Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VEG-prosjektet Vi vEt og vi Gjør! 2011 - 2014 Kunnskap om demensutredning, demensteam og bruk av miljøbehandling er i stor grad tilstede (Vi vEt), mens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VEG-prosjektet Vi vEt og vi Gjør! 2011 - 2014 Kunnskap om demensutredning, demensteam og bruk av miljøbehandling er i stor grad tilstede (Vi vEt), mens."— Utskrift av presentasjonen:

1 VEG-prosjektet Vi vEt og vi Gjør! 2011 - 2014 Kunnskap om demensutredning, demensteam og bruk av miljøbehandling er i stor grad tilstede (Vi vEt), mens veien fra kunnskap til praktisk handling (vi Gjør) er lang og komplisert. Solheim, febr.-13 Oslo kommune Helseetaten Geriatrisk ressurssenter

2 VEG - Forankret hos: •Byrådsadministrasjonen (v/ Eva Waaler) •HEL – Prosit (v/ Bente Riis / Kirsti Pedersen) •SYE (v/ Lederteamet + Kvalitetsavd. v/ Heidi Engelund) •UTH & UTS (v/ Line Orlund og Torunn Wibe) •Boligene v/ A. M. Christensen •Tillitsvalgte (Delta, Fagforbundet, Unio ++) Solheim, febr.-13

3 VEG-prosjektet Vi vEt og vi Gjør VEG -prosjektet består av tre del- prosjekt: * Demensteam-prosjektet… * Dokumentasjons-prosjektet… * ForIm-prosjektet… Prosjektene samhandler med hverandre Solheim, febr.-13

4 DemensTEAMprosjektet Prosjektleder Sigrid Aketun – Geriatrisk ressurssenter Hukommelsesteam -prosjektet Solheim, febr.-13

5 DOKUMENTASJONS- prosjektet Prosjektleder Kirsti V. Solheim - GERIA Solheim, febr.-13

6 Bakgrunn/SMET: Tillitskapende tiltak/Miljøbehandling krever mest mulig individuelt tilpasset og felles behandleratferd i samhandling med bl.a. personer med demens. Dette forutsetter god dokumentasjon, på felles kjente områder, slik at alt berørt personale, gjennom hele sykdomsforløpet/omsorgskjeden kan finne igjen dokumentasjonen og bruke den…. (den røde tråden..) Å kartlegge kognitiv/psykisk funksjon (svikt- og ressurser) er helt nødvendig for å kunne gi faglig god personsentrert omsorg = miljøbehandling/Tillitskapende tiltak Solheim, febr.-13

7 MÅL: Bidra til tilrettelegging med faglig dekkende begreper i Oslo kommunes digitale fagsystem, Gerica, innen områdene: - Kartleggings – Utrednings – diagnostiserings- og oppfølgingsarbeid … –Kognitiv funksjon (ressurser og svikt)… –Psykisk funksjon (ressurser og svikt)… –Miljøbehandling/Tillitskapende tiltak… Solheim, febr.-13

8 1.Foreldre og søsken 2.Barndomshjemmet 3.Venner 4.Skolegang / Yrkesutdannelse 5.Arbeid 6.Bosteder 7.Ektefelle( r ) 8.Barn 9.Interesser / hobbyer 10.Religiøse interesser / eksistensielle spørsmål/ritualer 11.Lesning 12.Sang / Musikk 13. Foreninger 14. Andre interesser (kultur – sport – natur) 15. Vaner 16. Personlig hygiene og døgnrytme 17. Utseendet 18. Matvaner 19. Samvær med andre 20.Gode minner 21. Spesielle helseopplysninger 22. Beskriv deg selv / pasienten som person (Kommunikativ- og sosial kompetanse)?? 23. CAVE: Skal ikke snakkes om..!! NYTT: Personopplysninger: Fylles ut etter at diagnose er satt, fortrinnsvis av pasienten selv … OBS: Samarbeid mellom GERIA og NKAH. Finnes på GERIA og NKAH sine hjemmesider = basis for alt Miljøbeh.arb. Solheim, febr.-13

9 Solheim, nov-12 Gerica: FagVeileder Kognitiv/Psykisk funksjon Solheim, febr.-13

10 FagVeileder Kognitiv/Psykisk funksjon 1. Selve begrepet som står beskrevet i GERICA (området) Mål: Gjenkjennbart 1. Definisjon/tekst som står i fritekst under begrepet/ området i Gerica. Mål: Gjenkjennbart 1. Eksempler på begrepet fra praksis… Mål: Gjenkjennbart, forståelig i praksis Solheim, febr.-13

11 PILOTERING DELTAKERE: * Hjemmetjenester: - Bydel Bjerke  Årvoll/Veitvet - Bydel Grorud  Distrikt Vest * Boliger: - Bydel Nordre Aker  Tre Bol. * Institusjon: - Tåsenhjemmet - Silurvn. sykehj. - Abildsø sykehjem FRAMDRIFT: * 15. jan. -13: Kick off * To PilotForum underveis * 29. mai -13: Pilot avsluttes * EVALUERING: UTH & UTS Solheim, febr.-13

12 Et samarbeidsprosjekt mellom HiBu & Geriatrisk res.s. En pilot ForIM-prosjektet Et fordypningskurs/videreutdannelse i forankrings- og implementeringsarbeid i kommunehelsetjenesten Prosjektleder Kirsti V. Solheim - Geriatrisk ressurssenter Solheim, febr.-13

13 Målgruppe * Avdelingsledere * Tjenesteansvarlig (BOB) * Fagansvarlige * Demenskoordinatorer * Gruppeledere * Dagsenterledere * Ergo-/fysioter. om har lederansvar…. * Lederansvar i Boliger for utviklingshemmede.. * Annet…. Krav: * Fagskole eller mer… * Forankrings-/ implementerings- ansvar.. Institusjon… Boliger… Dagsenter… Hjemmetjeneste… Praktisk Bistand… Etc….. Solheim, febr.-13

14 Hvem og hvordan: Arbeidsplassen v/ leder og ansatte velger selv ut hva de ønsker å forankre og implementere….. Tverrfaglig! Arbeidsplassen velger ut 2 – 4 ansatte som har/får et spesielt forankrings- og imple- menteringsansvar …. Solheim, febr.-13

15 Reisverk - Macro : * 8 studiedager fordelt på seks semester (2 ½ år)… * 1 til 2 gruppesamlinger mellom prosjekt- dagene/pr. semester… * Aktivt nettbruk/nettforum…. * Arbeidskrav mellom samlingene/i gruppene * 15 studiepoeng for de som ønsker det… Solheim, febr.-13

16 Varige endringer/forbedringer kan defineres som: ”Når nye arbeidsmetoder og forbedringer blir normen, den måten vi gjør tingene på, her hos oss” Hva er Forankrings- og implementeringsarbeid? Med andre ord er forbedringen blitt integrert i den vanlige måten å jobbe på, istedenfor å oppleves som en ekstra arbeidsprosess”. (T. Konsmo, GRUK; Kunnskapssenteret Seksjon for kvalitetsutvikling) Defn.: Forankringsarbeid er det arbeidet som må utføres på en arbeidsplass for å få til varige forbedringer/endringer… Solheim, febr.-13

17 Forts.: Forankringsarbeid … (T. Konsmo, GRUK) Det er ikke bare * arbeidsprosessen og resultatene, men også * holdninger og atferd som er endret fundamentalt. Videre er * systemet forandret, slik at det understøtter forbedringene. Dette betyr at skal vi lykkes med et forankrings-/implementerings- arbeid kan det være hensiktsmessig å arbeide med to fokusområder/ akser: Akse A: Organisatorisk akse … Akse B: Samhandlings akse …. (Dvs.: Samhandlings- og behandleratferdskompetanse) Målrettet prosess/Å holde seg på veien  RESULTATER Solheim, febr.-13

18 Rammverk- Micro: * Å arbeide langs to akser/ SMET: Akse A: Den organisatoriske akse Akse B: Samhandlingsaksen …. SamHandlingsBanken En verktøykasse til bruk i praktisk hverdag for ledere, fagansvarlige og øvrige ansatte Et lavterskeltilbud/perm for å hente ideer, verktøy, kunnskap, motivasjon etc. * Prosesslæring – å være i egen endringsprosess … tar tid.. * Prosjektdagene:  Formiddag faglig påfyll..  Ettermiddag/grupper/Målkart … + Fag… * Akse B: Fokusområder: - jeg er ansvarlig for meg! - egne + arbeidsplassens verdier holdninger - kommunikasjon/samhandling Solheim, febr.-13

19 Hva nå?? •Mindre tilskudd fra samhandlingsreformen enn beregnet.. •Fått midler fra OU-fondet til oppstart… •Kommunen garantist.. Solheim, febr.-13

20 Å holde seg på veien… - en virkelig utfordring!! VEG = Kunnskap om demensutredning, demensteam og bruk av miljøbehandling er i stor grad tilstede (Vi vEt), mens veien fra kunnskap til praktisk handling (vi Gjør) er lang og komplisert…. Takk for meg! Solheim, febr.-13

21 Studieplan/temaer: * Selvbilde og mestring * Pleiekultur som begrep og fenomen * Kulturens fysiske og sosiale rom, språket, regler for sam- handling, verdier og kultur- forståelse * Pleiekultur og lederskap * Helsepolitiske visjoner og føringer * Krav om omstilling og endring både faglig og organisatorisk * Demografi * Forventninger til morgendagens helsearbeidere; kompetanse, roller, arbeidsoppgaver og ansvar * Sykepleie (??) i en kryssild mellom tradisjon, nytenkning og markeds- økonomi * SMET-modellen * Kunnskapsbasert praksis * Kvalitet og pasientsikkerhet * Forankrings- og implementeringsarbeid Mod. 1 Mod- 2 Mod- 3 Solheim, febr.-13

22 Forts.: Studieplan/temaer… * Overordnede kvalitetskrav Kvalitetssikring- og utvikling * Kvalitetssystemer som verktøy for forsvarlig praksis * Personsentrert omsorg (oppgavefokusert kontra personorientert omsorg – OSP) * LØFT- Løsningsorientert tenkning * Eget behov for å bli anerkjent å bli sett * Faglig/etisk refleksjon som erfaringsdeling * Tverrfaglig samarbeid * Veiledning/Coaching/kollega-/ medarbeidersamtaler •Konfliktforebygging og – •håndtering Mod- 4 Mod- 5 Solheim, febr.-13

23 Forts.: Studieplan/temaer… * Visjoner, verdier og mål for virksomheten i kommunen og ved den enkelte virksomhet * Medarbeidernes innflytelse og ansvar * Ledelse mot ny og bedre praksisutøvelse; forankring og implementering * Endringsprosesser * Prosjektarbeid – prosjektledelse * Strategisk kompetansestyring * Tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid og samhandling Mod- 6 Solheim, febr.-13


Laste ned ppt "VEG-prosjektet Vi vEt og vi Gjør! 2011 - 2014 Kunnskap om demensutredning, demensteam og bruk av miljøbehandling er i stor grad tilstede (Vi vEt), mens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google