneste i Balder-området  Erfaringen med innføring av kontrollert luftrom i Ekofisk-området danner grunnlag for å etablere kontrollert luftrom i Balder-området  Kontrollert luftrom etableres dermed for 95% av helikoptertrafikken på norsk kontinentalsokkel (Ekofisk – Balder -Statfjord - Heidrun CTAer)

18 {18} Oppsummering  ADS-B er en fremtidsrettet og kosteffektiv løsning for å bidra til innføring av kontrollert luftrom i Ekofisk-området og på sikt - store deler av norsk kontinentalsokkel  ADS-B er i tråd med ”Single European Sky” strategien  Ekofisk utgjør trinn én i en større omlegging til ny overvåkningsteknologi  Vi er i forkant av utviklingen – det gir en viss framdriftsrisiko  Risikoen er håndterbar – men krever full oppslutning om planene blant alle aktører!

19 {19} 19


Laste ned ppt "Sammen for framtidens luftfart {1} Luftromsovervåkning i Nordsjøen Automatic Dependant Surveillance – Broadcast (ADS-B) Solakonferansen 13. september 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google