Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lønnsomme nisjearter i Industriparker for oppdrett - er Norge modent for et girskifte? Victor Øiestad – Dr. Phil. Akvaplan-niva - Norway Spanish office.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lønnsomme nisjearter i Industriparker for oppdrett - er Norge modent for et girskifte? Victor Øiestad – Dr. Phil. Akvaplan-niva - Norway Spanish office."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lønnsomme nisjearter i Industriparker for oppdrett - er Norge modent for et girskifte? Victor Øiestad – Dr. Phil. Akvaplan-niva - Norway Spanish office

2 LOS MOLLES – CHILE OPPSTART AV EN INDUSTRIPARK PIGGVAR OG ABALONE

3

4 FRA FEM TIL HUNDRE!  I VERDEN FINNES MER ENN 200 AKVATISKE ARTER I OPPDRETT  VI SPILLER EN VIKTIG ROLLE I OPPDRETT AV KUN FEM ARTER:  ATLANTISK LAKS  REGNBUEØRRET  KVEITE  TORSK  PIGGVAR

5 KAN NORGE KUPPE LØNNSOMME DELER AV GLOBALT HAVBRUK?  VI HAR UNIK INDUSTRIELL ERFARING  VI HAR RIKE MENNESKELIGE RESSURSER  VI HAR BRED INTERNASJONAL ERFARING  VI HAR TEKNOLOGISK SPISSKOMPETANSE  VI BEHERSKER BEST VINNERKONSEPTET  HYPER-INTENSIVT LANDBASERT OPPDRETT KOMBINERT MED  INDUSTRIPARKER FOR OPPDRETT

6 VI LØPER ”I BENA” PÅ HVERANDRE, MEN...  KAN EN TENKE SEG EN ”STRUKTUR” DER ”NORGE” PLANLEGGER GLOBALT KOORDINERTE FRAMSTØT FOR Å BLI STERKE AKTØRER PÅ ET KNIPPE AV OPPDRETTSARTER?  KAN DEN SAMME ”STRUKTUREN” SKISSERE STRATEGISKE GREP FOR Å EROBRE DISSE HØYT BETALTE NISJEARTENE FOR NORSKE INTERESSENTER?  KAN EN TENKE SEG EN ”TILRETTELEGGER- STRUKTUR” SOM FORBEREDER VÅR INNTREDEN SLIK AT DEN BLIR VELLYKKET FRA DAG 1?

7 FOKUS: VÅRT TEKNOLOGISKE FORSPRANG  INDUSTRIPARKER OG CLUSTERS BASERT PÅ BRUK AV  DEN GRUNNE LENGDESTRØMSRENNEN  ILLUSTRASJON: DE 26 PARKENE UNDER OPPBYGGING I GALICIA (SPANIA) STIPULERER EN PRODUKSJON PÅ 25.000 TONN – MED NY TEKNOLOGI KAN PRODUKSJONEN BLI 200.000 TONN – TIL EN VERDI AV 2 MLD EURO

8 Så hvordan maksimere produksjon og inntjening fra industriparker?  VED Å TA I BRUK HYPERINTENSIV TEKNOLOGI – SOM VED DETTE ANLEGGET FOR TUNGE

9 INDUSTRIPARKER FOR OPPDRETT ER SÆRLIG EGNET FOR NISJEARTER & SETTEFISK FOR MERDOPPDRETT NISJEARTER  FLATFISK (PIGGVAR, TUNGE OG KVEITE)  HØYT VERDSATTE RUNDFISKARTER  HØYT VERDSATTE PELAGISKE ARTER SETTEFISK  PRE-SMOLT AV LAKSEFISK  COMMODITY-ARTER GENERELT (TORSK, SEA BASS, SEA BREAM, TILAPIA OG KOBIA)

10 ERFARINGER MED PIGGVAR FRA SPANIA:  STOLT SEA FARM (PRODEMAR) PRODUSERTE OG SOLGTE OMLAG 4000 TONN I 2007 FOR 8 TIL 12 EURO/KG MED EN NETTOFORTJENESTE PÅ 3 EURO/KG.  100 million NOK i fortjeneste i 2007 ER NISJEARTER ØKONOMISK LØNNSOMME?

11 RENNEN EGNER SEG OGSÅ FOR PIGGVAR – LENGDESTRØMSRENNER I SEKS NIVÅER - GALICIA

12 TEKNOLOGIEN ER EGNET OGSÅ FOR PELAGISK OG BUNNLEVENDE FISK

13 DEN ER OGSÅ EGNET FOR KVEITE (TUSTNA KVEITE) – DE LEGGER NÅ OM FOR YNGEL AV TORSK

14 PRINSIPPTEGNING AV ANLEGG MED LENGDESTRØMSRENNER ELLER SHALLOW RACEWAY SYSTEM (SRS)

15 55.000 tungeyngel på 6 m 2

16 Planlegging av Industriparker for oppdrett i regi av Akvaplan-niva og NIVA - Tjeldbergodden - Kårstø - Rubbestad - Mongstad - Melkøya Hvorfor nøler vi?

17 SKISSE TIL HANDLINGSPLAN (- FRA EN AMATØR)  Etablere en ressurssterk Aktørgruppe (våren 2008)  Få finansiert en utredning om ”Muligheter knyttet til nye arter og ny teknologi i et globalt perspektiv” (2008)  Søke parallelt et EUREKA-PROSJEKT der en kobler seg til en eller flere europeiske partnere som er interessert i industripark-konseptet (2008)  Teste industripark-konseptet f. eks. i en av parkene som nå åpnes i Galicia (Spania) (start 2008 eller 2009)  Identifisere aktører internasjonalt som ønsker joint-venture med Aktørgruppen

18  Norge har utdannet et stort korps av forskere og teknikkere med hands-on-erfaring fra oppdrett  Dette korpset representerer en enorm ressurs som vil kunne aktiveres nasjonalt og internasjonalt  Store deler av dette korpset er undersysselsatt eller fyller funksjoner som ikke matcher ønsker eller kompetanse  Systematisk bruk av denne kompetansen kan bli bærebjelken i videre norsk ekspansjon inn i Nye arter & Ny teknologi  Fornyet vekst vil gi norsk havbruk ytterligere bredde – dybde – styrke & prestige

19 FINANSIERING AV AMBISJONENE (– hvor og når forsvant visjonen om CERMAQ som en døråpner internasjonalt)

20 FINANSIERING - 1 NORGES FORSKNINGSRÅD - HAVBRUK - en næring i vekst  Brukerstyrte prosjekter – Blant annen Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&cid=1176281825042&p=11762 81825042&pagename=ForskningsradetNorsk%2FHovedsidemal http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&cid=1176281825042&p=11762 81825042&pagename=ForskningsradetNorsk%2FHovedsidemal  SkatteFUNN - http://www.skattefunn.no/ http://www.skattefunn.no/  skal bidra til at de gode ideene realiseres -  INNOVASJON NORGE - http://www.invanor.no/default.aspx http://www.invanor.no/default.aspx  Internasjonalisering - Vi gir lokale idéer globale muligheter  Finansiering - Forsknings- og utviklingskontrakter  Finansiering - Forsknings- og utviklingskontrakter Forsknings- og utviklingskontrakterForsknings- og utviklingskontrakter

21 FINANSIERING - 2 EU SOM MOTIVERT MEDSPILLER NOEN EKSEMPLER FRA EUREKA FINANSIERING - 2 EU SOM MOTIVERT MEDSPILLER NOEN EKSEMPLER FRA EUREKA E!

22 Tittel Optimised Technology For Rearing Of Sturgeon Juveniles In Modern Recycling Systems Sammendrag Aimed At Development And Marketing Of Optimised Technology For Rearing Sturgeon Juveniles With Improved Adaptation Ability At Intensive Fish Farms With A High Rate Of Water Recycling. E! 4079- EUROAGRI+ RECOST 0.55 mill Euro - 45 months EUROPAFORSKING MED NFR http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename= ForskningsradetNorsk%2FHovedsidemal&cid=1138785973106

23 Isidro De La CalSpainLarge companyMain Nutreco ArcNorwaySMEPartner E! 3805- BLACKSPOT – 2.2 mill Euro 24 months Tittel Optimisation Of The Rearing Technology For Blackspot Seabream (Pagellus bogaraveo) Sammendrag To Develop A Rearing Technology For Blackspot Seabream Transferable To The Industrial Sector. Optimisation Of The Preliminary Results Will Enable The Development Of A New Species For European Aquaculture.

24 E! 3610- INNOFISK – 0 Euro – 48 months - UMBRELLA TITTELEuropean Network For Innovative Aquaculture SAMMENDRAGThis Umbrella Aims At The Creation Of A European-Wide Platform To Combine R & D Capabilities And Expertise In Order To Generate Projects In The Area Of Fish Breeding. The Netherlands.00%Contact Member Portugal.00%Participating Member Iceland.00%Participating Member Greece.00%Participating Member Spain.00%Participating Member Denmark.00%Participating Member Norway.00%Interested Israel.00%Interested France.00%Interested European Union.00%Interested

25 Vil industriparker for oppdrett være aktuelle for Norge? - - Har vi et egnet lovverk? - Kan en ha mange ulike arter i oppdrett innenfor samme park? - Kan en tenke seg oppdrett av ”rømningssikre” arter i parkene (- dvs som ikke kan reprodusere i norske farvann)? - Bør og kan en knytte parker til store spillvarmekilder?

26

27

28 E! 3744- EURDISKUS - INNOFISH 0.86 MILL Euro - Tittel Farming System Developments Without Medication For Disease Control In The Species Symphysodon Sp.: New Broodstock Lines Sammendrag Evaluate The Produced Ornamental Fish In The Industry And Develop New Genetic Lines Of Symphysodon Sp. (Discus). Spain Will Carry Out Evaluations And Czech Republic Will Test Their Discus Lines On A Large Scale. Valenciana De Acuicultura S.A.SpainSMEMain Discus Farm AquariumCzech RepublicSMEPartner

29 PLANLAGTE INDUSTRIPARKER I GALICIA: FORVENTETE RESULTER MED KONVENSJONELL TEKNOLOGI vs HYPERINTENSIV TEKNOLOGI Land til disposisjon - hektar Tonn / å r Verdi (8€/KG) x Mill € Ansatte (Direkte) Verdi €/m 2 PGA 320 22.500 18075060 HI Teknologi Samme produksjon 32 22.500 180450600 HI Teknologi 100,000 tonn 150 100.000 8001800550 HI Teknologi Alt land benyttet 320 220.000 17604400550

30 Species tested TYPE FISK VEKTRANGE (GRAM) TETTHET (g/l eller % bunndekning) KOMM/ TEST FLATFISK KVEITE 0,1 – 15.000100-300% C PIGGVAR 0,1 – 10.000100-400% C TUNGE 0,1 - 500100-200% C SENEGALTUNGE 0,1 - 500100-200% T CALIFORNSK KVEITE 0,05 - 10100% T VINTERFLYNDRE 0,05 - 10<100% T BUNNLEVENDE FLEKKSTEINBIT 0,2 – 20.000500 g/l C GRÅSTEINBIT 0,2 – 5.000500 g/l T ROGNKJEKS 0,05 - 50100 g/l T RUNDFISK TORSK 0,05 - 50230 g/l T HVIT SEA BASS (Cal.) 0,05 - 30100 g/l T SEA-BREAM 0,02 - 20300 g/l T PELAGISK ATL. LAKS (PRE-SMOLT) 0,2 - 60550 g/l T

31 SEA-BREAM - FRA 2 TIL 15 GRAM SAMME VEKST – UANSETT TETTHET!

32 NORWAY MARINE CULTURE – TJELDBERGODDEN – EN FIASKO ▲GAL BRUK GIR DRIFTS- PROBLEMER AV ALLE TYPER ▼ RIKTIG BRUK  HØY TETTHET GIR SELVRENSING

33 Antall dager0306090120150180 Lofitorsk (2003- 2006) NZ 0,00250,130,74,2245168 Lofitorsk 2007 - Naturlig zooplankton 0,00250,151,09,5336481 Intensiv produksjon 0,00250,030,21,161320 PRODUKSJON AV TORSKEYNGEL – METODEVALG UTFRA YNGELKVALITET


Laste ned ppt "Lønnsomme nisjearter i Industriparker for oppdrett - er Norge modent for et girskifte? Victor Øiestad – Dr. Phil. Akvaplan-niva - Norway Spanish office."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google