Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lygna Hyttegrender – grunneiersamarbeid Fagdag Moelv 2.oktober 2013 Innlegg ved Aksel Grinaker - styremedlem Lygnalia Grunneierlag SA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lygna Hyttegrender – grunneiersamarbeid Fagdag Moelv 2.oktober 2013 Innlegg ved Aksel Grinaker - styremedlem Lygnalia Grunneierlag SA."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lygna Hyttegrender – grunneiersamarbeid Fagdag Moelv 2.oktober 2013 Innlegg ved Aksel Grinaker - styremedlem Lygnalia Grunneierlag SA

2 Hvor er Lygna ?

3

4 Hvorfor hytter på Lygna ? Lygnasæter Hotell – bensinstasjon – utfartsparkering – Lygna Camp • Lygna-området- med alle sine aktiviteter og fasiliteter er et yndet utfartsted/reisemål sommer og vinter. Vi har eget kart der alle løyper, fiskevann og andre fasiliteter. • I Sommerhalvåret er det flotte merkede turstier, rike fiskevann, flotte sykkelveier og mulighet for jakt, bær- og sopptur. • Om vinteren er Lygna-området snøsikkert med snø tidlig, ofte alt i oktober. Løypene kjøres med løypemaskin så snart det er mulig. Sesongen varer til over påske. O-løyper • Hadeland O-lag har oppdaterte kart over Lygna-området. De arrangerer løp både sommer og vinter. I tillegg er det hver sommer mulighet for turorientering i området. Mange poster er satt ut for de som ønsker et ”mål” ved turen. Skiløyper • Løypene, ca 160 km, som kjøres av Øståsen Skiløyper, er kjent for sin gode kvalitet og preparering. • Traseene, som er brede, går i et variert og kupert terreng. De aller fleste løyper er kjørt med tanke på både klassisk og skøyting. • Løypene blir preparerer ved snøfall, ved arrangement/renn og før hver helg. Traseer rundt Lygnasæter Hotell blir kjørt først. • Våre to lysløyper, på til sammen 10 km, starter rette utenfor hotellet. Det er bare å spenne på seg skia å gå ! • Løypenettet henger sammen med løypene til Oslo og Gjøvik. Vårt hotell benyttes ofte for overnatting for skiløpere. Lygna Skisenter • Skisenteret ligger 800 meter fra hotellet og er tilrettelagt for trening og konkurranser og er regionanlegg for langrenn og skiskyting. Anlegget ligger i tilknytning til resten av løpenetter og eies av de fleste idrettslagene i Gran Kommune. De har god erfaring i gjennomføring av store arrangement. Alle løyper er godkjent av Norges Skiforbund/FIS for konkurranser. Senteret er åpnet hver dag hele vinteren. Serveringssteder - vinter I tillegg til Lygnasæter Hotell sine tilbud med kro, kiosk, bensinstasjon og gatekjøkken finnes det 3 hytter med enkel servering. Disse ligger i tilknytning til skiløypenettet rundt hotellet. Den nærmeste er Lushaughytta 4 km og så Sagvollstallen ca. 15 km sydover. Skyting Lygna Skytterbane, 1,5 km fra hotell, har lerduebane, pistolbane, 100, 200 og 300 m for baneskyting, elgbane for trening og stevner.

5 Hyttefelt på Lygna – fra tanke til realitet • 2004 – Brandbu og Tingelstad Almenning (BTA) får regulert 20 tomter • 2005 – Badstuvegen Grunneierlag lanserer forslag til større utbygging • 2005 – Lygnalia Grunneierlag BA stiftes – 13 private grunneiere • 2006 – samarbeid etableres med BTA under merkenavnet LYGNA HYTTEGRENDER – kart tegnes • 2006 – kontakt mot vegvesen, Gran kommune og myndigheter ellers • 2006 og videre - kontakt mot andre utbyggere: Trysil, Synnfjell, Gamlestølen, Sjusjøen, Furutangen

6 • 2007 – 2008 – revisjon av kommuneplanens samfunnsdel • 2008 – 2010 – revisjon av kommuneplanens arealdel • 17.06.2010 – arealdelen vedtatt med hytteområde på 3100 mål • Høst 2010 – samarbeidsavtale BTA - Lygnalia • Januar 2011 - samarbeidsavtale BTA – Lygnalia – Gran kommune om områdereguleringsplan • 2011 – 2013 – arbeid med områdereguleringsplan og detaljregulering av Lygnalia’s første felt • 2012 – Lygnalia Grunneierlag omdannes til SA (samvirkeforetak) • Juni 2013 – planforslag vedtatt i planutvalget • Høringsrunde sommer 2013 • Endelig vedtak kommunestyret november 2013 ??

7 Hytteområdet på Lygna

8 Utsikt vestover mot Norefjell, Vikerfjell, Vassfaret og Gaustatoppen

9 Suksesskriterier for grunneierlaget i prosjektet • 13 grunneiere med tverrfaglig kompetanse: skogbruk, jordbruk, boligtomteutvikling, kraftverk, graveentreprenør, grunnarbeid, tømrer, politikk, økonomi, regnskap, bank, kommuneledelse, bedriftsledelse, transport, oljebransjen • Styre på 5 personer – samme styret 2005 - 2013 • Godt samarbeid mot almenningen • Stor enighet og ingen konflikter innad i grunneierlaget – hyppige medlemsmøter • Flere personer til å dra lasset – også i de tyngre perioder • Godt samarbeid mot Gran kommune – stor politisk enighet om området • Har søkt mye ekstern ekspertise: Jus, skatt/mva, organisering (SA-AS), jordskifte

10 Intern fordeling av eierandeler LYGNA HYTTEFELT, AREALFORDELING 2011 SKOGEIERE OG ANDEL KT.NR INTERESSENTGNR/ AREAL AV HELE FELTET Andelsi nnskud d B- andelerAndeler av private AREAL HYTTEFELTAndeler av private Andel planlagt utbygd BNRDAA#####(planareal)DAA(hyttefeltareal)DAA 512STENERSEN, N. TEIG 1 OG 2105/1183#####11,88 %857,41 %46 % 384MOLSTAD, ERIK107/1300#####19,47 %28024,41 %93 % 168GRINAKER, OLE107/278#####5,06 %504,36 %64 % 623GRINAKER, AKSEL 153/18 (110/5)62#####4,02 %453,92 %73 % 548BILDEN, ARNE TEIG 1,2,3148/1,6119#####7,72 %706,10 %59 % 547TINGELSTAD, GUDBRAND148/2122#####7,92 %958,28 %78 % 556TRULSERUD, LEIF MAGNUS148/4,153/3083#####5,39 %453,92 %54 % 223HOFF, OLA148/5, 149/1140#####9,09 %907,85 %64 % 640ØSTEN, JOHAN149/4111#####7,20 %1008,72 %90 % 614ALM, KNUT (ikke medlem)150/1156*kr 00,00 %60*0,00 %0 % 398 DIAKONISTSTIFTELSEN RØYSUM153/2415#####0,97 %131,13 %87 % 507STASTAD, STEFFEN152/19#####0,58 %90,78 %100 % 467SKARI, ANNE MARTE 153/7-154/6- 9232#####15,06 %19517,00 %84 % 559TØFTE, JON154/187#####5,65 %706,10 %80 % Sum private 1541#####100,00 %1147100,00 % 4TINGELSTAD ALMENNING1550590 SUM 3091 1737


Laste ned ppt "Lygna Hyttegrender – grunneiersamarbeid Fagdag Moelv 2.oktober 2013 Innlegg ved Aksel Grinaker - styremedlem Lygnalia Grunneierlag SA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google