Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Fellesveiledning UL-UND - medisin Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Let’s GO!!!  Univ of Louisville (UL)  Univ. of North Dakota (UND)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Fellesveiledning UL-UND - medisin Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Let’s GO!!!  Univ of Louisville (UL)  Univ. of North Dakota (UND)"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Fellesveiledning UL-UND - medisin Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Let’s GO!!!  Univ of Louisville (UL)  Univ. of North Dakota (UND) Dale M. LICATA Du finner Internasjonal seksjon på Gløshaugen - vest for hovedbygget Nyeste utgaven av presentasjonen finner du på: Last update: (NY – links for forms til UL)

2 2 Veien til Louisville og North Dakota (pga likhet mellom programmene er presentasjonene slått sammen)  Generelt - oversikt  Forhåndsgodkjenning  Sjekklistene  Søknaden (frist om plassene er 15.12; I 2009 er frist for innlevering av søknadspapirene kl 12)  Finansiering  Viktige/nyttige linker Felles veiledning

3 3 Sjekklisten: Før opptak:  Les om Univ. of North Dakota (UND)og Univ. of Louisville (UL)Univ. of North DakotaUniv. of Louisville  Les studentrapportene (Er UND noe for deg?)studentrapportene  Sett opp en fag plan/rotation/elective schedule. Bruk feks: UND: UL:  Søk om plassen ved UND-UL/forhåndsgodkjenning/stipend fra NTNU: Frist 15. desember for utreise høst/vår eller 15. september for utreise om våren HUSK Vedleggene innen 21.12!  Søk om “foreløpig vurdering av støtte” (ETTER JUL!) (= bevis for tilstrekkelig finansiering - tidligere kjent som “økonomiske garanti”).“foreløpig vurdering av støtte”  International seksjon (Dale Licata) sender søknaden med vedleggene til UND/UL Sjekklisten: Før opptak:

4 4 Hvordan får jeg oppholdet godkjent? (som en del av graden i Norge)godkjent  Uten godkjenning - ikke støtte fra lånekassen  Snakk med studieveilderen din ( Jannicke Eriksen/Curt Hansen) Jannicke Eriksen/Curt Hansen  Sett opp en fag plan=”rotations” (UND)/”electives”(UL) UND: UL:

5 5 Endelig godkjenning (som en del av graden i Norge)  Gi beskjed til DMF dersom du forandre fagplanen etter adkomst! Du må få godkjent alle forandringene.  Hold kontakt med fakultetet ditt  Lever karakterutskrift/vurderingene så snart de foreligger

6 6 Hvordan får jeg oppholdet godkjent?(2) Godkjenningsskjema Godkjenningsskjema Fyll ut søknadsskjema på nett Lagre søknadsskjema Skriv ut forhåndsgodkjenningsskjema og levér til ditt fakultetsøknadsskjema på nett Vedlegg til godkjenningsskjema:  Liste med fag kode/tittel + antall units/credits/weeks  Beskrivelsen av fag/rotation/elective

7 7 Sjekklisten: Etter opptak:  Mottar Certificate of Eligibility (bevis for opptak= fra UND) NB!! Forandringer i løpet av On-line registration. Mer informasjon når det er tilgjengelig.Certificate of Eligibility Forandringer i løpet av 2010  Søk lanekassen (Husk D-blankett: Vedlegg til søknad om delstudier i utlandet undertegnet av Internasjonal seksjon)lanekassenD-blankett:  Betal SEVIS gebyr $200 fra (SEVIS=Student and Exchange Visitor Information System)SEVIS gebyr  Avtal tid for visum intervju i Oslo/søk visum ($131/NOK 800) (pris pr )visum intervju  Ordne med bolig/flybilletter/reiseforsikringboligreiseforsikring  Register for travel authorization on-line ESTA: (Electronic System for Travel Authorization):on-line ESTA  Ta med til UND/UL Copy of Medical Insurance in English, including dates of coverage (tilsendt til deg automatisk fra NAV) (Kan ettersendes) Dette får du automatisk tilsendt etter du søker lån i lånekassen. Klikk her for mer info.Copy of Medical Insurance her

8 8 Sjekklisten: Etter adkomst  Oppdatere kontaktopplysningerkontaktopplysninger  Dersom du forandrer fagplanen, kontakt fakultet ditt!kontakt fakultet  Skriv studentrapport ca halv-veis gjennom oppholdetstudentrapport

9 9 Søknaden til North Dakota (UND) The student(s) selected for the exchange will be asked to submit the following:  A Statement of Purpose 1 – max 2 sider (For tips, se LINKS)  A list of the rotations you would like to participate in (se LINKS)  Letter of Confirmation/Nomination from the Faculty of Medicine NTNU  Most recent transcript (in English) (dvs karakterutskrift – kontakt student service)  Confirmation of courses at NTNU from the Faculty of Medicine  The Certificate of Eligibility Worksheet necessary to obtain the Certificate of Eligibility which is required for a J-1 visa to the USA  Statement of Financial Support * from State Education Loan Fund, Norway (foreløpig vurdering av støtte) Statement of Financial SupportState Education Loan Fund  A copy of your immunization records * ie Certificate of Vaccination  Copy of your passport (NOT scanned)  NOTE: TOEFL not required  * = kan ettersendes!

10 10 Søknaden til Louisville (UL) The student(s) selected for the exchange will be asked to submit the following:  Visiting Student Application  A Statement of Purpose 1- max 2 sider (se links!)  Applications for Clinical Clerkships: clerkships/clerkships/Visiting%20Student%20Application.doc clerkships/clerkships/Visiting%20Student%20Application.doc  Letter of Confirmation/Nomination from the Faculty of Medicine NTNU  Most recent transcript (in English) (dvs karakterutskrift)  Confirmation of courses at NTNU from the Faculty of Medicine  Statement of Financial Support * from State Education Loan Fund, Norway (foreløpig vurdering av støtte) Statement of Financial SupportState Education Loan Fund  DS2019 Form Questionaire (se LINKS for FORMs for UL))  Immunization Complicance Form and a copy of your immunization records * ie Certificate of Vaccination (se LINKS for FORMS for UL)  Copy of your passport (NOT scanned) NOTE: TOEFL not required * = kan ettersendes!

11 11 Oversendelese av søknaden NTNU Internasjonal seksjon oversender søknadene til UND og UL NB! Husk alle vedleggene NB! Søk om foreløpig vurdering av støtte fra lånekassen i mellomjul. Da får du dette tidlig i februar

12 12 Hvordan skal jeg finansiere oppholdet?  Lånekassen  Stipend  Egne midler

13 13 Lånekassefinansiering: UL og UND (09/10)  Basis støtte: NOK /akademiske år (utdanningsstipend og lån)  Reisetillegg :for 2 reiser tur/retur (70 % stipend / 30 % lån)  Skolepengestøtten - kr (Lån: ca ; Stipend: ca ) PLUSS - kr (Lån: alt) PLUSS - Tilleggsstipend: kr DVS Max: kr (Lån: kr ; stipend: )

14 14 Andre finansiering(2) NTNU-Stipend NTNU-Stipend ca. kr /år eller ca ,/semester NB! Link: (Samme som godkjenningsskjema) Andre kilder: Legater/Sponsorer Andre kilder: Legater/Sponsorer Legater: Andre Stipend:

15 15 Viktige/Nyttige LINKER Delstudier i utlandet Oppdatere kontakt opplysninger/skriv rapport: Tips om Statement of Purpose: Student rapporter NTNU engelsk studiehåndbok Søknad om studieplass/godkjenning/ stipend Foreløpig vurdering av støtte (klikk på BLANKETTER i venstre meny) Utreise om høsten: send søknaden etter 1.jan se sample søknad: Visum til USA SEVIS gebyr ESTA Amerikansk ambassaden: søknad om visum: Oppsummering visum til USA: Pay the Sevis fee: https://www.fmjfee.com/i901fee/ Register on-line Esta: https://esta.cbp.dhs.govhttps://www.fmjfee.com/i901fee/https://esta.cbp.dhs.gov Info om Esta:

16 16 Flere nyttige linker Statement of Purpose/ Recommendations Legater Andre stipend Databaser Kanada, Korea, Japan + USA: EU: GNAG: (antall units/credits I forhold til studiepoeng) ENGELSK FAG BESKRIVELSER :

17 17 VIKTIGE LINKER - UND Univ of North Dakota (UND) UND – Office of Medical Education (OME) OME: Curriculum/rotations: For students: UND – Office of Int’l Programs OIP: Statement of Financial Responsibility:

18 18 VIKTIGE LINKER - UL Univ. of Louisville (UL) UL –Medical School Medical School: Prospective students: Medical Student Affairs: Overview Curriculum: medicine-bulletin/the-curriculum.html Curriculum with descriptions: Clinical Electives: student-clerkships/clerkships/departments.htmlhttp://louisville.edu/medschoolhttp://louisville.edu/medschool/prospective-studentshttp://medicalstudentaffairs.louisville.edu/http://medicalstudentaffairs.louisville.edu/school-of- medicine-bulletin/the-curriculum.htmlhttp://louisville.edu/medschool/curriculum/http://medicalstudentaffairs.louisville.edu/visiting- student-clerkships/clerkships/departments.html APPLICATION for Clincial Clerkship. Fill out one for each clerkship: clerkships/clerkships/Visiting%20Student%20Application.doc ALL forms: elective – immunization compliance – housing information: clerkships/clerkships/Visiting%20Student%20Application.doc

19 19 Let’s GO!!! Louisville/North Dakota


Laste ned ppt "1 Fellesveiledning UL-UND - medisin Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Let’s GO!!!  Univ of Louisville (UL)  Univ. of North Dakota (UND)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google