Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sportsbransjen Bransjeoppdatering 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sportsbransjen Bransjeoppdatering 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sportsbransjen Bransjeoppdatering 2011

2 Agenda Fakta om Sportsbransjen AS Markedsutvikling
Konkurransesituasjon Segmenter Muligheter og utfordringer

3 Sportsbransjen AS’ visjon
”Sportsbransjen AS skal bidra til å fremme sport og fritid blant folk flest og derigjennom sikre økt salg hos aktørene i bransjen. Myndigheter og media skal følges opp tett gjennom aktiv kontakt og påvirkning”

4 Sportsbransjen AS eierskap
NORSPO AS 68 leverandører Etablert for 22 år siden med mål om å stå sammen overfor en sterkere kjedestruktur Felles messestruktur svært sentralt i alle år Sportskjedene AS Gresvig (G-Sport, Intersport) Sport 1 MX-Sport COOP XXL Stadion Sportsbransjen AS er en interesseorganisasjon for sportsbransjen i Norge. Selskapet eies 50/50 av to parter i sportsbransjen: Norspo AS – et selskap eiet av leverandører av sportsutstyr og Sportskjedene AS – som er eiet av de seks store butikkjedene i sportsbransjen. Til sammen utgjør dette bortimot 90 prosent av sportsbransjen i Norge. 50% 50%

5 Fortsatt høy markedsvekst, men noe lavere vekst fra 2009
Utvikling detaljistomsetning , MNOK, eks mva Sportsbransjen har vokst mer enn all annen detaljhandel hvert år de siste 5 årene. Sportsbransjen har tatt markedsandeler fra tekstil- og skobransjen I 2010 vokste markedet med 7%, som er noe svakere en veksten i på 10% Norge selger mest sportsutstyr i verden per capita, og i følge Sporting Goods Intelligence (SGI), mer enn tre ganger mer enn gjennomsnittet i Europa I følge egne vurderinger og samtaler med HSH og SSB, er nettoomsetningen på sport over internett i størrelsesorden omkring NOK 400 mill. – 500 mill. Det er trendy å være sporty Årlig vekst 9 % 2 % 10 % 13 % 8 % 7 %

6 Fortsatt sterk kvartalsvis vekst
Omsetningsvekst % per kvartal målt mot fjoråret Omsetningsutvikling per kvartal i MNOK Tallgrunnlaget inkluderer kun omsetning fra kjedebutikker

7 Gresvig-konsernet er største aktør
Markedsandeler per kjede 2010

8 Ingen andre land i verden har tilsvarende sterk kjedestruktur innen sport som Norge
Kjedene står for 90% av bransjens omsetning Kjedenes omsetning, 90% Frittstående butikker, 10% NB! Her må vi gjøre en justering. Vi legger til en 10 prosentsvekst i 2010 i stedenfor den tradisjonelle 12.5 prosentveksten. Det betyr at kjedenes omsetning blir noe høyere. Splitten blir vel da 92 prosent vs 8 prosent ? Eller?

9 Nøkkeltall per kjede Alle tall per 31.12 2010 Omsetning (MNOK)
Omsetning (MNOK) Markeds-andel Ant butikker Oms per butikk G sport 2769 24 % 188 14,7 Intersport 1648 14 % 119 13,8 XXL 1859 16 % 14 133 Sport 1 1907 17 % 184 10,4 MX Sport 967 8 % 128 7,55 Coop 545 5 % 33 16,5 Stadion 767 7 % 94 8,16 Andre 1046 9 % Totalt 11508 100 % 760 15,1

10 Coop hadde høyest vekst – etterfulgt av XXL og Intersport
Omsetningsvekst per kjede i % 2009/2010 Oppdateres med 2010 tall

11 XXL er markedsandelsvinneren de seneste årene
Historisk utvikling i markedsandeler per kjede Endring i %poeng 2009/2010 i fargebokser 0,8 % 1,4 % -0,1 % 1,6 % -0,2 % 0,4 % 0,6 % -2,4 % 0,0 % -2,0 %

12 Nedgang i antall butikker har stoppet opp – men rokkeringer mellom kjedene
Utvikling i totalt antall kjedebutikker Utvikling per kjede 2006 2007 2008 2009 2010 G-sport 209 208 215 197 188 Sport 1 159 165 183 187 184 Intersport 116 112 118 114 119 MX - sport 121 126 128 Stadion 73 80 94 Coop 32 31 33 Anton Sport 13 16 20 - Sportshuset 8 10 XXL 6 11 14 Sum 737 749 789 761 760 Som tallene viser, var det høy nyetableringstakt i 2008, slik vi antok ved utgangen av var et år preget av finanskrise, som også preget norsk sportsbransje. Bl.a. i form av færre nyetableringer, og faktisk en reduksjon av antall utsalgssteder. Det er stadig tøffere konkurranse i norsk sportsbransje, og dette kommer fortrinnsvis forbrukerne til gode. Anton Sport ble en del av Sport1 kjeden 1. januar 2009, og Sportshusets butikker ble omgjort G-sport eller Intersport butikker i Platou sport gikk in i Stadion AS i løpet av 2010

13 Utviklingstrekk i Norsk sportsbransje
Det er trendy å være sporty I disse dager er det en trend, i visse miljøer, å delta i konkurranser (utholdenhet). Nordmenn ønsker å identifisere seg med en sporty livsstil Økt volum, fallende priser Lav prisvekst i de fleste segmenter. Sykkel øker noe. Produksjons- forholdene i Kina Det er vanskeligere å finne arbeidskraft, Lønningene i Kina øker Råvarer ble mangelvare og prisene øker

14 Utviklingstrekk i Norsk sportsbransje - Leverandørleddet
Merkevarens betydning Sterke merkevarer tar stadig større markedsandeler Nordmenn kjøper kjente merkevarer, bl.a. fordi det gir en økt trygghet og følelse av et godt kjøp Det er svært krevende å etablere nye merkevarer Økende eksport Store og relativt store norske leverandører fortsetter fremgangen sin i utlandet med høyere eksport. Innovasjon Både produsenter og kjeder er og har vært innovative. Bransjen har klart å skape nye behov hos forbrukeren. Produktutviklingen er sentral i å bidra til at folk får enda bedre aktivitetsopplevelser. Større og bedre utsalgssteder. Bedre beliggenhet Lave marginer Økt konkurransen presser marginbildet.

15 Utviklingstrekk i Norsk sportsbransje - leverandørleddet
Konsolidering i leverandørleddet Flere (leverandører og merkevarer) er kjøpt opp Aktive investormiljøer Active Brands (Holtagruppen) kjøpte Skigutane Swix sport (Ferd) kjøpte Toko Faun Sport (Bertel O. Steen) overtar Berghaus agenturet Wenaas sport og fritid (Wenaas gruppen) fortsetter å vokse Stort press på noen segmenter Vinter-hardvare produkter og enkelte tekstilsegmenter er hardt presset på marginbildet. Turtøy produsenter vokser voldsomt Bergans økte fra 520 mill i 2009 – 645 mill i 2010. Norrøna øktefra 156 mill i 2009 – 202 mill i 2010

16 Utviklingstrekk i Norsk sportsbransje - sportskjedene
Coop vokser Smartclub ble kjøpt opp av Coop Norge. Coop blir en større sportsaktør. Stadion vokser Platou sport sine syv butikker går inn i Stadion kjeden. Stadion blir en større sportsaktør. Sportshuset er historie Sportshuset er historie, og butikkene har fått nye navn. Fire butikker ble til G-sport og seks butikker ble til Intersport. G-Max etableres G-Max åpnet sitt første varehus i Sandnes. XXL etablerer seg i Sverige XXL åpnet to varehus i Sverige i 2010, og blir en tydelig aktør i nabolandet.

17 Utviklingstrekk i Norsk sportsbransje - Sportskjedene
Etableringsbrems Det er registrert få nyetableringer i 2010, men flere konsolideringer. Smart club ble en del av COOP, og Platou sport ble en del av Stadion AS. Økt volum, fallende priser Prisveksten har de siste fem årene vært negativ, og siden omsetningen øker, betyr det at volumet på sportsprodukter har økt til dels betydelig. Forbrukeren får mer sportsutstyr for pengene enn noen gang. Sportskjedene blir mer dominerende Mye tyder på at det relativt sett blir færre uavhengige sportsbutikker. Dvs butikker uten kjedetilknytning. Internett vokser Internettbutikker og salg over internett vokser fortsatt, og særlig sportskjedene XXL, Sportsnett, Oslo Sportslager og Gresvig har satset på internettbutikker. I noen segmenter er sport stort innen netthandel, bl.a. sykkel og fiske. Lave marginer Marginbildet i sportsbutikkene og sportskjedene er lavt. Gjennomsnittet for bransjen er på under fem prosent. (Kilder: Hartmark Consulting og Arkwright)

18 Omsetning fordelt på landet

19 Sport i andre bransjer Biltema selger snaue sykler per år pluss drøssevis med andre relaterte produkter, fortrinnsvis til sykler Maxbo selger sykler, akebrett etc. Europris selger enkelte sportsprodukter Leketøysforretninger selger trehjulssykler, sparkesykler, skateboards og akebrett Osv…

20 Segmenter - sykkel Mye tyder på at det ble solgt omkring sykler i Det er en liten nedgang sammenlignet med året før. En god del av sykkelsalget er av relativt dyre sykler til sportsbruk, og det selges færre sykler til transport. Det selges dog aller flest enheter av billige sykler. Der forholdene ligger til rette for å sykle til arbeid og skole, bruker folk sykkelen. Dessverre er forholdene for denne aktiviteten tett opptil elendig i de fleste store byene i Norge. Norge er et u-land mht tilrettelagte forhold for sykling, og i både Sverige og Danmark er andelene syklende til arbeid / skole langt høyere enn i Norge. Sykkelsalget mht antall enheter solgt, er relativt stabilt de siste årene, men mye tyder på at det ble solgt noen færre enheter i 2010. Verdien på solgte sykler har økt. Dvs; forbrukeren legger mer penger i syklene. Som en følge av økte produksjonskostnader, ble det en prisøkning på sykkel i 2010. Sportsbransjen AS er spent på hvordan salget av el-sykler vil utvikle seg i tiden som kommer, særlig sett mtp miljøfokuset.

21 Segmenter - ski Ski (og vintersport for øvrig) har en særdeles god posisjon i norsk sportsbransje, sammenlignet med alle andre land. Det ble solgt omkring par ski i Norge sesongen , hvorav ca par var langrennsski, og ca par var alpinski. Det er kun Russland som selger flere par langrennsski enn Norge. Snø på sentrale østlandet er svært viktig for salget av ski og omsetning totalt innen vintersportssegmentet, og er nok av større betydning enn uro i finansmarkedet.

22 Segmenter - tekstil Basert på intervjuer med sportskjedene og
store tekstilleverandører, er det fortsatt vekst innen tekstilsegmentet. Tekstilsegmentet står for omkring 40 % av totalomsetningen i sportsfaghandelen. Mye tyder på at sportsbransjen tar markedsandeler fra sko- og tekstilbransjen. Det er fortsatt trendy å være sporty.

23 Sportsbransjen 2011 - 4% vekst forventes
Det hersker en viss usikkerhet om hvordan norsk sportsbransje vil utvikle seg i 2011. HSH i samarbeid med Sportsbransjen AS, tror at bransjen vil fortsette å vokse, og antar en vekst på omkring 4 prosent. Bildet bekreftes gjennom samtaler med sentrale aktører i bransjen. Antagelsen avhenger i en viss grad av været, og hvor god vinter landet får. Potensialet for vekst vil fortsatt ligge i bransjens vilje og gjennomføringsevne til å tilpasse seg de lokale markedene, samt treffe forbrukerens søken etter nye behov, bl.a. gjennom produktutvikling. Flere sentrale aktører i sportskjedene tror på flere nyetableringer av utsalgssteder i 2011. Myndighetenes vilje til å legge til rette for bedre sykkelveier, vil være av betydning for salg av sykler og nærliggende utstyr. Generell tilrettelegging for økt aktivitet, er av betydning for om aktiviteten faktisk øker. Økt aktivitet generer mer salg av sportsutstyr. ?

24 Sportsbransjen og samfunnsansvar
Stadig flere selskaper viser samfunnsansvar. 15 selskaper er nå medlem av IEH, og har tatt tydelig standpunkt mht etisk handel. Stadig flere rapporterer til ”Grønt punkt”. CSR står stadig høyere på agendaen i bransjen Sportsbransjen AS, med sitt omfattende eierskap i sportsbransjen, har medlemskap i IEH, har samarbeidsavtale med Grønt Punkt, samt jobber videre med et overordnet miljøfokus for bransjen.


Laste ned ppt "Sportsbransjen Bransjeoppdatering 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google