Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vintermøte 2010 ’Erfaring med og forventninger til helsevesenet….’

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vintermøte 2010 ’Erfaring med og forventninger til helsevesenet….’"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vintermøte 2010 ’Erfaring med og forventninger til helsevesenet….’

2 Petter Morseth ’Erfaring med og forventninger til helsevesenet….’

3 Ettermiddagens høydepunkter  Helsevesenet – sett med fire briller  Samhandlingsreformen - ?  Har helsevesenet noe å lære ?  Produktivitet og kvalitet  Ledelse

4 Helsevesenet – sett med fire briller  Makroperspektivet  Makroperspektivet Helsevesenet i samfunnet  Strukturperspektivet  Strukturperspektivet Organiseringen av helsevesenet  Pasientperspektivet  Pasientperspektivet Hva mener brukerne  Medarbeiderperspektivet  Medarbeiderperspektivet Hva mener dere / de ansatte

5 Makroperspektivet: Norge bruker mest på helse - og vi bruker stadig mer  Nasjonaløkonomisk lar ikke dette seg forsvare i det lange løp  Teknologiske og medisinske fremskritt betyr at et stadig større antall sykdommer kan behandles – og isolert sett gi et dyrere helsevesen  Flere kronikere og eldre i årene som kommer vil kreve mer  Vi må få mer helse for hver krone!! Fikk vi mer helse – verdt 60 mrd kroner – på 6 år ?

6 Strukturperspektivet: Helsevesenet er svakt organisert og uheldig finansiert  Finansiering av helsevesenets opprettholder sub- optimale løsninger  Styring av helsevesenet innebærer bl.a. koordinering av 4 helseforetak med et stort antall underliggende sykehus, 431 kommuner - og 165 stortingsrepresentanter  Ansvar for pasientflyt brytes og pasienter blir kasteballer mellom sykehus og kommune  Behandling skjer ofte på galt nivå  Pasientene blir liggende for lenge på sykehusene – 150 000 ekstra liggedøgn koster 0,8 mrd kroner Og: profesjonskampen legger hindre for utvikling

7 Pasientperspektivet: Nordmenn er blitt bortskjemte og vil settes i sentrum!! Hvorfor kan ikke helsevesenet lære seg brukerservice? Hvorfor skal vi finne oss i at vi blir kasteballer mellom sykehus og kommunen? Hvorfor skal vi finne oss i at den ene representanten for helsevesenet ikke vet hva den andre gjør? Hvorfor skal vi finne oss i at vi må vente i lange køer på behandling? Hvorfor skal jeg finne meg i å ligge på en korridor? Hvorfor må jeg reise i timevis for å få god nok behandling? Hvorfor kan ikke jeg behandles med de siste medisinske metodene – de brukes jo i utlandet? Hvorfor får jeg ikke trening og rehabilitering med en gang slik at jeg kan komme tilbake på jobb?

8 Medarbeiderperspektivet: Stolthet og stort press stolthet over å jobbe i helsevesenet overtid og arbeidspress trang økonomi høyt sykefravær manglende medinnflytelse i forhold til endringer utrygghet i forbindelse med omorganisering rolleuklarhet, hvem har egentlig ansvaret byråkrati stort engasjement faglige utfordringer nærhet til pasienter +÷

9 Mange av helsevesenets utfordringer skal nå søkes løst gjennom samhandlingsreformen  Reformiveren er stor!  All erfaring – og forskning – viser at gode omstillinger krever motivasjon fra en ”kritisk masse” blant de som omstilles ………..  Lykke til!

10 Har helsevesenet noe å lære?  Overordnet organisering og finansiering av helsevesenet  Pasientflyt mellom fastlege, sykehus, sykehjem og andre institusjoner  Sykehusdriften, inkludert pasientflyten  Ledelse av organisasjonene og medarbeiderne  Brukernes totalopplevelse Politikernes domene? Avhenger delvis av samlet organisering, men er også helsevesenets (del)ansvar Helsevesenets eget ansvar å øke produktivitet Helsevesenets eget ansvar å utvikle gode ledere Helsevesenets eget ansvar å sikre økt brukertilfredshet Samhandlingsreformen Noe å lære?

11 Det er av andre en lærer…..  Helsevesenet er kjent for å være den ”bransjen” som viser minst vilje til å lære av andre  Dette bygger på en tro på at det en driver med, er så fundamentalt annerledes enn det andre gjør  Tja…..?  Pasientflyt = logistikk  Sykehusopphold - noe å lære av hotelldrift, …?  Journalhåndtering = Knowledge management  Ledelse av ansatte = ledelse av ansatte  Poenget er ikke å gjøre som andre, men å utnytte det som andre gjør til beste for egen virksomhet Noe å lære?

12 Eksempel: Pasient gjennomløpstid - sykehus Poliklinikk Røntgen Lege Operasjon (inkl.forbered.o.a.) Rekreasjon Oppfølging Ventetid Første lege- konsultasjon Her opplever pasienten mye venting Behandlings- tid Behandling Ingenting skjer Total tid for behandlingen Hva kan dere gjøre med dette ?? Er det noe å lære fra andre her ?? Hva kan dere gjøre med dette ?? Er det noe å lære fra andre her ?? Har helsevesenet noe å lære? Noe å lære?

13 Produktivitet og kvalitet  Fokus på brukernytte og redusert sløsing  En filosofi som tar utgangspunkt i kontinuerlig forbedring  Det forventes at alle ansatte har to jobber 1. Gjøre jobben 2. Forbedre jobben  Flyt og småskala står i fokus  Ledelsen legger til rette for at potensialet hos alle ansatte blir utnyttet  Vekt på visualisering av mål og resultater  Lean handler om å utføre vesentlig mer med de ressursene man allerede har LEAN er utviklet av TOYOTA. Prinsipper og filosofi er med stort hell tatt i bruk i mange andre virksomheter innenfor industrien og i andre bransjer, inklusive bank og forsikring, offentlig saksbehandling og til en viss grad også innenfor sykehus Noe å lære?

14 Produktivitet og kvalitet – avhenger av krevende kunder  Bilfabrikantene er anerkjent som verdens mest KREVENDE kunder  Som leverandør møtes du med:  Kostnader skal ned med 2 – 3 % - pr år  Leveransene skal videreutvikles parallelt  Produksjonene skal overholde detaljerte kvalitetskrav – som overvåkes gjennom inspeksjoner  Tenk dere at helsevesenet har like krevende kunder……  Hvem er det egentlig som spiller rollen som helsevesenet kunde?  Pasienten selv, pårørende, politikere, media, pasientorganisasjoner, ……… Men: Hvordan kan driften optimaliseres når de to viktigste ansattegruppene har fullstendig ulike arbeidstidsordninger? Noe å lære?

15 Ledelse  I mange helseforetak er de ansatte allerede omstillingsleie  Helsevesenet preges av svak fokus på ledelsesfaget og av mange uerfarne ledere med svak ledelsesfaglig kompetanse  Hvilke krav stilles det til ledelse i en situasjon der arbeidsmiljøloven ikke gjelder og et stort antall er ansatt i vikariater og midlertidige stillinger?  Mange virksomheter legger stor vekt på at de som forvalter de menneskelige ressursene – lederne – skal gis opplæring i dette  Opplæring gis som  Del av de daglige oppgavene der en følges opp på visse kriterier  Coaching fra interne eller eksterne  Lederutviklingsprogrammer Noe å lære?

16 Mange av disse virksomhetene er ganske flinke…. …. og flere av dem har lært mye av hverandre Noe å lære?

17 Veien videre

18 Det gjelder å tenke annerledes ! Z = 3 cm Y = 5 cm X Den er her ! Oppgave: Finn X

19

20 Den framtida verksamhetsfilosofin för Universitetssjukhuset i Lund heter Lean healthcare.  Den skiljer sig avsevärt från dagens traditionella sätt att producera sjukvård. Så vad är skillnaden?  Man kan kortfattat säga att vårt nuvarande arbetssätt har kommit till vägs ände.  Dagens organisationssystem bygger på stordrift och massproduktion, vilket infördes i sjukvården med början på sextiotalet.  Systemet ger mycket långa utrednings- och behandlingstider och genererar köer; motverkar kvalitetsarbete och samarbete och föder frustration och en beskyllningskultur.  Lean healthcare kan sägas vara motsatsen.  Lean bygger på småskalighet och flexibilitet; att man kan skapa kompletta team som samarbetar för att göra patienten klart direkt.  Ansvar, mandat, utrustning och servicefunktioner fördelas ut i verksamheten så att medarbetarna själva kan skapa optimala förhållanden för att ge ständigt bättre service och vård till patienterna.  Hierarkiska strukturer, krångel och tidstjuvar elimineras efter hand. Alla medarbetar har två arbeten: dels att ge vård, dels att förbättra sitt arbetssätt. Har helsevesenet noe å lære?


Laste ned ppt "Vintermøte 2010 ’Erfaring med og forventninger til helsevesenet….’"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google