Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Holocaust Omer Bartov skrev i New Republic 29.april 1996: «Det som var - og er - uten sidestykke ved Holocaust(...)var den industrielle drepingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Holocaust Omer Bartov skrev i New Republic 29.april 1996: «Det som var - og er - uten sidestykke ved Holocaust(...)var den industrielle drepingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Holocaust Omer Bartov skrev i New Republic 29.april 1996: «Det som var - og er - uten sidestykke ved Holocaust(...)var den industrielle drepingen av millioner av mennesker i dødsfabrikker, beordret av en moderne stat, organisert av et pliktoppfyllende byråkrati, og støttet av et lovlydig, patriotisk, «sivilisert» samfunn.»

2 Etter presentasjonen skal vi skal kunne
definere og forklare hva ordene holocaust og folkemord betyr beskrive den anti-jødiske politikken nazistene hadde på 1930-tallet finne ut av og beskrive Hitlers “endelige løsning” beskrive døds- og konstentrasjonsleirene

3 Holocaust Gresk: fullstendig brent
Hebraisk: Ha-Shoah - tilintetgjørelse betegner det statsledede folkemord av jøder og andre etniske, religiøse, politiske og seksuelle minoritetsgrupper i Europa og Nord-Afrika som det nazistiske Tyskland gjennomførte fra 1938 til 1945.

4 Folkemord Folkemord defineres av FNs konvensjon av 9. desember som ”en hvilken som helst av de følgende handlinger som er begått i den hensikt å ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan: å drepe medlemmer av gruppen å forårsake alvorlig legemlig eller sjelelig skade på medlemmer av gruppen bevisst å la gruppen utsettes for levevilkår som tar sikte på å bevirke dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis å påtvinge tiltak som tar sikte på å forhindre fødsler innen gruppen med makt å overføre barn fra gruppen til en annen gruppe”

5 Anti-jødisk politikk – 1930-tallet
Nazipartiet og Hitler fikk makten i 1933, og begynte sakte å innføre sitt anti-jødiske program I 1933 bodde det ca jøder i Tyskland Hvert år ble den anti-jødiske politikken forsterket

6 1933 Nazistene boikotter jødiske forretninger
Vedtok lov som definerer ikke- ariske mennesker Hermann Goering starter GESTAPO Første konsentrasjonsleir blir bygget – Dachau

7 1934 Jøder får ikke lov å ha nasjonal helseforsikring
SS (Schutzstaffel) blir laget oppsto som en paramilitær organisasjon knyttet til NSDAP som livvakt for lederen Adolf Hitler på 1920-tallet. utviklet seg etterhvert til en del av Det tredje rikes militær- og ordensvesen Hitler blir “Føreren” og 90% av folket godkjenner han som leder

8 1935 Det er forbudt for jøder å
gifte seg med tyskere eller folk med arisk blod heise riksflagget og bære rikets farger ansette ariske kvinner som hushjelper ha borgerrettigheter Nürnberg raselover I Nürnberglovenes kjølvann kom også en omfattende sensur av jødiske tidsskrifter. En rekke emner ble forbudt, for eksempel beskrivelsen av det tyske landskap, og ordet «blond» måtte ikke benyttes av jøder, verken skriftlig eller muntlig (i tilfelle det var et kodeord for «nasjonalsosialist»). Jøder fikk forbud mot å fremføre verker av «ariske» komponister. Musikere som engang hadde spilt Bach og Beethoven, måtte nå spille østeuropéiske, jødiske folkesanger i stedet. Videre var det forbudt for jøder å ha fødselsdag på 20. april, samme dag som Adolf Hitler.

9 1936-1938 SS Totenkopf divisjonen blir opprettet for å vokte leirene
Heinreich Himmler blir utnevnt til Sjef for Det Tyske Politiet Jøder får ikke være lærere for tyskere Jøder får ikke være regnskapsførere eller tannleger Nazistene går inn i Østerrike Folkeforbundet vurderer å hjelpe jødene på flukt, men ingen land vil ta i mot dem. Jøder får ikke lenger være leger

10 1939-1940 Nazistene invaderer Tsjekkoslovakia
Nazistene invaderer Polen september Krystallnatta – 9. november Nazisten Hans Frank blir guvernør i Polen “I ask nothing of Jews except that they should disappear” Lov om tvangsarbeid vedtatt, og at alle jøder må gå med gul stjerne på armen Tyske jøder deporteres til Polen Ghettoene I Lodz, Krakow og Warsawa blir stengt av

11 Den endelige løsningen
Hitlers plan for å utrydde Europas jøder Retningslinjer for den systematiske utryddelsen av Europas jøder Tre faser Fase 1: Skyting Fase 2: Gassvogner Problemer med fase 1 og 2: Tok for lang tid Det begynte å bli lite gass og ammunisjon Soldatene involvert begynte å få psykologiske problemer

12 Fase 3 - Leire Nazilederne ville utføre “den endelige løsningen” fortere To typer leire: Konsentrasjonsleire Dødsleire

13 Konsentrasjons- og dødsleire
Alle slags fanger representert: politiske motstandere, sabotører, partisaner, krigsfanger, gisler, personer arrestert på grunn av herkomst (f.eks. jøder, sigøynere) eller religiøs oppfatning (f.eks. «bibelforskere»), kriminelle, homofile osv. Strengheten i behandlingen av fangene varierte i betydelig grad for de forskjellige kategorier av fanger Konsentrasjonsleire Opprinnelig opprettet fordi det ikke var mange og store nok fengsler til de politiske fangene. Ved krigens utbrudd 1939 fantes det i Tyskland seks konsentrasjonsleirer med over fanger. I tillegg til fangeoppholdet skulle leirene virke politisk «oppdragende», dvs. skremmende på regimets motstandere ved mishandlinger, straffeeksersis, slett ernæring osv. Dødsleire Auschwitz-Birkenau, Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor, and Treblinka. Systematisk mord ved bruk av gass for deretter å kremere likene

14 Arbeid vil sette deg fri
Auschwitz-Birkenau Arbeid vil sette deg fri

15 Auschwitz-Birkenau Startet i januar 1940
Hadde fire gasskamre og krematorier Massemord med gassen Zyklon-B Jødenes eiendeler ble tatt fra dem Briller Sko

16 Auschwitz-Birkenau Leiren med det høyeste antall drepte under 2. verdenskrig 1942, massegassing av jøder på industriell skala Regner med at tilsammen ca 3 millioner ble drept ved gass, sult, sykdom og skyting 9 av 10 var jøder, I tillegg: sigøynere, sovjetiske militære, handikappede, utviklingshemmede og vanlige fanger Goebbels wrote "With regards to the Jewish question, the Fuhrer decided to make a clean sweep ..."

17 Auschwitz-Birkenau Barn Josef Mengele Barn ble ofte drept ved adkomst
Nær slutten av krigen: barn ble kastet levende inn I kremeringsovnene eller skutt på stedet – kostnadseffektivt Såkalte “leirleger” utførte eksperimenter, spesielt på barn. Tortur, presskamre, testet medisiner, kastrert, fryst til døde, og mange andre forsøk ble gjort Josef Mengele Dødsengelen Ansvar for fordeling til arbeid og død Var ansvarlig for menneskers dødsdom Var veldig opptatt av tvillinger

18 Døds- og konsentrasjonsleire

19 Holocaust

20 Bilder fra Auschwitz-Birkenau
Porten i Birkenau. Togene kjørte inn i leiren før fangene ble sortert.

21 Bilder fra Auschwitz-Birkenau
Sortering av fanger. Kvinner og barn ble separert fra mennene.

22 Bilder fra Auschwitz-Birkenau
Tyske nazister sorterer fangene som har kommet med tog. Her blir de sortert etter om de er sterke nok til å arbeide eller ikke.

23 Bilder fra Auschwitz-Birkenau
Mennesker i fangenskap

24 Bilder fra Auschwitz-Birkenau
Fanger går i kø inn i dusjrommene.

25 Bilder fra Auschwitz-Birkenau
”Dusjrommet” i leiren. Her ble fangene gasset til døde.

26 Bilder fra Auschwitz-Birkenau
Kremasjonsovnene. Etter gassing ble likene brent opp i disse ovnene.

27 Bilder fra Auschwitz-Birkenau
Drepte blir brent

28 Bilder fra Auschwitz-Birkenau
Fanger ved frigjøringen i 1945

29 Statistikk over antall drepte jøder under holocaust
Land Jødisk befolkning FØR Prosentandel drept Antall drepte Antall overlevende Polen 91% Sovjetunionen 36% Romania 84% 55 000 Tyskland Ungarn 74% Norge 1 700 45% 762 938 Østerrike 35% 65 000 Nederland 71% 40 000 Frankrike 22% 77 320 Land Jødisk befolkning FØR Prosentandel drept Antall drepte Antall overlevende TOTALT 63%

30 Hva har vi lært? Definer og forklar hva ordene holocaust og folkemord betyr Beskriv den anti-jødiske politikken jødene hadde på tallet. Finn ut av og beskriv Hitlers “endelige løsning”. Beskriv døds- og konstentrasjonsleirene.


Laste ned ppt "Holocaust Omer Bartov skrev i New Republic 29.april 1996: «Det som var - og er - uten sidestykke ved Holocaust(...)var den industrielle drepingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google