Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Victor Øiestad – Dr. Phil. Akvaplan-niva - Norway Spanish office

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Victor Øiestad – Dr. Phil. Akvaplan-niva - Norway Spanish office"— Utskrift av presentasjonen:

1 Victor Øiestad – Dr. Phil. Akvaplan-niva - Norway Spanish office
Lønnsomme nisjearter i Industriparker for oppdrett - er Norge modent for et girskifte? Victor Øiestad – Dr. Phil. Akvaplan-niva - Norway Spanish office

2 LOS MOLLES – CHILE OPPSTART AV EN INDUSTRIPARK
PIGGVAR OG ABALONE

3 HVOR ER NORGE I BILDET?

4 FRA FEM TIL HUNDRE! I VERDEN FINNES MER ENN 200 AKVATISKE ARTER I OPPDRETT VI SPILLER EN VIKTIG ROLLE I OPPDRETT AV KUN FEM ARTER: ATLANTISK LAKS REGNBUEØRRET KVEITE TORSK PIGGVAR

5 KAN NORGE KUPPE LØNNSOMME DELER AV GLOBALT HAVBRUK?
VI HAR UNIK INDUSTRIELL ERFARING VI HAR RIKE MENNESKELIGE RESSURSER VI HAR BRED INTERNASJONAL ERFARING VI HAR TEKNOLOGISK SPISSKOMPETANSE VI BEHERSKER BEST VINNERKONSEPTET HYPER-INTENSIVT LANDBASERT OPPDRETT KOMBINERT MED INDUSTRIPARKER FOR OPPDRETT

6 VI LØPER ”I BENA” PÅ HVERANDRE, MEN...
KAN EN TENKE SEG EN ”STRUKTUR” DER ”NORGE” PLANLEGGER GLOBALT KOORDINERTE FRAMSTØT FOR Å BLI STERKE AKTØRER PÅ ET KNIPPE AV OPPDRETTSARTER? KAN DEN SAMME ”STRUKTUREN” SKISSERE STRATEGISKE GREP FOR Å EROBRE DISSE HØYT BETALTE NISJEARTENE FOR NORSKE INTERESSENTER? KAN EN TENKE SEG EN ”TILRETTELEGGER-STRUKTUR” SOM FORBEREDER VÅR INNTREDEN SLIK AT DEN BLIR VELLYKKET FRA DAG 1?

7 FOKUS: VÅRT TEKNOLOGISKE FORSPRANG
INDUSTRIPARKER OG CLUSTERS BASERT PÅ BRUK AV DEN GRUNNE LENGDESTRØMSRENNEN ILLUSTRASJON: DE 26 PARKENE UNDER OPPBYGGING I GALICIA (SPANIA) STIPULERER EN PRODUKSJON PÅ TONN – MED NY TEKNOLOGI KAN PRODUKSJONEN BLI TONN – TIL EN VERDI AV 2 MLD EURO

8 Så hvordan maksimere produksjon og inntjening fra industriparker
Så hvordan maksimere produksjon og inntjening fra industriparker? VED Å TA I BRUK HYPERINTENSIV TEKNOLOGI – SOM VED DETTE ANLEGGET FOR TUNGE

9 INDUSTRIPARKER FOR OPPDRETT ER SÆRLIG EGNET FOR NISJEARTER & SETTEFISK FOR MERDOPPDRETT
FLATFISK (PIGGVAR, TUNGE OG KVEITE) HØYT VERDSATTE RUNDFISKARTER HØYT VERDSATTE PELAGISKE ARTER SETTEFISK PRE-SMOLT AV LAKSEFISK COMMODITY-ARTER GENERELT (TORSK, SEA BASS, SEA BREAM, TILAPIA OG KOBIA)

10 ER NISJEARTER ØKONOMISK LØNNSOMME?
ERFARINGER MED PIGGVAR FRA SPANIA: STOLT SEA FARM (PRODEMAR) PRODUSERTE OG SOLGTE OMLAG 4000 TONN I 2007 FOR 8 TIL 12 EURO/KG MED EN NETTOFORTJENESTE PÅ 3 EURO/KG.  100 million NOK i fortjeneste i 2007

11 RENNEN EGNER SEG OGSÅ FOR PIGGVAR – LENGDESTRØMSRENNER I SEKS NIVÅER - GALICIA

12 TEKNOLOGIEN ER EGNET OGSÅ FOR PELAGISK OG BUNNLEVENDE FISK

13 DEN ER OGSÅ EGNET FOR KVEITE (TUSTNA KVEITE) – DE LEGGER NÅ OM FOR YNGEL AV TORSK

14 PRINSIPPTEGNING AV ANLEGG MED LENGDESTRØMSRENNER ELLER SHALLOW RACEWAY SYSTEM (SRS)

15 tungeyngel på 6 m2

16 Planlegging av Industriparker for oppdrett i regi av Akvaplan-niva og NIVA - Tjeldbergodden - Kårstø - Rubbestad - Mongstad - Melkøya Hvorfor nøler vi?

17 HAR NORGE DET ”LILLE EKSTRA”?
SKISSE TIL HANDLINGSPLAN (- FRA EN AMATØR) Etablere en ressurssterk Aktørgruppe (våren 2008) Få finansiert en utredning om ”Muligheter knyttet til nye arter og ny teknologi i et globalt perspektiv” (2008) Søke parallelt et EUREKA-PROSJEKT der en kobler seg til en eller flere europeiske partnere som er interessert i industripark-konseptet (2008) Teste industripark-konseptet f. eks. i en av parkene som nå åpnes i Galicia (Spania) (start 2008 eller 2009) Identifisere aktører internasjonalt som ønsker joint-venture med Aktørgruppen

18 MENNESKELIG RESSURSER PÅ TOMGANG
Norge har utdannet et stort korps av forskere og teknikkere med hands-on-erfaring fra oppdrett Dette korpset representerer en enorm ressurs som vil kunne aktiveres nasjonalt og internasjonalt Store deler av dette korpset er undersysselsatt eller fyller funksjoner som ikke matcher ønsker eller kompetanse Systematisk bruk av denne kompetansen kan bli bærebjelken i videre norsk ekspansjon inn i Nye arter & Ny teknologi Fornyet vekst vil gi norsk havbruk ytterligere bredde –dybde – styrke & prestige

19 FINANSIERING AV AMBISJONENE (– hvor og når forsvant visjonen om CERMAQ som en døråpner internasjonalt)

20 FINANSIERING - 1 NORGES FORSKNINGSRÅD - HAVBRUK - en næring i vekst
Brukerstyrte prosjekter – Blant annen Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land SkatteFUNN - skal bidra til at de gode ideene realiseres - INNOVASJON NORGE - Internasjonalisering - Vi gir lokale idéer globale muligheter Finansiering - Forsknings- og utviklingskontrakter

21 FINANSIERING - 2 EU SOM MOTIVERT MEDSPILLER NOEN EKSEMPLER FRA EUREKA E!

22 E! 4079-EUROAGRI+ RECOST 0.55 mill Euro - 45 months
Tittel Optimised Technology For Rearing Of Sturgeon Juveniles In Modern Recycling Systems Sammendrag Aimed At Development And Marketing Of Optimised Technology For Rearing Sturgeon Juveniles With Improved Adaptation Ability At Intensive Fish Farms With A High Rate Of Water Recycling. EUROPAFORSKING MED NFR ForskningsradetNorsk%2FHovedsidemal&cid=

23 E! 3805- BLACKSPOT – 2.2 mill Euro 24 months
Tittel Optimisation Of The Rearing Technology For Blackspot Seabream (Pagellus bogaraveo) Sammendrag To Develop A Rearing Technology For Blackspot Seabream Transferable To The Industrial Sector. Optimisation Of The Preliminary Results Will Enable The Development Of A New Species For European Aquaculture. Isidro De La Cal Spain Large company Main Nutreco Arc Norway SME Partner

24 0 Euro – 48 months - UMBRELLA
E!3610- INNOFISK – 0 Euro – 48 months - UMBRELLA TITTEL European Network For Innovative Aquaculture SAMMENDRAG This Umbrella Aims At The Creation Of A European-Wide Platform To Combine R & D Capabilities And Expertise In Order To Generate Projects In The Area Of Fish Breeding. The Netherlands .00% Contact Member Portugal Participating Member Iceland Greece Spain Denmark Norway Interested Israel France European Union

25 Vil industriparker for oppdrett være aktuelle for Norge?
Har vi et egnet lovverk? Kan en ha mange ulike arter i oppdrett innenfor samme park? Kan en tenke seg oppdrett av ”rømningssikre” arter i parkene (- dvs som ikke kan reprodusere i norske farvann)? Bør og kan en knytte parker til store spillvarmekilder?

26 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

27

28 E! 3744- EURDISKUS - INNOFISH
MILL Euro - Tittel Farming System Developments Without Medication For Disease Control In The Species Symphysodon Sp.: New Broodstock Lines Sammendrag Evaluate The Produced Ornamental Fish In The Industry And Develop New Genetic Lines Of Symphysodon Sp. (Discus). Spain Will Carry Out Evaluations And Czech Republic Will Test Their Discus Lines On A Large Scale. Valenciana De Acuicultura S.A. Spain SME Main Discus Farm Aquarium Czech Republic Partner

29 Land til disposisjon - hektar
PLANLAGTE INDUSTRIPARKER I GALICIA: FORVENTETE RESULTER MED KONVENSJONELL TEKNOLOGI vs HYPERINTENSIV TEKNOLOGI Land til disposisjon - hektar Tonn /år Verdi (8€/KG) x Mill € Ansatte (Direkte) Verdi €/m2 PGA 320 22.500 180 750 60 HI Teknologi Samme produksjon 32 450 600 HI Teknologi 100,000 tonn 150 800 1800 550 Alt land benyttet 1760 4400

30 (g/l eller % bunndekning)
Species tested TYPE FISK VEKTRANGE (GRAM) TETTHET (g/l eller % bunndekning) KOMM/ TEST FLATFISK KVEITE 0,1 – % C PIGGVAR 0,1 – % TUNGE 0, % SENEGALTUNGE T CALIFORNSK KVEITE 0, 100% VINTERFLYNDRE <100% BUNNLEVENDE FLEKKSTEINBIT 0,2 – 500 g/l GRÅSTEINBIT 0,2 – 5.000 ROGNKJEKS 0, 100 g/l RUNDFISK TORSK 230 g/l HVIT SEA BASS (Cal.) 0, SEA-BREAM 0, 300 g/l PELAGISK ATL. LAKS (PRE-SMOLT) 0,2 - 60 550 g/l

31 SEA-BREAM - FRA 2 TIL 15 GRAM SAMME VEKST – UANSETT TETTHET!

32 NORWAY MARINE CULTURE – TJELDBERGODDEN – EN FIASKO
▼RIKTIG BRUK  HØY TETTHET GIR SELVRENSING ▲GAL BRUK GIR DRIFTS-PROBLEMER AV ALLE TYPER

33 PRODUKSJON AV TORSKEYNGEL – METODEVALG UTFRA YNGELKVALITET
Antall dager 30 60 90 120 150 180 Lofitorsk ( ) NZ 0,0025 0,13 0,7 4,2 24 51 68 Lofitorsk 2007 - Naturlig zooplankton 0,15 1,0 9,5 33 64 81 Intensiv produksjon 0,03 0,2 1,1 6 13 20


Laste ned ppt "Victor Øiestad – Dr. Phil. Akvaplan-niva - Norway Spanish office"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google