Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FUNKSJONSTESTER ELDRE blanghammer2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FUNKSJONSTESTER ELDRE blanghammer2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 FUNKSJONSTESTER ELDRE blanghammer2002

2 Tester og funksjonsmålinger
Handlinger innen fysioterapi et uttrykk for forståelse, de skal ikke være tilfeldige eller vilkårlige men begrunnede Tester, vurderingsskalaer og undersøkelser kan gi oss verdifull informasjon i denne sammenheng blanghammer2002

3 Validerte instrumenter
Standardisert gradering gir en kvantitativ vurdering av funksjon hvor gyldig denne vurdering er, er et sentralt spørsmål ”A measurement tool is never just valid, it is valid for making a particular measurement” (Sim & Arnell, 1993) blanghammer2002

4 Mål med test Tester kan vise fremgang eller tilbakegang
forskjeller mellom ulike prestasjoner i ulike situasjoner utvikling av kontroll blanghammer2002

5 Hovedgrunner for test (Westcott et al)
Diskriminere Predikere Evaluere blanghammer2002

6 Evaluering av test Valid Reliable er test resultatet gyldig?
Måler instrumentet det det er tiltenkt? Reliable er de pålitelige? Intra-, inter korrelasjon indikator - høy - lav blanghammer2002

7 Valg av måleinstrument:
Praktisk i bruk i en gitt situasjon takeffekt - gulveffekt tilgjengelighet tid Målgruppe funksjonsnivå funksjonsutfordring blanghammer2002

8 Valg.. bruk av samme instrument i forskning og klinisk praksis = økt kunnskap kan relatere til forskning kan integrere større material blanghammer2002

9 Punkter til betraktning ved valg av test:
Er hensikten en beskrivelse av pasient gruppe, sammenligning av gruppe eller evaluering av behandlings resultat? Hvilket perspektiv - biomedisinsk, psykososiale eller miljøorientert? Begrepsdefinisjoner i instrumentet - er du enig i definisjonene? Måler instrumentet de områder du tenkt deg? blanghammer2002

10 WHO´s klassifisering ICIDH / ICF
Funksjonsvikt på organnivå og på personnivå er ikke lineær Klassifiserings systemet kan brukes for å systematiserer både test og funn blanghammer2002

11 Postural kontroll / balanse / stabilitet
I forhold til eldre et problem begrepene ikke konsistente / avklaring ulike ferdigheter inkludert: sanser, motorikk og kognisjon blanghammer2002

12 Statiske-, dynamiske test sammensatte funksjonstest
Grad samvariasjon mellom stående balanse ( statisk) og andre motoriske funksjoner er oppgitt forskjellig ( Nichols 1997, Berg 1992) samvariasjon mellom gang parametre og sammensatte funksjonstest viser større samvariasjon enn stående balanse og sammensatte balansefunksjoner og gange (Mathias et al 1986, Berg et al , Richards et al 1996) blanghammer2002

13 TUG manual (med vann glas)
Eksempel ulike test: Functional reach Get up and go Time up and og (TUG) TUG manual (med vann glas) Clinical test for Sensory Interaction in balance Enkel bentest blanghammer2002

14 Ulike test: Stops walking when talking Bergs balanse skala
Åtte talls test Step test Motor assessment Scale (MAS) Mestringsvurderingsskala - Selfefficacy Dual task gangtest på tid / lengde blanghammer2002

15 Functional reach ” Funksjonell rekketest” statisk test
For å oppdage balanseproblemer hos eldre, prediksjonstest Duncan et al 1990, 1992, Weiner et al 1992) Hensikt: å måle en personsevne til å tilpasse seg enkle selvgenererende armbevegelser og justerer seg i forhold til selvpåført fremoverforflytning av tyngdepunktet Fishman et al 1997) blanghammer2002

16 FR Intra og inter reliabilitet er god god prediktiv validitet
Berg et al 1992, Franchignoni et al 1998, Giorgetti et al 1998 sensitiv for forandringer i rehabiliterings-program Fung et al 1995 blanghammer2002

17 FR FR korrelerer med skår på ganghastighet, tandemgange, forflytningsferdighet, enkel benstående Weiner et al 1993 trenger å standardiseres for alder og aktivitetsnivå Franzen et al 1998 blanghammer2002

18 Normer inches / cm blanghammer2002

19 Time up and go TUG dynamisk balansetest
Get-up-and-go For å oppdage balanse problem hos eldre Mathias et al 1986 TUG informasjon om balanse, ganghastighet og funksjonsevne Podsiadlo & Richardson 1991 blanghammer2002

20 TUG Reliabel og valid for å fange opp endringer over tid
Cole et al 1994 samtidig validitet med ganghastighet, Bergs balanse skala og Barthel ADL indeks Mahoney & Barthel 1965, Gauthier- Gaugon 1986,Podsiadlo & Richardson 1991, Berg et al 1992 blanghammer2002

21 Normer Voksne 10 s eldre skrøplige / invalidiserte 11 - 12s
ikke personhjelp ved forflytning <20s personhjelp i forflytning, ikke trapper og kan ikke gå ute alene >30s blanghammer2002

22 Dual task ”Stops walking when talking”
Betydningen av kognitive funksjoner. Prosessen ikke adskilt men den relative vektingen er avhengig av oppgaven som skal utføres og ferdighetene til den som utfører oppgaven Gentile 1987, Mulder 1993, Shumway-Cook 1995 for å avgjøre i hvilken grad oppmerksomhet er tilstede for å utføre den primær oppgaven Lajoie et al 1993 blanghammer2002

23 Clinical test for sensory interaction CTSIB tidsbasert statisk balansetest
En klinisk versjon av computerbasert balanseplatform test samspill mellom somatosensorisk, det visuelle og det vestibulære systemet Tidskår registreres fra start til balansen tapes. Ideelt 30 s blanghammer2002

24 Enkel benstående / Romberg (tandem)
Introdusert 1853! Rask screening test stå med benen sammen, lukkede øyner i s tandem stilling blanghammer2002

25 Hypoteser angående sko og balanse
Barbeint gir best resultat pga økt propriosepsjon blanghammer2002

26 Skotøy FR Barbeint, gåsko og høyhelte sko
barbeint - høyhelte: 15% forskjell i lengde mean 5.1cm barbeint - gå sko: liten forskjell, mean 2.45 cm Arnadottir et al 2000 blanghammer2002

27 Hypotese Gåsko gir beste tid, fulgt av barbeint og så høyhelte sko
Forklaringsvariabler: redusert stabilitet høyhælte økt sjokkabsorbering gå-sko Arnadottir et al 2000 blanghammer2002

28 Skotøy TUG Barbeint - gåsko - høyhælte sko
barbeint - gå-sko: eldre kvinner økt tempo ved gange med sko barbeint - høyhælte sko: eldre kvinner økt tempo barbeint gå-sko - høyhælte sko: eldre kvinner økt tempo med gå-sko, % forskjell Arnadottir et al 2000 blanghammer2002

29 Gangtest 10 m gangtest 3 m gangtest 6-min gangtest
ta utgangspunkt i rask gange, m/s 3 m gangtest utgangspunkt i vanlig gange m/s, i hjemmet 6-min gangtest utgangspunkt i lengde på gange, m blanghammer2002


Laste ned ppt "FUNKSJONSTESTER ELDRE blanghammer2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google