Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Fellesveiledning UL-UND - medisin Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Let’s GO!!!  Univ of Louisville (UL)  Univ. of North Dakota (UND)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Fellesveiledning UL-UND - medisin Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Let’s GO!!!  Univ of Louisville (UL)  Univ. of North Dakota (UND)"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Fellesveiledning UL-UND - medisin Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Let’s GO!!!  Univ of Louisville (UL)  Univ. of North Dakota (UND) Dale M. LICATA Du finner Internasjonal seksjon på Gløshaugen - vest for hovedbygget Nyeste utgaven av presentasjonen finner du på: www.ntnu.no/international/usa/medisin.ppt Last update: 2009-12-21 (NY – links for forms til UL) www.ntnu.no/international/usa/medisin.ppt

2 2 Veien til Louisville og North Dakota (pga likhet mellom programmene er presentasjonene slått sammen)  Generelt - oversikt  Forhåndsgodkjenning  Sjekklistene  Søknaden (frist om plassene er 15.12; I 2009 er frist for innlevering av søknadspapirene 21.12.2009 kl 12)  Finansiering  Viktige/nyttige linker Felles veiledning

3 3 Sjekklisten: Før opptak:  Les om Univ. of North Dakota (UND)og Univ. of Louisville (UL)Univ. of North DakotaUniv. of Louisville  Les studentrapportene (Er UND noe for deg?)studentrapportene  Sett opp en fag plan/rotation/elective schedule. Bruk feks: UND: http://www.med.und.nodak.edu/ome/curriculum.html UL: http://medicalstudentaffairs.louisville.edu/visiting-student-clerkships/clerkships/departments.html http://www.med.und.nodak.edu/ome/curriculum.htmlhttp://medicalstudentaffairs.louisville.edu/visiting-student-clerkships/clerkships/departments.html  Søk om plassen ved UND-UL/forhåndsgodkjenning/stipend fra NTNU: http://www.intersek.ntnu.no/soknadsskjema/ Frist 15. desember for utreise høst/vår eller 15. september for utreise om våren HUSK Vedleggene innen 21.12! http://www.intersek.ntnu.no/soknadsskjema/  Søk om “foreløpig vurdering av støtte” (ETTER JUL!) (= bevis for tilstrekkelig finansiering - tidligere kjent som “økonomiske garanti”).“foreløpig vurdering av støtte”  International seksjon (Dale Licata) sender søknaden med vedleggene til UND/UL Sjekklisten: Før opptak:

4 4 http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet Hvordan får jeg oppholdet godkjent? (som en del av graden i Norge)godkjent  Uten godkjenning - ikke støtte fra lånekassen  Snakk med studieveilderen din ( Jannicke Eriksen/Curt Hansen) Jannicke Eriksen/Curt Hansen  Sett opp en fag plan=”rotations” (UND)/”electives”(UL) UND: http://www.med.und.nodak.edu/ome/curriculum.html UL: http://medicalstudentaffairs.louisville.edu/visiting-student-clerkships/clerkships/departments.htmlhttp://www.med.und.nodak.edu/ome/curriculum.htmlhttp://medicalstudentaffairs.louisville.edu/visiting-student-clerkships/clerkships/departments.html

5 5 http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet Endelig godkjenning (som en del av graden i Norge)  Gi beskjed til DMF dersom du forandre fagplanen etter adkomst! Du må få godkjent alle forandringene.  Hold kontakt med fakultetet ditt  Lever karakterutskrift/vurderingene så snart de foreligger

6 6 Hvordan får jeg oppholdet godkjent?(2) Godkjenningsskjema Godkjenningsskjema Fyll ut søknadsskjema på nett Lagre søknadsskjema Skriv ut forhåndsgodkjenningsskjema og levér til ditt fakultetsøknadsskjema på nett Vedlegg til godkjenningsskjema:  Liste med fag kode/tittel + antall units/credits/weeks  Beskrivelsen av fag/rotation/elective

7 7 Sjekklisten: Etter opptak:  Mottar Certificate of Eligibility (bevis for opptak= fra UND) NB!! Forandringer i løpet av 2010. On-line registration. Mer informasjon når det er tilgjengelig.Certificate of Eligibility Forandringer i løpet av 2010  Søk lanekassen (Husk D-blankett: Vedlegg til søknad om delstudier i utlandet undertegnet av Internasjonal seksjon)lanekassenD-blankett:  Betal SEVIS gebyr $200 fra 10.08 (SEVIS=Student and Exchange Visitor Information System)SEVIS gebyr  Avtal tid for visum intervju i Oslo/søk visum ($131/NOK 800) (pris pr 2009.12.11)visum intervju  Ordne med bolig/flybilletter/reiseforsikringboligreiseforsikring  Register for travel authorization on-line ESTA: (Electronic System for Travel Authorization):on-line ESTA  Ta med til UND/UL Copy of Medical Insurance in English, including dates of coverage (tilsendt til deg automatisk fra NAV) (Kan ettersendes) Dette får du automatisk tilsendt etter du søker lån i lånekassen. Klikk her for mer info.Copy of Medical Insurance her

8 8 Sjekklisten: Etter adkomst  Oppdatere kontaktopplysningerkontaktopplysninger  Dersom du forandrer fagplanen, kontakt fakultet ditt!kontakt fakultet  Skriv studentrapport ca halv-veis gjennom oppholdetstudentrapport

9 9 Søknaden til North Dakota (UND) The student(s) selected for the exchange will be asked to submit the following:  A Statement of Purpose 1 – max 2 sider (For tips, se LINKS)  A list of the rotations you would like to participate in (se LINKS)  Letter of Confirmation/Nomination from the Faculty of Medicine NTNU  Most recent transcript (in English) (dvs karakterutskrift – kontakt student service)  Confirmation of courses at NTNU from the Faculty of Medicine  The Certificate of Eligibility Worksheet necessary to obtain the Certificate of Eligibility which is required for a J-1 visa to the USA  Statement of Financial Support * from State Education Loan Fund, Norway (foreløpig vurdering av støtte) Statement of Financial SupportState Education Loan Fund  A copy of your immunization records * ie Certificate of Vaccination  Copy of your passport (NOT scanned)  NOTE: TOEFL not required  * = kan ettersendes!

10 10 Søknaden til Louisville (UL) The student(s) selected for the exchange will be asked to submit the following:  Visiting Student Application  A Statement of Purpose 1- max 2 sider (se links!)  Applications for Clinical Clerkships: http://medicalstudentaffairs.louisville.edu/visiting-student- clerkships/clerkships/Visiting%20Student%20Application.doc http://medicalstudentaffairs.louisville.edu/visiting-student- clerkships/clerkships/Visiting%20Student%20Application.doc  Letter of Confirmation/Nomination from the Faculty of Medicine NTNU  Most recent transcript (in English) (dvs karakterutskrift)  Confirmation of courses at NTNU from the Faculty of Medicine  Statement of Financial Support * from State Education Loan Fund, Norway (foreløpig vurdering av støtte) Statement of Financial SupportState Education Loan Fund  DS2019 Form Questionaire (se LINKS for FORMs for UL))  Immunization Complicance Form and a copy of your immunization records * ie Certificate of Vaccination (se LINKS for FORMS for UL)  Copy of your passport (NOT scanned) NOTE: TOEFL not required * = kan ettersendes!

11 11 Oversendelese av søknaden NTNU Internasjonal seksjon oversender søknadene til UND og UL NB! Husk alle vedleggene NB! Søk om foreløpig vurdering av støtte fra lånekassen i mellomjul. Da får du dette tidlig i februar

12 12 Hvordan skal jeg finansiere oppholdet?  Lånekassen  Stipend  Egne midler

13 13 Lånekassefinansiering: UL og UND (09/10)  Basis støtte: NOK 87 600/akademiske år (utdanningsstipend og lån)  Reisetillegg :for 2 reiser tur/retur (70 % stipend / 30 % lån)  Skolepengestøtten - kr 56.220 (Lån: ca 17.000; Stipend: ca 39.000) PLUSS - kr 53.730 (Lån: alt) PLUSS - Tilleggsstipend: kr. 59.440 DVS Max: kr. 169.390 (Lån: kr. 70.596; stipend: 90.794)

14 14 Andre finansiering(2) NTNU-Stipend NTNU-Stipend ca. kr. 10.000/år eller ca. 7.000,/semester NB! Link: www.intersek.ntnu.no/soknadsskjema/ (Samme som godkjenningsskjema) www.intersek.ntnu.no/soknadsskjema/ Andre kilder: Legater/Sponsorer Andre kilder: Legater/Sponsorer Legater: http://www.legathandboken.no/ Andre Stipend: http://www.ntnu.no/international/financing/http://www.legathandboken.no/ http://www.ntnu.no/international/financing/

15 15 Viktige/Nyttige LINKER Delstudier i utlandet http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet Oppdatere kontakt opplysninger/skriv rapport: http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/kontakt Tips om Statement of Purpose: www.ntnu.no/international/statementofpurpose.pdf http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/kontakt Student rapporter http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/erfaringsutveksling NTNU engelsk studiehåndbok http://www.ntnu.no/studies/search_courses Søknad om studieplass/godkjenning/ stipend http://www.intersek.ntnu.no/soknadsskjema/ Foreløpig vurdering av støtte www.lanekassen.nowww.lanekassen.no (klikk på BLANKETTER i venstre meny) Utreise om høsten: send søknaden etter 1.jan se sample søknad: http://www.ntnu.no/international/usa/lanekassensample http://www.ntnu.no/international/usa/lanekassensample Visum til USA SEVIS gebyr ESTA Amerikansk ambassaden: søknad om visum: http://norway.usembassy.gov/ Oppsummering visum til USA: www.ntnu.no/international/usa/visa.pdfhttp://norway.usembassy.gov/www.ntnu.no/international/usa/visa.pdf Pay the Sevis fee: https://www.fmjfee.com/i901fee/ Register on-line Esta: https://esta.cbp.dhs.govhttps://www.fmjfee.com/i901fee/https://esta.cbp.dhs.gov Info om Esta: http://norway.usembassy.gov/root/pdfs/esta-tearsheet.pdf

16 16 Flere nyttige linker Statement of Purpose/ Recommendations www.ntnu.no/international/statementofpurpose www.ntnu.no/international/recommendations Legater Andre stipend www.legathandboken.no/ www.ntnu.no/international/financing/ Databaser Kanada, Korea, Japan + USA: www.intersek.ntnu.no/letsgo/default.htm www.intersek.ntnu.no/letsgo/default.htm EU: http://www.intersek.ntnu.no/socrates/http://www.intersek.ntnu.no/socrates/ GNAG: http://db.intersek.ntnu.no/gnag (antall units/credits I forhold til studiepoeng) ENGELSK FAG BESKRIVELSER : www.ntnu.no/studies/search_courses http://db.intersek.ntnu.no/gnag www.ntnu.no/studies/search_courses

17 17 VIKTIGE LINKER - UND Univ of North Dakota (UND) www.und.edu UND – Office of Medical Education (OME) OME: http://www.med.und.nodak.edu/ome/ Curriculum/rotations: http://www.med.und.nodak.edu/ome/curriculum.html For students: http://www.med.und.nodak.edu/ome/student/http://www.med.und.nodak.edu/ome/http://www.med.und.nodak.edu/ome/student/ UND – Office of Int’l Programs OIP: http://www.und.edu/dept/oip/ Statement of Financial Responsibility: http://www.und.edu/dept/oip/documents/ugfinresp08.pdfhttp://www.und.edu/dept/oip/

18 18 VIKTIGE LINKER - UL Univ. of Louisville (UL) http://louisville.edu/ UL –Medical School Medical School: http://louisville.edu/medschool Prospective students: http://louisville.edu/medschool/prospective-students Medical Student Affairs: http://medicalstudentaffairs.louisville.edu/ Overview Curriculum: http://medicalstudentaffairs.louisville.edu/school-of- medicine-bulletin/the-curriculum.html Curriculum with descriptions: http://louisville.edu/medschool/curriculum/ Clinical Electives: http://medicalstudentaffairs.louisville.edu/visiting- student-clerkships/clerkships/departments.htmlhttp://louisville.edu/medschoolhttp://louisville.edu/medschool/prospective-studentshttp://medicalstudentaffairs.louisville.edu/http://medicalstudentaffairs.louisville.edu/school-of- medicine-bulletin/the-curriculum.htmlhttp://louisville.edu/medschool/curriculum/http://medicalstudentaffairs.louisville.edu/visiting- student-clerkships/clerkships/departments.html APPLICATION for Clincial Clerkship. Fill out one for each clerkship: http://medicalstudentaffairs.louisville.edu/visiting-student- clerkships/clerkships/Visiting%20Student%20Application.doc ALL forms: elective – immunization compliance – housing information: www.ntnu.no/international/usa/medisin/louisville/forms.pdf http://medicalstudentaffairs.louisville.edu/visiting-student- clerkships/clerkships/Visiting%20Student%20Application.doc

19 19 Let’s GO!!! Louisville/North Dakota


Laste ned ppt "1 Fellesveiledning UL-UND - medisin Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Let’s GO!!!  Univ of Louisville (UL)  Univ. of North Dakota (UND)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google