Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leif Aanderud overlege dr. med. Bergen Maritime Skole februar 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leif Aanderud overlege dr. med. Bergen Maritime Skole februar 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Leif Aanderud overlege dr. med. Bergen Maritime Skole februar 2009
Forgiftninger Leif Aanderud overlege dr. med. Bergen Maritime Skole februar 2009 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

2 Forgiftninger -Disposisjon
Medikamenter Generell førstehjelp Absorpsjonshemmende midler Motgifter Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

3 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.
Gassforgiftninger Sikkerhet for førstehjelper Generell førstehjelp Lungeproblemer Vanligste gasser og deres giftvirkninger Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

4 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.
Kjemikalieskader Sikkerhet for førstehjelper Generell førstehjelp Vanligste kjemikalier Vanligste giftvirkninger Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

5 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.
Øyeskader Forebygging Førstehjelp Seinskader Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

6 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.
Syre- og lut-skader Skyll/skyll/skyll Klær/klokke/sko/ringer fjernes Seinskader: dype sår - behandles som brannsår Arrdannelser - NB i svelg/spiserør Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

7 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.
Medikament overdoser Beroligende midler Sovemidler Opiater Andre smertestillende Antidepressive midler Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

8 Spesielle forgiftninger hos barn
Jern-tabletter Fluor Etsende væsker Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

9 Telefonbeskjed ved forgiftninger
Hva har pasienten fått i seg? Hvordan er tilstanden? Bevissthetstilstand/farge/pust/puls Når ble preparatet tatt, hvilken styrke, hvilken mengde? Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

10 Generell behandling ved forgiftninger
Ikke komatøs: brekning framkalles (unntak etsende stoffer og petroleumsdestillater) Effektiv hvis mindre enn en time etter inntak av flytende preparat,tre timer eter inntak av faste stoffer, tabletter, plante- eller soppdeler Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

11 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.
Bruk av medisinsk kull 3-5 spiseskjeer kullmikstur til barn, ml til voksne - adsorberer de fleste medikamenter . Kull binder ikke metaller - jern/fluor eller cyanid, heller ikke alkohol. Brekning forsøkes etter at kull er gitt. Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

12 Førstehjelp etter inhalasjon
Pasienten bæres ut i frisk luft Stabilt sideleie Fri luftvei Hvis våken - overkroppen hevet Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

13 Transport av forgiftede
Ro Stabilt sideleie Komatøse: registrer puls og pustefrekvens Evt. Kunstig ventilasjon og utvendig hjertekompresjon Pass på frie luftveier hele tiden Mulighet for kunstig ventilasjon/oksygen Evt. Svelgtube fjernes hvis brekning Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

14 Framkalling av brekning
Kun hos våken pasient Ikke ved etsende stoffer eller petroleumsdestillater Gi et glass vann, før deretter 2 fingre ned langs i svelget så langt som mulig Mageskylling: kun hos våkne eller intuberte Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

15 Førstehjelp ved stikk/bitt
Lokal nedkjøling med vann ca 10 oC Huggormbitt: kun dødelig for små barn og svekkede personer. Generelle symptomer er kvalme, diarre og sjokk. Førstehjelp: sjokkforebygging/væske Evt. Antiserum bør helst gis innen 4 timer. Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

16 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.
Huggorm Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

17 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.
Stålorm Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

18 Observer ved forgiftninger:
Bevissthet/respirasjon/puls/hudfarge I omgivelsene: Medikamentglass Sprøyter Tabletter Identifikasjon Ta med alt som kan bidra til å dokumentere/bekrefte type stoff/mengde Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

19 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.
Soppforgiftninger Grønn, hvit fluesopp Sandmorkel er de giftigste En enkelt sopp kan gi dødelig forgiftning Tarmsymptomer kommer etter 5-24 timer Lever- og nyreskade oftest etter 2-4 dager Behandling: medisinsk kull er viktig. Sykehusinnleggelse av alle om har spist samme sopp Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

20 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.
Soppforgiftninger Slørsopper kan gi nyreskader med symptomer 2-14 dager etter inntak. Spiss fleinsopp: LSD-lignende trip Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

21 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.
Sandmorkel Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

22 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.
Grønn fluesopp Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

23 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.
Hvit slørsopp Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

24 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.
Slørsopp Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

25 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.
Spiss fleinsopp Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

26 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.
Jerntabletter En jerntablett inneholder ca 50 mg 60 mg/kg gir alvorlig forgiftning Symptomer: brekning/diarre/magesmerter, feber, kramper sjokk kan komet etter symptomfritt intervall på flere timer. Behandling: Sjokkforebygging, evt. Avkjøling, melk, egg, 1-2 teskjeer natron utrørt i vann. Stoff som binder jern kan gis intravenøst av lege. Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

27 Forgiftning med fluortabletter
Forgiftning ved ganger anbefalt dose til barn Gir etseskader og kramper (binder blodkalk) Behandling: vann, melk evt. Kalktabletter. Førstehjelp ved kramper: Frie luftveier, sideleie, oksygen, unngå at pasienten skader seg. Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

28 Paracetamolforgiftning
Overdose kan gi leverskade opptil20 døgn etter inntak Mer enn 10 gram må til - dvs 20 tabletter a 500 mg til en voksen Giftigdose for barn ca 120 mg/kg Hvis motgift gis, skal kull ikke gis Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

29 Antidepressive midler
TCA = ”tricycliske antidepressiva” >15-20 mg/kg alvorlig forgiftning: Respirasjonshemning, kramper, hjerterytmeforstyrrelser, blodtrykksfall Økt surhetsgrad - bikarbonat evt og evt. motgift fysostigmin etter akuttfasen. Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

30 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.
Amfetamin Hyperaktivitet, aggresjon Utvidede pupiller Skjelving Svette, temperaturstigning Hallusinasjoner Blodtrykksstigning,kramper Hjerterytmeforstyrrelser Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

31 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.
Opiater Heroin/Morfin/Petidin/Ketogan Små pupiller Sløvhet Respirasjonhemning Behandling: ventilasjon + evt. motgift Narcanti Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

32 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.
AMMONIAKK Forekomst: Finnes i kjøleanlegg. Danner med vann ammoniumhydroksyd. Eksplosiv i høye konsentrasjoner. Symptomer: Hud- og slimhinneirriterende. Administrativ norm. 25 ppm, luktgrense 5 ppm, øyeskader 500 pm, dødelig: 3000 ppm. Behandling: Skyll øyne og hud med store mengder vann. Generell, symptomatisk behandling av luftveisproblemer. Evt. steroider som inhalasjon eller generelt. Symptomatisk behandling av bronkospasme. Per os: 1-2 glass melk, unngå brekning. Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

33 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.
BENSIN Forekomst: Ved lekkasje kjemikalietransport Symptomer: Bevissthetsnedsettelse og hjertearrytmier ved store konsentrasjoner. Slimhinneskadelig løsemiddel. Fare for lungekomplikasjoner ved aspirasjon. Behandling: Unngå brekning. Gi per os 2-3 spiseskjeer vegetabilsk matolje eller fløte. Ventrikkelskylling kun ved store mengder og etter intubering for å unngå aspirasjon. Hudeksponering behandles med såpe og vann. Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

34 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.
CO Forekomst: Fargeløs, luktløs, er resultat av ufullstendig forbrenning. Brannfarlig og gir eksplosjonsrisiko ved blanding med luft ( %). Symptomer: Hypoksi pga. binding til Hb og påvirkning av intracellulære respirasjonssystem. Behandling: Oksygentilførsel, evt. kunstig ventilasjon. Nevrologisk undersøkelse viktig. Pasienter som er bevisstløse ved innkomst og gravide pasienter med HbCO>20% bør som hovedregel gis hyperbar oksygenbehandling i trykkammer. Blodprøve tas ved innkomst sykehus i heparinisert glass (grønn kork). Nevrologisk status viktig for vurdering av videre behandling. Behandlingen gjentas evt. etter 6 timer hvis ikke full nevrologisk restitusjon. T/2 ved luftpusting: ca. 250 min, 100% oksygen: 80 min, hyperbar oksygen: 23 min. Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

35 Symptomer ved CO-forgiftning
< 10%: ingen symptomer 20%: kvalme, Hodepine, koordinasjonsforstyrrelser 30%: Forvirring, søvn, hjertepåvirkning 40%: Bevisstløshet >60% Død Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

36 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.
Cyanid Forekomst: Finnes som hvitt pulver eller fargeløse krystaller, lukter svakt som bitre mandler, er lett løselige i vann. Eksplosiv i blanding med luft, samme egenvekt som luft. Fuktige klær medfører brannrisiko. Brennbar i området 6-47%. Dødelig dose etter peroralt inntak mg. Inhalasjon av ppm (= mg/l) er raskt dødelig. Rask absorbsjon fra hud og slimhinner. Inaktiverer enzymet cytokromoksydase. Symptomer: Uro, brekninger, hjertebank, dyspnoe fulgt av muskelparalyse, respirasjons- og sirkulasjonssvikt. Behandling: NB! Redningspersonale bør evt. ha beskyttelsesutrustning. Stans eksponering, gi oksygen, evt. ventilasjon, sirkulasjonsstøtte, korriger metabolsk acidose. Hud: skylles med store mengder vann, likeså øyne. Ventrikkelskylling og antacida. Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

37 Antidotbehandling ved cyanidforgiftning:
Cyanokit, finnes ved Brannskadeavsnittet. Doseringsanvisning i pakken. (Høydose hydroksykobalamin = B-vitamin forbindelse) Ellers: Koboltedetat (Kelocyanor 20 ml gis langsomt i.v. som kompleksbinder cyanid-ionet som uskadeliggjøres. Stoffet kan gi larynxødem og anafylaktisk sjokk hvis cyanid ikke er tilstede.) Deretter gis natriumthiosulfat 150 mg/ml 80 ml langsomt i.v., øker mengden av lite toksisk thiocyanat. Ved usikker diagnose er dette førstehåndspreparat. Ved manglende effekt kan dimethylaminofenol (DMAP) 3-4 mg/kg gis i.v. for å danne methemoglobin som binder cyanid. Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

38 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.
FENOL Forekomst: Løsemiddel. Hvitlig krystallinsk masse, gass 3 ganger tyngre enn luft. Sterkt korroderende. Optas via hud, lunger og svelging. Adm.norm. 1 ppm, luktgrense 0,3 ppm. 1% gir bevisstløshet, 10 % gir livsfare. Dødelig dose: mg/kg. Symptomer: Hud: etseskader med dype, brunlig misfargede sår. Etseskader i slimhinner øye/luftveier. Svimmelhet, hodepine, uro, bevisstløshet. Blodtrykksfall, respirasjons-lever- og nyresvikt. Behandling: Skylling med matolje eller helst polyetylenglykol (Makrogol 400) Per os: 3 spiskeskjeer olivenolje/aktivt kull/brekning. Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

39 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.
Flussyre Forekomst: I industrien. Hydrogenfluorid, etsende, uorganisk stoff. 50 mppm i 30 minutter er dødelig. Symptomer: Hud/slimhinneskader med dype, smertefulle sår. Fluorid binder cellulært calcium og magnesium og medfører vevsødeleggelse. Svært dype sår!!! Smerte er et tegn på alvorlig vevsskade under utvikling. Behandling: Øyeblikkelig vann/melk å drikke. Kalktabletter. Hudskade: Skyll med vann, gni med HF-antidot gel i 30 minutter. Parenteral Ca-tilførsel i.v. Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

40 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.
Formaldehyd Forekomst: Brannfarlig, eksplosivt, meget etsende. Adm. norm 0,5 ppm, luktgrense < 1 ppm, lungesymptomer ppm, dødelig 650 ppm. Symptomer: Etseskader i hud/slimhinner. Sirkulasjons- og nyresvikt. Behandling: Gi straks rikelig melk/egg, unngå brekning, ventrikkelskylling med 1% ammoniumkarbonatoppløsning. Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

41 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.
FOSFOR Forekomst: Fosforsyre, rødt, gult og hvitt fosfor: Brannfarlig og etsende. Symptomer: Slimhinneskader øyne og luftveier. Behandling: Brenner. Må fjernes mekanisk. Bruk verneutstyr ved fjerning. Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

42 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.
Klor Forekomst: Blekemiddel i papirindustri. Klorering av vann. Mer enn dobbelt så tung som luft, og samler seg følgelig i lavestliggende områder. Transporteres under høyt trykk som væske. Lukt og svie i øyne: Admin. norm 0,5 ppm, luktgrense 0,5 ppm. umiddelbar hoste: 30 ppm, lungeødemutvikling: 100 ppm, livsfare etter noen få åndedrag: 1000 ppm.   Symptomer: Kraftig slimhinne- og hud-irriterende. Kan gi larynxspasme, larynx-ødem, reflektorisk respirasjons- og hjertestans. Lungeskader kan utvikles etter et fritt intervall på opptil 2 døgn.  Behandling: OBS! Redningspersonale som evakuerer pasienter må ha beskyttelsesklær/masker. Oksygentilførsel. Skylling av hud og øyne, munnhule hvis inhalasjon. Symptomatisk behandling av obstruktive symptomer. Steroid kan evt. gis som inhalasjon eller generelt ved store inhalasjonsskader, men er omdiskutert. Observeres i sykehus i minst 24 timer om initial symptomfrihet. Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

43 Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.
Oksygenmangel På overflaten: Hjerte-lungefriske personer kan i hvile klare seg på 14% oksygen 12% (0,12 ATA) blir de fleste hjelpeløse 10% bevissthetstap Lavere konsentrasjoner gir hjerneskade og død Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

44 Symptomer ved oksygenmangel
12-15 %: Kortpustet, hodepine, svimmelhet, rask puls, tretthet ved anstrengelse, synkende koordinasjon 10 – 12%: Kvalme/brekning, umulig å bevege seg 6%: Død i løpet av 6 – 8 minutter 2-3 %: Død på 45 sekunder Behandling: Ventilasjon med oksygen. OBS: Førstehjelper må ikke utsette seg for hypoksi Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.

45 Anoksi (opphørt O2-tilførsel)
Medfører reversering av oksygenopptaket i lungene Bevissthetstap i løpet av 20 sekunder Død i løpet av 2 minutter Forgiftninger Marit skole febr 09 L.Aa.


Laste ned ppt "Leif Aanderud overlege dr. med. Bergen Maritime Skole februar 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google