Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etikk 3: Mill og Bibelsk etikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etikk 3: Mill og Bibelsk etikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etikk 3: Mill og Bibelsk etikk
Side 1 av 22 Etikk 3: Mill og Bibelsk etikk Plan for dagen: JS Mill Bibelen: Hvem er min nabo? Menneskesyn

2 Oppsummering utilitarisme
Side 2 av 22 J S Mill Oppsummering utilitarisme Clip from 1 minute in.

3 J S Mill Aristoteles: biologi, metafysikk, politikk
Side 3 av 22 J S Mill Aristoteles: biologi, metafysikk, politikk Descartes: matte, naturfag, psykologi Kant: naturfag og psykologi Mill: statsvitenskap og økonomi Boks av ormer: hva er forholdet mellom etikk og lovgivning? Vi kommer tilbake til det senere. Her er det bare å merke seg at Mill nevner «a practical art, such as morals or legislation». Det er samme prosjektet.

4 J S Mill Alle er utilitarister Sandra Bullock Jesus Sokrates Epikurus
Side 4 av 22 J S Mill Alle er utilitarister Sandra Bullock Jesus Sokrates Epikurus Spiritualised Sandra – minne om Speed. Jesus - ? Sokrates – kommer tilbake til dette, men i korte trekk... cf. Gorgias Epikurus - den sterkeste og mest misforstått folosofen (bruk tidslinjen)‏ Musikken

5 J S Mill Sokrates ved Drikkegildet Vet du hvorfor jeg kom hit i dag?
Side 5 av 22 J S Mill Sokrates ved Drikkegildet Vet du hvorfor jeg kom hit i dag? Mill gjenopptar. Er dette et empirisk argument? Forklar drikkegildet (lovsang til eros)‏ dialog om hvorfor... Empirisk argument: fordi Kants regler gir oss ikke noe, akkurat som hans epistemologi.

6 J S Mill Hva gjør oss glade?
Side 6 av 22 J S Mill Hva gjør oss glade? «Det er bedre å være et misfornøyd menneske enn en fornøyd gris; bedre å være en misfornøyd Sokrates enn en fornøyd tåpe.» Mill, Utilitarisme, kap. II Er vi enige? Kant og Mill: dydene gjør oss glade (p.g.a. empiriske undersøkelser og Gud)‏ Skjæringspunktet: hvorfor være god? Kant: vi blir glade når vi har dydene. (Stoikerne sier at å være bevisst sine dyder gjør man lykkelig; epikureanere sier at å være bevisst lykke som ens formål er dydene – Kant p300)‏ (fordi det finnes en god Gud Mill: dydene er den beste nytelsen. Dette vet vi fordi de som har opplevd begge forteller oss det. (nb: Marquis de Sade)‏ Hvorfor være god? Lykke eller dydene? cf. Also himmel argumentene.

7 Mill Kants innvendinger Er dette fornuftens eller begjærets oppgave?
Side 7 av 22 Mill Kants innvendinger Er dette fornuftens eller begjærets oppgave? Hva er lykke? Er det ikke universelt, gjelder ikke Sokrates argument Kan det bedømmes, er det en høyere standard Vi kan ikke befales å være lykkelig Ikke alle søker etter dydene... Hva er da «høyere» lykke? Hva består det i, og hvorfor søker ikke alle det? Hvordan vet den som har opplevd begge former for lykke at de har faktisk opplevd begge? Og at alle opplever begge på samme måte? Jeg kjenner til den «edle» variant (kan ikke ønske bort maktanalyser), men er det fortsatt pga lykkelig? Heller friheten? Befaling å være lykkelig (etikk og lovgivning): Huxley: brød og sirkus Markedsføring. (cf. Dagens reklamer – vil du realisere deg selv, være lykkelig...)‏

8 Mill Utilitarismen har preg av regjering
Side 8 av 22 Mill Lovgivning og Poesi Utilitarismen har preg av regjering Det sosiale program: effektivitet Den empiriske sjelen Mills liv: retur til poesi Mills arv: kvinnefrigjøring Mills andre verk: grunnstein for liberalismen; Økonomiske prinsipp; utdannelsen hans; Fredrikstad fengsel. Men også: romansen og Harriet Taylors The Subjection of Women cf. Schama, vol. 5 – Roman sth.

9 Bibelsk Etikk Hva vil dere vite om bibelsk etikk?
Side 9 av 22 Bibelsk Etikk Hva vil dere vite om bibelsk etikk? Hva kjennetegner bibelsk etikk? 1 dominerende prinsipp, med mange former

10 Side 10 av 22 Bibelsk Etikk «Du skal ikke ta hevn og ikke bære nag til dine landsmenn, men du skal elske din neste som deg selv. Jeg er Herren.» 3. Mosebok 19.18 «Det første budet er dette: ' Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft.'[5. Mosebok 6.4-5] Det andre er dette: ' Du skal elske din neste som deg selv.' Ikke noe annet bud er større enn disse.» Markus «Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven. 9 For disse budene: Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, eller hvilket bud det så er, sammenfattes i dette: Du skal elske din neste som deg selv.» Rom

11 Bibelsk Etikk Hvem skal jeg elske?
Side 11 av 22 Bibelsk Etikk Hvem skal jeg elske? Bergprekenen: din fiende (Matteus )‏ Johannes: hverandre (Johannes 13.34)‏

12 Hvem sier loven jeg skal hjelpe?
Side 12 av 22 Bibelsk Etikk Hvem sier loven jeg skal hjelpe? «Når du finner en okse eller et esel som tilhører din fiende, og som har gått seg vill, skal du føre dem tilbake til ham.» 2. Mosebok 22.4 «Når du ser at din landsmanns okse eller sau har gått seg vill, må du ikke la være å hjelpe, men bringe dyret tilbake til eieren. Dersom han ikke bor i nærheten av deg, eller du ikke vet hvem han er, skal du ta dyret hjem til deg og la det bli hos deg inntil din landsmann kommer og spør etter det. Da skal du la ham få det tilbake. Det samme skal du gjøre når du finner et esel, en kappe eller hva det ellers kan være, som er kommet bort for din landsmann; du må ikke la være å hjelpe.» 5. Mosebok 2.1-3

13 Grensesprengende kjærlighet og religiøs identitet: noen modeller
Side 13 av 22 Bibelsk Etikk Grensesprengende kjærlighet og religiøs identitet: noen modeller 1: Bibelsk historie Abraham: 1. mosebok – velsignet til å være en velsignelse Moses/Levi: velsigne Israel Høypresten: besøke de helliges hellige Kongen: forvalte rettferdighet Messias: en liten Israel. Jesus: kastet ut av Jerusalem og ødelagt

14 Grensesprengende kjærlighet og religiøs identitet: noen modeller
Side 14 av 22 Bibelsk Etikk Grensesprengende kjærlighet og religiøs identitet: noen modeller 2: Jona historien Oppsumere Jona historien, kap. 1-3 Rømmer; fisken; (3 dagsreiser lang by – han gikk 1 dagsreise) kort beskjed: «om førti dager skal Ninive legges i gruss» Alle fastet og kleddet seg i botsdrakt (inkl. dyrene)‏

15 Legg merke til forholdet mellom dyr og planter i forvalterskapet
Side 15 av 22 Men dette mislikte Jona sterkt, og han ble harm. 2 Han bad til Herren: «Å, Herre! Var det ikke det jeg tenkte da jeg ennå var i mitt hjemland! Derfor prøvde jeg først å rømme til Tarsis. For jeg visste at du er en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunn, og at du kan endre din plan, så du ikke lar ulykken komme. 3 Men nå, Herre, ta mitt liv! For jeg vil heller dø enn leve.» 4 Men Herren svarte: «Har du grunn til å være harm?» 5 Jona var gått ut av byen og hadde slått seg ned på østsiden av den. Der hadde han laget seg en løvhytte og satt seg i skyggen under den for å se hvordan det gikk med byen. 6 Da lot Herren Gud en ricinus-busk vokse opp over Jona og kaste skygge over hans hode for å fri ham fra hans mismot. Jona hadde stor glede av ricinus-busken. 7 Men ved daggry neste morgen sendte Gud en orm, og den stakk ricinus-busken så den visnet. 8 Da solen stod opp, sendte Gud en brennende østavind, og solen stakk Jona i hodet så han ble helt utmattet. Han ønsket seg døden og sa: «Jeg vil heller dø enn leve.» 9 Men Gud sa til Jona: «Har du grunn til å være harm over ricinus-busken?» Han svarte: «Ja, jeg har så god grunn til å være harm at jeg kunne dø.» 10 Da sa Herren: «Du er bedrøvet over ricinus-busken, som du ikke har hatt noe strev med og ikke fått til å vokse, som ble til på en natt og ble ødelagt på en natt. 11 Skulle da ikke jeg være bedrøvet over storbyen Ninive hvor det bor mer enn tolv ganger ti tusen mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og hvor det også fins en mengde dyr?» (Jona 4)‏ I pausen: Legg merke til forholdet mellom dyr og planter i forvalterskapet Jona siterer 2. Mosebok om guds natur Jona rømte fra Guds natur i Israel Schadenfreude? Lærdommen som religiøs/etnisk forskjell. «høyre og venstre»

16 Side 16 av 22 Bibelsk Etikk Grensesprengende kjærlighet og religiøs identitet: noen modeller 3: den barmhjertige samaritan (Lukas )‏ Hva er poenget med historien? 1) den som skal elskes er lik Gud 2) ikke en prest, ikke en levitt, ... (se historien vår)‏ 3) vis deg som neste 4) TO moralske agenter 5) du skal faktisk fortjene kjærligheten

17 Bibelsk Etikk Hvem er min neste?
Side 17 av 22 Bibelsk Etikk Hvem er min neste? Kant: den fornuftige velgende, som dermed blir målet Mill: den som er i stand til å være lykkelig Unntakstilstand Repeteringsspørsmål: Kants rike av mål Unntakstilstand – de gale faller ikke under vanlig etikk Giorgio Agamben: fanger, de gale, konsentrasjonsleir, Guantanomo, og administrasjon.

18 Hvordan ser vi på hverandre?
Side 18 av 22 Menneskesyn Hvordan ser vi på hverandre? Herunder abort og euthanasia Ingen bør tro at noen av disse problemer er enkle. Har man sterke overbevisninger, så er det også sterke og begrunnede overbevisninger på den andre siden. Selv rettferdighet er feilplassert her.

19 Menneskesyn Skapelse og utvelgelse: et kristent menneskesyn
Side 19 av 22 Menneskesyn Skapelse og utvelgelse: et kristent menneskesyn Skapelsens grammatikk: Jeg er, og jeg er møtt med, et menneske skapt i Guds bilde. Jeg er, og jeg er møtt med, skapninger og en skapelse. (plasserer vi ordet «bare» noen steder her?)‏ Perhaps an idea to use the lærerplakaten to illustrate this?

20 Menneskesyn Feilbarlighetens grammatikk:
Side 20 av 22 Menneskesyn Feilbarlighetens grammatikk: Jeg er i stand til å misforstå situasjoner på måter jeg ikke ennå kjenner til Jeg har med feilbarlige mennesker å gjøre Er disse inntrykker forenlige? Hvordan?

21 Dostoevskys løsning: Idioten
Side 21 av 22 Menneskesyn Dostoevskys løsning: Idioten

22 Side 22 av 22 Ressurser John Stuart Mill tekster: a1705 Lydbok: =&author=John+Stuart+Mill&action=Search


Laste ned ppt "Etikk 3: Mill og Bibelsk etikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google