Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bransjesamarbeid vil gi mer effektiv transport. Hvordan kan vi ytterligere effektivisere forsyningskjeden ? Norsk dagligvare er under generelt prisfokus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bransjesamarbeid vil gi mer effektiv transport. Hvordan kan vi ytterligere effektivisere forsyningskjeden ? Norsk dagligvare er under generelt prisfokus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bransjesamarbeid vil gi mer effektiv transport

2 Hvordan kan vi ytterligere effektivisere forsyningskjeden ? Norsk dagligvare er under generelt prisfokus ! •”Europeisk toppnivå”! •Konkurransemyndighetene vil fokusere !?

3 Hvordan kan vi ytterligere effektivisere forsyningskjeden ? Norsk dagligvare er under generelt prisfokus ! •”Europeisk toppnivå”! •Konkurransemyndighetene vil fokusere !? Felles muligheter finnes fortsatt !

4 Beste praksis samarbeide dagligvare: DV-bransjen har søkt å etablere konstruktivt samarbeide for å effektivisere verdikjeden for sikre økt konkurransekraft i butikk Elektronisk kommunikasjon •Innkjøpsordre mottas på EDI –Leverandør unngår papirbehandling og punching •EDI-ordrebekreftelse av kvantum –Økt servicegrad for DV-kjedene ved tidligere rebestilling av utsolgte varer –Redusert avviksbehandling DV-kjedenes varemottak •EDI-pakkseddel nivå 3 (avansert) –Sporbarhet –Effektivisering av DV-kjedenes varemottak og innlagring •EDI-faktura –Reduserte dokumentkostnader leverandør –Effektivisering av fakturamottak hos DV-kjedene

5 Beste praksis samarbeide dagligvare: Utvide samarbeidende aktører •Samarbeidet utvides nå til også å omfatte transportørene •Målet er å effektivisere administrasjonen i verdikjeden gjennom å etablere et system for å dele relevant informasjon på et effektivt sett.

6 Utvide verdikjedebegrepet Fokus : Transport •Kan kostnadene senkes ? –Kapasiteten økes ? –Kan konkurransen økes ? –Kvaliteten forbedres ? Effekter: –Lavere transportkostnader –Mindre miljøbelastning –Bedre varekvalitet

7 Transportkjøper 1Transportkjøper 2 Transportør 1 Vareleverandør 2Vareleverandør 1 Transportør 2 DV-transport i dag Én-til-én-kommunikasjon

8 Transportkjøper 1Transportkjøper 2 Transportør 1 Vareleverandør 2Vareleverandør 1 Transportør 2 TC TakeCargo Det nye knutepunktet

9 BetaltLevertHentet LeverandørTransportørKjøper Hva gjør TakeCargo? Avtalt Bestilling av transport TakeCargo tar hånd om informasjonsutveksling ved avvikling av transportoppdrag fra varebestilling til fakturakontroll Kommunikasjonen gjennomføres elektronisk eller via web mellom de involverte parter

10 Transportkjøper 1Transportkjøper 2 Transportør 1 Vareleverandør 2Vareleverandør 1 Transportør 2 TC Det nye knutepunktet strategisk viktig for transportkjøpere

11 Fordeler med TakeCargo •Felles –Lavere administrasjonskostnader –Lavere IT-kostnader (herunder utviklingskostnad) –Bedre styringsverktøy •Transportkjøpere –Bedre kontroll på betalinger –Mer presise leveringer –Lavere fraktkostnader •Transportører –Høyere fyllingsgrad –Bedre ruteplaner •Vareleverandører –Bedre oversikt over bestillinger –Mer presise leveringer

12 Portal-alternativer Ulike alternativer for eierskap: •Transportbrukereiet. •Transportøreiet. –Ligner nærmest på dagens løsning, men ingen bransjemessige løsninger foreligger. •Eiet av tredjepart. –Flere initiativ basert på tredjepart finnes, men få er så langt vellykket. •Kombinasjoner av disse.

13 Foretrukket modell: Transportbrukereiet •Aktørene må betale sine andeler av kostnadene ved bruk av portalen. •Store transportbrukere må påregne å betale tilsvarende stor andel. •Styring av selskapet mhp. prismodell og utviklingsområder blir derfor viktig. •Systemer med tredjepart er til for å generere profitt. Kostnadene for brukerne blir langt høyere enn hva faktisk kost er.

14 Transportbrukereiet Hvem står bak TakeCargo? •2/3 er store transportbrukere bl.a. dagligvarekjedene •Joh-System AS •ICA •Coop •Dagligvareleverandører •Andre Løsningen er ikke avgrenset til dagligvarebransjen, men er utviklet generelt basert på rollene transportkjøper, transportør og leverandør

15 Kommunikasjon Web-grensesnittMeldings-utveksler

16 •Booking •Endre sending •Status •Fraktbrev •Faktura Leverandører Transportør Transportkjøper TakeCargo som mellomledd

17 I første fase skal systemet benyttes til booking av transport fra leverandører inn til Coop sine lagre. Stabburet og Nestlè, samt NorCargo er parter. Fra en begrenset start vil anvendelsesområdet bli økt. ICA har startet pilot med NorCargo. Mer info fra ICA og Joh System kommer TakeCargo System for daglig og rutinemessig transportavvikling

18 •Prosjekt er etablert med mål: I fase 1 testes løsningen av transportkjøperne Coop og Ica i samarbeide med disse selskapenes hovedsamarbeidspartnere innen transport. Dette er NorCargo, Tollpost, Linjegods og DHL. Leverandørene Stabburet, Nestle’ og Røra Fabrikker •Flere delprosjekter: 1.TakeCargo og Coop 2.TakeCargo, Coop, NorCargo, Røra 3. TakeCargo, Coop, Tollpost og Nestlè 4.TakeCargo, ICA, Linjegods og leverandør (velges senere) TakeCargo - Status

19 Styringsgruppe: TakeCargo Ergo Coop ICA NorCargo Tollpost TakeCargo - Status Prosjektorganisering Referansegruppe TakeCargo Ergo Coop ICA Joh System NorCargo Tollpost Linjegods DHL Stabburet Nestlè Norstella EAN Prosjektgruppe TakeCargo Ergo Coop ICA Joh System NorCargo Tollpost Linjegods DHL Nestlè Røra Stabburet Norstella EAN

20 Problemer: •SSCC-nr. – ulik tolkning hos transportører og DV-aktører –Kan samme SSCC-koden brukes i flere oppdrag TakeCargo - Status

21 Transport-scenarioer DV Transitt Lager DV Leverandør Lager DV Butikk B C A D Forbruker E Edi- info Info etikett EAN128

22 Problemer: •SSCC-nr. – ulik tolkning hos transportører og DV- aktører •Kan samme SSCC-koden brukes i flere oppdrag •Merking av godset avstemt med edi overført informasjon TakeCargo - Status

23 Merking TakeCargo - Status

24 Problemer: •SSCC-nr. – ulik tolkning hos transportører og DV- aktører •Kan samme SSCC-koden brukes i flere oppdrag •Merking av godset avstemt med edi overført informasjon •Kommunikasjonsplatform – Transport XML el. annet format med behov for tolk TakeCargo - Status

25 Valg av kommunikasjonsform i TakeCargo •Enklest kommunikasjon med TakeCargo oppnås ved bruk av den nye standarden TransportXML •TC håndterer imidlertid ulike kommunikasjonsformer •En omformer (såkalt FMS-sentral) oversetter ulik kommunikasjon til et språk TC forstår. Dermed kan man benytte f. eks. ulike varianter av Edifakt ved integrert kommunikasjon med TakeCargo. •TransportXML valgt av transportørene for booking og bookingbekreftelse, og trolig også til transportinstruks

26 Problemer: •SSCC-nr. – ulik tolkning hos transportører og DV-aktører •Kan samme SSCC-koden brukes i flere oppdrag •Merking av godset avstemt med edi overført informasjon •Kommunikasjonsplatform – Transport XML el. annet format med behov for tolk •Behov for tilpasninger av gjeldende TransportXML standard TakeCargo - Status

27 Oppsummert : Reelle og grunnleggende problemer Problemene er løst ! TakeCargo - Status

28 Ordre Coop Norge Transportør Leverandør Booking Mottar ordre Mottar booking Ordre bek.. Opp. ordre EndringEndret booking Man endring(web) Pakkseddel Opp. ordre EndringHente oppdrag FraktbrevVaremottak EndringFraktfaktura underlag Man endring(web) Informasjonsflyt DV Bekreft levering

29 TakeCargo Transportkjøper Coop Leverandør Transportør 1. Innkjøpsordre/Booking 2. Booking bekreftelse 1 1 1 2 2 3. Ordrebekreftelse (fra leverandør) 4. Oppdatert booking 3 4 4 3.b Alternativ (ikke EDI, unntak) Oppretter unik intern id ID følger oppdraget resten av levetiden 2 5. Oppdatert booking bekreftelse 5 5 7 7 6. Pakkseddel *Med fakturagrunnlag menes at denne informasjonen skal være tilstrekkelig for å beregne fraktkostnad for oppdrag (med mindre det påløper andre forhold etter dette tidspunkt som gjør at fakturagrunnlaget må endres. Eks. mangelfull levering) 6 7. Transportinstruks ( første del av fakturagrunnlag *) Meldingsflyt TakeCargo v1.2

30 TakeCargo Transportkjøper Coop Leverandør Transportør 1. Innkjøpsordre/Booking 1 1 1 Oppretter unik intern id ID følger oppdraget resten av levetiden Meldingsflyt TakeCargo v1.2

31 TakeCargo Transportkjøper Coop Leverandør Transportør 1. Innkjøpsordre/Booking 2. Booking bekreftelse 1 1 1 2 2 Oppretter unik intern id ID følger oppdraget resten av levetiden 2 Meldingsflyt TakeCargo v1.2

32 TakeCargo Transportkjøper Coop Leverandør Transportør 1. Innkjøpsordre/Booking 2. Booking bekreftelse 1 1 1 2 2 3. Ordrebekreftelse (fra leverandør) 3 3.b Alternativ (ikke EDI, unntak) Oppretter unik intern id ID følger oppdraget resten av levetiden 2 Meldingsflyt TakeCargo v1.2

33 TakeCargo Transportkjøper Coop Leverandør Transportør 1. Innkjøpsordre/Booking 2. Booking bekreftelse 1 1 1 2 2 3. Ordrebekreftelse (fra leverandør) 4. Oppdatert booking 3 4 4 3.b Alternativ (ikke EDI, unntak) Oppretter unik intern id ID følger oppdraget resten av levetiden 2 Meldingsflyt TakeCargo v1.2

34 TakeCargo Transportkjøper Coop Leverandør Transportør 1. Innkjøpsordre/Booking 2. Booking bekreftelse 1 1 1 2 2 3. Ordrebekreftelse (fra leverandør) 4. Oppdatert booking 3 4 4 3.b Alternativ (ikke EDI, unntak) Oppretter unik intern id ID følger oppdraget resten av levetiden 2 5. Oppdatert booking bekreftelse 5 5 Meldingsflyt TakeCargo v1.2

35 TakeCargo Transportkjøper Coop Leverandør Transportør 1. Innkjøpsordre/Booking 2. Booking bekreftelse 1 1 1 2 2 3. Ordrebekreftelse (fra leverandør) 4. Oppdatert booking 3 4 4 3.b Alternativ (ikke EDI, unntak) Oppretter unik intern id ID følger oppdraget resten av levetiden 2 5. Oppdatert booking bekreftelse 5 5 6. Pakkseddel 6 Meldingsflyt TakeCargo v1.2

36 TakeCargo Transportkjøper Coop Leverandør Transportør 1. Innkjøpsordre/Booking 2. Booking bekreftelse 1 1 1 2 2 3. Ordrebekreftelse (fra leverandør) 4. Oppdatert booking 3 4 4 3.b Alternativ (ikke EDI, unntak) Oppretter unik intern id ID følger oppdraget resten av levetiden 2 5. Oppdatert booking bekreftelse 5 5 7 7 6. Pakkseddel *Med fakturagrunnlag menes at denne informasjonen skal være tilstrekkelig for å beregne fraktkostnad for oppdrag (med mindre det påløper andre forhold etter dette tidspunkt som gjør at fakturagrunnlaget må endres. Eks. mangelfull levering) 6 7. Transportinstruks ( første del av fakturagrunnlag *) Meldingsflyt TakeCargo v1.2

37 Hvor er vi nå ? •Meldingene er definerte •Aktørene arbeider med å etablere de i sine edb-systemer. •Tollpost og Coop er straks klare. •NorCargo er klar om kort tid. •Grensesnitt mot leverandørene: •Arebeidsgruppe med leverandører etableres: Nestlè, Røra, Stabburet, ….. •Testproduksjon starter med leverandører som sender pakkseddel nivå 3. TakeCargo - Status

38 Utviklingsområder •Implementere integrasjon for inng.transport •Etablere prismatrise for inng.transport •Tilpasse inng. transport til non-food DV •Utvikle integrasjonsløsning for utgående transport –Fokus rundt formidlingen av oppdragene. Bygge løsninger mot systemer som transportørene benytter. •Etablere prismatrise for utgående transport •Utvikle løsningen for andre bransjer etter prioritering (sport, elektro, …m.v.)

39 Utviklingsområder forts. •Track & Trace •Løsning for palleutveksling ? •Transportdata i planleggingsøyemed ?


Laste ned ppt "Bransjesamarbeid vil gi mer effektiv transport. Hvordan kan vi ytterligere effektivisere forsyningskjeden ? Norsk dagligvare er under generelt prisfokus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google