Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omer Bartov skrev i New Republic 29.april 1996: «Det som var - og er - uten sidestykke ved Holocaust(...)var den industrielle drepingen av millioner av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omer Bartov skrev i New Republic 29.april 1996: «Det som var - og er - uten sidestykke ved Holocaust(...)var den industrielle drepingen av millioner av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Omer Bartov skrev i New Republic 29.april 1996: «Det som var - og er - uten sidestykke ved Holocaust(...)var den industrielle drepingen av millioner av mennesker i dødsfabrikker, beordret av en moderne stat, organisert av et pliktoppfyllende byråkrati, og støttet av et lovlydig, patriotisk, «sivilisert» samfunn.»

2  definere og forklare hva ordene holocaust og folkemord betyr  beskrive den anti-jødiske politikken nazistene hadde på 1930-tallet  finne ut av og beskrive Hitlers “endelige løsning”  beskrive døds- og konstentrasjonsleirene

3 • Gresk: fullstendig brent • Hebraisk: Ha-Shoah - tilintetgjørelse • betegner det statsledede folkemord av jøder og andre etniske, religiøse, politiske og seksuelle minoritetsgrupper i Europa og Nord-Afrika som det nazistiske Tyskland gjennomførte fra 1938 til 1945.

4  Folkemord defineres av FNs konvensjon av 9. desember 1948 som ”en hvilken som helst av de følgende handlinger som er begått i den hensikt å ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan:  å drepe medlemmer av gruppen  å forårsake alvorlig legemlig eller sjelelig skade på medlemmer av gruppen  bevisst å la gruppen utsettes for levevilkår som tar sikte på å bevirke dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis  å påtvinge tiltak som tar sikte på å forhindre fødsler innen gruppen  med makt å overføre barn fra gruppen til en annen gruppe”

5  Nazipartiet og Hitler fikk makten i 1933, og begynte sakte å innføre sitt anti-jødiske program  I 1933 bodde det ca 566 000 jøder i Tyskland  Hvert år ble den anti-jødiske politikken forsterket

6  Nazistene boikotter jødiske forretninger  Vedtok lov som definerer ikke- ariske mennesker  Hermann Goering starter GESTAPO  Første konsentrasjonsleir blir bygget – Dachau 22.03.1933

7  Jøder får ikke lov å ha nasjonal helseforsikring  SS (Schutzstaffel) blir laget  oppsto som en paramilitær organisasjon knyttet til NSDAP som livvakt for lederen Adolf Hitler på 1920-tallet.  utviklet seg etterhvert til en del av Det tredje rikes militær- og ordensvesen  Hitler blir “Føreren” og 90% av folket godkjenner han som leder

8  Nürnberg raselover  I Nürnberglovenes kjølvann kom også en omfattende sensur av jødiske tidsskrifter. En rekke emner ble forbudt, for eksempel beskrivelsen av det tyske landskap, og ordet «blond» måtte ikke benyttes av jøder, verken skriftlig eller muntlig (i tilfelle det var et kodeord for «nasjonalsosialist»). Jøder fikk forbud mot å fremføre verker av «ariske» komponister. Musikere som engang hadde spilt Bach og Beethoven, måtte nå spille østeuropéiske, jødiske folkesanger i stedet. Videre var det forbudt for jøder å ha fødselsdag på 20. april, samme dag som Adolf Hitler. Det er forbudt for jøder å gifte seg med tyskere eller folk med arisk blod heise riksflagget og bære rikets farger ansette ariske kvinner som hushjelper ha borgerrettigheter

9  SS Totenkopf divisjonen blir opprettet for å vokte leirene  Heinreich Himmler blir utnevnt til Sjef for Det Tyske Politiet  Jøder får ikke være lærere for tyskere  Jøder får ikke være regnskapsførere eller tannleger  Nazistene går inn i Østerrike  Folkeforbundet vurderer å hjelpe jødene på flukt, men ingen land vil ta i mot dem.  Jøder får ikke lenger være leger

10  Nazistene invaderer Tsjekkoslovakia  Nazistene invaderer Polen - 1. september  Krystallnatta – 9. november  Nazisten Hans Frank blir guvernør i Polen  “I ask nothing of Jews except that they should disappear”  Lov om tvangsarbeid vedtatt, og at alle jøder må gå med gul stjerne på armen  Tyske jøder deporteres til Polen  Ghettoene I Lodz, Krakow og Warsawa blir stengt av

11  Hitlers plan for å utrydde Europas jøder  Retningslinjer for den systematiske utryddelsen av Europas jøder  Tre faser  Fase 1: Skyting  Fase 2: Gassvogner  Problemer med fase 1 og 2:  Tok for lang tid  Det begynte å bli lite gass og ammunisjon  Soldatene involvert begynte å få psykologiske problemer

12  Nazilederne ville utføre “den endelige løsningen” fortere  To typer leire:  Konsentrasjonsleire  Dødsleire

13  Alle slags fanger representert: politiske motstandere, sabotører, partisaner, krigsfanger, gisler, personer arrestert på grunn av herkomst (f.eks. jøder, sigøynere) eller religiøs oppfatning (f.eks. «bibelforskere»), kriminelle, homofile osv.  Strengheten i behandlingen av fangene varierte i betydelig grad for de forskjellige kategorier av fanger  Konsentrasjonsleire  Opprinnelig opprettet fordi det ikke var mange og store nok fengsler til de politiske fangene.  Ved krigens utbrudd 1939 fantes det i Tyskland seks konsentrasjonsleirer med over 20 000 fanger.  I tillegg til fangeoppholdet skulle leirene virke politisk «oppdragende», dvs. skremmende på regimets motstandere ved mishandlinger, straffeeksersis, slett ernæring osv.  Dødsleire  Auschwitz-Birkenau, Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor, and Treblinka.  Systematisk mord ved bruk av gass for deretter å kremere likene

14 Arbeid vil sette deg fri

15  Startet i januar 1940  Hadde fire gasskamre og krematorier  Massemord med gassen Zyklon-B  Jødenes eiendeler ble tatt fra dem Sko Briller

16  Leiren med det høyeste antall drepte under 2. verdenskrig  1942, massegassing av jøder på industriell skala  Regner med at tilsammen ca 3 millioner ble drept ved gass, sult, sykdom og skyting  9 av 10 var jøder, I tillegg: sigøynere, sovjetiske militære, handikappede, utviklingshemmede og vanlige fanger Goebbels wrote "With regards to the Jewish question, the Fuhrer decided to make a clean sweep..."

17  Barn  Barn ble ofte drept ved adkomst  Nær slutten av krigen: barn ble kastet levende inn I kremeringsovnene eller skutt på stedet – kostnadseffektivt  Såkalte “leirleger” utførte eksperimenter, spesielt på barn.  Tortur, presskamre, testet medisiner, kastrert, fryst til døde, og mange andre forsøk ble gjort  Josef Mengele  Dødsengelen  Ansvar for fordeling til arbeid og død  Var ansvarlig for 400 000 menneskers dødsdom  Var veldig opptatt av tvillinger

18

19

20 Porten i Birkenau. Togene kjørte inn i leiren før fangene ble sortert.

21 Sortering av fanger. Kvinner og barn ble separert fra mennene.

22 Tyske nazister sorterer fangene som har kommet med tog. Her blir de sortert etter om de er sterke nok til å arbeide eller ikke.

23 Mennesker i fangenskap

24 Fanger går i kø inn i dusjrommene.

25 ”Dusjrommet” i leiren. Her ble fangene gasset til døde.

26 Kremasjonsovnene. Etter gassing ble likene brent opp i disse ovnene.

27 Drepte blir brent

28 Fanger ved frigjøringen i 1945

29 LandJødisk befolkning FØR Prosentandel drept Antall drepteAntall overlevende Polen3 300 00091%3 000 000300 000 Sovjetunionen3 020 00036%1 100 0001 920 000 Romania342 00084%287 00055 000 Tyskland566 00036%200 000366 000 Ungarn800 00074%596 000204 000 Norge1 70045%762938 Østerrike185 00035%65 000120 000 Nederland140 00071%100 00040 000 Frankrike350 00022%77 320272 680 LandJødisk befolkning FØR Prosentandel drept Antall drepteAntall overlevende TOTALT9 508 34063%5 962 1293 546 211

30 1. Definer og forklar hva ordene holocaust og folkemord betyr 2. Beskriv den anti-jødiske politikken jødene hadde på 1930-tallet. 3. Finn ut av og beskriv Hitlers “endelige løsning”. 4. Beskriv døds- og konstentrasjonsleirene.


Laste ned ppt "Omer Bartov skrev i New Republic 29.april 1996: «Det som var - og er - uten sidestykke ved Holocaust(...)var den industrielle drepingen av millioner av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google