Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veien Østover Muligheter for Nord-Norsk Næringsliv I Nord-Vest Russland Mo i Rana 17.mars 2011 Stig-Joar Olsen General Manager Sales & Service.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veien Østover Muligheter for Nord-Norsk Næringsliv I Nord-Vest Russland Mo i Rana 17.mars 2011 Stig-Joar Olsen General Manager Sales & Service."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veien Østover Muligheter for Nord-Norsk Næringsliv I Nord-Vest Russland Mo i Rana 17.mars 2011 Stig-Joar Olsen General Manager Sales & Service

2 Agenda • Kort om North West 1) Alliance Bank • Markedet og muligheter for Nord-Norsk Næringsliv • Oppsummering og Spørsmål

3 Bankens tilnærming: "Veien østover" Strategisk satsing med et langsiktig perspektiv Hensikt: 1.Følge kundene inn i nytt marked 2.Være aktivt tilstede, bygge kunnskap og erfaring 3.Engasjere seg i bankvirksomhet Stegvis tilnærming: 1.Representasjonskontoret i Murmansk(2007 – 2010) 2.Samarbeidsbank: Bank Tavrichesky(2008) 3.Datterbank: North-West 1 Alliance Bank(2010)

4 North-West 1 Alliance Bank Russisk registrert bank •Regulert av russisk lovgivning •Tilsyn av den russiske Sentralbanken (CBR) •Tilsynsavtale CBR - Finanstilsynet Styrings- og kontrollorganene •Generalforsamlingen •SNN eier 75% av aksjene •Styret •SNN nominerer 5 av 7 medlemmer •Styrets leder: Oddmund Åsen •Bankens ledelse •Russisk CEO •Tre nordmenn i ledergruppen •Ekstern revisor •Uavhengig Kontrollkomite

5 En komplett bank organisert som et åpent russisk aksjeselskap med to eiere. Kjent organisatorisk oppbygging: 1.Tilsynsmyndigheten er Russlands sentralbank (CBR) med underliggende avtale med norske Finanstilsynet. 2.Kontroll komité, ansvarlig revisor, intern revisor, risk manager og styret 3.Ledergruppe(5) som ledes av en administrerende direktør Komplett spekter av bankprodukter 1.Både kortsiktig og langsiktig finansiering i ulike valuta 2.Innskudd fra bedrifter og personkunder 3.Betalingsløsninger (kort, valuta, nettbank mv)

6 890 Den nordnorske høvdingen Ottar's reise til Kvitsjøen 1000 Norske konger oppfostret i Novgorod 1740 Starten på den russiske pomorhandelen 1826 Landegrense mellom Norge – Russland 1875 Dampskipsrute mellom Vardø og Arkhangelsk 1920 Slutten på pomorhandelen 1985 Kimek – reparasjonsverft for russiske trålere 1993 Avtale om Barentssamarbeidet 1998 Russisk finanskrise og devaluering av rubelen 2007 Shtokman-avtale mellom Gazprom – Statoil - Total 2010 Delelinjeavtale for Barentshavet og Polhavet Russian pomor vessel, 1800 Shtokman Dev Partners, 2007 Ottar from Hålogaland, 890 Historisk tilbakeblikk

7 Delelinjeavtalen åpner nye muligheter

8 Nordområdene og Arktis Rike perspektiver i nord •Marine ressurser •Minerals •Olje og gass •Nye transportleder •Naturverdier, turisme •Forskning

9 Nordnorsk næringsliv ser østover Muligheter og fortrinn •Markedsmuligheter; energi, bygg og anlegg, eiendom, boligsektor, transport, forbruksvarer •Gunstig lokalisering; nærhet og enklere tilgang til markedene •Politisk klima; sterk støtte til utvikling av cross-border business i Nordområdene •"Regjeringen ser nordområdene som Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene fremover" (Tiltredelseserklæringen, 2005)

10 Markedet Muligheter: Omlag 8-9 mill Innbyggere i Nordvest Russland - Alle sektorer av Næringsliv, rikt land på ressurser - Et samfunn i rask og "riktig" utvikling –Kompetanse –Teknologi –Kultur –Arbeidskraft –Unge mennesker med språkferdigheter og god utdannelse fra vesten

11 Muligheter og Utfordringer • Etablering og tilstedeværelse viktig • Nordvest Russland bør være et interessant område og har potensiale. • Russisk økonomi snudd fra 8 % fall i 2009 til 4% vekst i fjor og forventet økt vekst i 2011 • Muligheter for SMB - Innovasjon og nyskapning er og blir viktig - Felles kunnskapsutvikling -Nettverksbygging viktig for å fremme norsk/russisk samarbeid -2010: 29-30 % økning i transaksjoner

12 Muligheter og Utfordringer • Nytt land – Ny Kultur - Språk -Holdninger/ Kultur -Arbeidsprosesser -Tid Tid Tid -Historien er Viktig -Meget stolte – Ikke vær "norsk verdensmester", men klar strategi og mål • Hvordan -Tilstedeværelse -Opparbeide tillit -Relasjoner -Bygge stein på stein -Myndighetsorientert

13 For more information about our services, please contact us ! Thank you very much. For more information about our services, please contact us ! Thank you very much.


Laste ned ppt "Veien Østover Muligheter for Nord-Norsk Næringsliv I Nord-Vest Russland Mo i Rana 17.mars 2011 Stig-Joar Olsen General Manager Sales & Service."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google