Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sportsbransjen Bransjeoppdatering 2011. Agenda Fakta om Sportsbransjen ASMarkedsutviklingKonkurransesituasjonSegmenterMuligheter og utfordringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sportsbransjen Bransjeoppdatering 2011. Agenda Fakta om Sportsbransjen ASMarkedsutviklingKonkurransesituasjonSegmenterMuligheter og utfordringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sportsbransjen Bransjeoppdatering 2011

2 Agenda Fakta om Sportsbransjen ASMarkedsutviklingKonkurransesituasjonSegmenterMuligheter og utfordringer

3 ”Sportsbransjen AS skal bidra til å fremme sport og fritid blant folk flest og derigjennom sikre økt salg hos aktørene i bransjen. Myndigheter og media skal følges opp tett gjennom aktiv kontakt og påvirkning” Sportsbransjen AS’ visjon

4 Sportsbransjen AS eierskap Sportsbransjen AS NORSPO AS •68 leverandører •Etablert for 22 år siden med mål om å stå sammen overfor en sterkere kjedestruktur •Felles messestruktur svært sentralt i alle år Sportskjedene AS •Gresvig (G-Sport, Intersport) •Sport 1 •MX-Sport •COOP •XXL •Stadion 50 % Sportsbransjen AS er en interesseorganisasjon for sportsbransjen i Norge. Selskapet eies 50/50 av to parter i sportsbransjen: Norspo AS – et selskap eiet av leverandører av sportsutstyr og Sportskjedene AS – som er eiet av de seks store butikkjedene i sportsbransjen. Til sammen utgjør dette bortimot 90 prosent av sportsbransjen i Norge. 50 %

5 Fortsatt høy markedsvekst, men noe lavere vekst fra 2009 Utvikling detaljistomsetning 2003-2010, MNOK, eks mva 9 %2 %10 %13 %8 %10 %7 % Årlig vekst  Sportsbransjen har vokst mer enn all annen detaljhandel hvert år de siste 5 årene. Sportsbransjen har tatt markedsandeler fra tekstil- og skobransjen  I 2010 vokste markedet med 7%, som er noe svakere en veksten i 2009 på 10%  Norge selger mest sportsutstyr i verden per capita, og i følge Sporting Goods Intelligence (SGI), mer enn tre ganger mer enn gjennomsnittet i Europa  I følge egne vurderinger og samtaler med HSH og SSB, er nettoomsetningen på sport over internett i størrelsesorden omkring NOK 400 mill. – 500 mill.  Det er trendy å være sporty

6 Fortsatt sterk kvartalsvis vekst Omsetningsvekst % per kvartal målt mot fjoråret Omsetningsutvikling per kvartal i MNOK Tallgrunnlaget inkluderer kun omsetning fra kjedebutikker

7 Gresvig-konsernet er største aktør Markedsandeler per kjede 2010

8 Ingen andre land i verden har tilsvarende sterk kjedestruktur innen sport som Norge  Kjedene står for 90% av bransjens omsetning Kjedenes omsetning, 90% Frittstående butikker, 10%

9 Nøkkeltall per kjede Omsetning (MNOK) Markeds- andel Ant butikkerOms per butikk G sport276924 %18814,7 Intersport164814 %11913,8 XXL185916 %14133 Sport 1190717 %18410,4 MX Sport9678 %1287,55 Coop5455 %3316,5 Stadion7677 %948,16 Andre10469 % Totalt11508100 %76015,1 Alle tall per 31.12 2010

10 Coop hadde høyest vekst – etterfulgt av XXL og Intersport Omsetningsvekst per kjede i % 2009/2010

11 XXL er markedsandelsvinneren de seneste årene Historisk utvikling i markedsandeler per kjede 0,8 %1,4 %-0,1 %1,6 %-0,2 %0,4 %0,6 %-2,4 %0,0 %-2,0 % Endring i %poeng 2009/2010 i fargebokser

12 Nedgang i antall butikker har stoppet opp – men rokkeringer mellom kjedene Som tallene viser, var det høy nyetableringstakt i 2008, slik vi antok ved utgangen av 2007. 2009 var et år preget av finanskrise, som også preget norsk sportsbransje. Bl.a. i form av færre nyetableringer, og faktisk en reduksjon av antall utsalgssteder. Det er stadig tøffere konkurranse i norsk sportsbransje, og dette kommer fortrinnsvis forbrukerne til gode. Anton Sport ble en del av Sport1 kjeden 1. januar 2009, og Sportshusets butikker ble omgjort G-sport eller Intersport butikker i 2010. Platou sport gikk in i Stadion AS i løpet av 2010 20062007200820092010 G-sport209208215197188 Sport 1159165183187184 Intersport116112118114119 MX - sport121126128 Stadion73 8094 Coop3231 33 Anton Sport131620- Sportshuset810 0 XXL681114 Sum737749789761760 Utvikling i totalt antall kjedebutikker Utvikling per kjede

13 Utviklingstrekk i Norsk sportsbransje •I disse dager er det en trend, i visse miljøer, å delta i konkurranser (utholdenhet). Nordmenn ønsker å identifisere seg med en sporty livsstil Det er trendy å være sporty •Lav prisvekst i de fleste segmenter. Sykkel øker noe. Økt volum, fallende priser •Det er vanskeligere å finne arbeidskraft, • Lønningene i Kina øker • Råvarer ble mangelvare og prisene øker Produksjons- forholdene i Kina

14 •Sterke merkevarer tar stadig større markedsandeler •Nordmenn kjøper kjente merkevarer, bl.a. fordi det gir en økt trygghet og følelse av et godt kjøp •Det er svært krevende å etablere nye merkevarer Merkevarens betydning •Store og relativt store norske leverandører fortsetter fremgangen sin i utlandet med høyere eksport. Økende eksport •Både produsenter og kjeder er og har vært innovative. Bransjen har klart å skape nye behov hos forbrukeren. Produktutviklingen er sentral i å bidra til at folk får enda bedre aktivitetsopplevelser. Større og bedre utsalgssteder. Bedre beliggenhet Innovasjon •Økt konkurransen presser marginbildet. Lave marginer Utviklingstrekk i Norsk sportsbransje - Leverandørleddet

15 Utviklingstrekk i Norsk sportsbransje - leverandørleddet •Flere (leverandører og merkevarer) er kjøpt opp Konsolidering i leverandørleddet •Active Brands (Holtagruppen) kjøpte Skigutane •Swix sport (Ferd) kjøpte Toko •Faun Sport (Bertel O. Steen) overtar Berghaus agenturet •Wenaas sport og fritid (Wenaas gruppen) fortsetter å vokse Aktive investormiljøer •Vinter-hardvare produkter og enkelte tekstilsegmenter er hardt presset på marginbildet. Stort press på noen segmenter •Bergans økte fra 520 mill i 2009 – 645 mill i 2010. •Norrøna øktefra 156 mill i 2009 – 202 mill i 2010 Turtøy produsenter vokser voldsomt

16 •Smartclub ble kjøpt opp av Coop Norge. Coop blir en større sportsaktør. Coop vokser •Platou sport sine syv butikker går inn i Stadion kjeden. Stadion blir en større sportsaktør. Stadion vokser •Sportshuset er historie, og butikkene har fått nye navn. Fire butikker ble til G-sport og seks butikker ble til Intersport. Sportshuset er historie •G-Max åpnet sitt første varehus i Sandnes. G-Max etableres •XXL åpnet to varehus i Sverige i 2010, og blir en tydelig aktør i nabolandet. XXL etablerer seg i Sverige Utviklingstrekk i Norsk sportsbransje - sportskjedene

17 Utviklingstrekk i Norsk sportsbransje - Sportskjedene •Det er registrert få nyetableringer i 2010, men flere konsolideringer. Smart club ble en del av COOP, og Platou sport ble en del av Stadion AS. Etableringsbrems •Prisveksten har de siste fem årene vært negativ, og siden omsetningen øker, betyr det at volumet på sportsprodukter har økt til dels betydelig. Forbrukeren får mer sportsutstyr for pengene enn noen gang. Økt volum, fallende priser •Mye tyder på at det relativt sett blir færre uavhengige sportsbutikker. Dvs butikker uten kjedetilknytning. Sportskjedene blir mer dominerende •Internettbutikker og salg over internett vokser fortsatt, og særlig sportskjedene XXL, Sportsnett, Oslo Sportslager og Gresvig har satset på internettbutikker. I noen segmenter er sport stort innen netthandel, bl.a. sykkel og fiske. Internett vokser •Marginbildet i sportsbutikkene og sportskjedene er lavt. Gjennomsnittet for bransjen er på under fem prosent. (Kilder: Hartmark Consulting og Arkwright) Lave marginer

18 Omsetning fordelt på landet

19 Sport i andre bransjer  Biltema selger snaue 40 000 sykler per år pluss drøssevis med andre relaterte produkter, fortrinnsvis til sykler  Maxbo selger sykler, akebrett etc.  Europris selger enkelte sportsprodukter  Leketøysforretninger selger trehjulssykler, sparkesykler, skateboards og akebrett  Osv…

20 Segmenter - sykkel Mye tyder på at det ble solgt omkring 350 000 sykler i 2010. Det er en liten nedgang sammenlignet med året før. En god del av sykkelsalget er av relativt dyre sykler til sportsbruk, og det selges færre sykler til transport. Det selges dog aller flest enheter av billige sykler. Der forholdene ligger til rette for å sykle til arbeid og skole, bruker folk sykkelen. Dessverre er forholdene for denne aktiviteten tett opptil elendig i de fleste store byene i Norge. Norge er et u-land mht tilrettelagte forhold for sykling, og i både Sverige og Danmark er andelene syklende til arbeid / skole langt høyere enn i Norge.  Sykkelsalget mht antall enheter solgt, er relativt stabilt de siste årene, men mye tyder på at det ble solgt noen færre enheter i 2010.  Verdien på solgte sykler har økt. Dvs; forbrukeren legger mer penger i syklene.  Som en følge av økte produksjonskostnader, ble det en prisøkning på sykkel i 2010.  Sportsbransjen AS er spent på hvordan salget av el-sykler vil utvikle seg i tiden som kommer, særlig sett mtp miljøfokuset.

21 Segmenter - ski Ski (og vintersport for øvrig) har en særdeles god posisjon i norsk sportsbransje, sammenlignet med alle andre land. Det ble solgt omkring 500 000 par ski i Norge sesongen 2009 - 10, hvorav ca. 380 000 par var langrennsski, og ca 120 000 par var alpinski. Det er kun Russland som selger flere par langrennsski enn Norge. Snø på sentrale østlandet er svært viktig for salget av ski og omsetning totalt innen vintersportssegmentet, og er nok av større betydning enn uro i finansmarkedet.

22 Segmenter - tekstil Basert på intervjuer med sportskjedene og store tekstilleverandører, er det fortsatt vekst innen tekstilsegmentet. Tekstilsegmentet står for omkring 40 % av totalomsetningen i sportsfaghandelen. Mye tyder på at sportsbransjen tar markedsandeler fra sko- og tekstilbransjen. Det er fortsatt trendy å være sporty.

23 Sportsbransjen 2011 - 4% vekst forventes  Det hersker en viss usikkerhet om hvordan norsk sportsbransje vil utvikle seg i 2011.  HSH i samarbeid med Sportsbransjen AS, tror at bransjen vil fortsette å vokse, og antar en vekst på omkring 4 prosent. Bildet bekreftes gjennom samtaler med sentrale aktører i bransjen.  Antagelsen avhenger i en viss grad av været, og hvor god vinter landet får.  Potensialet for vekst vil fortsatt ligge i bransjens vilje og gjennomføringsevne til å tilpasse seg de lokale markedene, samt treffe forbrukerens søken etter nye behov, bl.a. gjennom produktutvikling.  Flere sentrale aktører i sportskjedene tror på flere nyetableringer av utsalgssteder i 2011.  Myndighetenes vilje til å legge til rette for bedre sykkelveier, vil være av betydning for salg av sykler og nærliggende utstyr. Generell tilrettelegging for økt aktivitet, er av betydning for om aktiviteten faktisk øker. Økt aktivitet generer mer salg av sportsutstyr. ?

24 Sportsbransjen og samfunnsansvar  Stadig flere selskaper viser samfunnsansvar. 15 selskaper er nå medlem av IEH, og har tatt tydelig standpunkt mht etisk handel.  Stadig flere rapporterer til ”Grønt punkt”.  CSR står stadig høyere på agendaen i bransjen  Sportsbransjen AS, med sitt omfattende eierskap i sportsbransjen, har medlemskap i IEH, har samarbeidsavtale med Grønt Punkt, samt jobber videre med et overordnet miljøfokus for bransjen.


Laste ned ppt "Sportsbransjen Bransjeoppdatering 2011. Agenda Fakta om Sportsbransjen ASMarkedsutviklingKonkurransesituasjonSegmenterMuligheter og utfordringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google