Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jim J. Yang • Skaderegister • Referansegruppe • SHdir • 17.09.04side 1 Nasjonalt skaderegister Jim J. Yang Sjefrådgiver, dr.ing. Referansegruppemøte,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jim J. Yang • Skaderegister • Referansegruppe • SHdir • 17.09.04side 1 Nasjonalt skaderegister Jim J. Yang Sjefrådgiver, dr.ing. Referansegruppemøte,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Jim J. Yang • Skaderegister • Referansegruppe • SHdir • side 1 Nasjonalt skaderegister Jim J. Yang Sjefrådgiver, dr.ing. Referansegruppemøte, , SHdir

2 Jim J. Yang • Skaderegister • Referansegruppe • SHdir • side 2 Innhold • Målsetting, plan, organisering • Status • Resultater så langt

3 Jim J. Yang • Skaderegister • Referansegruppe • SHdir • side 3 Målsetting Å etablere en nasjonalt samordnet løsning for registrering, innsamling, bearbeiding og publisering av personskadestatistikk ved alle sykehus og legevaktene i Oslo og Bergen. Utprøving på utvalgte sykehus i Med sikte på å iverksette løsningen fra

4 Jim J. Yang • Skaderegister • Referansegruppe • SHdir • side 4 Målsetting Dataregistrering+ Kvalitetskontroll Web-publisering Elektroniske meldinger Standardrapporter/ Spørring Bearbeiding og tolkning av data Elektronisk Pasient- Journal NPR- melding NPR

5 Jim J. Yang • Skaderegister • Referansegruppe • SHdir • side 5 Grunnmodellen Felles minimum datasett (FMDS) Minimumsdatasett som gjelder for alle typer skader FMDS + Minimumsdata spesifikk for trafikkskader (SMDS) FMDS + Minimumsdata spesifikk for produktskader (SMDS) … Minimumsdatasett som gjelder for en gitt type skader trafikkskader produktskader FMDS + SMDS for trafikkskader + Forskningsdata FMDS + SMDS for produktskader + Forskningsdata … Data som trengs i ulike forskningsprosjekter Rutineregistrering og -rapportering Prosjektbasert Forskningsbasert Piloteres

6 Jim J. Yang • Skaderegister • Referansegruppe • SHdir • side 6 Resultatmål 1 Definere et felles minimum datasett (FMDS) som skal gjelde for all skaderegistrering som inngår i den obligatoriske innrapporterings- ordningen. Utprøving på utvalgte sykehus i Revidering etter utprøvingen. Høring i begynnelse av Fastsettes senest Iverksetting på landsbasis fra

7 Jim J. Yang • Skaderegister • Referansegruppe • SHdir • side 7 Resultatmål 2 Etablere nasjonale anbefalinger til skadetypespesifikke minimum datasett (SMDS), hvor hvert SMDS sammen med FMDS skal gjelde for all registrering for en gitt skadetype (f.eks. trafikk, hjemme, utdanning, idrett, …), på prosjektbasis. Avgrenses til Trafikkskader og Produktskader. Ingen pilotering i hovedprosjektet.

8 Jim J. Yang • Skaderegister • Referansegruppe • SHdir • side 8 Resultatmål 3 Som en utvidelse av NPR-meldingen, etablere standarder for innsending av FMDS og SMDS til NPR, samt tekniske løsninger for bearbeiding og elektronisk publisering av nasjonal personskade- statistikk. Utprøving i Etablering i 2005.

9 Jim J. Yang • Skaderegister • Referansegruppe • SHdir • side 9 Resultatmål 4 Utarbeide felles kravspesifikasjoner for hvordan SMDS sammen med FMDS implementeres i EPJ samt hvordan statistikker genereres lokalt basert på SMDS og FMDS. Høring i begynnelse av Endelig versjon Med sikte på iverksetting fra

10 Jim J. Yang • Skaderegister • Referansegruppe • SHdir • side 10 Resultatmål 5 Tilpasse berørte IT-systemer som f.eks. Elektroniske pasientjournaler (EPJ) og Pasientadministrative systemer (PAS), for registrering og innrapportering av FMDS. Utprøving på utvalgte sykehus i Tilpasning hos alle

11 Jim J. Yang • Skaderegister • Referansegruppe • SHdir • side 11 Resultatmål 6 Etablere tiltak for kvalitetssikring av registrerte data, bl.a. ved å utvikle et felles kontrollprogram samt nødvendige organisatoriske tiltak. Dette vil ikke bli gjennomført i 2004, men i 2005.

12 Jim J. Yang • Skaderegister • Referansegruppe • SHdir • side 12 Organisering Styringsgruppe ProsjektgruppeReferansegruppe Arbeidsgruppe Produktskader Arbeidsgruppe Trafikkskader Linjeledelse i SHdir Denne gruppen

13 Jim J. Yang • Skaderegister • Referansegruppe • SHdir • side 13 Organisering … • Prosjektgruppen: • KITH (prosjektledelse og -sekretariat) • SHdir (Asbjørn Haugsbø, Bent Olav Olsen, Jacob Linhave) • Sykehuset Innladet (Roar Rønningen) • Skadeforebyggende forum (Johan Lund) • Ullevål universitetssykehus (Ingaar Lereim) • Nasjonalt folkehelseinstutt (Kari Alvær) • Statistisk sentralbyrå (Jens Kristian Borgan) • Sintef Helse NPR (Ola Kindseth)

14 Jim J. Yang • Skaderegister • Referansegruppe • SHdir • side 14 Organisering … • Arbeidsgruppen - Trafikkskader • KITH (prosjektsekretariat) • Statens vegvesen (Guro Ranes) • Transportøkonomisk institutt (Rune Elvik) • Oslo legevakt (Knut Melhuus) • Harstad sykehus (Børge Ytterstad) • Skadeforebyggende forum (Johan Lund) • SHdir (Bent Olav Olsen)

15 Jim J. Yang • Skaderegister • Referansegruppe • SHdir • side 15 Organisering … • Arbeidsgruppen - Produktskader • Dir. for samfunnssikkerhet og beredskap (Gunnar Wold) • Skadeforebyggende forum (Johan Lund) • SHdir (Bent Olav Olsen)

16 Jim J. Yang • Skaderegister • Referansegruppe • SHdir • side 16 Tidsplan ( ) Pilotering gjennomført Pilotering Implementering Høring IT-leverandører varsletIT-systemer tilpasset Prosjektoppstart

17 Jim J. Yang • Skaderegister • Referansegruppe • SHdir • side 17 Piloteringsplan (2004) FMDS foreligger XML-standard for NPR-melding foreligger EPJ tilpasset 1) Tilpasning av EPJ 1. NPR-skademelding 2. NPR-skademelding Skadestatistikk publisert 2) Tilpasning av NRP-melding 3) Registrering og rapportering 4) Evaluering og oppsummering

18 Jim J. Yang • Skaderegister • Referansegruppe • SHdir • side 18 Datasett - plan og status • Felles minimum datasett: Pilotversjon foreligger • Modul for trafikkskader: nesten ferdig • Modul for produktskader: nesten ferdig    (90%) 

19 Jim J. Yang • Skaderegister • Referansegruppe • SHdir • side 19 Pilotering - plan og status FMDS foreligger XML-standard for NPR-melding foreligger EPJ tilpasset 1) Tilpasning av EPJ 1. NPR-skademelding 2. NPR-skademelding Skadestatistikk publisert 2) Tilpasning av NRP-melding 3) Registrering og rapportering 4) Evaluering og oppsummering  

20 Jim J. Yang • Skaderegister • Referansegruppe • SHdir • side 20 Datasett … • NPR-data (f.eks. pasient, skadestedskommune, …) + • Felles minimum datasett: • Dato, tid, … • Kontaktårsak: Ulykkeskade, Villet egenskade, … • Trafikkulykke inkl. sykkelulykker: Ja/Nei • Produktskader: Ja/Nei • Aktivitet: Inntektsgivende arbeid, Sport, … • Mekanisme: Slag, støt som følge av fall, … • Alvorlighetsgrad AIS: Liten skade, moderat skade, …

21 Jim J. Yang • Skaderegister • Referansegruppe • SHdir • side 21 Datasett … • Felles minimum datasett (forts.) • Bransje: Jordbruk, Fiske, … • Fremkomstmiddel: Til fots, Sykkel, … • Fører: Ja/Nei • Bruk av sykkelhjelm/bilbelte: Ja/Nei • Sted: Vei og gateområde inkl. fortau, … x-/y-koordinat.

22 Jim J. Yang • Skaderegister • Referansegruppe • SHdir • side 22 Datasett … • Trafikkskader: • Motpart: Ingen motpart, Fotgjenger, Sykkel, … • Videreføring? • Produktskader: • Barn og ungdom (0-14 år), spesielt 0-3 år. • Produkttyper: Sutteprodukt, Barnevogn, Leketøy, … • Fritekst: • Hva holdt du på med? • Hva gikk galt? • Hva skadet du deg på? • I gang med planlegging for pilotering, prosjekt, drift.

23 Jim J. Yang • Skaderegister • Referansegruppe • SHdir • side 23 Mer info om prosjektet: … på KITHs webside: … ta kontakt: Oppsummering


Laste ned ppt "Jim J. Yang • Skaderegister • Referansegruppe • SHdir • 17.09.04side 1 Nasjonalt skaderegister Jim J. Yang Sjefrådgiver, dr.ing. Referansegruppemøte,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google