Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kva skjer på Rikshospitalet under utredning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kva skjer på Rikshospitalet under utredning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kva skjer på Rikshospitalet under utredning
Eit landsomfattande samarbeid Mange aktørar Kjersti Lønning Koordinerande sjukepleiar, Rikshospitalet

2 Utredningssykehus Sykehuset i Vestfold
Sørlandet sykehus Kristiansand Arendal Sykehuset Innlandet Lillehammer Elverum OUS Rikshospitalet Ullevål Sykehuset Vestre Viken Drammen Ringerike Bærum Sykehuset i Telemark, Skien Sykehuset i Østfold, Fredrikstad Akershus Universitetssykehus Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad Tromsø Nordlandssykehuset, Bodø Mo i Rana Stokmarknes Sykehuset Levanger St. Olav Hospital Helse Sunnmøre Ålesund Molde/ Kristiansund Sentralsykehuset Førde Haukeland universitetssykehus Helse Fonna Haugesund Stord Stavanger universitetssykehus 15 sykehus har ”nyrespl”

3 Det er bare å venta !!! På komplett utredning
På fleire transplantasjonar med levande givar

4 Koordinerande sjukepleiar - Servicefunksjon for utredningssjukehusa
Tett kontakt med henvisande instansar Bidra til god samordning med det medisinske og kirurgiske miljøet på RH Strømlinjeforma interne rutiner på RH Samarbeid mellom tx-kirurgisk og nyremedisinsk seksjon Kurs og hospitering Hovedoppgåver: Vurdera alle henvisningar til Nyreseksjonen Koordinera oppsett på nyremøtene Vera kontakperson for samarbeidande sykehus, pasientar og pårørande, internt på RH Ta initiativ til og delta undervisning for å betre transplantasjonsutredninga internt og eksternt

5 Mål- ein god utredningsprosess
Strukturert, effektivt, men samtidig … Tid i prosessen God kommunikasjon Tverrfaglig samarbeid

6 Så… til ”RH sin del” av førebuingane

7 Motta og kvalitetssikre henvisningar
Er henvisningen komplett? Kontakt med utredende sykehus ved evt mangler Blodprøvesvar (varizella, CMV, EB, koagulasjonsprøvar) Fersk antistoff screening Signering av recipient og – eller donor rapport Samtykkeerklæring Rtg bilde Utskrift av kvile EKG Praktiske hensyn

8 Recipient – utredning avhengig av grunnsjukdom
Styrt av protokollen ( Pasienten skal tåla inngrepet Nyra må kunne opererast inn ikkje avstøtast

9 Ting tek tid…. start tidlig med
Vevstyping donor og recipient samtidig Bestilla tid på IMMI Typing av alle aktuelle donores/ retyping kun med aktuell donor Virusprøver Behandla neg Varicella, Tbc eller Hepatitt C

10 Medisinske undersøkingar
Radiologi Gastroskopi Hjerte og lungefunksjon Tannstatus Sosionom og fysioterapirapport Data om nyresjukdom og kliniske u .s Blodprøver Virusprøver Urin og avførings undersøkelsar Hensikt: Kvalitetssikring for transplantasjon Sikrer at nødvendige prøver vert tekne Forenklar prosessen både for rekvirent og for transplantasjonsverksemda Mål at den kan sendast elektronisk Ligg på

11 Hensikt: Kvalitetssikring for transplantasjon
Sikrer at nødvendige prøver vert tekne Forenklar prosessen både for rekvirent og for transplantasjonsverksemda Mål at den kan sendast elektronisk Ligg på

12 Har sykepleier ein rolle
ved utredning ??? Kva ? koordineringsfunksjon ? faglig ? ? Spl rapport? Vanligste skjær i sjøen: Ikkje komplett utredning Vevstyping x 2 For seint vurdert hjertesjukdom For seint vurdert aorta og bekkenkar Ikkje vurdert om eigne nyrer bør fjernast

13 Kan denne pasienten bu på pasienthotellet ?
Eit eksempel… Funksjonsrapport som vedlegg til resipientrapporten. Pasienten er operert for cervikalt prolaps i 1999, sekvele med parese høyre arm, begge ben. Han bruker til vanlig elektrisk rullestol, men klarer å gå med krykker over kortere avstander. Han syns det er mest praktisk med rullestol fordi han får med seg ting. Han er nesten selvhjulpen og klarer det meste selv. Han har hjemmespl x 2 pr dag, på morgen/ formiddagen til å ha på sko/ knytte sko og på kvelden litt praktisk hjelp med å tømme urinflaske (bruker uridom). WC er i 2. etg kjøkken/ stue i 1.etg Enkelte dager ordner han seg helt selv på morgenen. Han steller seg selv, har hjelp til bading x2/ uke, men dette er mest i forhold til å legge til rette med ting han trenger. Han bor alene i en stor enebolig over to etasjer så han har hjelp til praktiske ting som skal skje mellom de to etasjene. Han klarer å gå trappa selv, men må holde seg fast i gelender på begge sider og får dermed ikke med seg noe. Vi har snakket litt i forhold til dette med opphold på Rikshospitalet og evt pasienthotellet og han er ganske sikker på at han skal få til dette selv. Han har vært flere turer på hotell hvor han har klart seg selv med litt hjelp til å få på sko. Undertegnede har kun sett pasienten i sin rullestol og funksjonsnivå er vurdert fra pasienten selv. Kan denne pasienten bu på pasienthotellet ? Vanligste skjær i sjøen: Ikkje komplett utredning Vevstyping x 2 For seint vurdert hjertesjukdom For seint vurdert aorta og bekkenkar Ikkje vurdert om eigne nyrer bør fjernast

14 Pro & Con Pro Con Han vil gjerne bu på hotellet
Klarar seg stort sett aleine heime Har vore på hotell før Er ikkje heilt sjølhjulpen, t.d knyting av sko Er nyoperert Må henta mat sjøl på hotellet Vanligste skjær i sjøen: Ikkje komplett utredning Vevstyping x 2 For seint vurdert hjertesjukdom For seint vurdert aorta og bekkenkar Ikkje vurdert om eigne nyrer bør fjernast

15 Medisinske undersøkingar
Radiologi Gastroskopi Hjerte og lungefunksjon tannstatus Sosionom og fysioterapirapport Data om nyresjukdom og kliniske u .s Blodprøver Virusprøver Urin og avførings undersøkelsar Spl rapport Hensikt: Kvalitetssikring for transplantasjon Sikrer at nødvendige prøver vert tekne Forenklar prosessen både for rekvirent og for transplantasjonsverksemda Mål at den kan sendast elektronisk Ligg på

16 Egna for transplantasjon?
Recipient oppsummering Recipientskjema Fullstendig utfylt stikkordsmessig om resultat Recipientrapport peika på det spesielle oppsummering/ konklusjon Vanligste skjær i sjøen: Ikkje komplett utredning Vevstyping x 2 For seint vurdert hjertesjukdom For seint vurdert aorta og bekkenkar Ikkje vurdert om eigne nyrer bør fjernast Egna for transplantasjon?

17 Motta og kvalitetssikre henvisningar
Er henvisningen komplett? Kontakt med utredende sykehus ved evt mangler Blodprøvesvar (varizella, CMV, EB, koagulasjonsprøver) Fersk antistoff screening Signering av recipientrapport Samtykkeerklæring Rtg bilde Utskrift av hvile EKG Praktiske hensyn

18 Godkjenning på nyremøte kvar tysdag kl 14
Papirer og rtg bilder vert sendt samla til RH Recipient og donor tas opp samtidig hvis mulig Barn vert prioritert Reinnmeldingar Tverrfaglig samarbeid Deltakarar: Nefrologar Tx kirurgar Immunolog frå IMMI Radiolog Sjukepleiar Koordinerande spl Sosionom og anestesiolog evt andre etter behov.

19 Konkrete problemstillingar
Vurdering av bekkenkar Egnethet for transplantasjon Malignitet Tydelig overskrift - kva vil ein ha svar på ?

20 Utfordringar Overvekt Evne til eigenomsorg (adherence) Kartlegging
Tiltak Oppfølging Pårørande

21 Oppgåver internt ved RH
Planlegging ved innleggelse: Dialysebehov ABO uforlikelighet Bestille hotell Behov for tolk? Ledsager/hjelpemidler/spesielle behov

22 Godkjent og påmeldt !!! Då er det bare å venta då…. Eller ?

23 Oppfylgjing i ventetida ?
Grunnar til avlysning av transplantasjon ?

24 Kontaktperson - for pasient og pårørende
Kontaktårsaker: Behandling av søknad, Ventetid, Planleggja innlegging Behov for å snakke om sin eigen situasjon Eit telefonnummer å ringja!

25 Erfaringar Mange veier til Rom Strukturert utredning gjer ein forskjel
Fullstendig utredning Ein prosess RH ingen klageinstans Har vore viktig å bli kjent med rutinar på nyreseksjonen. Korleis jobbar dei ulike legane, er her felles system ? Korleis jobbar RH med utredningar av donor og recipient ? Gjer med pol og dialysen det same ? På grunn av utdanning av nefrologer viktig med gode system. Bli kjent ute ved å ta kontakt vedr, pas. Delta på møte for nefrologar og sjukepleiarar Workshop for spl og sosionomar som driv med utredning

26 Korleis - møta utfordringane vidare
Alle som utredar har tverrfaglig team Enno meir strømlineforma ? Kontakten begge vegar Mykje kan løysast pr telefon Del erfaringar ? Mindre byråkrati, fortsatt god dokumentasjon Har vore viktig å bli kjent med rutinar på nyreseksjonen. Korleis jobbar dei ulike legane, er her felles system ? Korleis jobbar RH med utredningar av donor og recipient ? Gjer med pol og dialysen det same ? På grunn av utdanning av nefrologer viktig med gode system. Bli kjent ute ved å ta kontakt vedr, pas. Vore på møte for nefrologar

27 Kva er viktig slik du ser det ?
I morgon: Samarbeid mellom RH og utredningssjukehuset Fornuftig at det er på legeplan Utredningssjukehuset skal gjera som Rikshospitalet seier Kva er viktig slik du ser det ?

28 Takk for meg Takk for meg Tlf


Laste ned ppt "Kva skjer på Rikshospitalet under utredning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google