Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Wireless Reading Systems ASA Ekstraordinær generalforsamling 6. august 2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Wireless Reading Systems ASA Ekstraordinær generalforsamling 6. august 2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 Wireless Reading Systems ASA Ekstraordinær generalforsamling 6. august 2002

2 Agenda • Kort orientering om status • Ekstraordinær generalforsamling • Åpning av generalforsamlingen • Godkjenning av innkalling og valg av møteleder • Opptak av fortegnelse av møtende aksjeeiere • Valg av styre • Utstedelse av tegningsretter til garantister • Opptak av ansvarlig konvertibelt lån • Kapitalforhøyelse rettet mot Mathisen, kreditorer og ansatte • Incentivprogram, fullmakt til kapitalforhøyelse

3 Kort status  Organisasjonen er strømlinjeformet og billigere • ”EMS” skilles ut • ”Mars-emisjonen” er løst • Juni-emisjonen er innbetalt og registrert • Hafslund er fremdeles positiv og vår støttespiller • ”Garantist-pakken” er akseptert og snart på plass • Underleverandører er stabilisert • Kontrakt med Østfold Energi Nett er signert av ØEN • Teknologisk utvikling holder planlagt fremdrift

4 Styret Kjetil Onstad - Styrets formann Jan Stylo - Styremedlem Alf Inge Berget- Styremedlem Bjørn Einar Kihl- Styremedlem Carl Christian Kaas- Styremedlem Kjell Bjørndal - Styremedlem (Blir foreslått på EOGF) Owe A. Buer- Styremedlem (Frem til oktober) Cato Grønnern- Styremedlem (Fra oktober)

5 Organisasjon • Organisasjonen i Moss redusert fra 31 ansatte pr. 20.03 til 20 pr. 01.08 (herunder 7 permitterte). • Alle frynsegoder er borte: Bil, mobiltelefon, hjemmePC, aviser • En del ansatte konverterer lønn til aksjer (se neste side) • Totale besparelser frynsegoder og konvertering av lønn til aksjer: Kr 813 800 fra 1. juli og ut året. • Forslag om kapitalforhøyelse og fullmakt til dette på ekstraordinær generalforsamling: - konvertering av lønn til aksjer - opsjonsprogram

6 Ansatte som konverterer lønn til aksjer NavnSum 2002 Arild Bakos150 000 Morten Braarud 42 000 Thor Danielsen 60 000 Vidar Hvidsted 15 000 Marcin Jessa 30 000 Kristian Mjelde 30 000 Kjell Sjåheim 18 000 Jarle Steffensen 33 000 Lars Roer 7 000 Kjetil Wirkola 6 000 Anders Øvergaard 6 000

7 Avtale Jan-Gunnar Mathisen • Lønnsreduksjon fra 600.000 til 350.000 • Tegning i 2 etapper: - Kr 500.000,- innbetales innen 15.08.02 - Kr 1.000.000 – 3.000.000 innbetales innen 31.12.02 • Selskapet frafaller adgangen til rettslig forfølgelse på bakgrunn av ”marsemisjonen”.

8 Kort status • Organisasjonen er strømlinjeformet og billigere  ”EMS” skilles ut • ”Mars-emisjonen” er løst • Juni-emisjonen er innbetalt og registrert • Hafslund er fremdeles positiv og vår støttespiller • ”Garantist-pakken” er akseptert og snart på plass • Underleverandører er stabilisert • Kontrakt med Østfold Energi Nett er signert av ØEN • Teknologisk utvikling holder planlagt fremdrift

9 ”EMS” skilles ut • WRS Oslo / Arendal (tidl. EMS AS) etableres som eget selskap • Adm. direktør for det nye selskapet: Morten Braarud • Eierstrukturen i det nye selskapet ser slik ut: WRS Moss 50,1% Ansatte9,9% Hafslund 40,0% • Opsjon Hafslund (put/call) på 10,1% • Opsjon Calle Kaas under forhandling

10 Kort status • Organisasjonen er strømlinjeformet og billigere • ”EMS” skilles ut  ”Mars-emisjonen” er løst • Juni-emisjonen er innbetalt og registrert • Hafslund er fremdeles positiv og vår støttespiller • ”Garantist-pakken” er akseptert og snart på plass • Underleverandører er stabilisert • Kontrakt med Østfold Energi Nett er signert av ØEN • Teknologisk utvikling holder planlagt fremdrift

11 Status ”mars-emisjon” Innbetalt beløp: NOK 7 001 640 Forslag til avtaler om omdanning av aksjeinnskudd til ansvarlige konvertible lån sendt aksjonærene 05.06.02. 68 aksjonærer har akseptert, tilsvarende kr 4.801.640 4 aksjonærer har ikke akseptert, tilsvarende kr 150.000 4 aksjonærer har ikke svart, tilsvarende kr 150.000 Egen avtale med Hafslund

12 Kort status • Organisasjonen er strømlinjeformet og billigere • ”EMS” skilles ut • ”Mars-emisjonen” er løst  Juni-emisjonen er innbetalt og registrert • Hafslund er fremdeles positiv og vår støttespiller • ”Garantist-pakken” er akseptert og snart på plass • Underleverandører er stabilisert • Kontrakt med Østfold Energi Nett er signert av ØEN • Teknologisk utvikling holder planlagt fremdrift

13 Status ”juni-emisjon” • Tegnet:kr 7.479.452,- • Registrert kapital:kr 7.201.867,- • Innbetalt pr. 06.08.02, ikke reg.:kr 104.000,- • Mangler innbetaling:kr 173.585,- • Manglende innbetaling vil bli inndrevet.

14 Kort status • Organisasjonen er strømlinjeformet og billigere • ”EMS” skilles ut • ”Mars-emisjonen” er løst • Juni-emisjonen er innbetalt og registrert  Hafslund er fremdeles positiv og vår støttespiller • ”Garantist-pakken” er akseptert og snart på plass • Underleverandører er stabilisert • Kontrakt med Østfold Energi Nett er signert av ØEN • Teknologisk utvikling holder planlagt fremdrift

15 Hafslund • Hafslund/Viken er selskapets største aksjonær (9,53%) • 2 representanter i styret • Avtale med Hafslund om kravet fra ”mars-emisjonen” signert: Kr 700.000 tegnes i nye aksjer Kr 600.000 blir konvertibelt ansvarlig lån Hafslund får 40% av aksjene i ”EMS AS” Opsjoner på ytterligere kjøp av 10,1% i EMS (put/call)

16 Kort status • Organisasjonen er strømlinjeformet og billigere • ”EMS” skilles ut • ”Mars-emisjonen” er løst • Juni-emisjonen er innbetalt og registrert • Hafslund er fremdeles positiv og vår støttespiller  ”Garantist-pakken” er akseptert og snart på plass • Underleverandører er stabilisert • Kontrakt med Østfold Energi Nett er signert av ØEN • Teknologisk utvikling holder planlagt fremdrift

17 Status garantister • Garantister, som skal utferdige bankgarantier og ta pant i WRS eiendeler, er på plass med signerte avtaler for ca. 8,3 mill. • Lånetilsagn fra bank foreligger. • WRS vil få tilført netto 5-6 mill. kr etter nedbetaling av gjeld og avsetning til rente.

18 Kort status • Organisasjonen er strømlinjeformet og billigere • ”EMS” skilles ut • ”Mars-emisjonen” er løst • Juni-emisjonen er innbetalt og registrert • Hafslund er fremdeles positiv og vår støttespiller • ”Garantist-pakken” er akseptert og snart på plass  Underleverandører er stabilisert • Kontrakt med Østfold Energi Nett er signert av ØEN • Teknologisk utvikling holder planlagt fremdrift

19 Status avtaler underleverandører Micron • Ny avtale er signert: • Fryse all gammel gjeld ($ 938 100) fram til 01.02.03. • Forskuddsbetale alt arbeid heretter. • Arbeidet gjenopptatt fredag 21. juni. • Antatt kostnad ved ferdigstillelse: 380 000 $

20 Status avtaler underleverandører forts. Radionor • Nedbetalingsavtale signert, arbeidet gjenopptatt Baseline Communications • Avtale signert, arbeidet gjenopptatt • En stor del av gjelden konverteres til aksjer Robotech • Avtale signert, leveranser gjenopptatt • En stor del av gjelden konverteres til aksjer Linpro • Avtale i sluttforhandling • En stor del av gjelden planlegges konvertert til aksjer

21 Kort status • Organisasjonen er strømlinjeformet og billigere • ”EMS” skilles ut • ”Mars-emisjonen” er løst • Juni-emisjonen er innbetalt og registrert • Hafslund er fremdeles positiv og vår støttespiller • ”Garantist-pakken” er akseptert og snart på plass • Underleverandører er stabilisert  Kontrakt med Østfold Energi Nett er signert av ØEN • Teknologisk utvikling holder planlagt fremdrift

22 Østfold Energi • Status 27.05.02: Ingen konkret avtale • Status 06.08.02: Leveranseavtale på 10 000 enheter signert 28. juni • Intensjon om ytterligere leveranser.

23 Kort status • Organisasjonen er strømlinjeformet og billigere • ”EMS” skilles ut • ”Mars-emisjonen” er løst • Juni-emisjonen er innbetalt og registrert • Hafslund er fremdeles positiv og vår støttespiller • ”Garantist-pakken” er akseptert og snart på plass • Underleverandører er stabilisert • Kontrakt med Østfold Energi Nett er signert av ØEN  Teknologisk utvikling holder planlagt fremdrift

24 Teknisk fremdrift • Testrapport på radio mottatt 30. juli. • Rapporten konkluderer med vellykket implementasjon. • Presterer i henhold til spesifikasjon. ”The WRS radio is definitive cutting egde radio technology” Sitat konklusjon i rapport • 2. august bekreftet Micron at MSP-chipen passerte kvalitetskontroll og den møter nå spesifikasjon. • Estimert oppstart produksjon i Taiwan medio august. • Systemtest på Kambo månedsskiftet aug./september.

25 Teknisk fremdrift • Fremdrift i henhold til leveranseplan Østfold Energi:  15.10.02: Sluttleveranse av alt unntatt RECAPS  02.12.02: 1000 RECAPS og 300 styringsenheter  01.04.03: 3000 RECAPS versjon 2  02.06.03: 6000 RECAPS versjon 2 og 1000 PLC-enheter

26 Agenda • Kort orientering om status • Ekstraordinær generalforsamling • Åpning av generalforsamlingen • Godkjenning av innkalling og valg av møteleder • Opptak av fortegnelse av møtende aksjeeiere • Valg av styre • Utstedelse av tegningsretter til garantister • Opptak av ansvarlig konvertibelt lån • Kapitalforhøyelse rettet mot Mathisen, kreditorer og ansatte • Incentivprogram, fullmakt til kapitalforhøyelse


Laste ned ppt "Wireless Reading Systems ASA Ekstraordinær generalforsamling 6. august 2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google