Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FYN 4. SEPT 2008 PRINSIPPER OG METODER FOR MESTRING AV ADHD SOM VOKSEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FYN 4. SEPT 2008 PRINSIPPER OG METODER FOR MESTRING AV ADHD SOM VOKSEN."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 FYN 4. SEPT 2008 PRINSIPPER OG METODER FOR MESTRING AV ADHD SOM VOKSEN

3 ”Who am I to know??”

4 PRINSIPPER OG METODER FOR MESTRING AV ADHD SOM VOKSEN ”To be a psychologist is not necessarily a drawback, but life itself is the best educator”

5 To be a psychologist is not necessarily a drawback, but life itself is the best educator”

6 Psykoterapi forutsetter at terapeuten er i stand til å balansere nærhet og distanse på en slik måte at pasienten både bekreftes og utfordres

7 •Noe lærte jeg på universitetet

8 •Noe lærte jeg av å leve med ADHD

9 The narrow escape - en historie om utemmet impulsivitet

10

11

12 •Kristiansund 1978

13 The narrow escape - en historie om utemmet impulsivitet •Kristiansund 1978 •Uerfaren sjåfør

14 The narrow escape - en historie om utemmet impulsivitet •Kristiansund 1978 •Uerfaren sjåfør •Som ikke vet at han har ADHD

15 The narrow escape - en historie om utemmet impulsivitet •Kristiansund 1978 •Uerfaren sjåfør •Som ikke vet at han har ADHD •Som skal kjøre et beist av et kjøretøy som han aldri har kjørt før - og hvor opplæringsmodulen varte ca 30 sekunder

16 The narrow escape - en historie om utemmet impulsivitet •Kristiansund 1978 •Uerfaren sjåfør •Som ikke vet at han har ADHD •Som skal kjøre et beist av et kjøretøy som han aldri har kjørt før – og hvor opplæringsmodulen varte ca 30 sekunder •Plutselig får den unge mannen lyst til å gjøre et lite eksperiment …

17 The narrow escape - en historie om utemmet impulsivitet

18

19

20 ”Who am I to know??”

21 PRINSIPPER OG METODER FOR MESTRING AV ADHD SOM VOKSEN

22 PRINSIPPER OG METODER FOR MESTRING AV ADHD SOM VOKSEN : DAGSORDEN Sentrale utfordringer

23 PRINSIPPER OG METODER FOR MESTRING AV ADHD SOM VOKSEN : DAGSORDEN Sentrale utfordringer Livsmestring

24 PRINSIPPER OG METODER FOR MESTRING AV ADHD SOM VOKSEN : DAGSORDEN Sentrale utfordringer Livsmestring Symptommestring

25 FIRE SENTRALE UTFORDRINGER

26 MEN FØRST:

27 MEN FØRST: EN LITEN PÅMINNING

28 ”På noen måter er vi lik alle mennesker, lik noen andre mennesker og ulik alle andre mennesker.” (Gordon Allport, 1897 – 1967)

29 FIRE SENTRALE UTFORDRINGER

30 •Bevare (eller gjenvinne) selvrespekt

31 RISIKO nr 1

32 Den ukorrigerte ADHD er som langsomtvirkende gift for selvrespekten

33 RISIKO nr 1 ADHD gir stadige opplevelser av å ikke lykkes og kan således rive ned selvrespekt og bygge opp en identitet som taper

34 FIRE SENTRALE UTFORDRINGER •Bevare (eller gjenvinne) selvrespekt •Fremme struktur for å unngå kaos

35 RISIKO nr 2 De ugjorte og ufullførte oppgavene tårner seg opp som monumenter over egen utilstrekkelighet.

36 RISIKO nr 2 Ytre kaos disponerer for forvirring, angst og maktesløs passivitet.

37 FIRE SENTRALE UTFORDRINGER •Bevare (eller gjenvinne) selvrespekt •Fremme struktur for å unngå kaos •Mestre nære relasjoner

38 RISIKO nr 3

39 ADHD er et eksplosivt materiale å ta med seg inn i et parforhold.

40 RISIKO nr 3 ADHD er et eksplosivt materiale å ta med seg inn i et parforhold. Impulsivitet vil skape en rekke situasjoner som stiller store krav til begges reparasjonsferdigheter.

41 RISIKO nr 3 ADHD er et eksplosivt materiale å ta med seg inn i et parforhold. Impulsivitet vil skape en rekke situasjoner som stiller store krav til begges reparasjonsferdigheter. Oppmerksomhetssvikt gir stadige vekslinger inn og ut av kontakt som kan slite ned den andres kjærlighet.

42 RISIKO nr 3 ADHD er et eksplosivt materiale å ta med seg inn i et parforhold. Impulsivitet vil skape en rekke situasjoner som stiller store krav til begges reparasjonsferdigheter. Oppmerksomhetssvikt gir stadige vekslinger inn og ut av kontakt som kan slite ned den andres kjærlighet. Hyperaktivitet kan gi en voldsomhet i oppførsel og lydnivå som tapper krefter fra partneren.

43 RISIKO nr 3: MOTTILTAK God MATCH hjelper alltid, men målrettet innsats må også til.

44 RISIKO nr 3: MOTTILTAK God MATCH hjelper alltid, men målrettet innsats må også til. ADHD-eren må kjenne seg selv og sine kompliserende sider – og våge å inkludere partneren.

45 RISIKO nr 3: MOTTILTAK God MATCH hjelper alltid, men målrettet innsats må også til. ADHD-eren må kjenne seg selv og sine kompliserende sider – og våge å inkludere partneren. ADHD-eren må være villig til å ta ansvar for egne symptomer og ikke bortforklare problematferd.

46 RISIKO nr 3: MOTTILTAK God MATCH hjelper alltid, men målrettet innsats må også til. ADHD-eren må kjenne seg selv og sine kompliserende sider – og våge å inkludere partneren. ADHD-eren må være villig til å ta ansvar for egne symptomer og ikke bortforklare problematferd. Den andre må ha stor evne til å tilpasse seg og til å kunne trives med utradisjonelle løsninger.

47 FIRE SENTRALE UTFORDRINGER •Bevare (eller gjenvinne) selvrespekt •Fremme struktur for å unngå kaos •Mestre nære relasjoner •Unngå destruktiv avhengighet

48 RISIKO nr 4

49

50

51

52

53 LIVSMESTRING

54

55 LIVSMESTRING: ANSVAR Det overordnede prinsipp for vellykket livsmestring for den voksne ADHD-er er å erkjenne og ivareta uinnskrenket ansvar for egne valg og handlinger

56 IVARETA ANSVAR – ET EKSEMPEL “Jeg har kjøpt ny bil kjære!”

57 IVARETA ANSVAR – ET EKSEMPEL “Er du gal? Hva er det du tenker på? Vi har ikke råd!”

58 IVARETA ANSVAR – ET EKSEMPEL IKKE SÅNN

59 IVARETA ANSVAR – ET EKSEMPEL “Oi – der løp visst impulsiviteten min løpsk igjen. Jeg skal ordne opp i dette.”

60 LIVSMESTRING: MATCH Tilstrebe optimal match mellom seg selv og sitt miljø ved å finne fram til sin egen funksjonsprofil (dvs spesifisere egne styrker og svakheter) og ved å utnytte denne profilen kompromissløst (dvs utnytte styrkene og skjerme seg for å bli utfordret på svakhetene uten å sørge for støttetiltak).

61 MATCH – NOEN EKSEMPLER

62

63

64

65

66 SYMPTOMMESTRING

67

68

69 Symptom Metode

70 SYMPTOMMESTRING Symptom Oppmerksomhetssvikt Metode Vekselbruket

71 SYMPTOMMESTRING Symptom Oppmerksomhetssvikt Impulsivitet Metode Vekselbruket Detect and destroy

72 SYMPTOMMESTRING Symptom Oppmerksomhetssvikt Impulsivitet Stressintoleranse Metode Vekselbruket Detect and destroy Politimester Bastians metode

73 SYMPTOMMESTRING Symptom Oppmerksomhetssvikt Impulsivitet Stressintoleranse Organiseringsvansker Metode Vekselbruket Detect and destroy Politimester Bastians metode De små skritts metode

74 SYMPTOMMESTRING Symptom Oppmerksomhetssvikt Impulsivitet Stressintoleranse Organiseringsvansker Humørsvingninger Metode Vekselbruket Detect and destroy Politimester Bastians metode De små skritts metode Avfallshåndtering

75 SYMPTOMMESTRING Symptom Oppmerksomhetssvikt Impulsivitet Stressintoleranse Organiseringsvansker Humørsvingninger Prokastinering Metode Vekselbruket Detect and destroy Politimester Bastians metode De små skritts metode Avfallshåndtering OHIO

76 SYMPTOMMESTRING Symptom Oppmerksomhetssvikt Impulsivitet Stressintoleranse Organiseringsvansker Humørsvingninger Prokastinering Metode Vekselbruket Detect and destroy Politimester Bastians metode De små skritts metode Avfallshåndtering OHIO

77 VEKSELBRUKET

78 •Utnytter de mulighetene som ligger i kort oppmerksomhetsspenn

79 VEKSELBRUKET •Utnytter de mulighetene som ligger i kort oppmerksomhetsspenn •Bygger inn målrettet variasjon

80 VEKSELBRUKET •Utnytter de mulighetene som ligger i kort oppmerksomhetsspenn •Bygger inn målrettet variasjon •Forebygger tilfeldig, kaosfremmende og selvrespekthemmende virring

81 VEKSELBRUKET Skrive et referat Vaske klær Darts

82 SYMPTOMMESTRING Symptom Oppmerksomhetssvikt Impulsivitet Stressintoleranse Organiseringsvansker Humørsvingninger Prokastinering Metode Vekselbruket Detect and destroy Politimester Bastians metode De små skritts metode Avfallshåndtering OHIO

83 DETECT AND DESTROY Som en kamp mellom tanke og biologi – og kanskje den vanskeligste (og minst konkrete) av dagens eksempler på symptommestring

84 DETECT AND DESTROY Øve seg opp til å gjøre egen impulsivitet til et bevisst tema gjennom indre dialog og på den måten høyne beredskapen mot å handle på dårlig vurderte ideer.

85 DETECT AND DESTROY Hjernen kan ha behov for påminning – f.eks ved et armbånd som dette.

86 DETECT AND DESTROY

87 SYMPTOMMESTRING Symptom Oppmerksomhetssvikt Impulsivitet Stressintoleranse Organiseringsvansker Humørsvingninger Prokastinering Metode Vekselbruket Detect and destroy Politimester Bastians metode De små skritts metode Avfallshåndtering OHIO

88 POLITIMESTER BASTIANS METODE “Noe må gjøres,” sa pølsemakeren. “Det må det,” sa Bastian. “Jeg skal skrive det opp i boken min.” “Røverne må arresteres!” sa pølsemakeren. “Straks!” “Så, så,” sa Bastian, “dette må gå i tur og orden. Først skrive opp, og så tenke nøye over saken.”

89 POLITIMESTER BASTIANS METODE Bastians medfødte talent handler om sinnsro (dvs “peace og mind”).

90 POLITIMESTER BASTIANS METODE Bastians medfødte talent handler om sinnsro (dvs “peace of mind”). Han tar en ting om gangen. Han holder tempoet nede. Han lover ingenting.

91 SYMPTOMMESTRING Symptom Oppmerksomhetssvikt Impulsivitet Stressintoleranse Organiseringsvansker Humørsvingninger Prokastinering Metode Vekselbruket Detect and destroy Politimester Bastians metode De små skritts metode Avfallshåndtering OHIO

92 De små skritts metode •Når ADHD-eren skal skjerpe seg skjer det gjerne i form av skippertak •Det funker ikke •Etablering av nye rutiner må skje langsomt •Kun en endring av gangen •Hvert trinn må automatiseres gjennom overlæring før man går til neste trinn

93 De små skritts metode

94 •Alle oppgaver brytes ned til deloppgaver

95 De små skritts metode •Alle oppgaver brytes ned til deloppgaver •Post = sortere + plassere + fristangi

96 De små skritts metode •Alle oppgaver brytes ned til deloppgaver •Post = sortere + plassere + fristangi •Klær = vaske + tørke + legge på plass

97 De små skritts metode •Alle oppgaver brytes ned til deloppgaver •Post = sortere + plassere + fristangi •Klær = vaske + tørke + legge på plass •NB – unngå mellomlagring!

98 SYMPTOMMESTRING Symptom Oppmerksomhetssvikt Impulsivitet Stressintoleranse Organiseringsvansker Humørsvingninger Prokrastinering Metode Vekselbruket Detect and destroy Politimester Bastians metode De små skritts metode Avfallshåndtering OHIO

99 AVFALLSHÅNDTERING Humør smitter –

100 AVFALLSHÅNDTERING Humør smitter – det gode sprer glede

101 AVFALLSHÅNDTERING Humør smitter – det gode sprer glede, det dårlige forsurer miljøet og må behandles som spesialavfall

102 AVFALLSHÅNDTERING: LOOK TO SWEDEN

103

104

105 Snikkarboden = ”Det gode isolat” og ivaretar to hensyn: 1)Reduserer smittefaren 2)Behandler den smittsomme tilstanden

106 AVFALLSHÅNDTERING: WHY..??

107 FAKTUM •Den som har ADHD strever kontinuerlig med å holde orden på seg selv og sine handlinger og befinner seg således - i sitt forsøk på å fungere målrettet - i en sammenhengende kamp mot både indre og ytre motstandere i form av impulser, distraksjoner og behov.

108 AVFALLSHÅNDTERING: WHY..?? FAKTUM •Den som har ADHD strever kontinuerlig med å holde orden på seg selv og sine handlinger og befinner seg således - i sitt forsøk på å fungere målrettet - i en sammenhengende kamp mot både indre og ytre motstandere i form av impulser, distraksjoner og behov. NØDVENDIG KONSEKVENS •ADHD-eren må i langt større grad enn andre regulere sin kontakt med andre og lære seg å veksle inn og ut av sosialt samvær

109 AVFALLSHÅNDTERING: WHY..?? FAKTUM •Den som har ADHD strever kontinuerlig med å holde orden på seg selv og sine handlinger og befinner seg således - i sitt forsøk på å fungere målrettet - i en sammenhengende kamp mot både indre og ytre motstandere i form av impulser, distraksjoner og behov. NØDVENDIG KONSEKVENS •ADHD-eren må i langt større grad enn andre regulere sin kontakt med andre og lære seg å veksle inn og ut av sosialt samvær •Vellykket regulering forutsetter egeninnsikt og stiller store krav til informasjonsbasert forståelse hos viktige andre

110 SYMPTOMMESTRING Symptom Oppmerksomhetssvikt Impulsivitet Stressintoleranse Organiseringsvansker Humørsvingninger Prokrastinering Metode Vekselbruket Detect and destroy Politimester Bastians metode De små skritts metode Avfallshåndtering OHIO

111 OHIO eller NÅ ELLER ALDRI..! •Stilt overfor en ny oppgave har den middels velorganiserte non- adhd’er tre alternativer: 1.Gjøre det nå 2.Gjøre det senere 3.La være å gjøre det

112 OHIO eller NÅ ELLER ALDRI..! •Stilt overfor en ny oppgave har den middels velorganiserte non- adhd’er tre alternativer: 1.Gjøre det nå 2.Gjøre det senere 3.La være å gjøre det

113 OHIO eller NÅ ELLER ALDRI..! •Stilt overfor en ny oppgave tror den middels uorganiserte adhd’er at han eller hun har tre alternativer: 1.Gjøre det nå 2.Gjøre det senere 3.La være å gjøre det

114 OHIO eller NÅ ELLER ALDRI..! •All (nesten) erfaring tilsier at alternativ nr 2 er en felle 1.Gjøre det nå = OK 2.Gjøre det senere = Aldri gjøre det 3.La være å gjøre det = OK

115 OHIO eller NÅ ELLER ALDRI..! ”So what..?”

116 OHIO eller NÅ ELLER ALDRI..! ”So what..? Why is this such an important distinction..?”

117 OHIO eller NÅ ELLER ALDRI..! •BESLUTNING = Gjøre det senere •BESLUTNING = Ikke utføre oppgaven

118 OHIO eller NÅ ELLER ALDRI..! •BESLUTNING = Gjøre det senere •FORLØP = Stadige utsettelser •BESLUTNING = Ikke utføre oppgaven

119 OHIO eller NÅ ELLER ALDRI..! •BESLUTNING = Gjøre det senere •FORLØP = Stadige utsettelser •BESLUTNING = Ikke utføre oppgaven •FORLØP = Mental energi frigjøres til andre oppgaver

120 OHIO eller NÅ ELLER ALDRI..! •BESLUTNING = Gjøre det senere •FORLØP = Stadige utsettelser •SLUTTRESULTAT = Oppgaven forblir ugjort, men er fortsatt plagsomt tilstede på ”things to do” lista •BESLUTNING = Ikke utføre oppgaven •FORLØP = Mental energi frigjøres til andre oppgaver

121 OHIO eller NÅ ELLER ALDRI..! •BESLUTNING = Gjøre det senere •FORLØP = Stadige utsettelser •SLUTTRESULTAT = Oppgaven forblir ugjort, men er fortsatt plagsomt tilstede på ”things to do” lista •BESLUTNING = Ikke utføre oppgaven •FORLØP = Mental energi frigjøres til andre oppgaver •SLUTTRESULTAT = Oppgaven forblir ugjort, men verken du eller andre forventer noe annet

122 OHIO eller NÅ ELLER ALDRI..! •BESLUTNING = Gjøre det senere •FORLØP = Stadige utsettelser •SLUTTRESULTAT = Oppgaven forblir ugjort, men er fortsatt plagsomt tilstede på ”things to do” lista •KONSEKVENS = Følelse av å ha mislyktes (enda en gang…), demoralisering truer •BESLUTNING = Ikke utføre oppgaven •FORLØP = Mental energi frigjøres til andre oppgaver •SLUTTRESULTAT = Oppgaven forblir ugjort, men verken du eller andre forventer noe annet

123 OHIO eller NÅ ELLER ALDRI..! •BESLUTNING = Gjøre det senere •FORLØP = Stadige utsettelser •SLUTTRESULTAT = Oppgaven forblir ugjort, men er fortsatt plagsomt tilstede på ”things to do” lista •KONSEKVENS = Følelse av å ha mislyktes (enda en gang…), demoralisering truer •BESLUTNING = Ikke utføre oppgaven •FORLØP = Mental energi frigjøres til andre oppgaver •SLUTTRESULTAT = Oppgaven forblir ugjort, men verken du eller andre forventer noe annet •KONSEKVENS = Følelse av kontroll, mestring underbygges

124 MESTRING VS DEMORALISERING

125

126

127 Et eksempel på non-ohio fungering

128 august 2007

129 Et eksempel på non-ohio fungering august 2007 august 2008

130 Et eksempel på non-ohio fungering august 2007 august 2008august 2009

131

132 Et eksempel på ohio fungering

133

134

135

136

137


Laste ned ppt "FYN 4. SEPT 2008 PRINSIPPER OG METODER FOR MESTRING AV ADHD SOM VOKSEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google