Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Menneskeverd og egenverd

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Menneskeverd og egenverd"— Utskrift av presentasjonen:

1 Menneskeverd og egenverd
Foredrag Stiftelsen SOR 8. Februar 2010 Ved filosof Sidsel Høye Haugan

2 Samhandlingsreformen
Ønske om at helse- og omsorgstjenesten kan samhandle om fordeling av oppgaver for å nå et felles mål Ha evne til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte Kiving om ressurser spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten Stor sak, mange aspekter. Kaos av påpekninger og løsningsforslag Venstre: Kommunesammenslåing Frp: Klasseskille, der du bor blir viktig Krf: Passe på at ikke pasienten faller mellom to stoler Kamp om lokalsykehus Kampsaker basert på forskning: Overforbruk av sykehusplasser?

3 Hva er problemet? Behovene for helse- og omsorgstjenester vil øke i fremtiden Derved hardere prioriteringer, kamp om ressurser? Problemer med å finne felles mål? Helbrede (spesialisthelsetjenesten), se pasientens funksjonsnivå og pasientens mestringsevne Samhandlingsreformen søker å svare på utfordringer, både nå og i fremtiden Se, ta på alvor virkeligheten. Knapphet per i dag? Handler om mer enn ressurser

4 Se mennesket En god helse- omsorgstjeneste som kan gjøres bedre? Hva er ikke godt nok, hva kan gjøres bedre? Hvordan forbedre, innen realistiske rammer? Løses ved pensjonsreform, NAV - reform, samhandlingsreform? Se virkeligheten, ikke et idealbilde Se mennesket Tilrettelegging for livskvalitet, ut fra behov og ytre begrensning. Omtanke og sunn fornuft Hvilke verdier viktigst? Menneskeverd stort ord. Styrke hverandres menneskeverd. På hvilken måte? Bo Jacobsen: Livsmening er forbundet med livsmot og livsvilje

5 Menneskeverd Menneskeverd ikke målbart.
Vårt menneskeverd like mye verd gjennom hele livet: Barn, voksen eldre. Syk og frisk, funksjonshemmet og ”normal”. Ikke sammenligne menneskeverd. Fratar vi et menneske dets verdighet, viser vi forakt for dets menneskeverd. Eldre: Viktig å gjøre nytte for seg, være noe for andre. Min verdi som meg selv, på godt og vondt, med svakhet og styrke.

6 Menneskets ansvarlighet
Vi er det menneskelige element i skaperverket. Hva kjennetegner oss som mennesker? Kroppen, fornuften, viljen, følelsene? Empati? Vi har plikt til å ta oss av hverandre. Allerede i møtet med den annen ligger forpliktelsen. K.E. Løgstrup. Ethvert menneskes rettighet å få hjelp av andre når man trenger det? Til å få like god behandling som alle andre? Likhetsprinsippet. Andres forpliktelse til å gi best mulig hjelp?

7 Se til USA! Bjarne Håkon Hansen. USA-inspirert. Helhetlig behandling og forebygging. Egen erfaring sykehus og rehabiliteringssenter for eldre. Følte meg som viktig aktør for å få pasienten tilbake til eget hjem. Riktig bruk av fagperson Fysioterapeutens betydning for forebygging og rehabilitering

8 Paternalisme, autonomi
Ny medisin, gammel etikk. Innen moderne medisinsk tenking er synet på et menneske som et handlende subjekt en ny retning, et nytt syn. (Ingemar Pørn) Se den enkeltes behov. Ikke for å bli avhengig, men for å klare seg best mulig Tilrettelegging for selvråderett, autonomi En overdreven paternalisme fratar den annen ansvar for seg selv

9 Å stå til tjeneste, å motta tjenester
Å skulle arbeide med andre mennesker er vanskelig Å være profesjonell er å være menneskelig. Vi må orke å være nærværende, orke den annens smerte og fortvilelse. Søke objektiv distanse for å tåle og orke? Diagnostisering, overdreven behandlingsiver. ”Gjøre noe”. Redusert verdighet og selvfølelse ved å være den som underlegger seg hjelp og behandling? Finn Carling Alle kan føle avmakt og nederlag. Avmakt kan bli til en ny styrkes begynnelse. Henry Nouwen: ”Den sårede hjelper”.

10 Den barmhjertige samaritan som ideal?
Stå i relasjonen og forholde oss til den som trenger oss der og da. Den barmhjertige samaritan er riktig person til riktig tid og sted. Gjør det han makter i øyeblikket, ut fra de midlene man har til rådighet, så går han. Samaritaneren gjør det som trengs. Medfølelse og medlidelse ikke tilstrekkelig. Barmhjertighet + handling Anne Bente Hadland: Hva kan jeg gjøre? Brettet opp ermene og gå i gang. Han gir uten å skape noe avhengighetsforhold eller sette noen i takknemlighetsgjeld. Barmhjertighet ydmyker ikke mottakeren. Barmhjertighet bekrefter begge i deres menneskeverd. Gjøre det jeg kan, være i god dialog med vertshusholderen Fordeling av oppgavene for å gi den sårete det han trengte. Samaritaneren gir det han makter i samhandling med vertshuholderen, brenner seg ikke ut.

11 Sunne arbeidsplasser? Passer redusert arbeidsevne inn i arbeidslivet?
Som funksjonshemmet å føle seg som belastning i samfunnet, er å påta seg ansvaret for sitt handikap. Feil når folk kjenner på sitt handikap, ikke sin styrke. Arbeidsplassene ikke tilrettelagt for at folk skal få gjort jobben på best mulig måte. Effektivitet er forhold mellom måloppnåelse i vid forstand og ressursforbruk. a) Tiltak som gir bedre tjenester b) Tiltak som gir bedre arbeidsforhold for de ansatte c) Tiltak som bedrer utnyttelsen av de ressurser som er satt inn Det er fare på ferde når virkelyst og faglighet forsvinner i skjemaer og prosedyrer. Friheten, kreativiteten og lysten til å utføre sitt beste forsvinner.

12 Mennesket Dygder og laster Mot Overmot Visdom Misunnelse Måtehold
Rettferdighet Tro Håp Kjærlighet Overmot Misunnelse Vrede Gjerrighet Fråtseri Utukt Livslede For å kunne se hverandre, må vi fremstå som tydelige mennesker Mennesket som handlende individ Vi trenger å bevisstgjøre våre handlinger og holdninger; hvem og hva tjener disse?


Laste ned ppt "Menneskeverd og egenverd"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google