Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Wireless Reading Systems ASA

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Wireless Reading Systems ASA"— Utskrift av presentasjonen:

1 Wireless Reading Systems ASA
Ekstraordinær generalforsamling 6. august 2002

2 Kort orientering om status Ekstraordinær generalforsamling
Agenda Kort orientering om status Ekstraordinær generalforsamling Åpning av generalforsamlingen Godkjenning av innkalling og valg av møteleder Opptak av fortegnelse av møtende aksjeeiere Valg av styre Utstedelse av tegningsretter til garantister Opptak av ansvarlig konvertibelt lån Kapitalforhøyelse rettet mot Mathisen, kreditorer og ansatte Incentivprogram, fullmakt til kapitalforhøyelse

3 Kort status Organisasjonen er strømlinjeformet og billigere
”EMS” skilles ut ”Mars-emisjonen” er løst Juni-emisjonen er innbetalt og registrert Hafslund er fremdeles positiv og vår støttespiller ”Garantist-pakken” er akseptert og snart på plass Underleverandører er stabilisert Kontrakt med Østfold Energi Nett er signert av ØEN Teknologisk utvikling holder planlagt fremdrift

4 Styret Kjetil Onstad - Styrets formann Jan Stylo - Styremedlem
Alf Inge Berget - Styremedlem Bjørn Einar Kihl - Styremedlem Carl Christian Kaas - Styremedlem Kjell Bjørndal - Styremedlem (Blir foreslått på EOGF) Owe A. Buer - Styremedlem (Frem til oktober) Cato Grønnern - Styremedlem (Fra oktober)

5 Organisasjon Organisasjonen i Moss redusert fra 31 ansatte pr. 20.03
til 20 pr (herunder 7 permitterte). Alle frynsegoder er borte: Bil, mobiltelefon, hjemmePC, aviser En del ansatte konverterer lønn til aksjer (se neste side) Totale besparelser frynsegoder og konvertering av lønn til aksjer: Kr fra 1. juli og ut året. Forslag om kapitalforhøyelse og fullmakt til dette på ekstraordinær generalforsamling: - konvertering av lønn til aksjer - opsjonsprogram

6 Ansatte som konverterer lønn til aksjer
Navn Sum 2002 Arild Bakos Morten Braarud Thor Danielsen Vidar Hvidsted Marcin Jessa Kristian Mjelde Kjell Sjåheim Jarle Steffensen Lars Roer Kjetil Wirkola Anders Øvergaard

7 Avtale Jan-Gunnar Mathisen
Lønnsreduksjon fra til Tegning i 2 etapper: - Kr ,- innbetales innen - Kr – innbetales innen Selskapet frafaller adgangen til rettslig forfølgelse på bakgrunn av ”marsemisjonen”.

8 Kort status Organisasjonen er strømlinjeformet og billigere
”EMS” skilles ut ”Mars-emisjonen” er løst Juni-emisjonen er innbetalt og registrert Hafslund er fremdeles positiv og vår støttespiller ”Garantist-pakken” er akseptert og snart på plass Underleverandører er stabilisert Kontrakt med Østfold Energi Nett er signert av ØEN Teknologisk utvikling holder planlagt fremdrift

9 ”EMS” skilles ut WRS Oslo / Arendal (tidl. EMS AS) etableres som eget selskap Adm. direktør for det nye selskapet: Morten Braarud Eierstrukturen i det nye selskapet ser slik ut: WRS Moss ,1% Ansatte 9,9% Hafslund ,0% Opsjon Hafslund (put/call) på 10,1% Opsjon Calle Kaas under forhandling

10 Kort status Organisasjonen er strømlinjeformet og billigere
”EMS” skilles ut ”Mars-emisjonen” er løst Juni-emisjonen er innbetalt og registrert Hafslund er fremdeles positiv og vår støttespiller ”Garantist-pakken” er akseptert og snart på plass Underleverandører er stabilisert Kontrakt med Østfold Energi Nett er signert av ØEN Teknologisk utvikling holder planlagt fremdrift

11 Status ”mars-emisjon”
Innbetalt beløp: NOK Forslag til avtaler om omdanning av aksjeinnskudd til ansvarlige konvertible lån sendt aksjonærene 68 aksjonærer har akseptert, tilsvarende kr 4 aksjonærer har ikke akseptert, tilsvarende kr 4 aksjonærer har ikke svart, tilsvarende kr Egen avtale med Hafslund

12 Kort status Organisasjonen er strømlinjeformet og billigere
”EMS” skilles ut ”Mars-emisjonen” er løst Juni-emisjonen er innbetalt og registrert Hafslund er fremdeles positiv og vår støttespiller ”Garantist-pakken” er akseptert og snart på plass Underleverandører er stabilisert Kontrakt med Østfold Energi Nett er signert av ØEN Teknologisk utvikling holder planlagt fremdrift

13 Status ”juni-emisjon”
Tegnet: kr ,- Registrert kapital: kr ,- Innbetalt pr , ikke reg.: kr ,- Mangler innbetaling: kr ,- Manglende innbetaling vil bli inndrevet.

14 Kort status Organisasjonen er strømlinjeformet og billigere
”EMS” skilles ut ”Mars-emisjonen” er løst Juni-emisjonen er innbetalt og registrert Hafslund er fremdeles positiv og vår støttespiller ”Garantist-pakken” er akseptert og snart på plass Underleverandører er stabilisert Kontrakt med Østfold Energi Nett er signert av ØEN Teknologisk utvikling holder planlagt fremdrift

15 Hafslund Hafslund/Viken er selskapets største aksjonær (9,53%)
2 representanter i styret Avtale med Hafslund om kravet fra ”mars-emisjonen” signert: Kr tegnes i nye aksjer Kr blir konvertibelt ansvarlig lån Hafslund får 40% av aksjene i ”EMS AS” Opsjoner på ytterligere kjøp av 10,1% i EMS (put/call)

16 Kort status Organisasjonen er strømlinjeformet og billigere
”EMS” skilles ut ”Mars-emisjonen” er løst Juni-emisjonen er innbetalt og registrert Hafslund er fremdeles positiv og vår støttespiller ”Garantist-pakken” er akseptert og snart på plass Underleverandører er stabilisert Kontrakt med Østfold Energi Nett er signert av ØEN Teknologisk utvikling holder planlagt fremdrift

17 Status garantister Garantister, som skal utferdige bankgarantier og ta pant i WRS eiendeler, er på plass med signerte avtaler for ca. 8,3 mill. Lånetilsagn fra bank foreligger. WRS vil få tilført netto 5-6 mill. kr etter nedbetaling av gjeld og avsetning til rente.

18 Kort status Organisasjonen er strømlinjeformet og billigere
”EMS” skilles ut ”Mars-emisjonen” er løst Juni-emisjonen er innbetalt og registrert Hafslund er fremdeles positiv og vår støttespiller ”Garantist-pakken” er akseptert og snart på plass Underleverandører er stabilisert Kontrakt med Østfold Energi Nett er signert av ØEN Teknologisk utvikling holder planlagt fremdrift

19 Status avtaler underleverandører
Micron Ny avtale er signert: Fryse all gammel gjeld ($ ) fram til Forskuddsbetale alt arbeid heretter. Arbeidet gjenopptatt fredag 21. juni. Antatt kostnad ved ferdigstillelse: $

20 Status avtaler underleverandører forts.
Radionor Nedbetalingsavtale signert, arbeidet gjenopptatt Baseline Communications Avtale signert, arbeidet gjenopptatt En stor del av gjelden konverteres til aksjer Robotech Avtale signert, leveranser gjenopptatt Linpro Avtale i sluttforhandling En stor del av gjelden planlegges konvertert til aksjer

21 Kort status Organisasjonen er strømlinjeformet og billigere
”EMS” skilles ut ”Mars-emisjonen” er løst Juni-emisjonen er innbetalt og registrert Hafslund er fremdeles positiv og vår støttespiller ”Garantist-pakken” er akseptert og snart på plass Underleverandører er stabilisert Kontrakt med Østfold Energi Nett er signert av ØEN Teknologisk utvikling holder planlagt fremdrift

22 Østfold Energi Status 27.05.02: Ingen konkret avtale
Status : Leveranseavtale på enheter signert 28. juni Intensjon om ytterligere leveranser.

23 Kort status Organisasjonen er strømlinjeformet og billigere
”EMS” skilles ut ”Mars-emisjonen” er løst Juni-emisjonen er innbetalt og registrert Hafslund er fremdeles positiv og vår støttespiller ”Garantist-pakken” er akseptert og snart på plass Underleverandører er stabilisert Kontrakt med Østfold Energi Nett er signert av ØEN Teknologisk utvikling holder planlagt fremdrift

24 Teknisk fremdrift Testrapport på radio mottatt 30. juli.
Rapporten konkluderer med vellykket implementasjon. Presterer i henhold til spesifikasjon. ”The WRS radio is definitive cutting egde radio technology” Sitat konklusjon i rapport 2. august bekreftet Micron at MSP-chipen passerte kvalitetskontroll og den møter nå spesifikasjon. Estimert oppstart produksjon i Taiwan medio august. Systemtest på Kambo månedsskiftet aug./september.

25 Teknisk fremdrift Fremdrift i henhold til leveranseplan Østfold Energi: : Sluttleveranse av alt unntatt RECAPS : 1000 RECAPS og 300 styringsenheter : 3000 RECAPS versjon 2 : 6000 RECAPS versjon 2 og 1000 PLC-enheter

26 Kort orientering om status Ekstraordinær generalforsamling
Agenda Kort orientering om status Ekstraordinær generalforsamling Åpning av generalforsamlingen Godkjenning av innkalling og valg av møteleder Opptak av fortegnelse av møtende aksjeeiere Valg av styre Utstedelse av tegningsretter til garantister Opptak av ansvarlig konvertibelt lån Kapitalforhøyelse rettet mot Mathisen, kreditorer og ansatte Incentivprogram, fullmakt til kapitalforhøyelse


Laste ned ppt "Wireless Reading Systems ASA"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google