Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Fellesveiledning UCB Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Let’s GO!!! Univ. of California – Berkeley (UCB) Dale LICATA Tlf: 7359-7879/5700.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Fellesveiledning UCB Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Let’s GO!!! Univ. of California – Berkeley (UCB) Dale LICATA Tlf: 7359-7879/5700."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Fellesveiledning UCB Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Let’s GO!!! Univ. of California – Berkeley (UCB) Dale LICATA Tlf: 7359-7879/5700 dale.licata@ntnu.no www.ntnu.no/intersek Du finner Internasjonal seksjon på Gløshaugen - vest for hovedbygget Se:http://www.ntnu.no/international/usa/berkeley.pptxhttp://www.ntnu.no/international/usa/berkeley.pptx Sist oppdatert : 2014-01-22 Berkeley physics – 2015-16: søknader for de som skal bare ta fysikk fag sendes samlet. Detaljene senere: TOEFL krav informasjon oppdatert; Psykologi: Dale skanner og sender søknadene

2 2 Updates:  2013-11-19 Berkeley physics – søknader skal muligens sendes samlet. Avventer svar.  2013-11-11 Berkeley – physics : ingen TOEFL fritak; må legge ved dokumentasjon at du får lov å ta de fagene/»courses» du har satt opp som er utenom fysikk; Marinavtalen utgår  2013-10-27 Presentasjonen er forkortet. For generelle informasjon om del-studier i USA se www.ntnu.no/international/usa/dale.ppt  2012-12-17 Studenter som søker gjennom IVEO (graduate exchange program) må søke forhåndsgodkjenning innen 20.januar. Berkeley – Architecture har gitt beskjed at de tar ikke i mot «concurrent enrollment» students.  2012-06-14 Studenter som søker til Mechanical Engineering på Berkeley må søke gjennom IVEO (graduate exchange program). Fristen er 1.april uansett om du reiser ut høsten eller våren etter. Opptakskrav MINST 2,5 eller B-, helst bedre. Se iveo.berkeley.edu/apply_to_berkeleyiveo.berkeley.edu/apply_to_berkeley  2012-06-14 Studenter som søker til Mechanical Engineering på Berkeley må søke gjennom IVEO (graduate exchange program). Fristen er 1.april uansett om du reiser ut høsten eller våren etter. Opptakskrav MINST 2,5 eller B-, helst bedre. Se iveo.berkeley.edu/apply_to_berkeleyiveo.berkeley.edu/apply_to_berkeley  2012-05-10: studenter som søker til Civil Engineering/SE (Structural Engineering) bør ha solid bakgrunn i fagene «mechanics and analysis». Enten flere fag eller gode karakterer i fagene som er tatt.  2012-04-13: Master studenter i sosiologi går IKKE under ISS avtalen. Den er kun for studenter på bachelor nivå. Masterstudenter må selv søke opptak.

3 3 Updates:  2011-12-09 Søknader til PHYSICS må inkludere et anbefalingsbrev fra en professor («faculty member») og hvis du har tenkt å ta fag utenom fysikk må du har bevis for at du har « permission to enroll in the courses”. Husk at alle søknader sendes til Claudia Trujillo and when you arrive at Berkeley you should stop by the department office to fill out additional paperwork  2011-11-17 Presisering at de som søker til IEOR må levere søknaden http://www.intersek.ntnu.no/soknadsskjema/http://www.intersek.ntnu.no/soknadsskjema/  2011-11-08 Alle søknader til UC – Berkeley, Civil Engineering sendes gjennom Int’l seksjon ved Dale Licata. Søknadsfristen for utreise høst/vår er 1.3 og 1.10. Se slutten av presentasjonen for detaljene  2011-10-27 - alle søknader til UC-Berkeley,IEOR sendes gjennom Internasjonal seksjon ved Dale Licata Se slutten av presentasjonen for detaljene  2011-10-11 NY VEDLEGG FOR FORSIKRING! Se www.ntnu.no/international/usa/insurance.pdfwww.ntnu.no/international/usa/insurance.pdf  2011-08-29 Letters of invitation will generally only be issued if the majority of courses are planned within that department.

4 4 Felles veiledning Veien til UCB  Kort sagt  Generelt  Trinn 1-2-3-4  Søknaden til UCB og kostnader  Sommer jobb?  Oppsummering Vi tar spørsmål underveis.....

5 5 Kort sagt Hva må jeg gjøre for å bli tatt opp for å studere et år/et semester ved UC – Berkeley (UCB)? Trinn 1: Søk om forhåndsgodkjenning ( klikk lenken over eller se www.ntnu.no/international/usa/dale.ppt for en oppsummering; lenk til Berkeley studiehåndbok/schedule mm: http://www.ntnu.no/international/usa/tableusacanada.htm )forhåndsgodkjenningwww.ntnu.no/international/usa/dale.ppthttp://www.ntnu.no/international/usa/tableusacanada.htm Trinn 2: BLI INVITERT*: Alle må bli invitert til et institutt ved UCB Trinn 3: Send Concurrent Enrollment Application til UCB Extension Trinn 4: Mottar Certificate of Eligibility (= opptaksbrev) from UCB Extension og deretter søk visum til USA *NB! Mechanical Engineering, PhD, Master oppgave: Må søke via Global Engagement Office (GEO). Kontakt Dale, sett sammen søknadsmaterial og Dale sender alt til GEO.

6 6 Kort sagt Hvordan går jeg frem for å bli invitert til Berkeley? (Trinn 2) Sosiologi/Statsvitenskap og andre (feks religion, psykologi mfl) som benytte seg av SVT/ISS avtale blir automatisk invitert. se www.ntnu.no/svt/studier/berkeley www.ntnu.no/svt/studier/berkeley Alle andre: Send søknaden = «request for letter of invitation » til instituttet hvor du onsker å ta flest fag (se presentasjonen for lenk til oversikten over hva som anbefales sendt) - CE, EECS, IEOR, fysikk og PSYKOLOGI: lever søknaden til Dale. Hun sender den. NB! ME, PhD, Master oppgave: Send IKKE «request for letter of invitation». Dere må søke gjennom Global Engagement Office (GEO). Sett sammen søknadsmaterial, gi den til Dale som sender søknaden. (se presentasjonen for lenk til oversikten over hva som skal sendes )

7 7 Kort sagt: Send søknaden til UC – Berkeley Extension. Det er de som sender deg papirene du trenger for å få visum til USA(=Certificate of Eligibility). se: www.ntnu.no/international/usa/berkeleysampleapplication.pdfwww.ntnu.no/international/usa/berkeleysampleapplication.pdf Ny søknad hvert år (rundt desember). Hva gjøre jeg etter at jeg har blitt invitert/akseptert? (= Trinn 3) Hvor mye koster det ved UCB? Prisene er oppgitt i sample applicationsample application

8 8 Generelt: NTNU studenter ved UCB:  Allmenn Litteraturvitenskap  Antropologi  Arkeologi og religionsvitenskap  Bioteknologi  Bygg, anlegg og transport  Bygg og miljøteknikk  Datateknikk  Elektronikk  Energi og miljø  Fagdidaktikk  Finansiell økonomi  Fysikk og matematikk  Helsevitenskap  Historie og klassiske fag  IØT  Kjemi  Kjemprossteknologi  Konstruksjonsteknikk  Kunst, media og kommunikasjon  Læreutdanning  Marinteknikk  Matematiske fag  Materialteknologi  Nanoteknologi  Prod. Utvikling og Prod.  Psykologi  Religionsvitenskap  Samfunnskunnskap  Samfunnsøkonomi  Sosiologi og statsvitenskap (egen avtale)  Teknisk kybernetikk  Økonomi

9 9 Sjekklisten: Før opptak:  “Semester system” Fall: august – desember Spring: januar-mai  Concurrent Enrollment Program enroll in UCB academic and/or professional development courses in many different disciplines NB!! SPACE AVAILABLE BASIS! Concurrent Enrollment Program  Hvor mange fag må jeg ta for å få 60 studiepoeng? Berkeley bruker UNITS (De fleste fag er 3 eller 4 units) •60 studiepoeng : 30 units fag.nr 100-199. (15 units/semester) •60 studiepoeng : 24 units fag.nr ≥ 200 (12 units/semester) •Blanding av fag med nr under 200 og over 200? • Du får beskjed fra fakultetet om det du har satt opp er nok. Generelt – et par ting

10 10 Concurrent Enrollment: karakter- /TOEFLkrav KarakterkravTOEFL fritak? SVT/ISSingenja Civil Engineeringca CHvis ≥ 4 i engelsk fra vgs Electrical Engineering &Computer Science A-BHvis ≥ 4 i engelsk fra vgs IEORMinst B-NEI! PhysicsCMulig. Hvis du har ≥ 4 i engelsk fra vgs legg ved «Request for TOEFL waiver som du skriver selv. Oppgi dine grunner for at du mener du bør få fritak. Andreca. CI utgangspunkt ikke, men evt gjøre som fysikk studenter og prøver. Note: Mechanical Engineering søker gjennom Global Exchange Office. Dale sender søknaden. TOEFL fritak er ikke gitt tidligere. Prøv for fritak hvis du vil, men ikke blir skuffet om du må ta en rask tur til Drammen for å ta TOEFL.

11 11 Trinn 2: Be om/søk om invitasjonsbrev Hvem sende forespøresel? Trenger oversendelses -brev? Anbefalings- brev? SVT/ISSSVT fakultetNei – SVT ordnerNei Civil Engineering DaleNei – Dale ordnerJa Ele. Eng.& Computer Sci. DaleNei – Dale ordnerJa IEORDaleNei – Dale ordnerJa FysikkDaleJa, men Dale sender søknaden. Ja og må også ha bevis for at du får lov å ta de fagene du har valgt utenom fysikk. «we will require all students to request permission to enroll in courses outside of physics before we can/if we issue the invitation» MarinTa kontakt med Dale! Med mange ME fag søk via GEO. IEOR søk via Dale. (sjekk fagtilbud) JA!Valgfritt, men lurt PsykologiDaleForeløpige, JA!Valgfritt, men lurt AndreStudenten JA!Valgfritt, men lurt

12 12 Trinn 2:Bli invitert  Ingen formel ”søknad” for invitasjonsbrev.  Skriv ut en FORSIDE for søknaden din (velg fra menyen eller velg «blank» og skriv inn selvFORSIDE for søknaden din  Skriv et oversendelsesbrev til instituttet hvor du skal ta flest fag og be om å bli invitert (Se tabellen for oversikten over de som slipper å skrive brevet)  Se FORSLAG til oversendelsesbrevFORSLAG til oversendelsesbrev  Legg ved vedleggene som er «vanlig» i et amerikansk universitetssøknad + evt annet du mener gjøre deg mer attraktiv til UCB.  Vedleggene: Se LISTEN i forslag til oversendelsesbrev og lenkene i slutten av presentasjonenLISTEN i forslag til oversendelsesbrev

13 13 Litt om vedleggene  Karakterutskift og beskrivelsen av karaktersystemet (kontakt student service)  A-4 ark med List of courses in Progress: (gi fagkode + tittel på engelsk). Se standard oppsett på: www.ntnu.no/international/studentweb/outgoingcoursesinprogress.doctittel på engelskwww.ntnu.no/international/studentweb/outgoingcoursesinprogress.doc  Statement of Purpose (1-2 sider er nok!) (følg linken for tips! Konsentrere på de faglige aspekter. Hvem er du? (programmet? 2,3.4. år? Master/Bachelor student?) Hva er du interessert i? Hvorfor Berkeley? Kultur/språkaspekter er en selvfølge og trengs ikke å nevnes. Skriv dette en dag, la det ligger eller løp en lang tur og korrigere etterpå. Statement of Purpose  Preliminary list of preferred and alternate courses (****del opp i Fall/Spring semester. Gi fag kode og tittelen**** Bruk schedule.berkeley.edu og catalog.berkeley.edu; Skriv «(Alternate)» ved siden av alternative fag.coursesschedule.berkeley.edu catalog.berkeley.edu  CV dersom du har vært på flere universiteter/har relevant arbeidserfaring  Anbefalingsbrev (se tabellen for hvor det er påkrevd; for andre er det likevel lurt) Anbefalingsbrev  Evt Request for TOEFL Waiver (CE/EECS: legg ved en kopi av karakterutskriften fra vgs. Evt oversett til engelsk, Andre: evt søk selv  Sample copy of letter of invitation (Bare skriv den ut og legg den ved for å vise hva du er ut etter.) Sample copy of letter of invitation

14 14 Oversendelse av søknaden om invitasjonsbrev  Fin ut hvem søknaden bør sendes til (hvis ikke Dale sender søknaden)  Det er Dept. Chair/Vice Chair som oftest undertegne invitasjonsbrevet, men send søknaden via «undergraduate» eller «graduate advisor» avhengig av hvor mange undergrad/grad fag du ønsker å ta. (sjekk www.berkeley.edu for navn/email/fax nr.www.berkeley.edu  Anbefales at søknaden sendes som pdf + fax  Følg opp ved å ring og sjekk at søknaden er mottatt. (Da hører de også hvor god engelsk du prater!)  Kontakt evt Mette Grønnesby for hjelp med faxing. (1. etg Int’l sekjson) HUSK!! •Ikke 2-side kopiering •Ingen stifter •Nummererer sidene •Lurt med navnet ditt på hver side

15 15 Trinn 2a: Mechanical Eng. (ME), PhD, Master oppgaver  Må søk UCB gjennom Global Engagement Office (GEO)  GEO har bare en frist hvert år: 1. april  Utenom ME har NTNU har 4 plasser gjennom GEO. Først til mølla prinsippen.  For søknadsprosedyrene se: http://globalengagement.berkeley.edu/application http://globalengagement.berkeley.edu/application  Dale nominere og sender søknadene.

16 16 Trinn 2: Etter du blir invitert, send søknad til UCB Extension Mål:  Informere UCB Extension at du har blitt invitert  Legg frem dokumentasjon for engelsk kunnskap (evt TOEFL/IELTS waiver) og finansiering  Betale søknadsgebyr  Få tilsendt CERTIFICATE OF ELIGIBILITY (COE = opptaksbevis slik at du kan søk visum til U.S.A. Klikk for SAMPLE APPLICATION til UCB ExtensionSAMPLE APPLICATION til UCB Extension

17 17 1 Frister  Forhåndsgodkjenning: sjekk med fakultetet ditt! Forhåndsgodkjenning  Plasser ved IEOR, Civil Engineering, fysikk, EECS, GEO: se http://www.ntnu.no/international/usa/tableusacanada.htm Forhåndsgodkjenning skjema må være inn før 20.januar http://www.ntnu.no/international/usa/tableusacanada.htm  NTNU stipend: 1. mars (utreise høsten /våren); 1. okt (utreise våren) NTNU stipend  Concurrent Enrollment application to UCB extension : - utreise høsten: slutten av juni/tidlig juli - utreise vår: slutten av november (sjekk søknaden for evt forandringer)søknaden

18 18 TRINN 3: Etter opptak:  Mottar e-mail om opptak  Mottar Certificate of Eligibility (bevis for opptak= I-20 from UCSB)  Søk lånekassen (Husk D-blankett: Vedlegg til søknad om delstudier i utlandet undertegnet av Internasjonal seksjon)lånekassen  Betal SEVIS gebyr ($200) (SEVIS= Student and Exchange Visitor Information System)SEVIS gebyr  Bestill time for visum intervju i Oslo/søk visum ($140)visum intervju  Ordne med bolig/flybilletter/reiseforsikring

19 19 TRINN 4: Etter adkomst  Oppdatere kontaktopplysningerkontaktopplysninger  Dersom du forandrer fagplanen, kontakt fakultet ditt på NTNU!kontakt fakultet ditt  Skriv studentrapport ca halv-veis gjennom oppholdetstudentrapport

20 20 Concurrent Enrollment 13/14: Estimert kostnader Application Fee $150 Totalt: Living expenses, application registration and course fees $30,845 ($15,485) et år (et semester) Andre kostnader: SEVIS($200) + visum + tur til Oslo for visum intervju

21 21 OPPSUMMERING  Sjekk fagtilbud ved UCB. Er det noe for deg?  Hvis ja, sett opp en fag plan og søk om forhåndsgodkjenning/ stipend fra NTNU  Hvis nei, se www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet for andre alternativer.www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet  Hvis ja, få invitasjonsbrev og søk deretter opptak til Concurrent Enrollment Program  Husk å les gjennom www.ntnu.no/international/usa/dale.ppt for info om visum til USA mm.www.ntnu.no/international/usa/dale.ppt

22 22 Sommer jobb i California = praksis? OPT = Optional Practical Training jfr: http://www.ice.gov/sevis/students/opt.htm http://www.ice.gov/sevis/students/opt.htm “temporary employment for optional practical training directly related to the student’s major area of study” SNAKK MED UCB EXTENSION:  Må ha vært være matrikulert for et akademisk år (3 quarters)  Søknaden må sendes minst 90 dager før du er ferdig på UCSD  Jobben må være relatert til studie

23 23 Nyttige lenker Forhåndsgodkjenningsskjema/ søknad om plasser ved UCB https://www.intersek.ntnu.no/soknadsskjema/ https://www.intersek.ntnu.no/soknadsskjema/ COURSE catalog/SCHEDULE: se http://catalog.berkeley.edu/ schedule.berkeley.eduhttp://catalog.berkeley.edu/ schedule.berkeley.edu Berkeley og noen institutter: -www.berkeley.edu -CE: www.ce.berkeley.eduwww.ce.berkeley.edu -IEOR: www.ieor.berkeley.eduwww.ieor.berkeley.edu -EECS: www.eecs.berkeley.eduwww.eecs.berkeley.edu -Sociology: sociology.berkeley.edu/sociology.berkeley.edu/ TOEFL - TOEFL: http://www.ntnu.edu/studies/international/toefl og www.toefl.org SVT/ISS avtalenhttp://www.ntnu.no/svt/studier/berkeley Delstudier i Canada/USA inkludert lenker til html oversiktstabellen, standard forside, vedleggslisten mm http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/land/nord_amerika http://www.ntnu.no/international/usa/tableusacanada.htm Noen spesielle nyttige lenker:Forslag til oversendelsesbrev: www.ntnu.no/international/usa/berkeleycoverletter.pdf www.ntnu.no/international/usa/berkeleycoverletter.pdf Sample Letter of invitation (legges ved forespørsel om «letter of invitation»: www.ntnu.no/international/usa/berkeleysampleinvitation.pdf www.ntnu.no/international/usa/berkeleysampleinvitation.pdf Etter du blir invitert: www.ntnu.no/international/usa/berkeleysampleapplication.pdf www.ntnu.no/international/usa/berkeleysampleapplication.pdf Global Engagement Office (GEO) http://globalengagement.berkeley.edu/application Statement of Purpose/ Recommendations www.ntnu.no/international/studentweb/statementofpurpose.pdf www.ntnu.no/international/studentweb/recommendations.html

24 24 Let’s GO!!! UC - Berkeley


Laste ned ppt "1 Fellesveiledning UCB Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Let’s GO!!! Univ. of California – Berkeley (UCB) Dale LICATA Tlf: 7359-7879/5700."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google