Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

01.07.2014 Kva skjer på Rikshospitalet under utredning Kjersti Lønning Koordinerande sjukepleiar, Rikshospitalet •Eit landsomfattande samarbeid •Mange.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "01.07.2014 Kva skjer på Rikshospitalet under utredning Kjersti Lønning Koordinerande sjukepleiar, Rikshospitalet •Eit landsomfattande samarbeid •Mange."— Utskrift av presentasjonen:

1 01.07.2014 Kva skjer på Rikshospitalet under utredning Kjersti Lønning Koordinerande sjukepleiar, Rikshospitalet •Eit landsomfattande samarbeid •Mange aktørar

2 Utredningssykehus •Sykehuset i Vestfold •Sørlandet sykehus •Kristiansand •Arendal •Sykehuset Innlandet •Lillehammer •Elverum •OUS •Rikshospitalet •Ullevål •Sykehuset Vestre Viken •Drammen •Ringerike •Bærum •Sykehuset i Telemark, Skien •Sykehuset i Østfold, Fredrikstad •Akershus Universitetssykehus •Universitetssykehuset Nord-Norge •Harstad •Tromsø •Nordlandssykehuset, Bodø •Mo i Rana •Stokmarknes •Sykehuset Levanger • St. Olav Hospital •Helse Sunnmøre •Ålesund •Molde/ Kristiansund •Sentralsykehuset Førde •Haukeland universitetssykehus •Helse Fonna •Haugesund •Stord •Stavanger universitetssykehus

3 Det er bare å venta !!! På komplett utredning På fleire transplantasjonar med levande givar

4 Koordinerande sjukepleiar - Servicefunksjon for utredningssjukehusa  Tett kontakt med henvisande instansar  Bidra til god samordning med det medisinske og kirurgiske miljøet på RH  Strømlinjeforma interne rutiner på RH  Samarbeid mellom tx-kirurgisk og nyremedisinsk seksjon  Kurs og hospitering

5 Mål - ein god utredningsprosess Strukturert, effektivt, men samtidig …  Tid i prosessen  God kommunikasjon  Tverrfaglig samarbeid

6 Så… til ”RH sin del” av førebuingane

7 Motta og kvalitetssikre henvisningar Motta og kvalitetssikre henvisningar  Er henvisningen komplett?  Kontakt med utredende sykehus ved evt mangler -Blodprøvesvar (varizella, CMV, EB, koagulasjonsprøvar) -Fersk antistoff screening -Signering av recipient og – eller donor rapport -Samtykkeerklæring -Rtg bilde -Utskrift av kvile EKG -Praktiske hensyn

8 Recipient – utredning avhengig av grunnsjukdom  Styrt av protokollen (www.nephro.no)  Pasienten skal tåla inngrepet  Nyra må −kunne opererast inn −ikkje avstøtast

9 Ting tek tid…. start tidlig med  Vevstyping −donor og recipient samtidig −Bestilla tid på IMMI −Typing av alle aktuelle donores/ retyping kun med aktuell donor  Virusprøver −Behandla neg Varicella, Tbc eller Hepatitt C

10  Medisinske undersøkingar  Radiologi  Gastroskopi  Hjerte og lungefunksjon  Tannstatus  Sosionom og fysioterapirapport  Data om nyresjukdom og kliniske u.s  Blodprøver  Virusprøver  Urin og avførings undersøkelsar

11

12 Har sykepleier ein rolle ved utredning ??? ved utredning ???  Kva ? − koordineringsfunksjon ? −faglig ? − ?

13 Eit eksempel… Funksjonsrapport som vedlegg til resipientrapporten. Pasienten er operert for cervikalt prolaps i 1999, sekvele med parese høyre arm, begge ben. Han bruker til vanlig elektrisk rullestol, men klarer å gå med krykker over kortere avstander. Han syns det er mest praktisk med rullestol fordi han får med seg ting. Han er nesten selvhjulpen og klarer det meste selv. Han har hjemmespl x 2 pr dag, på morgen/ formiddagen til å ha på sko/ knytte sko og på kvelden litt praktisk hjelp med å tømme urinflaske (bruker uridom). WC er i 2. etg kjøkken/ stue i 1.etg Enkelte dager ordner han seg helt selv på morgenen. Han steller seg selv, har hjelp til bading x2/ uke, men dette er mest i forhold til å legge til rette med ting han trenger. Han bor alene i en stor enebolig over to etasjer så han har hjelp til praktiske ting som skal skje mellom de to etasjene. Han klarer å gå trappa selv, men må holde seg fast i gelender på begge sider og får dermed ikke med seg noe. Vi har snakket litt i forhold til dette med opphold på Rikshospitalet og evt pasienthotellet og han er ganske sikker på at han skal få til dette selv. Han har vært flere turer på hotell hvor han har klart seg selv med litt hjelp til å få på sko. Undertegnede har kun sett pasienten i sin rullestol og funksjonsnivå er vurdert fra pasienten selv.

14 Pro & Con −Er ikkje heilt sjølhjulpen, t.d knyting av sko −Er nyoperert −Må henta mat sjøl på hotellet  Pro  Con −Han vil gjerne bu på hotellet −Klarar seg stort sett aleine heime −Har vore på hotell før

15  Medisinske undersøkingar  Radiologi  Gastroskopi  Hjerte og lungefunksjon  tannstatus  Sosionom og fysioterapirapport  Data om nyresjukdom og kliniske u.s  Blodprøver  Virusprøver  Urin og avførings undersøkelsar  Spl rapport

16 Recipient oppsummering  Recipientskjema −Fullstendig utfylt −stikkordsmessig om resultat  Recipientrapport −peika på det spesielle −oppsummering/ konklusjon

17 Motta og kvalitetssikre henvisningar Motta og kvalitetssikre henvisningar  Er henvisningen komplett?  Kontakt med utredende sykehus ved evt mangler -Blodprøvesvar (varizella, CMV, EB, koagulasjonsprøver) -Fersk antistoff screening -Signering av recipientrapport -Samtykkeerklæring -Rtg bilde -Utskrift av hvile EKG -Praktiske hensyn

18 Godkjenning på nyremøte kvar tysdag kl 14  Papirer og rtg bilder vert sendt samla til RH −Recipient og donor tas opp samtidig hvis mulig −Barn vert prioritert −Reinnmeldingar  Tverrfaglig samarbeid

19 Konkrete problemstillingar  Vurdering av bekkenkar  Egnethet for transplantasjon  Malignitet

20 Utfordringar  Overvekt  Evne til eigenomsorg (adherence) −Kartlegging −Tiltak −Oppfølging  Pårørande

21 Oppgåver internt ved RH  Planlegging ved innleggelse: −Dialysebehov −ABO uforlikelighet −Bestille hotell −Behov for tolk? −Ledsager/hjelpemidler/spesielle behov

22 Godkjent og påmeldt !!! Då er det bare å venta då….

23 Oppfylgjing i ventetida ? Grunnar til avlysning av transplantasjon ?

24 Kontaktperson - for pasient og pårørende  Kontaktårsaker: −Behandling av søknad, −Ventetid, −Planleggja innlegging −Behov for å snakke om sin eigen situasjon Eit telefonnummer å ringja!

25 Erfaringar  Mange veier til Rom  Strukturert utredning gjer ein forskjel  Fullstendig utredning  Ein prosess  RH ingen klageinstans

26 Korleis - møta utfordringane vidare  Alle som utredar har tverrfaglig team  Enno meir strømlineforma ?  Kontakten begge vegar  Mykje kan løysast pr telefon  Del erfaringar ?  Mindre byråkrati, fortsatt god dokumentasjon

27 I morgon: Samarbeid mellom RH og utredningssjukehuset  Fornuftig at det er på legeplan  Utredningssjukehuset skal gjera som Rikshospitalet seier

28 Takk for meg Tlf 23 07 36 47 klonning@ous-hf.no


Laste ned ppt "01.07.2014 Kva skjer på Rikshospitalet under utredning Kjersti Lønning Koordinerande sjukepleiar, Rikshospitalet •Eit landsomfattande samarbeid •Mange."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google