Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 1 Forgiftninger Leif Aanderud overlege dr. med. Bergen Maritime Skole februar 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 1 Forgiftninger Leif Aanderud overlege dr. med. Bergen Maritime Skole februar 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 1 Forgiftninger Leif Aanderud overlege dr. med. Bergen Maritime Skole februar 2009

2 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 2 Forgiftninger -Disposisjon •Medikamenter –Generell førstehjelp –Absorpsjonshemmende midler –Motgifter

3 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 3 Gassforgiftninger •Sikkerhet for førstehjelper •Generell førstehjelp •Lungeproblemer •Vanligste gasser og deres giftvirkninger

4 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 4 Kjemikalieskader •Sikkerhet for førstehjelper •Generell førstehjelp •Vanligste kjemikalier •Vanligste giftvirkninger

5 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 5 Øyeskader •Forebygging •Førstehjelp •Seinskader

6 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 6 Syre- og lut-skader •Skyll/skyll/skyll •Klær/klokke/sko/ringer fjernes •Seinskader: dype sår - behandles som brannsår •Arrdannelser - NB i svelg/spiserør

7 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 7 Medikament overdoser •Beroligende midler •Sovemidler •Opiater •Andre smertestillende •Antidepressive midler

8 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 8 Spesielle forgiftninger hos barn •Jern-tabletter •Fluor •Etsende væsker

9 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 9 Telefonbeskjed ved forgiftninger •Hva har pasienten fått i seg? •Hvordan er tilstanden? –Bevissthetstilstand/farge/pust/puls •Når ble preparatet tatt, hvilken styrke, hvilken mengde?

10 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 10 Generell behandling ved forgiftninger •Ikke komatøs: brekning framkalles (unntak etsende stoffer og petroleumsdestillater) •Effektiv hvis mindre enn en time etter inntak av flytende preparat,tre timer eter inntak av faste stoffer, tabletter, plante- eller soppdeler

11 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 11 Bruk av medisinsk kull •3-5 spiseskjeer kullmikstur til barn, 100-200 ml til voksne - adsorberer de fleste medikamenter. •Kull binder ikke metaller - jern/fluor eller cyanid, heller ikke alkohol. •Brekning forsøkes etter at kull er gitt.

12 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 12 Førstehjelp etter inhalasjon •Pasienten bæres ut i frisk luft •Stabilt sideleie •Fri luftvei •Hvis våken - overkroppen hevet

13 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 13 Transport av forgiftede •Ro •Stabilt sideleie •Komatøse: registrer puls og pustefrekvens •Evt. Kunstig ventilasjon og utvendig hjertekompresjon •Pass på frie luftveier hele tiden •Mulighet for kunstig ventilasjon/oksygen •Evt. Svelgtube fjernes hvis brekning

14 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 14 Framkalling av brekning •Kun hos våken pasient •Ikke ved etsende stoffer eller petroleumsdestillater •Gi et glass vann, før deretter 2 fingre ned langs i svelget så langt som mulig •Mageskylling: kun hos våkne eller intuberte

15 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 15 Førstehjelp ved stikk/bitt •Lokal nedkjøling med vann ca 10 o C •Huggormbitt: kun dødelig for små barn og svekkede personer. Generelle symptomer er kvalme, diarre og sjokk. •Førstehjelp: sjokkforebygging/væske •Evt. Antiserum bør helst gis innen 4 timer.

16 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 16 Huggorm

17 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 17 Stålorm

18 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 18 Observer ved forgiftninger: •Bevissthet/respirasjon/puls/hudfarge •I omgivelsene: –Medikamentglass –Sprøyter –Tabletter –Identifikasjon –Ta med alt som kan bidra til å dokumentere/bekrefte type stoff/mengde

19 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 19 Soppforgiftninger •Grønn, hvit fluesopp •Sandmorkel er de giftigste •En enkelt sopp kan gi dødelig forgiftning •Tarmsymptomer kommer etter 5-24 timer •Lever- og nyreskade oftest etter 2-4 dager •Behandling: medisinsk kull er viktig. •Sykehusinnleggelse av alle om har spist samme sopp

20 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 20 Soppforgiftninger •Slørsopper kan gi nyreskader med symptomer 2-14 dager etter inntak. •Spiss fleinsopp: LSD-lignende trip

21 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 21 Sandmorkel

22 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 22 Grønn fluesopp

23 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 23 Hvit slørsopp

24 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 24 Slørsopp

25 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 25 Spiss fleinsopp

26 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 26 Jerntabletter •En jerntablett inneholder ca 50 mg •60 mg/kg gir alvorlig forgiftning •Symptomer: brekning/diarre/magesmerter, feber, kramper sjokk kan komet etter symptomfritt intervall på flere timer. •Behandling: Sjokkforebygging, evt. Avkjøling, melk, egg, 1-2 teskjeer natron utrørt i vann. Stoff som binder jern kan gis intravenøst av lege.

27 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 27 Forgiftning med fluortabletter •Forgiftning ved 25-100 ganger anbefalt dose til barn •Gir etseskader og kramper (binder blodkalk) •Behandling: vann, melk evt. Kalktabletter. •Førstehjelp ved kramper: Frie luftveier, sideleie, oksygen, unngå at pasienten skader seg.

28 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 28 Paracetamolforgiftning •Overdose kan gi leverskade opptil20 døgn etter inntak •Mer enn 10 gram må til - dvs 20 tabletter a 500 mg til en voksen •Giftigdose for barn ca 120 mg/kg •Hvis motgift gis, skal kull ikke gis

29 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 29 Antidepressive midler •TCA = ”tricycliske antidepressiva” •>15-20 mg/kg alvorlig forgiftning: •Respirasjonshemning, kramper, hjerterytmeforstyrrelser, blodtrykksfall •Økt surhetsgrad - bikarbonat evt og evt. motgift fysostigmin etter akuttfasen.

30 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 30 Amfetamin •Hyperaktivitet, aggresjon •Utvidede pupiller •Skjelving •Svette, temperaturstigning •Hallusinasjoner •Blodtrykksstigning,kramper •Hjerterytmeforstyrrelser

31 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 31 Opiater •Heroin/Morfin/Petidin/Ketogan •Små pupiller •Sløvhet •Respirasjonhemning •Behandling: ventilasjon + evt. motgift Narcanti

32 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 32 AMMONIAKK •Forekomst: •Finnes i kjøleanlegg. Danner med vann ammoniumhydroksyd. Eksplosiv i høye konsentrasjoner. • •Symptomer: •Hud- og slimhinneirriterende. •Administrativ norm. 25 ppm, luktgrense 5 ppm, øyeskader 500 pm, dødelig: 3000 ppm. • •Behandling: •Skyll øyne og hud med store mengder vann. •Generell, symptomatisk behandling av luftveisproblemer. •Evt. steroider som inhalasjon eller generelt. •Symptomatisk behandling av bronkospasme. •Per os: 1-2 glass melk, unngå brekning.

33 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 33 BENSIN Forekomst: •Ved lekkasje kjemikalietransport • •Symptomer: •Bevissthetsnedsettelse og hjertearrytmier ved store konsentrasjoner. Slimhinneskadelig løsemiddel. Fare for lungekomplikasjoner ved aspirasjon. • •Behandling: •Unngå brekning. Gi per os 2-3 spiseskjeer vegetabilsk matolje eller fløte. •Ventrikkelskylling kun ved store mengder og etter intubering for å unngå aspirasjon. Hudeksponering behandles med såpe og vann.

34 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 34 CO Forekomst: •Fargeløs, luktløs, er resultat av ufullstendig forbrenning. Brannfarlig og gir eksplosjonsrisiko ved blanding med luft (12 - 75%). •Symptomer: •Hypoksi pga. binding til Hb og påvirkning av intracellulære respirasjonssystem. •Behandling: •Oksygentilførsel, evt. kunstig ventilasjon. Nevrologisk undersøkelse viktig. •Pasienter som er bevisstløse ved innkomst og gravide pasienter med HbCO>20% bør som hovedregel gis hyperbar oksygenbehandling i trykkammer. Blodprøve tas ved innkomst sykehus i heparinisert glass (grønn kork). Nevrologisk status viktig for vurdering av videre behandling. •Behandlingen gjentas evt. etter 6 timer hvis ikke full nevrologisk restitusjon. •T/2 ved luftpusting: ca. 250 min, 100% oksygen: 80 min, hyperbar oksygen: 23 min.

35 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 35 Symptomer ved CO-forgiftning •< 10%: ingen symptomer •20%: kvalme, Hodepine, koordinasjonsforstyrrelser •30%: Forvirring, søvn, hjertepåvirkning •40%: Bevisstløshet •>60% Død

36 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 36 Cyanid •Forekomst: •Finnes som hvitt pulver eller fargeløse krystaller, lukter svakt som bitre mandler, er lett løselige i vann. Eksplosiv i blanding med luft, samme egenvekt som luft. Fuktige klær medfører brannrisiko. Brennbar i området 6-47%. • •Dødelig dose etter peroralt inntak 2-300 mg. Inhalasjon av 200-300 ppm (=0.2-0.3 mg/l) er raskt dødelig. Rask absorbsjon fra hud og slimhinner. Inaktiverer enzymet cytokromoksydase. • •Symptomer: •Uro, brekninger, hjertebank, dyspnoe fulgt av muskelparalyse, respirasjons- og sirkulasjonssvikt. • •Behandling: •NB! Redningspersonale bør evt. ha beskyttelsesutrustning. Stans eksponering, gi oksygen, evt. ventilasjon, sirkulasjonsstøtte, korriger metabolsk acidose. •Hud: skylles med store mengder vann, likeså øyne. Ventrikkelskylling og antacida. •

37 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 37 Antidotbehandling ved cyanidforgiftning: •Cyanokit, finnes ved Brannskadeavsnittet. Doseringsanvisning i pakken. (Høydose hydroksykobalamin = B-vitamin forbindelse) •Ellers: Koboltedetat (Kelocyanor 20 ml gis langsomt i.v. som kompleksbinder cyanid-ionet som uskadeliggjøres. Stoffet kan gi larynxødem og anafylaktisk sjokk hvis cyanid ikke er tilstede.) Deretter gis natriumthiosulfat 150 mg/ml 80 ml langsomt i.v., øker mengden av lite toksisk thiocyanat. Ved usikker diagnose er dette førstehåndspreparat. Ved manglende effekt kan dimethylaminofenol (DMAP) 3-4 mg/kg gis i.v. for å danne methemoglobin som binder cyanid.

38 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 38 FENOL •Forekomst: •Løsemiddel. Hvitlig krystallinsk masse, gass 3 ganger tyngre enn luft. Sterkt korroderende. Optas via hud, lunger og svelging. •Adm.norm. 1 ppm, luktgrense 0,3 ppm. 1% gir bevisstløshet, 10 % gir livsfare. •Dødelig dose: 50 - 500 mg/kg. • •Symptomer: •Hud: etseskader med dype, brunlig misfargede sår. •Etseskader i slimhinner øye/luftveier. •Svimmelhet, hodepine, uro, bevisstløshet. •Blodtrykksfall, respirasjons-lever- og nyresvikt. • •Behandling: •Skylling med matolje eller helst polyetylenglykol (Makrogol 400) •Per os: 3 spiskeskjeer olivenolje/aktivt kull/brekning.

39 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 39 Flussyre •Forekomst: •I industrien. Hydrogenfluorid, etsende, uorganisk stoff. •50 mppm i 30 minutter er dødelig. • •Symptomer: •Hud/slimhinneskader med dype, smertefulle sår. Fluorid binder cellulært calcium og magnesium og medfører vevsødeleggelse. Svært dype sår!!! Smerte er et tegn på alvorlig vevsskade under utvikling. • •Behandling: •Øyeblikkelig vann/melk å drikke. Kalktabletter. •Hudskade: Skyll med vann, gni med HF-antidot gel i 30 minutter. •Parenteral Ca-tilførsel i.v.

40 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 40 Formaldehyd •Forekomst: •Brannfarlig, eksplosivt, meget etsende. •Adm. norm 0,5 ppm, luktgrense < 1 ppm, lungesymptomer 10 - 20 ppm, dødelig 650 ppm. • •Symptomer: •Etseskader i hud/slimhinner. •Sirkulasjons- og nyresvikt. • •Behandling: •Gi straks rikelig melk/egg, unngå brekning, ventrikkelskylling med 1% ammoniumkarbonatoppløsning.

41 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 41 FOSFOR Forekomst: •Fosforsyre, rødt, gult og hvitt fosfor: Brannfarlig og etsende. • •Symptomer: •Slimhinneskader øyne og luftveier. • •Behandling: •Brenner. Må fjernes mekanisk. Bruk verneutstyr ved fjerning. •

42 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 42 Klor Forekomst: •Blekemiddel i papirindustri. Klorering av vann. Mer enn dobbelt så tung som luft, og samler seg følgelig i lavestliggende områder. Transporteres under høyt trykk som væske. Lukt og svie i øyne: Admin. norm 0,5 ppm, luktgrense 0,5 ppm. umiddelbar hoste: 30 ppm, lungeødemutvikling: 100 ppm, livsfare etter noen få åndedrag: 1000 ppm. •Symptomer: •Kraftig slimhinne- og hud-irriterende. Kan gi larynxspasme, larynx- ødem, reflektorisk respirasjons- og hjertestans. Lungeskader kan utvikles etter et fritt intervall på opptil 2 døgn. • Behandling: •OBS! Redningspersonale som evakuerer pasienter må ha beskyttelsesklær/masker. Oksygentilførsel. Skylling av hud og øyne, munnhule hvis inhalasjon. Symptomatisk behandling av obstruktive symptomer. Steroid kan evt. gis som inhalasjon eller generelt ved store inhalasjonsskader, men er omdiskutert. Observeres i sykehus i minst 24 timer om initial symptomfrihet.

43 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 43 Oksygenmangel •På overflaten: Hjerte-lungefriske personer kan i hvile klare seg på 14% oksygen •12% (0,12 ATA) blir de fleste hjelpeløse •10% bevissthetstap •Lavere konsentrasjoner gir hjerneskade og død

44 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 44 Symptomer ved oksygenmangel •12-15 %: Kortpustet, hodepine, svimmelhet, rask puls, tretthet ved anstrengelse, synkende koordinasjon •10 – 12%: Kvalme/brekning, umulig å bevege seg •6%: Død i løpet av 6 – 8 minutter •2-3 %: Død på 45 sekunder •Behandling: Ventilasjon med oksygen. •OBS: Førstehjelper må ikke utsette seg for hypoksi

45 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 45 Anoksi (opphørt O 2 -tilførsel) •Medfører reversering av oksygenopptaket i lungene •Bevissthetstap i løpet av 20 sekunder •Død i løpet av 2 minutter


Laste ned ppt "Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa. 1 Forgiftninger Leif Aanderud overlege dr. med. Bergen Maritime Skole februar 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google