Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

THE TELEMARK CANAL AS A REGIONAL PARK – PRESENTATION KONGSBERG

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "THE TELEMARK CANAL AS A REGIONAL PARK – PRESENTATION KONGSBERG"— Utskrift av presentasjonen:

1 THE TELEMARK CANAL AS A REGIONAL PARK – PRESENTATION KONGSBERG 21. 02
THE TELEMARK CANAL AS A REGIONAL PARK – PRESENTATION KONGSBERG PER ESPELI CCR

2 Contents Hva er en Regional Park?
2. Telemarkskanalen som Regional Park. 3. Organisasjon og fremdrift. 4. De viktigste elementene ved etablering av parken.

3 Hva er en regional Park ?

4 Et stort landskapsområde
Særegen kultur og natur Stimulere reiseliv, lokal utvikling og bolyst Ikke formelle krav - ennå Små (lokal) og store (regional) Sterk lokal deltagelse Hjellevannet i Skien Bandak i Tokke

5 Landskapsparker kommer nå
Godt etablert i Mellom-Europa Nytt i Norge Nærøyfjorden verdensarvpark Valdres natur- og kulturpark Landskapsparkene i Hordaland Viktige i områdenes utviklingsstrategi

6 Den europeiske landskapskonvensjonen
Vedtatt av Europarådet i 2000 Undertegnet av Norge i 2001 Gjelder fra 2004 Miljøverndept ønsker erfaring og utvikling av metoder To norske piloter Telemarkskanalen som regionalpark Plannettverk for fem kommuner i Hordaland

7 Telemarkskanalen som regionalpark

8

9 Utgangspunkt - for svak utvikling
Enestående kulturminne og viktig merkevare, men … mye off midler, liten lønnsomhet nedgang i turistbesøk Mange tiltak og prosjekter, men … mangler kontinuitet mangler helhetlig plan/regi for forvaltning og utvikling av kanalen og områdene rundt Telemarksreisers sommerkatalog 2009

10 Må samordne innsatsen Mange aktører offentlige og private
lokale og regionale Behov for et organisert og kontinuerlig samarbeid Regionalpark er en god samarbeidsform Løveid sluse Tømmerrenna på Notodden

11 Telemarkskanalen som landskap
Landskapet langs kanalen er rikt og variert, jf konvensjonen God forvaltning av kanallandskapet kan skape verdier ved at folk betaler for å bosette seg, etablere seg, besøke, kjøpe lokale varer og tjenester Forutsetter at befolkningen og lokale myndigheter setter pris på og blir bevisst verdien av kanallandskapet Skotfoss

12 Prosjektorganisering og framdrift

13 Prosjekteiere Kanalkommunene Kviteseid Nome Notodden Skien Sauherad
Foto Jørn Steen Kanalkommunene Kviteseid Nome Notodden Skien Sauherad Tokke Regionale Fylkesmannen Fylkeskommunen Telemarkskanalen FKF Lårdal Brygge

14 Prosjekt i fem trinn 2006 2007 2008 2009 2010 2011 * beslutninger
Start Forprosjekt * Plan for park * For-berede Etablere 16.april 2010 * beslutninger

15 Hovedpunktene i plan for etablering av Telemarkskanalen regionalpark

16 Telemarkskanalen regionalpark blir etablert i 2011
Spjotsodd brygge, Kviteseidvann, foto Harald Naper

17 1. Formålet med regionalparken
øke områdets attraktivitet som reisemål og bosted få til vekst og utvikling i næringslivet gjennom å foredle de særpregede ressursene knyttet til Telemarkskanalen og kanallandskapet M/S Henrik Ibsen ved Hogga sluse, foto Dalen Hotell

18 2. Regionalparkens område
omfatter de seks kanalkommunene kanallandskapet som kjerneområde Telemarkskanalen som grunnleggende element og merkevare Fjågesund bru, foto Aurland Naturverkstad

19 Kanallandskapet Kan revideres om 3-5 år
1. Dalen 2. Bandak vest 3. Lårdal 4. Bandaksli 5. Bandak øst 6. Strauman 7. Sundkilen 8. Kviteseid-vatnet 9. Fjågesund 10. Flåvatn 11. Kilen 12. Flåbygd 13. Hogga og Kjeldal 14. Lunde 15. Eidselva 16. Ulefoss 17. Heddal 18. Notodden 19. Hjuksebø 20. Sauarelva 21. Evju-Hørte 22. Gvarv 23. Akker-haugen 24. Sandnes/Romnes 25. Valebø 26. Jordbruksbygdene langs Norsjø 27. Skotfoss 28. Skien

20 3. Landskapskonvensjonen
Regionalparken skal ivareta og utvikle kanallandskapet i tråd med den europeiske landskapskonvensjonen Bakkestranda, foto Lene Hennum

21 4. Regionalparkens oppgave
Landskapsforvaltning Reiseliv og annen næring Informasjon og markedsføring Frivillig sektor Kunnskapsutvikling og -formidling Nasjonal og internasjonal nettverk Finansiering av utviklingsprosjekter Vinterlys over Norsjø, foto Kjell Berland

22 5. Regionalparkens rolle
koordinator, pådriver og nettverksbygger skape samarbeid mellom aktørene dialog med sentrale styresmakter legge til rette for at utviklingsprosjekt i parkområdet blir gjennomført ikke rokke ved kommunenes, fylkesmannens og fylkeskommunens roller når det gjelder arealforvaltning etter plan- og bygningsloven Foto Dalen Hotell

23 6. Samarbeidsavtale Mellom de seks kanalkommunene fylkeskommunen
Telemarkskanalen FKF Flåbygd kirke, foto Nome kommune

24 8. Regionalparkens administrasjon
to fast ansatte pluss minst en prosjektansatt driftsbudsjett på 3 mill større aktiviteter og prosjekter skal finansieres med eksterne midler samlokalisert med Telemarkskanalen FKF fylkeskommunen som formell arbeidsgiver Patmos skulpturpark, Akkerhaugen

25 7. Eiernes forpliktelser
finansiere driftsbudsjettet i fellesskap bidra til regionalparkens formål og oppgaver gjennom samarbeid og egen innsats knyttet til utvikling av landskap, lokalsamfunn, næring osv. Epleblomst mot Lifjell, foto Telemarkskanalen

26 9. Regionalparkens styre
folk med ulik kompetanse som regionalparken kan trenge valges av eierne alle eierkommunene bør være representert Vrangfoss

27 10. En permanent organisasjon
regionalparken skal være en permanent organisasjon utvikle seg i takt med erfaringer og den nytteverdien som aktørene i området ser Hogga sluse

28 Kritiske suksessfaktorer
What’s in it for me? oppslutning og reell vilje hos offentlige og private aktører langs kanalen alle kanalkommunene er med


Laste ned ppt "THE TELEMARK CANAL AS A REGIONAL PARK – PRESENTATION KONGSBERG"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google