Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lygna Hyttegrender – grunneiersamarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lygna Hyttegrender – grunneiersamarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lygna Hyttegrender – grunneiersamarbeid
Fagdag Moelv 2.oktober 2013 Innlegg ved Aksel Grinaker - styremedlem Lygnalia Grunneierlag SA

2 Hvor er Lygna ?

3

4 Hvorfor hytter på Lygna ?
Lygnasæter Hotell – bensinstasjon – utfartsparkering – Lygna Camp Lygna-området- med alle sine aktiviteter og fasiliteter er et yndet utfartsted/reisemål sommer og vinter. Vi har eget kart der alle løyper, fiskevann og andre fasiliteter. I Sommerhalvåret er det flotte merkede turstier, rike fiskevann, flotte sykkelveier og mulighet for jakt, bær- og sopptur. Om vinteren er Lygna-området snøsikkert med snø tidlig, ofte alt i oktober. Løypene kjøres med løypemaskin så snart det er mulig. Sesongen varer til over påske. O-løyper Hadeland O-lag har oppdaterte kart over Lygna-området. De arrangerer løp både sommer og vinter. I tillegg er det hver sommer mulighet for turorientering i området. Mange poster er satt ut for de som ønsker et ”mål” ved turen. Skiløyper Løypene, ca 160 km, som kjøres av Øståsen Skiløyper, er kjent for sin gode kvalitet og preparering. Traseene, som er brede, går i et variert og kupert terreng. De aller fleste løyper er kjørt med tanke på både klassisk og skøyting . Løypene blir preparerer ved snøfall, ved arrangement/renn og før hver helg. Traseer rundt Lygnasæter Hotell blir kjørt først. Våre to lysløyper, på til sammen 10 km, starter rette utenfor hotellet. Det er bare å spenne på seg skia å gå ! Løypenettet henger sammen med løypene til Oslo og Gjøvik. Vårt hotell benyttes ofte for overnatting for skiløpere. Lygna Skisenter Skisenteret ligger 800 meter fra hotellet og er tilrettelagt for trening og konkurranser og er regionanlegg for langrenn og skiskyting. Anlegget ligger i tilknytning til resten av løpenetter og eies av de fleste idrettslagene i Gran Kommune. De har god erfaring i gjennomføring av store arrangement. Alle løyper er godkjent av Norges Skiforbund/FIS for konkurranser. Senteret er åpnet hver dag hele vinteren. Serveringssteder - vinter I tillegg til Lygnasæter Hotell sine tilbud med kro, kiosk, bensinstasjon og gatekjøkken finnes det 3 hytter med enkel servering. Disse ligger i tilknytning til skiløypenettet rundt hotellet. Den nærmeste er Lushaughytta 4 km og så Sagvollstallen ca. 15 km sydover. Skyting Lygna Skytterbane, 1,5 km fra hotell, har lerduebane, pistolbane, 100, 200 og 300 m for baneskyting, elgbane for trening og stevner.

5 Hyttefelt på Lygna – fra tanke til realitet
2004 – Brandbu og Tingelstad Almenning (BTA) får regulert 20 tomter 2005 – Badstuvegen Grunneierlag lanserer forslag til større utbygging 2005 – Lygnalia Grunneierlag BA stiftes – 13 private grunneiere 2006 – samarbeid etableres med BTA under merkenavnet LYGNA HYTTEGRENDER – kart tegnes 2006 – kontakt mot vegvesen, Gran kommune og myndigheter ellers 2006 og videre - kontakt mot andre utbyggere: Trysil, Synnfjell, Gamlestølen, Sjusjøen, Furutangen

6 2007 – 2008 – revisjon av kommuneplanens samfunnsdel
2008 – 2010 – revisjon av kommuneplanens arealdel – arealdelen vedtatt med hytteområde på 3100 mål Høst 2010 – samarbeidsavtale BTA - Lygnalia Januar samarbeidsavtale BTA – Lygnalia – Gran kommune om områdereguleringsplan 2011 – 2013 – arbeid med områdereguleringsplan og detaljregulering av Lygnalia’s første felt 2012 – Lygnalia Grunneierlag omdannes til SA (samvirkeforetak) Juni 2013 – planforslag vedtatt i planutvalget Høringsrunde sommer 2013 Endelig vedtak kommunestyret november 2013 ??

7 Hytteområdet på Lygna

8 Utsikt vestover mot Norefjell, Vikerfjell, Vassfaret og Gaustatoppen

9 Suksesskriterier for grunneierlaget i prosjektet
13 grunneiere med tverrfaglig kompetanse: skogbruk, jordbruk, boligtomteutvikling, kraftverk, graveentreprenør, grunnarbeid, tømrer, politikk, økonomi, regnskap, bank, kommuneledelse, bedriftsledelse, transport, oljebransjen Styre på 5 personer – samme styret Godt samarbeid mot almenningen Stor enighet og ingen konflikter innad i grunneierlaget – hyppige medlemsmøter Flere personer til å dra lasset – også i de tyngre perioder Godt samarbeid mot Gran kommune – stor politisk enighet om området Har søkt mye ekstern ekspertise: Jus, skatt/mva, organisering (SA-AS), jordskifte

10 Intern fordeling av eierandeler
LYGNA HYTTEFELT, AREALFORDELING 2011 SKOGEIERE OG ANDEL KT.NR INTERESSENT GNR/ AREAL AV HELE FELTET Andelsinnskudd B-andeler Andeler av private AREAL HYTTEFELT Andel planlagt utbygd BNR DAA ##### (planareal) (hyttefeltareal) 512 STENERSEN, N. TEIG 1 OG 2 105/1 183 11,88 % 85 7,41 % 46 % 384 MOLSTAD, ERIK 107/1 300 19,47 % 280 24,41 % 93 % 168 GRINAKER, OLE 107/2 78 5,06 % 50 4,36 % 64 % 623 GRINAKER, AKSEL 153/18 (110/5) 62 4,02 % 45 3,92 % 73 % 548 BILDEN, ARNE TEIG 1,2,3 148/1,6 119 7,72 % 70 6,10 % 59 % 547 TINGELSTAD, GUDBRAND 148/2 122 7,92 % 95 8,28 % 78 % 556 TRULSERUD, LEIF MAGNUS 148/4,153/30 83 5,39 % 54 % 223 HOFF, OLA 148/5, 149/1 140 9,09 % 90 7,85 % 640 ØSTEN, JOHAN 149/4 111 7,20 % 100 8,72 % 90 % 614 ALM , KNUT (ikke medlem) 150/1 156* kr 0 0,00 % 60* 0 % 398 DIAKONISTSTIFTELSEN RØYSUM 153/24 15 0,97 % 13 1,13 % 87 % 507 STASTAD, STEFFEN 152/1 9 0,58 % 0,78 % 100 % 467 SKARI, ANNE MARTE 153/7-154/6-9 232 15,06 % 195 17,00 % 84 % 559 TØFTE, JON 154/1 87 5,65 % 80 % Sum private 1541 100,00 % 1147 4 TINGELSTAD ALMENNING 1550 590 SUM 3091 1737


Laste ned ppt "Lygna Hyttegrender – grunneiersamarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google