Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere
Programfornyelse Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere

2 Bakgrunn Nytt program ble lansert høsten 2008.
KFUK- og KFUM-program ble til KFUK-KFUM-speidernes program Det er på tide med en gjennomgang etter 5 års bruk.

3 Mandat Evaluere dagens program
Lage en plan for fornyelse av programmet Gjennomføre en programfornyelse

4 Programpatruljen Snøugle
Martin Enstad (peff) Astrid Lysehol Johansen Inger Skjold Bratli Anita Yvonne Rønning Bach Knut Gunnar Lønnsetteig Simon Rene Slåttøy Andersen Arne Kjell Øverland "Snøugler er sjeldne, kan se seg om og er kloke»

5 Hva skal vi oppnå med programmet?
"Norges KFUK-KFUM-speideres mål er å fremme og drive et speiderarbeid for å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi" (Fra Grunnreglene §2).

6 Fra organisasjonsbestemmelsene
§  1.6            PATRULJEN Arbeidet i flokk, tropp og lag drives etter patruljemetoden. Troppens patruljer ledes av patruljefører og patruljeassistent med øvre aldersgrense 17 år. Troppens patruljeførere og patruljeassistenter er med i førerpatruljen. Førerpatruljen er et organ for planlegging av arbeidet i patrulje og tropp og for opplæring av patruljeførere og patruljeassistenter.

7 Fra Speidernes fellesorganisasjon
1. Programmet / treningsprogrammet skal være et hjelpemiddel for medlemsforbundene for å nå deres mål. 2. Programmet / treningsprogrammet skal gjenspeile og formidle speideridealene slik disse er nedfelt i speiderloven og speiderløftet. 3. Programmet / treningsprogrammet skal inneholde elementer som sikrer helheten i speidingen, herunder: • Læring ved egenaktivitet • Bruk av friluftsliv som metode • Medbestemmelse og ansvar • Samfunnsengasjement 4. Programmet / treningsprogrammet skal tilrettelegges for bruk av patruljesystemet samtidig som den enkelte speider gis muligheter til utvikling ut fra egne behov og ønsker. 5. Det skal være progresjon i aktiviteter og ferdigheter med økende alder. 6. Programmet / treningsprogrammet skal gi muligheter for lokal tilpassing.

8 Hva er speiding? Metode og grunnlag ligger fast.

9 Tidsplan Høst 2013 Evaluering Januar 2014 Landsstyret
påske Hovedstruktur Asker 2014 Møte speidere (og ledere) Høst 14-Vår 15 Nytt program utformes og prøves Høst «Stapping» Lansering og kursing

10 Høsten 2013 Lederundersøkelsen
Omverdenanalyse bl.a frivillighets-forskning og trender for barn og ungdom. Internanalyse – tall og trender utover lederundersøkelsen.

11 Våren 2014: «Lag ditt eget merke-merket»
Planlegging Velg tema for merket. Tema er 100% valgfritt. Mulige å gjennomføre på 1 – 2 møter, eller en tur. Merket skal ha 1 – 3 obligatoriske krav. Merket skal ha 2 – 5 valgfrie krav. Merkekravene må inneholde både noe man skal lære og noe man skal gjøre/oppleve (learning by doing) Gi merket et navn Tegn gjerne et forslag til merke Gjennomføring Patruljen gjennomfører merket på 1-2 møter eller en tur Evaluering Sende inn evaluering, få merket gratis i posten, evt på ASKER 2014

12 Nye merker fra høsten 2014 Vi vil lansere nye merker til bruk fra høsten 2014 3 – 4 merker med ulike temaområder (?) Gjennomgående for alle arbeidsgrener (?) Etter malen fra «Lag ditt eget merke-merket»

13 Åpne prosesser Vi ønsker å ha helt åpne prosesser.
Ønsker å lansere nye merker raskt, og få tilbakemelding. Bevisst på at de må være klar til semesterplanlegging. Innebærer at programmet blir til over tid, ikke lanseringfest. Men sikter mot å være ferdig januar 2016.

14 Program må sikre bredden
Tidligere: Grader ( K og M) Prøver (ulveungene) I dag: Semestermerkene Patruljemerkene Framtiden: ??

15 Programmet må sikre mulighet til fordypning
Spesialistmerker (oppdager, stifinner og vandrer og rover) Førerpatruljemerker Omfang (hvor lang tid tar det?) Oppbygning (obligatoriske og frivillige krav eller aktiviteter)

16 Det kjente på en ny måte Kan vi kombinere programelementer som sikrer bredde og de som sikrer dybde/interesse ? «Kreativitet blir ofte definert som evnen til å sette sammen kjente elementer til en unik ting» Kilde: Wikipediartikkel om kreativitet

17 Lederundersøkelsen 2013 Sendt ut til 1500 navn – ledere og assistenter, noe daukjøtt 441 respondenter

18 Lederundersøkelsen 2013

19 Lederundersøkelsen 2013: Langtidsplanlegging

20 Lederundersøkelsen 2013: Semestermerker fortsatt?

21 Lederundersøkelsen 2013: Spesialistmerker

22 Lederundersøkelsen 2013: Patruljer
78, 4% av vandrerlederne oppgir at troppen er delt i patruljer. 78,6% har aldersblandede patruljer 10,3% har patruljeførere over 16 år Vanligst med patruljer med et kjønn 63,5% har egne turer og møter for førerpatruljen

23 Lederundersøkelsen 2013: Patruljemøter
68,5% av vandrerlederne sier at patruljene har egne møter der de selv har ansvaret for innholdet. 17,2% har 2 – 3 patruljemøter i halvåret 26, 4% har 4 – 6 patruljemøter i halvåret 31% har 7 – 10 patruljemøter i halvåret

24 Patruljer 34,9% har patruljer som arrangerer egne turer som gjennomføres uten voksne. 68.9% mener at framtidens speiderprogram bør ha patruljer som en normalordning, men mulig å gjennomføre uten patruljer

25 Aldersinndeling

26 Publiseringsplattform

27 Hva nå i gruppene? Våren 2014: Lag ditt eget merke – merket
Asker 2014: Snøuglereiret Høsten 2014: Bruk og evaluer nye merker og programelementer fortløpende 2015: Friluftslivets år Januar 2016: Ta i bruk nytt program


Laste ned ppt "Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google