Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Øystein Fjeldstad Ulike typer verdiskaping, effektivitet og innovasjon? Siviløkonomstudiet 17.10.00 Øystein D. Fjeldstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Øystein Fjeldstad Ulike typer verdiskaping, effektivitet og innovasjon? Siviløkonomstudiet 17.10.00 Øystein D. Fjeldstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Øystein Fjeldstad Ulike typer verdiskaping, effektivitet og innovasjon? Siviløkonomstudiet 17.10.00 Øystein D. Fjeldstad

2 Øystein Fjeldstad Vi er på vei inn i et nytt kunnskaps- og nettverks- samfunn hvor verdi skapes med kunnskap som den kritiske ressurs for problemløsing og innovasjon … hvor Internettet og annen infocom teknologi krymper verden ved å åpne for helt nye former for samhandling mellom mennesker og virksomheter... Imidlertid er de fleste redskap for forretningsvirksomhet standardkost og JIT samkjørt ledelse av distribusjons-kjeder og kanaler CAPM og avskriving av fysiske aktiva hierarki med entydig ansvarsfordeling tilpasset utfordringene fra vareproduserende industriforetak

3 Øystein Fjeldstad Verdiverksted: løse problemer Verdinettverk: formidle samhandling Bank: formidle indirekte penger mellom investor og lånertager Telefon:formidle direkte kommunikasjon mellom aktører Tre typer verdiskaping Verdikjeden: lage produkter

4 Øystein Fjeldstad 3 Verdikonfigurasjoner VerdiKJEDEN - omformer råvarer til produkter - kjedet teknologi eks. Samlebånd, produksjon og raffinering VerdiVERKSTEDET - løser klienters problemer - intensiv teknologi eks. Design, konsulentvirksomhet, oljeleting VerdiNETTVERKET - sammenkobler kunder - formidlende teknologi eks. Telekom, bank, forsikring, transport

5 Øystein Fjeldstad Hva kjøper kunden i de ulike konfigurasjonene? •Verdikjede: Produktet •Verdinettverk: tilgang til de andre kundene Klubben •Verdiverksted: Kompetente mennesker

6 Øystein Fjeldstad Verdi-kjede diagram Inn- Logistikk Ut- Logistikk Produksjon Service Salg& Markdsfg Innkjøp/anskaffelser Teknologiutvikling Personalforvaltning Infrastruktur Støtte aktiviteter Primær aktiviteter

7 Verdikjeder i olje Primærvirksomhet er verdikjedeorientert: Hvor skapes mest verdi ProduksjonRafinering og petrokjemiDistibusjon og detaljsalg Source: Statoil

8 Øystein Fjeldstad Verdi-verksted diagram Teknologiutvikling Problemsøking og akvisisjon Problemløsing Valg Oppfølging/ Etterprøving Iverksetting Infrastruktur Personal Innkjøp

9 Verdiverksteder olje •Leteaktivitet •Feltutbygging •Engineering tjenester •……. Interne vs. eksterne kunder? Source: Statoil

10 Konfigurasjon og styring av: Kjede - “Effektivitetsmaskin” - Kapasitetsutnyttelse, flyt og variasjon Verksted - “Problem løser” - spesialisering, fag-integrasjon og kunnskaps-”utnyttelse” Nettverk - “Sammenbinder” - dekning, tjenestespektrum og kapasitetsutnyttelse(sgrad) “Yield” Hvordan styre verdiskaping? Hva er viktig i innovasjon?

11 Verdikjeden skaper og kombinerer komponenter til produkter: Prosess innovasjoner: –Kapasitetsutnyttelse: “Job shop scheduling” + lagerstyring = MRP –Flyt: ”Just in Time” (JIT) og interorganisatoriske systemer (IOS) –Variasjon: ”Flexible Manufacturing”: Parameterisering, modularisering og intelligens i produksjonsutstyret - Kundene foretar egenkonfigurering (Dell, Cisco) •Produktinnovasjoner: –Funksjonalitet –Kostnad/Ytelse –Differensiert tilpassing –Brand

12 Verdi verksteder utvikler kunnskap og løser problemer i kompetanse-team Prosess innovasjoner •Diagnostiske verktøy - måleinstrumenter •Prosjektstyringsverktøy (CPM og PERT) •Design og simuleringsverktøy (BSS) •Gruppestøtte - kommunikasjon og identifikasjon av mennesker og teknologi - muliggjøre problemløsing forskjøvet i tid og sted Prototypeverktøy, tverr-funksjonelle team og iterativ design er fundamentale gjennombrudd i verdiverksteds-teknologi - frikopling fra lite hensiktsmessig kjedetenkning som styreinstrument Kompetanse innovasjoner: •Nyansettelser •Fusjoner / oppkjøp / allianser •Krevende oppdrag som tøyer grenser og gir læring •Kurs?

13 Øystein Fjeldstad Verdi-nettverk diagram Markedsføring & kontraktstyring Tjenestelevering Infrastrukturdrift Teknologiutvikling Infrastruktur Personalforvaltning Innkjøp

14 Øystein Fjeldstad Hvordan skapes verdi i telekommunikasjon? Drifte infrastruktur Betjene kunder Avtale abonnement Utvikle nett og tjenester Installasjon

15 Verdinettverk etablerer noder og tilbyr (inter-) konnektivitet Prosessinnovasjoner: •Automatisere transaksjonsprosessering •Kapasitetsreservasjon på noder som ikke er direkte knyttet: AT&T: Automatiske sentraler, AA: Multi-flight reservasjonssystemer, BofA: Interbank sjekk-avregning •Følge individuelle kunders bruk av nettverk og differensiering gjennom prisdiskriminering - “Yield Management” Fremtid?: Prising basert på organiserte nettverksklynger: Konsernbank- og flyavtaler, Virtual Private Networks (VPN) •Støtte forbedret interkonnektivitet - fra kryss reservasjon og drift til kryss-firma planlegging og tilpasning: (AT&T/BT; Star Alliance, BancOne) –Nettverksinnovasjoner - ” scope and range”: •Nye nettverk (f.eks. Nextra, StepStone) •Nye tjenester blant medlemmene (f.eks. WAP)

16 Øystein Fjeldstad Verdiskaping og innovasjon •Ulike verdi-proposisjoner: Verdi kommer fra ulike kilder og effektivitet har ulike kilder => Ulike former for innovasjon •Viktige forskjeller i tilsynelatende like aktiviteter som f.eks. markedsføringens rolle og form •Ulike krav til strategi, organisering og ledelse •Konfigurasjon som strategi - Substitusjon som radikal innovasjon


Laste ned ppt "Øystein Fjeldstad Ulike typer verdiskaping, effektivitet og innovasjon? Siviløkonomstudiet 17.10.00 Øystein D. Fjeldstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google