Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bransjesamarbeid vil gi mer effektiv transport

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bransjesamarbeid vil gi mer effektiv transport"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bransjesamarbeid vil gi mer effektiv transport

2 Hvordan kan vi ytterligere effektivisere forsyningskjeden ?
Norsk dagligvare er under generelt prisfokus ! ”Europeisk toppnivå”! Konkurransemyndighetene vil fokusere !?

3 Hvordan kan vi ytterligere effektivisere forsyningskjeden ?
Norsk dagligvare er under generelt prisfokus ! ”Europeisk toppnivå”! Konkurransemyndighetene vil fokusere !? Felles muligheter finnes fortsatt !

4 Elektronisk kommunikasjon
Beste praksis samarbeide dagligvare: DV-bransjen har søkt å etablere konstruktivt samarbeide for å effektivisere verdikjeden for sikre økt konkurransekraft i butikk Elektronisk kommunikasjon Innkjøpsordre mottas på EDI Leverandør unngår papirbehandling og punching EDI-ordrebekreftelse av kvantum Økt servicegrad for DV-kjedene ved tidligere rebestilling av utsolgte varer Redusert avviksbehandling DV-kjedenes varemottak EDI-pakkseddel nivå 3 (avansert) Sporbarhet Effektivisering av DV-kjedenes varemottak og innlagring EDI-faktura Reduserte dokumentkostnader leverandør Effektivisering av fakturamottak hos DV-kjedene

5 Beste praksis samarbeide dagligvare: Utvide samarbeidende aktører
Samarbeidet utvides nå til også å omfatte transportørene Målet er å effektivisere administrasjonen i verdikjeden gjennom å etablere et system for å dele relevant informasjon på et effektivt sett.

6 Utvide verdikjedebegrepet Fokus : Transport
Kan kostnadene senkes ? Kapasiteten økes ? Kan konkurransen økes ? Kvaliteten forbedres ? Effekter: Lavere transportkostnader Mindre miljøbelastning Bedre varekvalitet

7 Én-til-én-kommunikasjon
DV-transport i dag Én-til-én-kommunikasjon Transportør 1 Transportkjøper 1 Transportkjøper 2 Vareleverandør 1 Vareleverandør 2 I dag foregår som oftest kommunikasjonen mellom Coop og Coops transportører og leverandører som en til en kommunikasjon. Vi bestiller frakttjenester ved å oversende fakser til vår transportør som igjen registrerer den infomasjonen vi allerede har registrert en gang på nytt i sitt system. Denne infomasjonen formidles også til vareleverandør ved faks som igjen registrerer informasjonen i sitt system. Dette gir feilkilder, det er tidkrevende og det er unødig kostnadskrevende. Vi må etablere et system for å kommunisere med en transportør og et nytt for å kommunisere med en annen. Det er kostbart. Vareleverandørene må også tilpasse seg systemer til ulike transportører de kommuniserer med. Transportør 2

8 TakeCargo Det nye knutepunktet Transportør 1 Transportkjøper 1
TC Vareleverandør 1 Vareleverandør 2 TakeCargo skal bli det nye knutepunktet som alle kommuniserer inn mot og alle får informasjon fra. Alle vil ha behov for å foreta bare en tilknytning eller integrasjon og det er integrasjonen mot TakeCargo. Via denne tilknytningen når man effektivt alle andre aktører man har behov for å kommunisere med. Alle snakker samme språk – Transport XML - TakeCargo har vært med i utviklingen av den felles standarden Transport XML, dermed forstår alle hverandre. Informasjonen vil nå kunne flyte i dette systemet slik at man slipper dobbeltregistreringer. Transportøren mottar det som er registrert elektronisk fra Coop og videreformidler den samme infomasjonen elektronisk til vareleverandør. Neste skisse illustrerer konkret informasjonsflyten for Coop. Transportør 2

9 Hva gjør TakeCargo? TakeCargo tar hånd om informasjonsutveksling ved
avvikling av transportoppdrag fra varebestilling til fakturakontroll Bestilling av transport Avtalt Hentet Levert Betalt Kommunikasjonen gjennomføres elektronisk eller via web mellom de involverte parter Presisering av fordelen som ligger i den siste delen med automatisk fakturakontroll. Kjøper Transportør Leverandør

10 Det nye knutepunktet strategisk viktig for transportkjøpere
Transportør 1 Transportkjøper 1 Transportkjøper 2 TC Vareleverandør 1 Vareleverandør 2 TRANSPORTKJØPERNE ØNSKER: LANGSIKTIG STYRING AV KNUTEPUNKTET I FORM AV KONTROLL AV SELSKAPET TAKECARGO. TAKECARGO STYRES ETTER ORDINÆRE ØKONOMISKE PRINSIPPER, MEN HAR ET LANGSIKTIG PERSPEKTIV PÅ SATSINGEN. I TILLEGG TIL OVERSKUDD FOR TAKECARGO SKAL SATSINGEN GI DELTALGERNE LAVERE FRAKTKOSTNADER OG MER EFFEKTIVE TRANSPORTRUTINER TRANSPORTKJØPERNE ØNSKER IKKE: AT ET SELSKAP MED KORTSIKTIGE PROFITTINTERESSER SKAL KONTROLLERE DET VIKTIGE KNUTEPUNKTET TAKECARGO Transportør 2

11 Fordeler med TakeCargo
Felles Lavere administrasjonskostnader Lavere IT-kostnader (herunder utviklingskostnad) Bedre styringsverktøy Transportkjøpere Bedre kontroll på betalinger Mer presise leveringer Lavere fraktkostnader Transportører Høyere fyllingsgrad Bedre ruteplaner Vareleverandører Bedre oversikt over bestillinger FORDELER TAKECARGO TRANSPORTKJØPERE: LAVERE FRAKTKOSTNADER TRANSPORTØRENES KONSTNADER REDUSERES Kommentar i foredrag og tekst på nettsidene: Ref. fordeler transportører LAVERE ADMINISTRASJONSKOSTNADER UNNGÅR UNØDIG BRUK AV TID TIL DOBBELTREGISTRERINGER. UNNGÅR UNØDIG TIDSBRUK TIL OPPKLARING AV MANUELLE FEIL UNNGÅR UNØDIG TIDSBRUK TIL KONTROLL AV TRANSPORTFAKTURAER (KONTROLLERES NÅ AUTOMATISK) MULIGHET FOR MOTTAK AV ELEKTRONISK FAKTURA VIA SYSTEMET REDUSERER KOSTNADER KNYTTET TIL FAKTURAHÅNDTERING LAVERE IT-KOSTNADER UNNGÅR DYR TILPASNING MOT ULIKE TRANSPORTØRERS SYSTEMER OPPNÅR RIMELIG VIDEREUTVIKLING AV FELLES LØSNING VIA TAKECARGO. (MANGE TRANSPORTKJØPERE GÅR SAMMEN OM LØSNINGEN) MER PRESISE LEVERINGER MINDRE MULIGHET FOR MANUELLE FEIL GIR FÆRRE FEILREGISTRERINGER BEDRE KONTROLLRUTINER HISTORIKK FRA ALLE OPPDRAG LAGRES AUTOMATISK KONTROLL AV FRAKTFAKTURAER Muntlig kommentar (Coop sparer trolig ca. 4 årsverk på dette). STØRRE FLEKSIBILITET TRANSPORTKJØPEREN KAN ENKLERE OG RIMELIGERE ENDRE AVTALE MED HOVEDTRANSPORTØR(ER) FORDI MAN IKKE BINDES TIL EN TRANSPORTØR SITT SYSTEM Foil 5 TRANSPORTØRER: LAVERE ADMINISTRASJONSKOSTNADER ELEKTRONISK IMPORT AV REGISTRERINGER FORETATT AV TRANSPORTKJØPER Muntlig kommentar – Norcargo sparer trolig ca 6 årsverk ved å få automatisk registreringer av Coops transportoppdrag. DET ER KOSTNADSKREVENDE AT FLERE TRANSPORTØRER VIDEREUTVIKLER EGNE LØSNINGER. VED BRUK AV TAKECARGO VIL BEHOVET FOR TRANSPORTØRENES IT- INVESTERINGER REDUSERES VESENTLIG. TILGANG TIL SYSTEMET DE TRANSPORTØRER SOM IKKE SELV HAR HATT RESSURSER TIL Å UTVIKLE SYSTEM FOR TRANSPORTAVVIKLING VIL VIA TAKECARGO FÅ TILGANG TIL ET SLIKT SYSTEM FOR EN BEGRENSET KOSTNAD HØYERE FYLLINGSGRAD VED DEN OVERSIKT TAKECARGO GIR VIL TRANSPORTØRENES MULIGHET TIL Å ØKE FYLLINGSGRADEN ØKE Foil 6 VARELEVERANDØRER: BEDRE OVERSIKT OVER BESTILLINGER HISTORIKK ELEKTRONISK OVERFØRTE BESTILLINGER ELEKTRONISK OVERFØRING REDUSERER TID TIL REGISTRERINGER FÆRRE FEIL OG BEDRE OVERSIKT GIR MER PRESISE LEVERINGER (I BRANSJER DER VARELEVERANDØRENE BÆRER FRAKTKOSTNADENE VIL DESSUTEN FORDELER NEVNT FOR TRANSPORTKJØPERNE VEDRØRENDE DETTE INKLUDERES).

12 Portal-alternativer Ulike alternativer for eierskap:
Transportbrukereiet. Transportøreiet. Ligner nærmest på dagens løsning, men ingen bransjemessige løsninger foreligger. Eiet av tredjepart. Flere initiativ basert på tredjepart finnes, men få er så langt vellykket. Kombinasjoner av disse. FORDELER TAKECARGO TRANSPORTKJØPERE: LAVERE FRAKTKOSTNADER TRANSPORTØRENES KONSTNADER REDUSERES Kommentar i foredrag og tekst på nettsidene: Ref. fordeler transportører LAVERE ADMINISTRASJONSKOSTNADER UNNGÅR UNØDIG BRUK AV TID TIL DOBBELTREGISTRERINGER. UNNGÅR UNØDIG TIDSBRUK TIL OPPKLARING AV MANUELLE FEIL UNNGÅR UNØDIG TIDSBRUK TIL KONTROLL AV TRANSPORTFAKTURAER (KONTROLLERES NÅ AUTOMATISK) MULIGHET FOR MOTTAK AV ELEKTRONISK FAKTURA VIA SYSTEMET REDUSERER KOSTNADER KNYTTET TIL FAKTURAHÅNDTERING LAVERE IT-KOSTNADER UNNGÅR DYR TILPASNING MOT ULIKE TRANSPORTØRERS SYSTEMER OPPNÅR RIMELIG VIDEREUTVIKLING AV FELLES LØSNING VIA TAKECARGO. (MANGE TRANSPORTKJØPERE GÅR SAMMEN OM LØSNINGEN) MER PRESISE LEVERINGER MINDRE MULIGHET FOR MANUELLE FEIL GIR FÆRRE FEILREGISTRERINGER BEDRE KONTROLLRUTINER HISTORIKK FRA ALLE OPPDRAG LAGRES AUTOMATISK KONTROLL AV FRAKTFAKTURAER Muntlig kommentar (Coop sparer trolig ca. 4 årsverk på dette). STØRRE FLEKSIBILITET TRANSPORTKJØPEREN KAN ENKLERE OG RIMELIGERE ENDRE AVTALE MED HOVEDTRANSPORTØR(ER) FORDI MAN IKKE BINDES TIL EN TRANSPORTØR SITT SYSTEM Foil 5 TRANSPORTØRER: LAVERE ADMINISTRASJONSKOSTNADER ELEKTRONISK IMPORT AV REGISTRERINGER FORETATT AV TRANSPORTKJØPER Muntlig kommentar – Norcargo sparer trolig ca 6 årsverk ved å få automatisk registreringer av Coops transportoppdrag. DET ER KOSTNADSKREVENDE AT FLERE TRANSPORTØRER VIDEREUTVIKLER EGNE LØSNINGER. VED BRUK AV TAKECARGO VIL BEHOVET FOR TRANSPORTØRENES IT- INVESTERINGER REDUSERES VESENTLIG. TILGANG TIL SYSTEMET DE TRANSPORTØRER SOM IKKE SELV HAR HATT RESSURSER TIL Å UTVIKLE SYSTEM FOR TRANSPORTAVVIKLING VIL VIA TAKECARGO FÅ TILGANG TIL ET SLIKT SYSTEM FOR EN BEGRENSET KOSTNAD HØYERE FYLLINGSGRAD VED DEN OVERSIKT TAKECARGO GIR VIL TRANSPORTØRENES MULIGHET TIL Å ØKE FYLLINGSGRADEN ØKE Foil 6 VARELEVERANDØRER: BEDRE OVERSIKT OVER BESTILLINGER HISTORIKK ELEKTRONISK OVERFØRTE BESTILLINGER ELEKTRONISK OVERFØRING REDUSERER TID TIL REGISTRERINGER FÆRRE FEIL OG BEDRE OVERSIKT GIR MER PRESISE LEVERINGER (I BRANSJER DER VARELEVERANDØRENE BÆRER FRAKTKOSTNADENE VIL DESSUTEN FORDELER NEVNT FOR TRANSPORTKJØPERNE VEDRØRENDE DETTE INKLUDERES).

13 Foretrukket modell: Transportbrukereiet
Aktørene må betale sine andeler av kostnadene ved bruk av portalen. Store transportbrukere må påregne å betale tilsvarende stor andel. Styring av selskapet mhp. prismodell og utviklingsområder blir derfor viktig. Systemer med tredjepart er til for å generere profitt. Kostnadene for brukerne blir langt høyere enn hva faktisk kost er. FORDELER TAKECARGO TRANSPORTKJØPERE: LAVERE FRAKTKOSTNADER TRANSPORTØRENES KONSTNADER REDUSERES Kommentar i foredrag og tekst på nettsidene: Ref. fordeler transportører LAVERE ADMINISTRASJONSKOSTNADER UNNGÅR UNØDIG BRUK AV TID TIL DOBBELTREGISTRERINGER. UNNGÅR UNØDIG TIDSBRUK TIL OPPKLARING AV MANUELLE FEIL UNNGÅR UNØDIG TIDSBRUK TIL KONTROLL AV TRANSPORTFAKTURAER (KONTROLLERES NÅ AUTOMATISK) MULIGHET FOR MOTTAK AV ELEKTRONISK FAKTURA VIA SYSTEMET REDUSERER KOSTNADER KNYTTET TIL FAKTURAHÅNDTERING LAVERE IT-KOSTNADER UNNGÅR DYR TILPASNING MOT ULIKE TRANSPORTØRERS SYSTEMER OPPNÅR RIMELIG VIDEREUTVIKLING AV FELLES LØSNING VIA TAKECARGO. (MANGE TRANSPORTKJØPERE GÅR SAMMEN OM LØSNINGEN) MER PRESISE LEVERINGER MINDRE MULIGHET FOR MANUELLE FEIL GIR FÆRRE FEILREGISTRERINGER BEDRE KONTROLLRUTINER HISTORIKK FRA ALLE OPPDRAG LAGRES AUTOMATISK KONTROLL AV FRAKTFAKTURAER Muntlig kommentar (Coop sparer trolig ca. 4 årsverk på dette). STØRRE FLEKSIBILITET TRANSPORTKJØPEREN KAN ENKLERE OG RIMELIGERE ENDRE AVTALE MED HOVEDTRANSPORTØR(ER) FORDI MAN IKKE BINDES TIL EN TRANSPORTØR SITT SYSTEM Foil 5 TRANSPORTØRER: LAVERE ADMINISTRASJONSKOSTNADER ELEKTRONISK IMPORT AV REGISTRERINGER FORETATT AV TRANSPORTKJØPER Muntlig kommentar – Norcargo sparer trolig ca 6 årsverk ved å få automatisk registreringer av Coops transportoppdrag. DET ER KOSTNADSKREVENDE AT FLERE TRANSPORTØRER VIDEREUTVIKLER EGNE LØSNINGER. VED BRUK AV TAKECARGO VIL BEHOVET FOR TRANSPORTØRENES IT- INVESTERINGER REDUSERES VESENTLIG. TILGANG TIL SYSTEMET DE TRANSPORTØRER SOM IKKE SELV HAR HATT RESSURSER TIL Å UTVIKLE SYSTEM FOR TRANSPORTAVVIKLING VIL VIA TAKECARGO FÅ TILGANG TIL ET SLIKT SYSTEM FOR EN BEGRENSET KOSTNAD HØYERE FYLLINGSGRAD VED DEN OVERSIKT TAKECARGO GIR VIL TRANSPORTØRENES MULIGHET TIL Å ØKE FYLLINGSGRADEN ØKE Foil 6 VARELEVERANDØRER: BEDRE OVERSIKT OVER BESTILLINGER HISTORIKK ELEKTRONISK OVERFØRTE BESTILLINGER ELEKTRONISK OVERFØRING REDUSERER TID TIL REGISTRERINGER FÆRRE FEIL OG BEDRE OVERSIKT GIR MER PRESISE LEVERINGER (I BRANSJER DER VARELEVERANDØRENE BÆRER FRAKTKOSTNADENE VIL DESSUTEN FORDELER NEVNT FOR TRANSPORTKJØPERNE VEDRØRENDE DETTE INKLUDERES).

14 Transportbrukereiet Hvem står bak TakeCargo?
2/3 er store transportbrukere bl.a. dagligvarekjedene Joh-System AS ICA Coop Dagligvareleverandører Andre Løsningen er ikke avgrenset til dagligvarebransjen, men er utviklet generelt basert på rollene transportkjøper, transportør og leverandør TRANSPORTKJØPERE SOM ER STORE EIERE OG REPRESENTERT I STYRET: COOP NORGESGRUPPEN ICA TILSAMMEN STÅR DISSE SELSKAPENE FOR OVER 80% AV NORGES DAGLIGVAREHANDEL I TILLEGG BESTÅR STYRET AV REPRESENTANTER FRA: INFOHUSET ERGOGRUPPEN TIETOENATOR ØVRIGE TRANSPORTKJØPERE SOM HAR BIDRATT MED UTVIKLINGSMIDLER SAMT INVESTERT I SELSKAPET ER: (Listen som ligger på selskapets nettsider i dag eks. de nevnte selskapene. SAMLET KJØPER DELTAGERNE I TAKECARGO TRANSPORTTJENESTER FOR MER ENN 4 MILLIARDER KR. PER ÅR. DELTAGERNES POSISJON I DET NORSKE MARKEDET TILSIER AT LØSNINGEN KAN FÅ BRED ANVENDELSE.

15 Kommunikasjon Web-grensesnitt Meldings-utveksler

16 TakeCargo som mellomledd
Transportkjøper Leverandører Transportør Booking Endre sending Status Fraktbrev Faktura

17 System for daglig og rutinemessig transportavvikling
TakeCargo System for daglig og rutinemessig transportavvikling I første fase skal systemet benyttes til booking av transport fra leverandører inn til Coop sine lagre. Stabburet og Nestlè, samt NorCargo er parter. Fra en begrenset start vil anvendelsesområdet bli økt. ICA har startet pilot med NorCargo. Mer info fra ICA og Joh System kommer

18 TakeCargo - Status Prosjekt er etablert med mål: Flere delprosjekter:
I fase 1 testes løsningen av transportkjøperne Coop og Ica i samarbeide med disse selskapenes hovedsamarbeidspartnere innen transport. Dette er NorCargo, Tollpost, Linjegods og DHL. Leverandørene Stabburet, Nestle’ og Røra Fabrikker Flere delprosjekter: TakeCargo og Coop TakeCargo, Coop, NorCargo, Røra TakeCargo, Coop, Tollpost og Nestlè TakeCargo, ICA, Linjegods og leverandør (velges senere)

19 TakeCargo - Status Prosjektorganisering Styringsgruppe: TakeCargo
Ergo Coop ICA NorCargo Tollpost Referansegruppe TakeCargo Ergo Coop ICA Joh System NorCargo Tollpost Linjegods DHL Stabburet Nestlè Norstella EAN Prosjektgruppe TakeCargo Ergo Coop ICA Joh System NorCargo Tollpost Linjegods DHL Nestlè Røra Stabburet Norstella EAN

20 TakeCargo - Status Problemer:
SSCC-nr. – ulik tolkning hos transportører og DV-aktører Kan samme SSCC-koden brukes i flere oppdrag

21 Transport-scenarioer DV
Edi- info Info etikett EAN128 Transport-scenarioer DV Butikk D Leverandør A E Lager DV B C FORDELER TAKECARGO TRANSPORTKJØPERE: LAVERE FRAKTKOSTNADER TRANSPORTØRENES KONSTNADER REDUSERES Kommentar i foredrag og tekst på nettsidene: Ref. fordeler transportører LAVERE ADMINISTRASJONSKOSTNADER UNNGÅR UNØDIG BRUK AV TID TIL DOBBELTREGISTRERINGER. UNNGÅR UNØDIG TIDSBRUK TIL OPPKLARING AV MANUELLE FEIL UNNGÅR UNØDIG TIDSBRUK TIL KONTROLL AV TRANSPORTFAKTURAER (KONTROLLERES NÅ AUTOMATISK) MULIGHET FOR MOTTAK AV ELEKTRONISK FAKTURA VIA SYSTEMET REDUSERER KOSTNADER KNYTTET TIL FAKTURAHÅNDTERING LAVERE IT-KOSTNADER UNNGÅR DYR TILPASNING MOT ULIKE TRANSPORTØRERS SYSTEMER OPPNÅR RIMELIG VIDEREUTVIKLING AV FELLES LØSNING VIA TAKECARGO. (MANGE TRANSPORTKJØPERE GÅR SAMMEN OM LØSNINGEN) MER PRESISE LEVERINGER MINDRE MULIGHET FOR MANUELLE FEIL GIR FÆRRE FEILREGISTRERINGER BEDRE KONTROLLRUTINER HISTORIKK FRA ALLE OPPDRAG LAGRES AUTOMATISK KONTROLL AV FRAKTFAKTURAER Muntlig kommentar (Coop sparer trolig ca. 4 årsverk på dette). STØRRE FLEKSIBILITET TRANSPORTKJØPEREN KAN ENKLERE OG RIMELIGERE ENDRE AVTALE MED HOVEDTRANSPORTØR(ER) FORDI MAN IKKE BINDES TIL EN TRANSPORTØR SITT SYSTEM Foil 5 TRANSPORTØRER: LAVERE ADMINISTRASJONSKOSTNADER ELEKTRONISK IMPORT AV REGISTRERINGER FORETATT AV TRANSPORTKJØPER Muntlig kommentar – Norcargo sparer trolig ca 6 årsverk ved å få automatisk registreringer av Coops transportoppdrag. DET ER KOSTNADSKREVENDE AT FLERE TRANSPORTØRER VIDEREUTVIKLER EGNE LØSNINGER. VED BRUK AV TAKECARGO VIL BEHOVET FOR TRANSPORTØRENES IT- INVESTERINGER REDUSERES VESENTLIG. TILGANG TIL SYSTEMET DE TRANSPORTØRER SOM IKKE SELV HAR HATT RESSURSER TIL Å UTVIKLE SYSTEM FOR TRANSPORTAVVIKLING VIL VIA TAKECARGO FÅ TILGANG TIL ET SLIKT SYSTEM FOR EN BEGRENSET KOSTNAD HØYERE FYLLINGSGRAD VED DEN OVERSIKT TAKECARGO GIR VIL TRANSPORTØRENES MULIGHET TIL Å ØKE FYLLINGSGRADEN ØKE Foil 6 VARELEVERANDØRER: BEDRE OVERSIKT OVER BESTILLINGER HISTORIKK ELEKTRONISK OVERFØRTE BESTILLINGER ELEKTRONISK OVERFØRING REDUSERER TID TIL REGISTRERINGER FÆRRE FEIL OG BEDRE OVERSIKT GIR MER PRESISE LEVERINGER (I BRANSJER DER VARELEVERANDØRENE BÆRER FRAKTKOSTNADENE VIL DESSUTEN FORDELER NEVNT FOR TRANSPORTKJØPERNE VEDRØRENDE DETTE INKLUDERES). Forbruker Transitt Lager DV

22 TakeCargo - Status Problemer:
SSCC-nr. – ulik tolkning hos transportører og DV-aktører Kan samme SSCC-koden brukes i flere oppdrag Merking av godset avstemt med edi overført informasjon

23 TakeCargo - Status Merking

24 TakeCargo - Status Problemer:
SSCC-nr. – ulik tolkning hos transportører og DV-aktører Kan samme SSCC-koden brukes i flere oppdrag Merking av godset avstemt med edi overført informasjon Kommunikasjonsplatform – Transport XML el. annet format med behov for tolk

25 Valg av kommunikasjonsform i TakeCargo
Enklest kommunikasjon med TakeCargo oppnås ved bruk av den nye standarden TransportXML TC håndterer imidlertid ulike kommunikasjonsformer En omformer (såkalt FMS-sentral) oversetter ulik kommunikasjon til et språk TC forstår. Dermed kan man benytte f. eks. ulike varianter av Edifakt ved integrert kommunikasjon med TakeCargo. TransportXML valgt av transportørene for booking og bookingbekreftelse, og trolig også til transportinstruks TRANSPORTKJØPERE SOM ER STORE EIERE OG REPRESENTERT I STYRET: COOP NORGESGRUPPEN ICA TILSAMMEN STÅR DISSE SELSKAPENE FOR OVER 80% AV NORGES DAGLIGVAREHANDEL I TILLEGG BESTÅR STYRET AV REPRESENTANTER FRA: INFOHUSET ERGOGRUPPEN TIETOENATOR ØVRIGE TRANSPORTKJØPERE SOM HAR BIDRATT MED UTVIKLINGSMIDLER SAMT INVESTERT I SELSKAPET ER: (Listen som ligger på selskapets nettsider i dag eks. de nevnte selskapene. SAMLET KJØPER DELTAGERNE I TAKECARGO TRANSPORTTJENESTER FOR MER ENN 4 MILLIARDER KR. PER ÅR. DELTAGERNES POSISJON I DET NORSKE MARKEDET TILSIER AT LØSNINGEN KAN FÅ BRED ANVENDELSE.

26 TakeCargo - Status Problemer:
SSCC-nr. – ulik tolkning hos transportører og DV-aktører Kan samme SSCC-koden brukes i flere oppdrag Merking av godset avstemt med edi overført informasjon Kommunikasjonsplatform – Transport XML el. annet format med behov for tolk Behov for tilpasninger av gjeldende TransportXML standard

27 TakeCargo - Status Problemene er løst ! Oppsummert :
Reelle og grunnleggende problemer Problemene er løst !

28 Informasjonsflyt DV Coop Norge Transportør Leverandør Ordre
Mottar ordre Booking Mottar booking Ordre bek.. Opp. ordre Endring Endret booking Man endring(web) Pakkseddel Opp. ordre Man endring(web) Endring Hente oppdrag Bekreft levering Varemottak Fraktbrev Endring Fraktfaktura underlag

29 Meldingsflyt TakeCargo v1.2
Transportkjøper Coop 6 Leverandør 1 3 1 1. Innkjøpsordre/Booking Oppretter unik intern id 2 4 2 TakeCargo 2. Booking bekreftelse 7 5 3. Ordrebekreftelse (fra leverandør) 3.b Alternativ (ikke EDI, unntak) ID følger oppdraget resten av levetiden 4. Oppdatert booking 7 4 1 5. Oppdatert booking bekreftelse 5 2 6. Pakkseddel Transportør 7. Transportinstruks (første del av fakturagrunnlag*) *Med fakturagrunnlag menes at denne informasjonen skal være tilstrekkelig for å beregne fraktkostnad for oppdrag (med mindre det påløper andre forhold etter dette tidspunkt som gjør at fakturagrunnlaget må endres. Eks. mangelfull levering)

30 Meldingsflyt TakeCargo v1.2
Transportkjøper Coop Leverandør 1 1 1. Innkjøpsordre/Booking Oppretter unik intern id TakeCargo ID følger oppdraget resten av levetiden 1 Transportør

31 Meldingsflyt TakeCargo v1.2
Transportkjøper Coop Leverandør 1 1 1. Innkjøpsordre/Booking Oppretter unik intern id 2 2 TakeCargo 2. Booking bekreftelse ID følger oppdraget resten av levetiden 1 2 Transportør

32 Meldingsflyt TakeCargo v1.2
Transportkjøper Coop Leverandør 1 3 1 1. Innkjøpsordre/Booking Oppretter unik intern id 2 2 TakeCargo 2. Booking bekreftelse 3. Ordrebekreftelse (fra leverandør) 3.b Alternativ (ikke EDI, unntak) ID følger oppdraget resten av levetiden 1 2 Transportør

33 Meldingsflyt TakeCargo v1.2
Transportkjøper Coop Leverandør 1 3 1 1. Innkjøpsordre/Booking Oppretter unik intern id 2 4 2 TakeCargo 2. Booking bekreftelse 3. Ordrebekreftelse (fra leverandør) 3.b Alternativ (ikke EDI, unntak) ID følger oppdraget resten av levetiden 4. Oppdatert booking 4 1 2 Transportør

34 Meldingsflyt TakeCargo v1.2
Transportkjøper Coop Leverandør 1 3 1 1. Innkjøpsordre/Booking Oppretter unik intern id 2 4 2 TakeCargo 2. Booking bekreftelse 5 3. Ordrebekreftelse (fra leverandør) 3.b Alternativ (ikke EDI, unntak) ID følger oppdraget resten av levetiden 4. Oppdatert booking 4 1 5. Oppdatert booking bekreftelse 5 2 Transportør

35 Meldingsflyt TakeCargo v1.2
Transportkjøper Coop 6 Leverandør 1 3 1 1. Innkjøpsordre/Booking Oppretter unik intern id 2 4 2 TakeCargo 2. Booking bekreftelse 5 3. Ordrebekreftelse (fra leverandør) 3.b Alternativ (ikke EDI, unntak) ID følger oppdraget resten av levetiden 4. Oppdatert booking 4 1 5. Oppdatert booking bekreftelse 5 2 6. Pakkseddel Transportør

36 Meldingsflyt TakeCargo v1.2
Transportkjøper Coop 6 Leverandør 1 3 1 1. Innkjøpsordre/Booking Oppretter unik intern id 2 4 2 TakeCargo 2. Booking bekreftelse 7 5 3. Ordrebekreftelse (fra leverandør) 3.b Alternativ (ikke EDI, unntak) ID følger oppdraget resten av levetiden 4. Oppdatert booking 7 4 1 5. Oppdatert booking bekreftelse 5 2 6. Pakkseddel Transportør 7. Transportinstruks (første del av fakturagrunnlag*) *Med fakturagrunnlag menes at denne informasjonen skal være tilstrekkelig for å beregne fraktkostnad for oppdrag (med mindre det påløper andre forhold etter dette tidspunkt som gjør at fakturagrunnlaget må endres. Eks. mangelfull levering)

37 TakeCargo - Status Hvor er vi nå ? Meldingene er definerte
Aktørene arbeider med å etablere de i sine edb-systemer. Tollpost og Coop er straks klare. NorCargo er klar om kort tid. Grensesnitt mot leverandørene: Arebeidsgruppe med leverandører etableres: Nestlè, Røra, Stabburet, …. . Testproduksjon starter med leverandører som sender pakkseddel nivå 3.

38 Utviklingsområder Implementere integrasjon for inng.transport
Etablere prismatrise for inng.transport Tilpasse inng. transport til non-food DV Utvikle integrasjonsløsning for utgående transport Fokus rundt formidlingen av oppdragene. Bygge løsninger mot systemer som transportørene benytter. Etablere prismatrise for utgående transport Utvikle løsningen for andre bransjer etter prioritering (sport, elektro, …m.v.)

39 Utviklingsområder forts.
Track & Trace Løsning for palleutveksling ? Transportdata i planleggingsøyemed ?


Laste ned ppt "Bransjesamarbeid vil gi mer effektiv transport"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google