Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Luftromsovervåkning i Nordsjøen Automatic Dependant Surveillance – Broadcast (ADS-B) Solakonferansen 13. september 2011 Presentert av: Per Ingar Skaar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Luftromsovervåkning i Nordsjøen Automatic Dependant Surveillance – Broadcast (ADS-B) Solakonferansen 13. september 2011 Presentert av: Per Ingar Skaar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Luftromsovervåkning i Nordsjøen Automatic Dependant Surveillance – Broadcast (ADS-B) Solakonferansen 13. september 2011 Presentert av: Per Ingar Skaar Sjef for Flynavigasjonstjenesten i Avinor

2 Temaer Bakgrunn og historikk Hva er ADS-B Hvorfor ADS-B på Ekofisk Dekningsområde Tidsplan Risikofaktorer

3 Ekofisk - introduksjon
Ekofisk - Største oljefelt i Nordsjøen Distanse fra Stavanger til Ekofisk er ca. 250km (160 NM) Normal flytid er 1+ time Ca passasjerer årlig Er i dag ukontrollert luftrom klasse G GPS er primær navigasjonskilde Flygeinformasjonstjeneste (FIS) og alarmtjeneste ytes av Stavanger ATCC Alarmtjeneste støttes av M-ADS og radar Radardekning (MSSR) i den nordre delen av området Opereres av 2 ”licensed heli-operators”

4 Forhistorien til ADS-B prosjektet
Hovedmålsettingen for helikoptersikkerheten uttrykkes ved at den totale sannsynligheten for å omkomme ved helikoptertransport skal minst halveres i neste tiårsperiode, sammenlignet med perioden Fra tilrådningene: 9.b) Flykontrolltjeneste: Utvalget tilrår at Ekofisk og Heidrun oppgraderes til kontrollområder 9.f) Samband: Kartlegging og forbedring av VHF sambandsdekning på norsk kontinentalsokkel 9.g) Overvåking: Utvalget tilrår at krav om å innføre M-ADS Fra utvalgets tilrådninger: b) Flykontrolltjeneste: Utvalget tilrår at Ekofisk og Heidrun kontrollområder etableres så raskt som mulig. f) Samband: Utvalget tilrår at Luftfartsverket foretar en kartlegging av VHF sambandsdekning på norsk kontinentalsokkel, og sammen med industrien søker å finner løsning for plassering av radioutstyr på innretninger og fjernstyring av sambandet fra land for de områder som ikke har tilfredsstillende sambandsdekning for kontrollsentralene i dag. g) Overvåking: Utvalget tilrår at krav om å innføre M-ADS utstyr også gjøres gjeldende for Forsvarets og Statens Forurensningstilsyns maritime helikoptre og fly samt for helikoptre i redningstjenesten. Utvalget tilrår at dersom HFIS-tjenesten opprettholdes offshore, må enhetene få tilført M-ADS data for overvåking av M-ADS utstyrte luftfartøy innenfor sitt ansvarsområde. Videre må Hovedredningssentralen få tilført M-ADS data for overvåking av trafikk i forbindelse med søk og redning.

5 Etablering av kontrollert luftrom
I 2002 var ikke satellittbaserte løsninger tilpasset kravene til overvåkning i kontrollert luftrom Manglende standardisering Utredning av alternativer konkluderte med å anbefale radar (MSSR) Tilsvarende radar er i bruk på Gullfaks-C To radarer ble vurdert nødvendig for full dekning i Ekofisk-området Forslag til lokalisering Urdalsnipa og Ekofisk Tilsvarende løsning for Heidrun Én radar offshore

6 MSSR radiodekning Urdalsnipa vs. Ekofisk
Flyhøyde: ▌ 500, ▌1550, ▌2500 fot Avinor/FS Asbjørn Ursin

7 Heidrun ble gjennomført ……

8 … men det viste seg vanskelig å realisere samme løsning for Ekofisk
Problematisk å finne egnede radarposisjoner Mange alternativer i Ekofisk- området ble utredet Hotellplattformen til ConocoPhillips kunne vært et godt alternativ Usikker framdrift Aktuelle radarposisjoner på fastlandet var også problematiske Konflikter med annen virksomhet (vindmøller, etc.) Stor gjennomføringsrisiko! Stor risiko for økede kostnader!

9 ADS-B mulig for kontrollert luftrom
Dialog med Samferdselsdepartementet våren 2009 angående mulig alternativ løsning. Gjennomførte utredning april – september 2009, med støtte fra QinetiQ (UK). Konklusjonen var at ADS-B kan brukes for realisering av Ekofisk CTA ADS-B og ”Wide Area Multilateration (WAM)” er byggeklossene for ”surveillance” i Single European Sky (SES) og SESAR Viktig forutsetning: Requirements for the Performance and Interoperability of Surveillance for the Single European Sky (SPI-IR) Setter krav om ADS-B avionikk om bord i nye og gamle luftfartøy fra 2015 og 2017

10 Hva er ADS-B? ADS-B: Automatic Dependent Surveillance-Broadcast
ADS-B baserer seg på mottatt GPS posisjon om bord i luftfartøyene Posisjonen til luftfartøyet sendes automatisk ut via Mode-S ES radartransponder sammen med andre data som identitet, hastighet og lignende Dataene mottas av ADS-B mottakerne på bakken og sendes deretter til Stavanger og vises på flygelederens display i kontrollsentralen.

11 Hvorfor ADS-B og kontrollert luftrom i Ekofisk området
ADS-B baserer seg på enkle og rimelige bakkestasjoner. Lave investeringer, stor nøyaktighet enkle i drift

12 Dekningsområde ADS-B systemet vil dekke hele Ekofisk Vil i tillegg til gi dekning i Sleipner og Heimdal områdene (Balder-området) ADS-B systemet vil bestå av totalt 11 mottakere som vil gi en dublert dekning i hele området. I første omgang vil kontrollert luftrom etableres kun i Ekofisk området fra 1500 fot til FL 85 Heimdal Sleipner Ekofisk

13 Prosjektet sikrer også bedre navigasjons- og kommunikasjonsdekning
Backup navigasjon dersom GPS faller ut Etablering av nye DME’er (DME: Distance Measuring Equipment) på henholdsvis: ULA TOR VHF kommunikasjon Etablere nye VHF-radiosystemer på Ekofisk (Eko/H) Gudrun Grane

14 Kostnadsbildet Kostnadene for ADS-B på Ekofisk er på ca. 30 millioner kroner Dette inkluderer engangskostnader Spesielle prosjekteringskostnader Tilpasninger på fremvisersystemer Datakonvertering, etc. De to planlagte radarsystemene var budsjettert til ca. 95 millioner kroner De to løsningene er ikke 100% sammenlignbare men differansen vil uansett være betydelig

15 Overordnet tidsplan Mars 2010 Prosjekt oppstart
Mai 2011 Kontrakt med ADS-B leverandør signert i mai 2011 med Saab Sensis Corporation Sep 2012 Ferdigstille det bakkebaserte ADS-B systemet Apr 2013 Kontrollert luftrom i Ekofisk området

16 Hva er risikoen med ADS-B prosjektet?
Vi er i forkant av utviklingen (kjent teknologi men allikevel krevende tilpasninger) Sertifisering av helikoptertranspondere (EASA) Tilgang på transpondere basert på ED-102A (DO260B) for helikoptre Helikopteroperatørenes evne til å oppgradere alle helikoptre som opererer i det aktuelle området innen i tide

17 Risikoreduserende overgangsløsninger
ADS-B brukes til FIS og alarmtjeneste ved utfasing av M-ADS i en testperiode før innføring av kontrollert luftrom i Ekofisk-området ADS-B brukes samtidig til FIS og alarmtjeneste i Balder-området Erfaringen med innføring av kontrollert luftrom i Ekofisk-området danner grunnlag for å etablere kontrollert luftrom i Balder-området Kontrollert luftrom etableres dermed for 95% av helikoptertrafikken på norsk kontinentalsokkel (Ekofisk – Balder -Statfjord - Heidrun CTAer)

18 Oppsummering ADS-B er en fremtidsrettet og kosteffektiv løsning for å bidra til innføring av kontrollert luftrom i Ekofisk-området og på sikt - store deler av norsk kontinentalsokkel ADS-B er i tråd med ”Single European Sky” strategien Ekofisk utgjør trinn én i en større omlegging til ny overvåkningsteknologi Vi er i forkant av utviklingen – det gir en viss framdriftsrisiko Risikoen er håndterbar – men krever full oppslutning om planene blant alle aktører!

19 19


Laste ned ppt "Luftromsovervåkning i Nordsjøen Automatic Dependant Surveillance – Broadcast (ADS-B) Solakonferansen 13. september 2011 Presentert av: Per Ingar Skaar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google