Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Blanghammer20021 FUNKSJONSTESTER ELDRE. blanghammer20022 Tester og funksjonsmålinger zHandlinger innen fysioterapi et uttrykk for forståelse, de skal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Blanghammer20021 FUNKSJONSTESTER ELDRE. blanghammer20022 Tester og funksjonsmålinger zHandlinger innen fysioterapi et uttrykk for forståelse, de skal."— Utskrift av presentasjonen:

1 blanghammer20021 FUNKSJONSTESTER ELDRE

2 blanghammer20022 Tester og funksjonsmålinger zHandlinger innen fysioterapi et uttrykk for forståelse, de skal ikke være tilfeldige eller vilkårlige men begrunnede zTester, vurderingsskalaer og undersøkelser kan gi oss verdifull informasjon i denne sammenheng

3 blanghammer20023 Validerte instrumenter zStandardisert gradering gir en kvantitativ vurdering av funksjon zhvor gyldig denne vurdering er, er et sentralt spørsmål y”A measurement tool is never just valid, it is valid for making a particular measurement” (Sim & Arnell, 1993)

4 blanghammer20024 Mål med test zTester kan vise fremgang eller tilbakegang zforskjeller mellom ulike prestasjoner i ulike situasjoner zutvikling av kontroll

5 blanghammer20025 Hovedgrunner for test ( Westcott et al) zDiskriminere zPredikere zEvaluere

6 blanghammer20026 Evaluering av test zValid yer test resultatet gyldig? yMåler instrumentet det det er tiltenkt? zReliable yer de pålitelige? yIntra-, inter ykorrelasjon indikator - høy - lav

7 blanghammer20027 Valg av måleinstrument: zPraktisk i bruk i en gitt situasjon ytakeffekt - gulveffekt ytilgjengelighet ytid zMålgruppe yfunksjonsnivå yfunksjonsutfordring

8 blanghammer20028 Valg.. zbruk av samme instrument i forskning og klinisk praksis = økt kunnskap ykan relatere til forskning ykan integrere større material

9 blanghammer20029 Punkter til betraktning ved valg av test: zEr hensikten en beskrivelse av pasient gruppe, sammenligning av gruppe eller evaluering av behandlings resultat? zHvilket perspektiv - biomedisinsk, psykososiale eller miljøorientert? zBegrepsdefinisjoner i instrumentet - er du enig i definisjonene? zMåler instrumentet de områder du tenkt deg?

10 blanghammer200210 WHO´s klassifisering ICIDH / ICF zFunksjonsvikt på organnivå og på personnivå er ikke lineær zKlassifiserings systemet kan brukes for å systematiserer både test og funn

11 blanghammer200211 Postural kontroll / balanse / stabilitet zI forhold til eldre et problem zbegrepene ikke konsistente / avklaring zulike ferdigheter inkludert: sanser, motorikk og kognisjon

12 blanghammer200212 Statiske-, dynamiske test sammensatte funksjonstest zGrad samvariasjon mellom stående balanse ( statisk) og andre motoriske funksjoner er oppgitt forskjellig x( Nichols 1997, Berg 1992) zsamvariasjon mellom gang parametre og sammensatte funksjonstest viser større samvariasjon enn stående balanse og sammensatte balansefunksjoner og gange x(Mathias et al 1986, Berg et al 1989-92, Richards et al 1996)

13 blanghammer200213 Eksempel ulike test: zFunctional reach zGet up and go zTime up and og (TUG) zTUG manual (med vann glas) zClinical test for Sensory Interaction in balance zEnkel bentest

14 blanghammer200214 Ulike test: zStops walking when talking zBergs balanse skala zÅtte talls test zStep test zMotor assessment Scale (MAS) zMestringsvurderingsskala - Selfefficacy zDual task zgangtest på tid / lengde

15 blanghammer200215 Functional reach ” Funksjonell rekketest” statisk test zFor å oppdage balanseproblemer hos eldre, prediksjonstest xDuncan et al 1990, 1992, Weiner et al 1992) zHensikt: å måle en personsevne til å tilpasse seg enkle selvgenererende armbevegelser og justerer seg i forhold til selvpåført fremoverforflytning av tyngdepunktet xFishman et al 1997)

16 blanghammer200216 FR zIntra og inter reliabilitet er god zgod prediktiv validitet xBerg et al 1992, Franchignoni et al 1998, Giorgetti et al 1998 zsensitiv for forandringer i rehabiliterings- program xFung et al 1995

17 blanghammer200217 FR zFR korrelerer med skår på ganghastighet, tandemgange, forflytningsferdighet, enkel benstående xWeiner et al 1993 ztrenger å standardiseres for alder og aktivitetsnivå xFranzen et al 1998

18 blanghammer200218 Normer inches / cm

19 blanghammer200219 Time up and go TUG dynamisk balansetest zGet-up-and-go y For å oppdage balanse problem hos eldre xMathias et al 1986 zTUG yinformasjon om balanse, ganghastighet og funksjonsevne xPodsiadlo & Richardson 1991

20 blanghammer200220 TUG zReliabel og valid for å fange opp endringer over tid xCole et al 1994 zsamtidig validitet med ganghastighet, Bergs balanse skala og Barthel ADL indeks xMahoney & Barthel 1965, Gauthier- Gaugon 1986,Podsiadlo & Richardson 1991, Berg et al 1992

21 blanghammer200221 Normer zVoksne 10 s zeldre skrøplige / invalidiserte 11 - 12s zikke personhjelp ved forflytning<20s zpersonhjelp i forflytning, ikke trapper og kan ikke gå ute alene>30s

22 blanghammer200222 Dual task ”Stops walking when talking” zBetydningen av kognitive funksjoner. Prosessen ikke adskilt men den relative vektingen er avhengig av oppgaven som skal utføres og ferdighetene til den som utfører oppgaven xGentile 1987, Mulder 1993, Shumway-Cook 1995 zfor å avgjøre i hvilken grad oppmerksomhet er tilstede for å utføre den primær oppgaven xLajoie et al 1993

23 blanghammer200223 Clinical test for sensory interaction CTSIB tidsbasert statisk balansetest zEn klinisk versjon av computerbasert balanseplatform test zsamspill mellom somatosensorisk, det visuelle og det vestibulære systemet zTidskår registreres fra start til balansen tapes. Ideelt 30 s

24 blanghammer200224 Enkel benstående / Romberg (tandem) zIntrodusert 1853! zRask screening test zstå med benen sammen, lukkede øyner i 20-30 s ztandem stilling

25 blanghammer200225 Hypoteser angående sko og balanse zBarbeint gir best resultat pga økt propriosepsjon

26 blanghammer200226 Skotøy FR zBarbeint, gåsko og høyhelte sko ybarbeint - høyhelte: 15% forskjell i lengde mean 5.1cm ybarbeint - gå sko: liten forskjell, mean 2.45 cm xArnadottir et al 2000

27 blanghammer200227 Hypotese zGåsko gir beste tid, fulgt av barbeint og så høyhelte sko zForklaringsvariabler: yredusert stabilitet høyhælte yøkt sjokkabsorbering gå-sko •Arnadottir et al 2000

28 blanghammer200228 Skotøy TUG zBarbeint - gåsko - høyhælte sko ybarbeint - gå-sko: eldre kvinner økt tempo ved gange med sko ybarbeint - høyhælte sko: eldre kvinner økt tempo barbeint ygå-sko - høyhælte sko: eldre kvinner økt tempo med gå-sko, 10 - 15% forskjell xArnadottir et al 2000

29 blanghammer200229 Gangtest z10 m gangtest yta utgangspunkt i rask gange, m/s z3 m gangtest yutgangspunkt i vanlig gange m/s, i hjemmet z6-min gangtest yutgangspunkt i lengde på gange, m


Laste ned ppt "Blanghammer20021 FUNKSJONSTESTER ELDRE. blanghammer20022 Tester og funksjonsmålinger zHandlinger innen fysioterapi et uttrykk for forståelse, de skal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google