Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

maritech Lønn – Funksjonsoversikt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "maritech Lønn – Funksjonsoversikt"— Utskrift av presentasjonen:

1 maritech Lønn – Funksjonsoversikt
Oversikt over bruk og funksjonalitet i maritech Lønn Asbjørn Østby, Desember 2013

2 maritech Lønn Oversikt: oppsett og lokalisering av funksjonalitet
Innhold i denne slideserien Oversikt: oppsett og lokalisering av funksjonalitet Saksgang følger menystrukturene Brukerhåndbok Produktinformasjon

3 Kartotek Kartotekopplysninger er grunnleggende opplysninger som benyttes under lønnskjøringen. Oppsett og vedlikehold av klient Opprette lønnsperioder (til lønnskjøring) Opprettelse av underavdelinger (sone) Vedlikehold av ansatte Oppsett hovedbøker, avdeling, prosjekt etc. Felles data – for alle lønnsklienter eller alle maritech systemer, som postnr, kommune

4 Registrering Saksgang for føring av lønn Data inn for lønnsføringen:
Overfør faste arter, og/eller importer reiseregninger og tidregistreringer Vedlikehold og registrer lønn Generer lønn Beregn AGA, feriepenger, skatt, trekk etc Lønnslipper Lønnslipper – papir eller på epost Remittering - elektronisk remmitering til bank Periodiske lønnslister Konteringsgrunnlag til Regnskapssyst Godkjenning Registrering

5 Rapportering Rapporter for intern eller ekstern bruk
Rapporter statiske lister og ferdig formaterte utskrifter Forspørsel – skjermdata, rapporter med vekslende kriterier

6 Termin Innberetning av oppgaver AGA – Forskuddstrekk
AltInn Filinnberetning OTP (oftest brukt ved timesbetalte) Bransjenorm 1.4 Lønn/stillingsstatistikk SSB AltInn, maskinlesbart format Vedlikehold Terminoppgave Legg inn manuelle linjer (sykepengerefusjon, pensjon) Regenerer grunnlag (ved enddring LT-arter, nytt orgnr, nye underenheter, flytting av ansatte til annen sone etc)

7 Årsavslutning Lag RF-1015/RF-1015-U (LTO) for året
Vedlikehold før innsending Utsending på epost / utskrift på papir Følgeskriv, opprett, vedlikehold og skriv ut Innberetning via papir, fil eller AltInn Klargjør nytt år Kopier skattekort Overfør feriepenger Systemdata for neste år

8 Hjelpemeny Manual og brukerhåndbok som PDF Nettsider og oppgradering
Om – se versjonsinformasjon

9 Annet Maskinell skattekortoverføring
Import og vedlikehold skattekort fra AltInn Systemvedlikehold Systemlogg Korrigering lønnsdata Endre bilagsnummer AltInn templater og Systemtabell vedlikehold (online nedlasting) Menypunkt for avansert vedlikehold av systemet, oftest tiltenkt superbruker eller konsulent fra maritech

10 Eksportmuligheter fra maritech Lønn
Mange rapporter Standard rapporter Periode rapporter Statistikk raporter Eksport uttrekk De fleste rapportene kan skrives til Excel, CSV og unntaksvis systemspesifikke XML-format. Eksport (essensielle uttrekk til fil, f.eks CSV, Excel eller generell XML ) eksempel: Ansattkartotek Konteringsbilag pr periode (i en fil om ønskelig) Hitil i år arter – uttrekk pr LT-art pr ansatt , med verdier for antall, sats, beløp, samt mapping til Ekstern LTArt. Skattekort (Stillingsinformasjon)

11 Ansattkartotek

12 Lønn side 1

13 Lønn side 2

14 Skattekort, inn/utmelding, firmabil

15 OTP oppsett, lønnsstatistikk, ansattgruppe


Laste ned ppt "maritech Lønn – Funksjonsoversikt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google