Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

THE TELEMARK CANAL AS A REGIONAL PARK – PRESENTATION KONGSBERG 21.02.2012. PER ESPELI CCR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "THE TELEMARK CANAL AS A REGIONAL PARK – PRESENTATION KONGSBERG 21.02.2012. PER ESPELI CCR."— Utskrift av presentasjonen:

1 THE TELEMARK CANAL AS A REGIONAL PARK – PRESENTATION KONGSBERG 21.02.2012. PER ESPELI CCR

2 Contents 1.Hva er en Regional Park? 2. Telemarkskanalen som Regional Park. 3. Organisasjon og fremdrift. 4. De viktigste elementene ved etablering av parken.

3 Hva er en regional Park ?

4 Et stort landskapsområde  Særegen kultur og natur  Stimulere reiseliv, lokal utvikling og bolyst  Ikke formelle krav - ennå  Små (lokal) og store (regional)  Sterk lokal deltagelse Hjellevannet i Skien Bandak i Tokke

5 Landskapsparker kommer nå  Godt etablert i Mellom-Europa  Nytt i Norge • Nærøyfjorden verdensarvpark • Valdres natur- og kulturpark • Landskapsparkene i Hordaland  Viktige i områdenes utviklingsstrategi

6 Den europeiske landskapskonvensjonen  Vedtatt av Europarådet i 2000 • Undertegnet av Norge i 2001 • Gjelder fra 2004  Miljøverndept ønsker erfaring og utvikling av metoder  To norske piloter • Telemarkskanalen som regionalpark • Plannettverk for fem kommuner i Hordaland

7 Telemarkskanalen som regionalpark

8

9 Utgangspunkt - for svak utvikling  Enestående kulturminne og viktig merkevare, men … • mye off midler, liten lønnsomhet • nedgang i turistbesøk  Mange tiltak og prosjekter, men … • mangler kontinuitet • mangler helhetlig plan/regi for forvaltning og utvikling av kanalen og områdene rundt Telemarksreisers sommerkatalog 2009

10 Må samordne innsatsen  Mange aktører  offentlige og private  lokale og regionale  Behov for et organisert og kontinuerlig samarbeid  Regionalpark er en god samarbeidsform Tømmerrenna på Notodden Løveid sluse

11 Telemarkskanalen som landskap  Landskapet langs kanalen er rikt og variert, jf konvensjonen  God forvaltning av kanallandskapet kan skape verdier ved at folk betaler for å bosette seg, etablere seg, besøke, kjøpe lokale varer og tjenester  Forutsetter at befolkningen og lokale myndigheter setter pris på og blir bevisst verdien av kanallandskapet Skotfoss

12 Prosjektorganisering og framdrift

13 Prosjekteiere Kanalkommunene  Kviteseid  Nome  Notodden  Skien  Sauherad  Tokke Regionale  Fylkesmannen  Fylkeskommunen  Telemarkskanalen FKF Lårdal Brygge Foto Jørn Steen

14 Prosjekt i fem trinn 200620072008200920102011 Start Forprosjekt * Plan for park * For- berede Etablere * beslutninger 16.april 2010

15 Hovedpunktene i plan for etablering av Telemarkskanalen regionalpark

16 Spjotsodd brygge, Kviteseidvann, foto Harald Naper Telemarkskanalen regionalpark blir etablert i 2011

17 1. Formålet med regionalparken  øke områdets attraktivitet som reisemål og bosted  få til vekst og utvikling i næringslivet  gjennom å foredle de særpregede ressursene knyttet til Telemarkskanalen og kanallandskapet M/S Henrik Ibsen ved Hogga sluse, foto Dalen Hotell

18 2. Regionalparkens område  omfatter de seks kanalkommunene  kanallandskapet som kjerneområde  Telemarkskanalen som grunnleggende element og merkevare Fjågesund bru, foto Aurland Naturverkstad

19 Kanallandskapet Kan revideres om 3-5 år 1. Dalen 2. Bandak vest 3. Lårdal 4. Bandaksli 5. Bandak øst 6. Strauman 7. Sundkilen 8. Kviteseid-vatnet 9. Fjågesund 10. Flåvatn 11. Kilen 12. Flåbygd 13. Hogga og Kjeldal 14. Lunde 15. Eidselva 16. Ulefoss 17. Heddal 18. Notodden 19. Hjuksebø 20. Sauarelva 21. Evju-Hørte 22. Gvarv 23. Akker-haugen 24. Sandnes/Romnes 25. Valebø 26. Jordbruksbygdene langs Norsjø 27. Skotfoss 28. Skien

20 3. Landskapskonvensjonen  Regionalparken skal ivareta og utvikle kanallandskapet  i tråd med den europeiske landskapskonvensjonen Bakkestranda, foto Lene Hennum

21 4. Regionalparkens oppgave 1.Landskapsforvaltning 2.Reiseliv og annen næring 3.Informasjon og markedsføring 4.Frivillig sektor 5.Kunnskapsutvikling og -formidling 6.Nasjonal og internasjonal nettverk 7.Finansiering av utviklingsprosjekter Vinterlys over Norsjø, foto Kjell Berland

22 5. Regionalparkens rolle  koordinator, pådriver og nettverksbygger  skape samarbeid mellom aktørene  dialog med sentrale styresmakter  legge til rette for at utviklingsprosjekt i parkområdet blir gjennomført  ikke rokke ved kommunenes, fylkesmannens og fylkeskommunens roller når det gjelder arealforvaltning etter plan- og bygningsloven Foto Dalen Hotell

23 6. Samarbeidsavtale Mellom  de seks kanalkommunene  fylkeskommunen  Telemarkskanalen FKF Flåbygd kirke, foto Nome kommune

24 8. Regionalparkens administrasjon  to fast ansatte  pluss minst en prosjektansatt  driftsbudsjett på 3 mill  større aktiviteter og prosjekter skal finansieres med eksterne midler  samlokalisert med Telemarkskanalen FKF  fylkeskommunen som formell arbeidsgiver Patmos skulpturpark, Akkerhaugen

25 7. Eiernes forpliktelser  finansiere driftsbudsjettet i fellesskap  bidra til regionalparkens formål og oppgaver  gjennom samarbeid og egen innsats  knyttet til utvikling av landskap, lokalsamfunn, næring osv. Epleblomst mot Lifjell, foto Telemarkskanalen

26 9. Regionalparkens styre  folk med ulik kompetanse som regionalparken kan trenge  valges av eierne  alle eierkommunene bør være representert Vrangfoss

27 10. En permanent organisasjon  regionalparken skal være en permanent organisasjon  utvikle seg i takt med erfaringer og den nytteverdien som aktørene i området ser Hogga sluse

28 Kritiske suksessfaktorer  oppslutning og reell vilje  hos offentlige og private aktører langs kanalen  alle kanalkommunene er med What’s in it for me?


Laste ned ppt "THE TELEMARK CANAL AS A REGIONAL PARK – PRESENTATION KONGSBERG 21.02.2012. PER ESPELI CCR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google