Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BUPDATA Anne May Bø Heggedal Enhetsleder AHUS – seksjon BUP Follo Hei

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BUPDATA Anne May Bø Heggedal Enhetsleder AHUS – seksjon BUP Follo Hei"— Utskrift av presentasjonen:

1 BUPDATA Anne May Bø Heggedal Enhetsleder AHUS – seksjon BUP Follo Hei
Jeg heter Anne May Bø Heggedal, kalles bare Maya, og er enhetsleder for kontorfaglig team på AHUS, BUP Follo. Jeg har jobbet på BUP Follo i 24 år, og jeg er veldig stolt av, og glad i, denne BUPen. Jeg jobber også noe på tvers for alle BUPene i Akershus universitetssykehus (5 poliklinikker og 2 døgnbehandlingsklinikker), og har et nært og godt samarbeid med de andre kontorlederne der.

2 Bupdata – drift og support
Hiadata Visma EG Retail

3 Misting av dokumenter:
Utfordringer: Misting av dokumenter: En av våre store utfordringer har vært at vi har mistet mange dokumenter/journalnotater. Vi har nå gjort en endring i Bupdata på noen av Bupene i AHUS, for å teste ut om dette kan hjelpe. Vi har gått inn i Drift – fanen Journal – huket bort haken på Temp lagring-journalnotat. Det vil da si at journalnotater ikke blir lagret automatisk, og at den som skriver notatet jevnlig må trykke på Lagre og også ved avslutning. Vi har ikke fått tilbakemeldinger på at journalnotater er mistet etter dette.

4 Pilotprosjekt BUPKOM Bupkom SMS-varsling Pasientdialog
Elektroniske henvisninger og prøvesvar Vi var med i pilotprosjektet BUPKOM. Det eneste vi fikk i gang var Pasientdialog og SMSvarsling. Etter at vi kom over i AHUS, har vi ikke fått dette til å virke. En utfordring for oss er at vi ikke får god nok/rask hjelp fra IT-avdelingen/Sykehuspartner. Vi føler at Bupdata er en ikke prioritert oppgave. NPR – forståelse av tilbakemeldinger Nytt fra NPR Min 6 minutter mellom hvert tiltak

5 Endringer i Bupdata

6 Forhåndsvalg

7 Timebok

8 Timebok

9 Timebok

10 Kodeverk 2014

11 Kontakt – valg av kode

12 Fra Sted – nye koder

13 Fra Sted – nye koder… fortsetter
Varsel om manglende P20 takst Rettet feil i varsel om P20. Bupdata varslet at P20 ikke var brukt, selv om den var det (når det var mer enn 12 mnd siden den var brukt). Denne feilen er nå rettet.  P20 sjekk Avtale -> Kontakt  Det gjøres en P20 sjekk når en Avtale blir konvertert til kontakt. Før ble testen bare gjort for nye kontakter  Fremmøte rapport Det er laget en ny rapport som viser alle kontakter der pasient og/eller foresatte har vært med

14 Fremmøterapport kontakter

15 Hoveddiagnoser

16 Dokumentjournal

17 Dokumentjournal - Bilde

18 Henvisning

19 Utsettelse henvisning

20 Utskrift

21 Henvisningsformalitet

22 Individuell plan – nye koder

23 Tilstandsgrupper

24 Ventetidslutt

25 Avslutting av henvisning

26 Behandlingsserie / Opphold

27 Pasientliste – Nytt filter

28 Pasientliste – Ny oppstartsmulighet

29 Timebok

30 Timebok… fortsetter

31 Endringer for døgnopphold

32 Endringer for døgnopphold, forsetter

33 Beleggsrapport forsetter

34 Endringer for døgnopphold fortsetter

35 Endringer i vedtak

36 Endringer i vedtak fortsetter

37 Endringer for de med driftsansvar
Frekvenstabell Rettet feil som gjorde at diagnose tekst ikke ble vist i frekvenstabell Mulighet til å endre navn på NPR fil I forrige versjon av Bupdata ble muligheten til å endre navn på NPR filen fjernet. Dette er nå rettet opp. Tildeltdato fra henvisning Tildeltedato er lagt ut som flettefelt. Bruk |Tildelt_dato|

38 Endringer driftsansvar…

39 Endringer driftsansvar fortsetter

40 Rapportmodulen

41 Rapportmodulen… fortsetter

42 Kontakt

43 Kontakt fortsetter

44 Egendefinert utvalg

45 Ansatt Team Enhet

46 Ansatt Team Enhet fortsetter

47 Kontakt Landskoder Endringen under er en mulighet som er lagt til rette for i Bupdata. Det er ikke et krav fra NPR om at endringen skal gjøres. De nye landskodene som er lagt til er gjort for å gi brukerne mulighet til å ta de i bruk. Hvis dere velger å ta i bruk de nye kontakttypene, så kontakt leverandøren først Det er lagt til 3 nye landskoder for kontakt 3 Kontroll 12 Pasientadministrert behandling 13 Opplæring Tallene foran er NPR kodeverdier. I Bupdata er kodene lagt inn på kodeverk 1110 Kontroll 1111 Pasientadministrert behandling 1112 Opplæring

48 Kontakt Landskoder fortsetter

49 Kontakt Landskoder fortsetter


Laste ned ppt "BUPDATA Anne May Bø Heggedal Enhetsleder AHUS – seksjon BUP Follo Hei"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google