Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rehabilitering etter multilevel kirurgi hos gående barn med CP Elaine Møller spesialist i barnefysioterapi Barnehabilitering Østerlide Fagkonferanse om.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rehabilitering etter multilevel kirurgi hos gående barn med CP Elaine Møller spesialist i barnefysioterapi Barnehabilitering Østerlide Fagkonferanse om."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rehabilitering etter multilevel kirurgi hos gående barn med CP Elaine Møller spesialist i barnefysioterapi Barnehabilitering Østerlide Fagkonferanse om nyere behandling av barn med CP Fredag 30 januar 2009

2 DOSERING - TRENING DOSERING - TRENING Uke 1:flere ganger daglig Uke 2-3:daglig -stillingsvariasjon/tøyninger flere ganger daglig uke 12:fysioterapi 3 ganger pr uke eller oftere -daglig tøyning/stillingsvariasjon -svømming, ridning fra uke 6 3-6 mnd:2-3 ganger fysioterapi ukentlig fram til 6 mnd.+ fysisk-aktiviteter Fra 6 mnd:fysioterapi 1 gang pr uke + fysisk- aktiviteter og sport multilevel kirurgi hos gående barn med CP

3 MÅL FOR REHABILITERING  redusere smerte  redusere stivhet  beholde muskellengde etter inngrepet  øke R o M og muskeleffektivitet  etablere nye strategier av postural kontroll og koordinasjon  redusere bruk av "gamle" bevegelsesmønstre  øke/lære funksjonelle ferdigheter multilevel kirurgi hos gående barn med CP

4 POSTOPERATIVT FORLØP 3 ulike stadier - tilhelingsstadiet (0-6 uker) - styrketreningsstadiet (6-12 uker) - reinnlæring (3-12 mnd) multilevel kirurgi hos gående barn med CP

5 OPTIMALT POSTOPERATIVT RESULTAT ER AVHENGIG AV:  forståelse av barnets gangmønster før kirurgi  forståelse av selve inngrepet og av kirurgiske teknikker – type fiksering  Rehabiliteringsbehovet er individuelt!  samarbeid med lokalt hjelpeapparat  Barnets/familiens forventninger og motivasjon multilevel kirurgi hos gående barn med CP

6 NON OPTIMALT RESULTAT KAN VÆRE PGA.:  for lang immobiliseringsperiode  ikke aggressiv nok styrketreningsperiode  overlating til lokale instanser uten veiledning  lite tilgjengelig fysioterapi-tilbud multilevel kirurgi hos gående barn med CP

7 STILLINGER  Fra dag 1 postop: kneimmobilizers hele døgnet etter hamst.tenotomi og rectus transposisjon.  Fra dag 2: mageleie etter psoastenotomi, 3-4 gr.daglig  Fra dag 2: langsittende med kneimmobilizers 3-4 ganger daglig etter hamstringsstenotomi  Fra 2-3 dag: forflytningsteknikk fra seng til rullestol  Fra dag 7: sitte med knærne ned - kan trenge lenger tid etter rectustransposisjon (2-3) uker. multilevel kirurgi hos gående barn med CP

8

9 BEVEGELIGHETSTRENING  Arr behandling  Quadriceps trening +++  Etter rectustransposisjon –forsiktig mobilisering fra dag 2 – 30 gr. uke 1, 60 gr. uke 2, 90 gr. uke 3 – Tøye knefleksjon i mageleie forsiktig fra uke 3 – Full fleksjon fra uke 6  Hamstrings og ”rectus” kan tøyes fra uke 3/4  Ergometersykkel fra uke 3  Basseng etter gipsfjerning  Begynnende hofterotasjon, først passiv, så aktiv spesielt utadrot. fra uke 6 etter osteotomier multilevel kirurgi hos gående barn med CP

10

11 SMERTER Orientering før operasjon til foreldre Sykehus – epidural 3 dager Mulighet/tilgjengelighet for smertestillende ved behov multilevel kirurgi hos gående barn med CP

12 INFORMASJON BARN, FORELDRE OG NÆRPERSONER  Forløp, pre- og postoperative prosedyrer  Smertestillende  Tilrettelegging i barnehage/skole ved fysioterapeut  Trening  Ortoser  Målsetting  Kontakt med Habiliteringstjenesten  Postoperativ intensiv trening – hvor??? multilevel kirurgi hos gående barn med CP

13 GIPS - ORTOSER  Achilles/fotkirurgi plastgips til under kne i 3-6 uker  Kneimmobilizers etter hamstrings/rectus fra dag 1. – Brukes i alle stillinger hele døgnet (tas av ved mobilisering av kne) – Stå uten fra uke 3 dersom adekvat kne ekstensjon – Brukes om natten dersom det er fortsatt tegn til fleksjonskontraktur og dersom de tolereres multilevel kirurgi hos gående barn med CP

14

15 ORTOSER  Måltaking til dagortose før /under operasjon eller ved evt gipsskifte  Brukes i minst 1 år  Type ortoser: – GRAFO -motvirker crouch – AFO -solid/åpen  IKKE nattortoser multilevel kirurgi hos gående barn med CP

16

17 HJELPEMIDLER  Rullestol  Ganghjelpemiddel multilevel kirurgi hos gående barn med CP

18 VEKTBÆRING  Etter bløtdelskirurgi: vektbæring fra dag 5 med kneimmobilizers (stå, gå, prekestol/gangbane)  Fra uke 3: vektbæring uten kneimmobilizers dersom nok kneekstensjon  3-6 uke: gangtrening uten kneimmobilizers men med hjelpemiddel dersom nødvendig (seponeres 6-12 uke)  Etter benkirurgi: vektbæring fra uke 6  6-12 uke: vektbæring/gangtrening med/uten kneimmobilizers avhengig av kneekstensjon multilevel kirurgi hos gående barn med CP

19

20 STYRKETRENING - REINNLÆRING  Styrketrening med motstand 6-12 uker (agonist/antagonist) stand/sving fase  Sykling,ridning fra uke 6  Reinnlære gangfunksjon parallelt med styrketrening fortsatt 3-12 mnd – prinsipp fra motoriskl læring vedr.:  variabel context  ulike aktiviteter  feedback  Styrke,utholdenhet,hastighet,balanse og postural kontroll fra 6-12 mnd. multilevel kirurgi hos gående barn med CP

21

22 EVALUERING  DBA preoperativt (3 mnd før)  DBA postoperativt (1 år etter)  Evaluering/ortosejustering ved Habiliteringsteam hver 3. mnd  Andre måleinstrumenter??? –GMFM –Video –Leddmål –Funksjon –Intervju multilevel kirurgi hos gående barn med CP

23 LOKALISERING AV POSTOPERATIV REHABILITERING  1 uke sykehus – RSO  2-3 uke: mulighet for trening på BNS  Stavern evt 3-4 uke eller hjem så 5-6 uke  Postoperativ intensiv fysioterapi kan også foregå lokalt om det finnes ressurser (i samarbeid med Barnehabiliteringen)  Søk Stavern, BNS lokal habiliteringsenhet og bassengtrening samtidig som søknad om operasjon sendes multilevel kirurgi hos gående barn med CP

24 NYE RETNINGER INNENFOR FYSIOTERAPI Tredemølle/oppheng Elektrisk stimulering Continuous Passive Motion Postural biofeedback Isokinetic Exercise

25

26

27 Tidlig effekt av multilevel kirurgi på kinematic, muskelstyrke og motorisk funksjon hos gående barn med CP  Innledning: effekt av multilevel kirurgi på muskelstyrke er fortsatt uklart. Kjent at forlengelse av muskler gir ledd ”alignment”, og at det reduserer kraft produksjon.  Hypotese: kan multilevel kirurgi ha en negativ virkning på muskelstyrke?

28 Metode:  15 barn (mean age 12,5 år) med spas. dip.  Alle hadde bløtdels- og benkirurgi, samme kirurg og samme fysioterapeut postoperativt.  Alle testet 3 måneder preoperativt og 6 måneder postoperativt. DBA, GMFM og muskelstyrke testet med digitalt dynomometer.

29 Resultater:  DBA – forbedring ved 6mnd postop. testing.  Muskelstyrke – markert forverring av alle muskelgrupper. Hofte fleksorene og mediale hamstrings viste størst reduksjon – 48% og 60%. Hofte ekstensorene hadde minst reduksjon – 18%.  GMFM – 10.6% forverring.

30 Konklusjon/diskusjon:  Multilevel kirurgi korrigerer komplekse muskuloskeletale deformiteter og gangparametere, men samtidig reduserer muskelkraft og motorisk funksjon i tidlig postoperativ fase. Muligens mer enn det som så langt er dokumentert.

31  Klinisk erfaring har vist at langvarig opptrening etter multilevel kirurgi er nødvendig (opptil 18 mnd.) men litteratur antyder at reduksjon av muskelstyrke er kortvarig, og vanligvis er gjenvunnet etter 6-12 uker.  Studiet her viser at barnas gange forbedret seg, men ved 6 mnd postoperativ testing er det betydelig reduksjon av muskelkraft og funksjon.

32 Implikasjon:  Rehabilitering ved multilevel kirurgi krever at muskelstyrke regimer må utarbeides og prioriteres, og at de må også være langvarige. (Oxford Gait laboratory)


Laste ned ppt "Rehabilitering etter multilevel kirurgi hos gående barn med CP Elaine Møller spesialist i barnefysioterapi Barnehabilitering Østerlide Fagkonferanse om."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google