Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Demokratiassistanse i Afrika Demokratiassistanse og demokratisering UiB/SEVU, 11. november 2011 13:15 – 15:00 Inge Amundsen, seniorforsker, CMI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Demokratiassistanse i Afrika Demokratiassistanse og demokratisering UiB/SEVU, 11. november 2011 13:15 – 15:00 Inge Amundsen, seniorforsker, CMI."— Utskrift av presentasjonen:

1 Demokratiassistanse i Afrika Demokratiassistanse og demokratisering UiB/SEVU, 11. november 2011 13:15 – 15:00 Inge Amundsen, seniorforsker, CMI

2 Demokratiassistanse i Afrika •Hva er problemet med Afrika? –Staten –Økonomien –Sammenhengen økonomi – politikk –Sosiale forhold: etnisitet, klasse –Ressursenes forbannelse •Demokratiassistanse i Afrika: hvem, hva, hvordan –Godt styresett og/eller demokrati? –Former for demokratisassistanse •Parlamenter •Domstoler •Valg •Politiske partier •Anti-korrupsjon •Sivilsamfunnet, media –..og har det hjulpet? •Eksemplet Malawi

3 Afrika er mindre demokratisk

4 Økonomi og politikk henger sammen

5 Etniske grupper

6 Det manglende mellomsjikt

7 Den afrikanske staten er … •Påtvunget utenfra –Ingen naturlige grenser (Berlin 1885) –Splitter og samler folkegrupper (etniske grupper, religioner, språk) –Autoritær og “ovenfra” –Passifisering og “mis en valeur” •Overtatt av “tilfeldig” gruppe •Nærmest hovedstaden, misjonsskoler •Overtok kolonimakt-institusjoner men raskt mot diktatur •Demokratiseringsbølge tidlig 1990-tall •“Overflatedemokratisering”

8 Ressursenes forbannelse •Ressursenes forbannelse •Resource Curse •Paradox of Plenty •Dutch Disease •Hva er det? –Økonomiske forklaringer –Politiske forklaringer •Politiske konsekvenser

9 De velsignede og de forbannede •Norge •Australia •Kanada •Chile •Brasil •Malaysia •Botswana •… •Nigeria •Angola •DR Congo •the Sudan •Sierra Leone •Liberia •Zambia •Azerbaijan •… •Rike på –Natur-ressurser •olje og gass •diamanter •andre mineraler •tømmer •fisk •bistand •Fattige på –Økonomisk utvikling •Mindre, mer konsentrert –Fordeling •ulikhetene øker •fattigdommen øker –Demokrati •authoritære regimer •svakt styresett •svake institusjoner

10 Økonomiske forklaringer •The Dutch Disease –Relative pris-effekt •Sterkere valuta •Billigere import •Forværret konkurranseevne –“Crowding out” produktive sektorer •Over-investeringer i ekstraktive industrier •Under-investeringer i foreling, produksjon, jordbruk •Av-industrialisering –Ustabilitet •Usikkerhet for næringslivet •Lavere investeringer i alternativ produksjon •Staten bruker, forbruker og misbruker •Kapitalfukt

11 Politiske forklaringer og konsekvenser •Rentenist-staten (the rentier state) –Renten (profitten) øker premien ved å kontrollere staten •Off-shore, utenlandsk, high-tec •Staten involvert, staten skattlegger •Forbruk, berikelse, korrupsjon, underslag •Kan føre til konflikt, vold, borgerkrig –Renten (profitten) øker statens autonomi •Natur-ressurser er “ikke fortjent”, lett-tjent, rente •Lite skatt på annen aktivitet •Ingen “sosial kontrakt” •Liten innflytelse fra næringsliv, middleklasse •Liten innflytelse fra sivilsamfunn, interesse-org.

12 Politiske konsekvenser (forts) –Renten (profitten) øker statens makt •Penger til å manipulere institusjoner og regler –Parlamentet, rettsvesnet –Ymse kontroll-institusjoner –Valgene, partiene, mediene, organsisasjonene •Penger til å kjøpe opp rivaler, kjøpe støtte –Patronage, klientellisme, favorisering, nepotisme •Penger til å kjøpe tvangsmakt-midler –Militært utstyr, soldater –“Security” selskaper, leiesoldater –Undertrykkingsmidler

13 “Without improving their democratic institutions and administrative capacity, it is unlikely that African oil exporters will be able to use petrodollars to fuel poverty reduction; instead oil monies are more likely to make matters worse for the poor” Catholic Relief Services (2003): Bottom of the Barrel. Africa’s Oil Boom and the Poor Ressursenes forbannelse

14 Noe litteratur på ressursenes forbannelse

15 Former for demokratibistand •Godt styresett (good governance) –Offentlig sektor •Reformer, effektivitet, meritokrati •Anti-korrupsjon •Demokratisering –Valg •Valgordninger, valgkommisjon, gjennomføring, observasjon –Politiske institusjoner •Maktbalanse, checks and balances •Parlamenter, domstoler •Politiske partier •Sivilsamfunn, media

16 Bistand til parlamenter •Fra hvem? –Bilaterale donorer –Multilaterale donorer •Til hvem? –Internasjonale parlamenter –Nasjonale parlamenter •Administrasjon, støtteapparat, bibliotek, informasjon •Undergrupper (kvinner) •Komiteer (kontrollkomiteer, fagkomiteer) •Opposisjonen, skyggeregjeringen –Lokale parlamenter •Gjennom hvem? –Direkte –Gjennom parlamentariker-organisasjoner –Gjennom institutter, organisasjoner, private

17 Bistand til parlamenter •Hvordan? –Opplæringstiltak –Infrastruktur –Støtteapparat, administrasjon –Reform, lover, reglementer –Nettverksbygging –Tematisk: lovgivning, budsjettprosess –Tematisk: politikkområder •Fattigdomsbekjempelse •Kvinner, unge, minoriteter •Helse, HIV/AIDS •Fred, forsoning •Miljø •…

18 Bistand til politiske partier •Politisk meget delikat –Tildels forbudt –Indirekte fra bistanden •Gjennom partiene •Gjennom stiftelser og institutter

19 Bistand til politiske partier Parti-basis Ett-parti basert Flere-parti basert Foundations Institutter Sverige: 7 stiftelser Norge: NDS Søster Tyskland: 6 Stiftungen UK: WFD -parti Form for bistand Demokrati- USA: NDI + IRI NL: NIMD assistanse

20 Parti-til-parti bistand

21 Partibistand: støtteformer •Støtte til –Partiorganisasjonen •Organisatorisk kapasitet •Funksjon i parlamentet •Delta i valg –Internt demokrati –Spesielle grupper •Kvinner, ungdom, minoriteter –Visse politikk-områder •Fattigdomsorientert, miljø, demokrati, … •Gjennom –Finansiell og materiell bistand •Møter, workshops, seminarer, konferanser … –Teknisk bistand, rådgiving, ekspertise •Info (”outreach”), administrasjon, valg, regnskap, revisjon –Forskning og utredning •Analyser og meningsmålinger –Nettverksbygging •Reiser, reiser, reiser, reiser, reiser …

22 Olje for Utvikling •Norad •Petroleumsdirektoratet •Petrad –Teknisk –Styresett –Anti-korrupsjon Olje for Utvikling (OfU) er et etterspørseldrevet initiativ som har som formål å overføre norske erfaringer innen petroleumsforvaltning på en måte som bidrar til at petroleumsressurser fører til varig reduksjon av fattigdom i utviklingslandene, og til at utvinning av ressursene skjer på en miljømessig forsvarlig måte.

23 •A coalition of governments, companies and civil society •A standard for companies to publish what they pay and for governments to disclose what they receive Companies disclose payments Governments disclose receipts of payments Makes independent verification

24 Demokratibistand – noen tall (2007) •77 000 mill krOECD bistand til Governm. & Civil Society •25 000 mill kr Total norsk bistand • 200 mill krOlje for Utvikling - programmet • 20 mill kr Norsk støtte til parlamenter • 6 mill kr Norsk Senter for Demokratistøtte • 400 mill krNDI årlig budsjett • 20 mill kr Pr. år til Malawis parlament Demokratibistand: stagnert

25 Har det hjulpet? •Nei –Status for demokrati i Afrika •Vanskelig å måle •WBI Worldwide Governance Indicators •Freedom House •Global Integrity Report •The Open Budget Project •Country Performance and Institutional Assesments –“ In any given year an investment of $10 million of USAID DG funding produces a five-fold (500%) increase in the amount of democratic change over what the average country would otherwise be expected to achieve ” (USAID website)

26 Donorene: Kritiske merknader •Aid agencies’ instruments are.. –Insufficient and partial –‘A-political’ and ‘a-historical’ •Administrative and economic rather than political approach •Focus on formal (not informal) politics –Sector oriented –Pulling in opposite directions •Direct Budget Support •Decentralisation •Privatisations •Tied aid •Aid is a part of the problem when it is… –Ignoring the corruption problem –Supporting ‘white elephants’ –Resource flows are massive and un-coordinated –Supporting/sustaining corrupt governments –Financing ‘soft investments’ leaving the ‘hard’ to partner countries –Using corrupt local service providers

27 Landeksempel: Malawi •5 000 mill kr i total bistand • 20 mill kr pr år til Malawis parlament • 400 mill kr fra Norge •40 % av Malawi statsinntekt •..har det hjulpet?

28 Malawi

29

30

31 Litteratur… Good Governance in Nigeria: A Study in Political Economy and Donor Support. Inge Amundsen, 2010. Norad report 17/2010 Support for Parliaments: Tanzania and Beyond Inge Amundsen. CMI Report 2010:8 Support to Legislatures. Synthesis Study Arne Tostensen, Inge Amundsen. Norad Evaluation report 2/2010 Support to Political Parties: Status and Principles Inge Amundsen. CMI Report 2007:6

32 Litteratur… Exporting Democracy Arne Tostensen, CMI, 2011 (forthcoming) Democracy matters more than ever: Democracy assistance after the entrance of the "Emerging Southern Powers" in Sub- Saharan Africa Svein-Erik Helle, Lise Rakner, Helge Rønning CMI Brief vol. 10 no. 5 Follow the Money! Policies and Practices in Donor Support to Civil Society Formations in Southern Africa Chris Albertyn, Elling Tjønneland Midrand: Southern Africa Trust, 2011


Laste ned ppt "Demokratiassistanse i Afrika Demokratiassistanse og demokratisering UiB/SEVU, 11. november 2011 13:15 – 15:00 Inge Amundsen, seniorforsker, CMI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google