Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

V OLLEYBALL FOR NESTE GENERASJONS UTØVERE. H VORDAN TAR VI NYE STEG MED VOLLEYBALL FOR BARN OG UNGE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "V OLLEYBALL FOR NESTE GENERASJONS UTØVERE. H VORDAN TAR VI NYE STEG MED VOLLEYBALL FOR BARN OG UNGE."— Utskrift av presentasjonen:

1 V OLLEYBALL FOR NESTE GENERASJONS UTØVERE. H VORDAN TAR VI NYE STEG MED VOLLEYBALL FOR BARN OG UNGE

2 V ERDENS STØRSTE IDRETT Potensial Ubrukt potensial

3 N ÅR SKAL VI TA IGJEN HÅNDBALL ?

4 D EN STØRSTE KONKURRENTEN : For mange utfordringer Kan ikke, har prøvd, for lite på TV Gjennomføringsevne Feil fokus Konkurransen fra andre fritidsaktiviteter Spill Andre idretter

5 F OKUSERE PÅ HVA VI KAN GJØRE, HVA ER MULIG Å FÅ TIL ?

6 S KAPE DEN BESTE AKTIVITETEN

7 Variert

8 Trenger ikke å gå i samme fella som andre idretter

9 Utfordringer

10 KONKURRANSE OGSÅ PÅ TRENING L ONGNET SPILL, EN MOT EN, KINGS COURT L ONGNET HOT SEAT L ONGNET, TO MOT TO KING MED INDIVIDUELL TELLING M INIVOLLEYBALL, OG 6 ÅRINGER KAN SPILLE

11 Organisering.. instruktører som har litt faglig bakgrunn Betalte instruktørjobber for ungdom

12 S KAPE DE BESTE KONKURRANSE ARENAER L ONG N ET F ØRDE VOLLEYBALLTURNERING

13 TVN L ONG N ET TURNERING I V OLLEYBALL OG SANDVOLLEYBALL 2012. LongNet

14

15 P ROSJEKT S AND IL Søke og sette av tid i hele hallen Idrettslaget skal eie aktiviteten Lønne ungdommer for instruksjon. 100 kr timen God markedsføring på skoler Erfarne trenere stiller som veiledere i starten. Er med når de har lyst

16 100 NYE VOLLEYBALLSPILLERE 1-10 KLASSE

17 K LUBBEN M EDLEMSKONTINGENT 300,- PR. MEDLEM ) = 30.000 T RENINGSAVGIFT 350 KR = 35.000 T ILSKUDD SPAREBANK FOND = 10.000 L OKALE AKTIVITETSMIDLER 180,- X 100 = 18.000 S ØRGE FOR S ANDVOLLEY, MINST 4 GANGER = 18.000 Ø KNING KLUBBEN = 111.000 H ONORAR UNGDOMMER 100 KR TIMEN =36.000 Økonomi

18 NORGES VOLLEYBALLFORBUND DETTE ER ANSLAG DA DET ER FLERE PARAMETERE SOM PÅVIRKER TILSKUDDENES STØRRELSE. DRIFTSTILSKUDD, UTVIKLINGSTILSKUDD, UTVIKLINGSORIENTERT UNGDOMSTILSKUDD ØKTE TILSKUDD =26.000,- SØRGE FOR SANDVOLLEY, MINST 4 GANGER ØKTE TILSKUDD =52.000,- FØR DE STARTER Å SPILLE…. DERSOM VI FORUTSETTER AT DE NYE MEDLEMMENE KOMMER INN UNDER LISENSORDNINGEN MED EN GJENNOMSNITTS LISENS PÅ 250,- OG AT DET BLIR 15 NYE SPILLENDE LAG BLIR DET: LISENSER: 250,- X 100 = 25.000 ØKNING NORGES VOLLEYBALLFORBUND = 77.000 Tilfører en økonomi på Kr 180.000 1 800 pr spiller Tall estimert fra NVBF januar 2013

19 T ENK OM VI KAN HOLDE FOKUS PÅ Å SE MULIGHETER T A GREP FOR Å GJENNOMFØRE T ILPASSE OSS MARKED D ET ER MANGE TUSEN BARN SOM STÅR KLARE TIL Å BLI INTRODUSERT …

20 Jeg kunne blitt en lidenskapelig volleyballspiller.. Men jeg har ikke blitt introdusert for sporten

21 A LLE KAN BIDRA TIL Jeg kunne spilt i 2. divisjon i 10 år. Men jeg har ikke blitt introdusert for idretten

22 Jeg ville likt volleyball, spesielt å trene andre.. Men jeg har ikke blitt introdusert

23 Jeg har fysiske forutsetninger for å kunne spilt OL 2020, men ble aldri mer enn en frustrert fotballspiller fordi jeg var for lang

24 Jeg er rasende flink faglig, litt egosentrert. Gjennom mange år med lagspill kunne jeg lært meg lagspillsferdigheter og blitt en svært dyktig leder. Men har aldri blitt introdusert for volleyball

25 Jeg smiler tappert, men har litt sosial angst. Jeg elsker ballspill.. Kunne hevdet meg godt i volleyball og fått mye sosial trygghet, men ingen har introdusert meg for dette.I framtiden utfordrer jeg meg selv ved å sitte på en traktor og måke snø i en vestlandsskråning..

26 T ENK HVILKEN STEG VI KAN TA : O M VI STARTER MED Å SKAPE DEN BESTE AKTIVITETEN, FRÅ 1. KL

27 A LLE KAN BIDRA TIL

28 A LLE SOM ER HER ØNSKER DET BESTE FOR NORSK VOLLEYBALL. A LLE ER ENIGE I AT FLERE BURDE BLI INTRODUSERT FOR IDRETTEN VÅR OG AT LANDSLAGENE BURDE HA MULIGHETEN TIL Å SATSE MAKSIMALT. H VER GANG VI DISKUTERER, TAR VALG, HOLDER FOKUS, HAR LEDERSEMINAR, DISKUTERER I ORGANISASJONSLØFT, BRUKER ENERGI PÅ VOLLEYBALL MÅ VI KUNNE SVARE ET HELT KLART JA PÅ FØLGENDE SPØRSMÅL : 1. Er dette noe som bidrar til å skape bedre rekrutteringsvilkår? 2. Skaper dette bedre muligheter for at enkeltutøver kan få optimale utviklingsforhold?

29

30 HVA ER MULIG Å FÅ TIL OM ENKELTPERSONER UT FRA DETTE SEMINARET SETTER MER FOKUS PÅ REKRUTTERING I SINE MILJØ. H VER KLUBB GJENNOMFØRER DET DE HAR TENKT. T ENK OM HVER REGION SKAPER 3 NYE MILJØER SOM JOBBER MED REKRUTTERING FRA 1. KL HVERT ÅR. T ENK OM NVBF HVER DAG KUNNE FOKUSERE PÅ Å FÅ DETTE TIL

31 V OLLEYBALL K JEKT Å SPILLE ? H VORDAN SKAL DE VITE DET ? R EKRUTTERINGSTRATEGI H VORDAN TILBYR VI VOLLEYBALL ? S TRAFF Å SPILLE FINALE ? SAMME FEIL SOM ANDRE IDRETTER

32 V OLLEYBALL ……S KAPE BEDRE FORHOLD FOR ALLE LANDSLAG

33

34 L ON N ET I GYMNASTIKKTIME, KLUBBTRENINGER, TURNERING, SKOLETURNERING

35 L ONG N ET, LANGE NETT MOTSATT VEI VIL REVOLUSJONERE MÅTEN NETT BLIR BRUKT PÅ TIL INNLÆRING AV ALLE BALLSPILL OVER NETT. FORANDRE PEDAGOGIKKEN I INNLÆRING AV BALLSPILL OVER NETT, SAMT GJØRE VOLLEYBALL, TENNIS OG BADMINTON VELDIG MYE LETTERE TILGJENGELIG SOM SKOLEIDRETT I N ORGE, S KANDINAVIA OG VERDEN. Mol Sport etablert desember 2011. LongNet AS etablert med hjelp av SV og Ipark.

36 F RA PRØVEUNDERVISNING TENNIS OG 250 LÆRERE

37 SKOLER OG IDRETTER, OVER HELE VERDEN HAR BRUK FOR DETTE Pedagogikken er tilpasset barn Mye ballberøring Mye bevegelse/aktivitet Konkurranse Nettidrettene blir mye lettere tilgjengelig Folkehelse… Aktiviserer en skoleklasse på 18x9 m Løser plassproblem i småsaler. Spesielt i utland?? Muligheter til å utnytte treningstid med langt flere aktive på hver gruppe 1. Bedre aktivitet og lettere i bruk. 2. Plass utnyttelse

38 S PILLFORMAT K AMPOPPSETT F OR LITE K AMPFIKSING S TRAFF Å SPILLE FINALE

39 R EGIONEN S TARTKONTINGENTER 15 LAG MED GJENNOMSNITTSPRIS 2.500,- BLIR 15 X 2.500,- = 37.500 A NDEL AV LISENS MED ANSLAGSVIS 25,- X 100 = 2.500 Ø KNING R EGIONEN = 40.000


Laste ned ppt "V OLLEYBALL FOR NESTE GENERASJONS UTØVERE. H VORDAN TAR VI NYE STEG MED VOLLEYBALL FOR BARN OG UNGE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google