Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvilke modernismeforståelser er hensiktsmessige og fruktbare i klasserommet? Hvilke tekster og sjangere er egnet til å illustrere modernismens fellestrekk,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvilke modernismeforståelser er hensiktsmessige og fruktbare i klasserommet? Hvilke tekster og sjangere er egnet til å illustrere modernismens fellestrekk,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvilke modernismeforståelser er hensiktsmessige og fruktbare i klasserommet? Hvilke tekster og sjangere er egnet til å illustrere modernismens fellestrekk, utvikling og mangfold? Hvordan kan vi oppnå forståelse, innsikt og interesse hos elevene? Kristine-Marie Møllevik Anita Ramberg Hartvig Nissens skole

2 VG1  tolke og reflektere over innhold, form og formål i et representativt utvalg samtidstekster  vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg samtidstekster sammenlignet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land

3 VG2  lese et utvalg sentrale norske tekster fra middelalderen fram til 1870 i original språkdrakt og reflektere over språk og innhold  analysere tekster i ulike sjangere for å kunne ta stilling til spørsmål tekstene tar opp og verdier de representerer  forklare hvordan ulike forestillinger om det norske ble skapt i sentrale tekster fra 1800 til 1870

4 VG3  lese og tolke eksperimenterende og modernistiske tekster og bruke disse som utgangspunkt for egen tekstproduksjon  drøfte det moderne prosjektet slik det uttrykkes i tekster av sentrale forfattere fra opplysningstiden via realismen til i dag  gjøre rede for den modernistiske tradisjonen i norsk og internasjonal litteratur fra siste halvdel av 1800- tallet til i dag

5 1. Modernitet 2. Tidligmodernisme (cirka 1860 – 1914) 3. Høymodernisme (cirka 1914-1960) 4. Postmodernisme (fra cirka 1960)

6  Samfunnsendringer  Tanker i tiden – ideene  Å leve med modernitet

7  Brudd  Revolusjoner - den vitenskapelige revolusjonen - den industrielle revolusjonen - den politiske revolusjonen Tekstforslag

8  Nytt verdensbilde – fra kreasjonisme til evolusjon, fra fortuna til tilfeldighet  Nietzsche: ”Gud er død”  De tre f-ene: - Fornuft - Frihet - Framskritt Teksttips: Lærebøkene har utdrag fra tekster av blant annet Karl Marx, Charles Darwin, Aasmund O. Vinje, John Stuart Mill

9  Individualisme – trygge fellesskap forsvinner  Fremmedfølelse og meningstap - frihet og mangfold  Endringstempo og endringsrekkevidde Teksttips: Frida Kahlo: ”Den brukne søylen”, 1944

10  Ulike holdninger til å leve med modernitet  Brudd med tradisjonen  Norge i et internasjonalt perspektiv

11  Å leve med modernitet – på godt og ondt – mangfold  Brudd med ideen om at kunsten skal være skjønn, god og sann  Hvilke tekster er egnet for å vise a) ulike holdninger til moderniteten? b) bruddene med tradisjonen? - Kritisk realisme - Naturalisme - Symbolisme - Nyromantikk

12  Tematiserer modernitetens problem  Kombinerer realisme, symbolisme og metafiksjon  Store deler av forfatterskapet kan leses som en kritikk av den idealistiske tradisjonen

13 Norge var ledende i modernismens tidlige fase – med nyskapende forfattere som Hamsun, Ibsen, Garborg, Kinck og Obstfelder

14  Verdensbildet splintres  Tematikk: Modernitetens problem  Estetikk: Brudd og originalitet  Norge i et internasjonalt perspektiv Virginia Wolf: Det var i desember måned 1910 eller der omkring, at den menneskelige natur forandret seg […] alle relasjoner skiftet – mellom herskap og tjenere, mellom ektemenn og hustruer, foreldre og barn. Og når de menneskelige relasjoner endres, inntreffer samtidig forandringer i religion, atferd, politikk og litteratur ”Mr. Bennett and Mr. Brown”, 1924

15  1.verdenskrig er et veiskille i europeisk historie › troen på mennesket gir ikke seg selv lenger: de tre f-ene svekkes  En fase for nyorientering: › Modernismen ble nå den ledende kunstretningen i Europa Teksttips T.S. Eliot: ”De dødes begravelse” fra Det golde landet, 1922

16  Dekadanse : fremmedfølelse, livstretthet, resignasjon  Fragmentering : virkeligheten er flertydig og splitta; jeg-et går i oppløsning Teksttips: Wolf, Joyce, Kafka, Beckett, Sandemose, Brekke, Hofmo

17  Ikke et pessimistiske syn på moderniteten  Kunst for maskinalderen  Rolf Jacobsen: Jord og jern, 1933  Boccioni: ”Unike former av kontinuitet i rom”, 1913

18 Brudd  med overordnet fortellerperspektiv og kronologiske historier  med mimesis - metafiksjon  Nye tider krever nye uttrykksformer Orden skildrer ikke kaos: ”Angsten danser ikke på verseføtter” Originalitet  Avantgardistisk  Krav om kontinuerlig fornyelse – derfor mangfold  Populærkulturen er høymodernismens ”utstøtte andre”

19 To hovedtendenser: Høymodernisme og nyrealisme  Tidligere litteraturhistorie: Høymodernisme i Europa - nyrealisme i Norge  Nyrealistene: Kommenterer moderniteten og modernitetens utfordringer i et konvensjonelt formspråk  Noen sentrale norske høymodernister: Sandemose, Vesaas, Brekke, Hofmo

20

21  Dypstrukturer forkastes  Tematikk: Den postmoderne tilstanden  Estetikk: Metafiksjon, intertekstualitet og ironi  Norge i et internasjonalt perspektiv

22  Det finnes ingen dypstruktur, en endelig mening under tekstens overflate  Språket er et system av forskjeller, uten noen iboende essens eller endelig mening – i stedet finner vi mangetydighet

23  Overordnede forklaringsmodeller mister troverdighet  Det kritiske, politiske prosjektet har feilet – brudd med høymodernismen  Livet handler ikke om å finne dypere sannheter – verden er ubegripelig – vi kan ”leke” med perspektiver og subjektive sannheter  Fra meningstap og fremmedfølelse til flertydighet og mangfold Teksttips: Erlend Loe: L (1999) forord: ”Dere sier at den store fortellingen er død? Dere vil ha små fortellinger? Det skal dere faen meg få”

24  Globalisering og individualisering  Identitet er tungt kroppsarbeid  Relasjoner er ikke, de blir til, må hele tiden bekreftes gjennom gjensidig selvavsløring  Nye familiestrukturer og nytt syn på kjærlighet  Velferdsøkning – heiseffekt – og forbrukskultur  Apokalypse og avhumanisering Paul Ricoeur: Vi oppdager at det finnes flere kulturer og ikke bare én, og vi erkjenner at en form for kulturelt monopol, er brakt til opphør, […] at vi selv er en ”annen” blant andre. […]

25  Identitet  Helene Uri: Dyp rød 315, Honningtunger  Torgrim Eggen: Pynt  Carl Frode Tiller: Innsirkling  Olaug Nilssen: Vi har så korte armar  Relasjoner  Lars S. Christensen: Visning  Trude Marstein: Ingenting å angre på  Gunnhild Øyehaug: Vente, blinke  Avhumanisering  Jan Kjærstad: Rand  Morten Harry Olsen: ”I urskogen”  Jan Roar Leikvoll: Eit vintereventyr  Familiestrukturer  Hanne Ørstavik: Kjærlighet, Like sant som jeg er virkelig  Levi Henriksen: Snø som vil falle over snø som har falt  Jon Fosse: Naustet

26  Velferdsøkning og forbrukskultur  Henrik Langeland: Wonderboy  Marianne Fastvold: Død som en dronte  Kjartan Fløgstad: Paradis på jord  Lars Ove Seljestad: Blind Alle tema Stanley Kubrick: Eyes Wide Shut (1999 ) Karl Ove Knausgård: Min kamp (2009+)

27  Modernisme: Kritiserer massekulturen, klisjeen blir ”avslørt” som falsk  Postmodernisme: Adopterer populærkulturen, klisjeen er en del av tekstens ”budskap” – en tro på det faktiske innholdet i klisjeene  Klisjeen er selvrefererende fordi den allerede er avslørt som sosial konvensjon

28  En tostemt ytring – den ene diskrediterer ikke den andre  Begge stemmer gjør krav på autoritet - en klisjé gjentas med kritisk distanse, men uten å nedvurderes  Klisjeen blir brukt bevisst og åpenlyst  Derfor er metafiksjon og intertekstualitet så tydelig til stede i postmodernismen

29

30  protest mot elitekulturen: Protest mot alvorstung og symbolmettet estetikk - nyenkelhet  opphever motsetningen mellom høykultur og lavkultur  kunst som ikke ønsker å fremmedgjøre for å utvikle kritisk bevissthet: Et blikk for tingenes verden – fokus på trivielle objekter og hverdagens bilder  Norge er på linje med Europa og USA Teksttips Dag Solstad: ”Vi vil ikke gi kaffekjelen vinger” Tor Obrestad: ”Frukostdiktet” Olav H. Hauge: ”Sleggja”, ”Ljåen” Jan Erik Vold: Mor Godhjertas glade versjon. Ja

31 TV-serier: South Park, The Simpsons, Sex and the City, Fra hjerte til hjerte, Koselig med peis, The Hills Filmer: Trolljegeren, Shrek, District 9, Inglorious Basterds, Avatar, Tegneserier: Kollektivet, Zofies verden, Nemi, Pondus, M, Rutetid

32  Anthony Giddens: Modernitetens konsekvenser, Pax 1997  Dag Østerberg: Det moderne, Gyldendal 1999  Hans Fredrik Dahl: Mediene og det moderne, Universitetsforlaget 1995  Toril Moi: Ibsens modernisme, Pax 2006  Per Thomas Andersen: Tankevaser, Universitetsforlaget 2003; Modernisme, Fagbokforlaget 2008; Norsk litteraturhistorie, Universitetsforlaget 2006.  Dag Asbjørnsen: Dypt og grunnleggende overfladisk, Spartacus 1999  Terje Borgersen: Det modernistiske mottrekk, Tapir Akademiske Forlag, 1997  Marianne Texmo m.fl: Spenn VG3, Cappelen 2008


Laste ned ppt "Hvilke modernismeforståelser er hensiktsmessige og fruktbare i klasserommet? Hvilke tekster og sjangere er egnet til å illustrere modernismens fellestrekk,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google