Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VEG-prosjektet Vi vEt og vi Gjør!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VEG-prosjektet Vi vEt og vi Gjør!"— Utskrift av presentasjonen:

1 VEG-prosjektet Vi vEt og vi Gjør! 2011 - 2014
Oslo kommune Helseetaten Geriatrisk ressurssenter VEG-prosjektet Vi vEt og vi Gjør! Kunnskap om demensutredning, demensteam og bruk av miljøbehandling er i stor grad tilstede (Vi vEt), mens veien fra kunnskap til praktisk handling (vi Gjør) er lang og komplisert. Solheim, febr.-13

2 VEG - Forankret hos: Byrådsadministrasjonen (v/ Eva Waaler)
HEL – Prosit (v/ Bente Riis / Kirsti Pedersen) SYE (v/ Lederteamet + Kvalitetsavd. v/ Heidi Engelund) UTH & UTS (v/ Line Orlund og Torunn Wibe) Boligene v/ A. M. Christensen Tillitsvalgte (Delta, Fagforbundet, Unio ++) Solheim, febr.-13

3 VEG-prosjektet Vi vEt og vi Gjør
VEG-prosjektet består av tre del-prosjekt: * Demensteam-prosjektet… * Dokumentasjons-prosjektet… * ForIm-prosjektet… Prosjektene samhandler med hverandre Solheim, febr.-13

4 DemensTEAMprosjektet
Hukommelsesteam-prosjektet Prosjektleder Sigrid Aketun – Geriatrisk ressurssenter Solheim, febr.-13

5 DOKUMENTASJONS- prosjektet
Prosjektleder Kirsti V. Solheim - GERIA Solheim, febr.-13

6 Bakgrunn/SMET: Tillitskapende tiltak/Miljøbehandling krever mest mulig
Å kartlegge kognitiv/psykisk funksjon (svikt- og ressurser) er helt nødvendig for å kunne gi faglig god personsentrert omsorg = miljøbehandling/Tillitskapende tiltak Bakgrunn/SMET: Tillitskapende tiltak/Miljøbehandling krever mest mulig individuelt tilpasset og felles behandleratferd i samhandling med bl.a. personer med demens. Dette forutsetter god dokumentasjon, på felles kjente områder, slik at alt berørt personale, gjennom hele sykdomsforløpet/omsorgskjeden kan finne igjen dokumentasjonen og bruke den…. (den røde tråden..) Solheim, febr.-13

7 MÅL: - Kartleggings – Utrednings – diagnostiserings- og
Bidra til tilrettelegging med faglig dekkende begreper i Oslo kommunes digitale fagsystem, Gerica, innen områdene: - Kartleggings – Utrednings – diagnostiserings- og oppfølgingsarbeid … Kognitiv funksjon (ressurser og svikt)… Psykisk funksjon (ressurser og svikt)… Miljøbehandling/Tillitskapende tiltak… Solheim, febr.-13

8 NYTT: Personopplysninger: OBS: Samarbeid mellom GERIA og NKAH.
Finnes på GERIA og NKAH sine hjemmesider = basis for alt Miljøbeh.arb. NYTT: Personopplysninger: Foreldre og søsken Barndomshjemmet Venner Skolegang / Yrkesutdannelse Arbeid Bosteder Ektefelle( r ) Barn Interesser / hobbyer Religiøse interesser / eksistensielle spørsmål/ritualer Lesning Sang / Musikk Foreninger Andre interesser (kultur – sport – natur) Vaner Personlig hygiene og døgnrytme Utseendet Matvaner Samvær med andre Gode minner Spesielle helseopplysninger 22. Beskriv deg selv / pasienten som person (Kommunikativ- og sosial kompetanse)?? 23. CAVE: Skal ikke snakkes om ..!! Fylles ut etter at diagnose er satt, fortrinnsvis av pasienten selv … Solheim, febr.-13

9 Gerica: FagVeileder Kognitiv/Psykisk funksjon
Solheim, febr.-13 Solheim, nov-12

10 FagVeileder Kognitiv/Psykisk funksjon
1. Selve begrepet som står beskrevet i GERICA (området) Mål: Gjenkjennbart 1. Definisjon/tekst som står i fritekst under begrepet/ området i Gerica. Mål: Gjenkjennbart 1. Eksempler på begrepet fra praksis… Mål: Gjenkjennbart, forståelig i praksis Solheim, febr.-13

11 PILOTERING DELTAKERE: FRAMDRIFT: * EVALUERING: * Hjemmetjenester:
- Bydel Bjerke  Årvoll/Veitvet - Bydel Grorud  Distrikt Vest * Boliger: - Bydel Nordre Aker  Tre Bol. * Institusjon: - Tåsenhjemmet - Silurvn. sykehj. - Abildsø sykehjem FRAMDRIFT: * 15. jan. -13: Kick off * To PilotForum underveis * 29. mai -13: Pilot avsluttes * EVALUERING: UTH & UTS Solheim, febr.-13

12 Et samarbeidsprosjekt mellom HiBu & Geriatrisk res.s.
ForIM-prosjektet Et fordypningskurs/videreutdannelse i forankrings- og implementeringsarbeid i kommunehelsetjenesten En pilot Et samarbeidsprosjekt mellom HiBu & Geriatrisk res.s. Prosjektleder Kirsti V. Solheim - Geriatrisk ressurssenter Solheim, febr.-13

13 Målgruppe Krav: * Avdelingsledere * Tjenesteansvarlig (BOB)
* Fagskole eller mer… * Forankrings-/ implementerings- ansvar.. * Avdelingsledere * Tjenesteansvarlig (BOB) * Fagansvarlige * Demenskoordinatorer * Gruppeledere * Dagsenterledere * Ergo-/fysioter. om har lederansvar…. * Lederansvar i Boliger for utviklingshemmede.. * Annet…. Institusjon… Boliger… Dagsenter… Hjemmetjeneste… Praktisk Bistand… Etc….. Solheim, febr.-13

14 Hvem og hvordan: Tverrfaglig! Arbeidsplassen velger ut
2 – 4 ansatte som har/får et spesielt forankrings- og imple- menteringsansvar …. Tverrfaglig! Arbeidsplassen v/ leder og ansatte velger selv ut hva de ønsker å forankre og implementere….. Solheim, febr.-13

15 Reisverk - Macro: * 8 studiedager fordelt på seks semester (2 ½ år)…
* 1 til 2 gruppesamlinger mellom prosjekt- dagene/pr. semester… * Aktivt nettbruk/nettforum…. * Arbeidskrav mellom samlingene/i gruppene * 15 studiepoeng for de som ønsker det… Solheim, febr.-13

16 Hva er Forankrings- og implementeringsarbeid?
Defn.: Forankringsarbeid er det arbeidet som må utføres på en arbeidsplass for å få til varige forbedringer/endringer… Varige endringer/forbedringer kan defineres som: ”Når nye arbeidsmetoder og forbedringer blir normen, den måten vi gjør tingene på, her hos oss” (T. Konsmo, GRUK; Kunnskapssenteret Seksjon for kvalitetsutvikling) Med andre ord er forbedringen blitt integrert i den vanlige måten å jobbe på, istedenfor å oppleves som en ekstra arbeidsprosess”. Solheim, febr.-13

17 Forts.: Forankringsarbeid …
Det er ikke bare * arbeidsprosessen og resultatene, men også * holdninger og atferd som er endret fundamentalt. Videre er * systemet forandret, slik at det understøtter forbedringene. Målrettet prosess/Å holde seg på veien  RESULTATER (T. Konsmo, GRUK) Dette betyr at skal vi lykkes med et forankrings-/implementerings-arbeid kan det være hensiktsmessig å arbeide med to fokusområder/ akser: Akse A: Organisatorisk akse … Akse B: Samhandlings akse …. (Dvs.: Samhandlings- og behandleratferdskompetanse) Solheim, febr.-13

18 Rammverk-Micro: + Fag… * Å arbeide langs to akser/ SMET:
Et lavterskeltilbud/perm for å hente ideer, verktøy, kunnskap, motivasjon etc. SamHandlingsBanken En verktøykasse til bruk i praktisk hverdag for ledere, fagansvarlige og øvrige ansatte * Å arbeide langs to akser/ SMET: Akse A: Den organisatoriske akse Akse B: Samhandlingsaksen …. * Akse B: Fokusområder: - jeg er ansvarlig for meg! - egne + arbeidsplassens verdier holdninger - kommunikasjon/samhandling + Fag… * Prosesslæring – å være i egen endringsprosess … tar tid.. * Prosjektdagene:  Formiddag faglig påfyll..  Ettermiddag/grupper/Målkart … Solheim, febr.-13

19 Hva nå?? Mindre tilskudd fra samhandlingsreformen enn beregnet..
Fått midler fra OU-fondet til oppstart… Kommunen garantist.. Solheim, febr.-13

20 Å holde seg på veien… - en virkelig utfordring!!
VEG = Kunnskap om demensutredning, demensteam og bruk av miljøbehandling er i stor grad tilstede (Vi vEt), mens veien fra kunnskap til praktisk handling (vi Gjør) er lang og komplisert…. Takk for meg! Solheim, febr.-13

21 Studieplan/temaer: Mod. 1 Mod- 2 * SMET-modellen
* Kunnskapsbasert praksis * Kvalitet og pasientsikkerhet * Forankrings- og implementeringsarbeid * Selvbilde og mestring * Pleiekultur som begrep og fenomen * Kulturens fysiske og sosiale rom, språket, regler for sam- handling, verdier og kultur- forståelse * Pleiekultur og lederskap * Helsepolitiske visjoner og føringer * Krav om omstilling og endring både faglig og organisatorisk * Demografi * Forventninger til morgendagens helsearbeidere; kompetanse, roller, arbeidsoppgaver og ansvar * Sykepleie (??) i en kryssild mellom tradisjon, nytenkning og markeds- økonomi Mod- 3 Solheim, febr.-13

22 Forts.: Studieplan/temaer…
* Overordnede kvalitetskrav Kvalitetssikring- og utvikling * Kvalitetssystemer som verktøy for forsvarlig praksis * Personsentrert omsorg (oppgavefokusert kontra personorientert omsorg – OSP) * LØFT- Løsningsorientert tenkning * Eget behov for å bli anerkjent å bli sett * Faglig/etisk refleksjon som erfaringsdeling * Tverrfaglig samarbeid * Veiledning/Coaching/kollega-/ medarbeidersamtaler Konfliktforebygging og – håndtering Mod- 4 Mod- 5 Solheim, febr.-13

23 Forts.: Studieplan/temaer…
* Visjoner, verdier og mål for virksomheten i kommunen og ved den enkelte virksomhet * Medarbeidernes innflytelse og ansvar * Ledelse mot ny og bedre praksisutøvelse; forankring og implementering * Endringsprosesser * Prosjektarbeid – prosjektledelse * Strategisk kompetansestyring * Tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid og samhandling Mod- 6 Solheim, febr.-13


Laste ned ppt "VEG-prosjektet Vi vEt og vi Gjør!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google