Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Maritech Lønn – Funksjonsoversikt Oversikt over bruk og funksjonalitet i maritech Lønn Asbjørn Østby, Desember 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Maritech Lønn – Funksjonsoversikt Oversikt over bruk og funksjonalitet i maritech Lønn Asbjørn Østby, Desember 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 maritech Lønn – Funksjonsoversikt Oversikt over bruk og funksjonalitet i maritech Lønn Asbjørn Østby, Desember 2013

2 maritech Lønn • Oversikt: oppsett og lokalisering av funksjonalitet • Saksgang følger menystrukturene Brukerhåndbok http://www.maritech.no/uploads/Downloads/Lonn/mwlonn.pdf Innhold i denne slideserien Produktinformasjon http://www.maritech.no/no/side/produkter/maritech/lonn/

3 Kartotek Kartotekopplysninger er grunnleggende opplysninger som benyttes under lønnskjøringen. • Oppsett og vedlikehold av klient • Opprette lønnsperioder (til lønnskjøring) • Opprettelse av underavdelinger (sone) • Vedlikehold av ansatte • Oppsett hovedbøker, avdeling, prosjekt etc. • Felles data – for alle lønnsklienter eller alle maritech systemer, som postnr, kommune

4 Registrering Saksgang for føring av lønn • Data inn for lønnsføringen: › Overfør faste arter, og/eller importer reiseregninger og tidregistreringer › Vedlikehold og registrer lønn • Generer lønn › Beregn AGA, feriepenger, skatt, trekk etc • Lønnslipper › Lønnslipper – papir eller på epost › Remittering - elektronisk remmitering til bank • Periodiske lønnslister › Konteringsgrunnlag til Regnskapssyst • Godkjenning

5 Rapportering • Rapporter for intern eller ekstern bruk • Rapporter statiske lister og ferdig formaterte utskrifter • Forspørsel – skjermdata, rapporter med vekslende kriterier

6 Termin • Innberetning av oppgaver AGA – Forskuddstrekk › AltInn • Filinnberetning OTP (oftest brukt ved timesbetalte) › Bransjenorm 1.4 Bransjenorm 1.4 • Lønn/stillingsstatistikk SSB › AltInn, maskinlesbart format • Vedlikehold Terminoppgave › Legg inn manuelle linjer (sykepengerefusjon, pensjon) › Regenerer grunnlag (ved enddring LT-arter, nytt orgnr, nye underenheter, flytting av ansatte til annen sone etc)

7 Årsavslutning • Lag RF-1015/RF-1015-U (LTO) for året › Vedlikehold før innsending › Utsending på epost / utskrift på papir • Følgeskriv, opprett, vedlikehold og skriv ut • Innberetning via papir, fil eller AltInn • Klargjør nytt år › Kopier skattekort › Overfør feriepenger › Systemdata for neste år

8 • Manual og brukerhåndbok som PDF • Nettsider og oppgradering • Om – se versjonsinformasjon Hjelpemeny

9 Annet Maskinell skattekortoverføring • Import og vedlikehold skattekort fra AltInn Systemvedlikehold • Systemlogg • Korrigering lønnsdata • Endre bilagsnummer • AltInn templater og Systemtabell vedlikehold (online nedlasting) • Menypunkt for avansert vedlikehold av systemet, oftest tiltenkt superbruker eller konsulent fra maritech

10 • Mange rapporter › Standard rapporter › Periode rapporter › Statistikk raporter › Eksport uttrekk • De fleste rapportene kan skrives til Excel, CSV og unntaksvis systemspesifikke XML- format. • Eksport (essensielle uttrekk til fil, f.eks CSV, Excel eller generell XML ) eksempel: › Ansattkartotek › Konteringsbilag pr periode (i en fil om ønskelig) › Hitil i år arter – uttrekk pr LT-art pr ansatt, med verdier for antall, sats, beløp, samt mapping til Ekstern LTArt. › Skattekort › (Stillingsinformasjon) Eksportmuligheter fra maritech Lønn

11 Ansattkartotek

12 Lønn side 1

13 Lønn side 2

14 Skattekort, inn/utmelding, firmabil

15 OTP oppsett, lønnsstatistikk, ansattgruppe


Laste ned ppt "Maritech Lønn – Funksjonsoversikt Oversikt over bruk og funksjonalitet i maritech Lønn Asbjørn Østby, Desember 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google