Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rehabilitering av pasienter operert med totalprotese i hofteleddet – med fokus på muskelstyrke, gangeffektivitet og aerob utholdenhetsprestasjon Vigdis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rehabilitering av pasienter operert med totalprotese i hofteleddet – med fokus på muskelstyrke, gangeffektivitet og aerob utholdenhetsprestasjon Vigdis."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rehabilitering av pasienter operert med totalprotese i hofteleddet – med fokus på muskelstyrke, gangeffektivitet og aerob utholdenhetsprestasjon Vigdis Schnell Husby, PhD Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi; 7-10 april 2011

2 Innhold  Kort bakgrunnsinformasjon  Hofte  Treningsfysiologi  Studiedesign  Metode  Testprosedyrer  Treningsintervensjon  Presentasjon av artikler  Samlet konklusjon

3 Arthrose i hofteleddet  Arthrose: Tap av bruskvev i de vektbærende områdene i et ledd (Radin, 1995)  Røntgenfunn:  Tap av leddspalte  Cystiske oppklarninger  Randpåleiringer

4 Totalprotese i hofteleddet (THA)  THA består av:  Femurkomponent med hode  Acetabularkomponent  Medial femoral head offset  Medial femoral head offset (FO)

5 Forekomst; primær THA  70-150 THA per 100.000 innbyggere i USA, Canada, Australia og New Zealand (Årsrapport CJR, 2006)  Ca. 140 THA per 100.000 innbyggere i Norge i 2009 (7029) (Årsrapport 2010 Nasjonalt Register for Leddproteser)

6 Fysiologiske konsekvenser av inaktivitet  Økt sykdomsrisiko (bl. a kardiovaskulære sykdommer, overvekt, type 2 diabetes)  Redusert muskelstyrke og muskelmasse  Nedsatt aerob utholdenhetskapasitet (VO 2max ) (Booth m.fl., 2002, Appel,1990, McGuire m. fl., 2001) (Booth m.fl., 2002, Appel,1990, McGuire m. fl., 2001)

7 Muskelstyrke; måling   1RM (en repetisjon maksimum)   = Maksimal vekt som kan løftes en gang i en bestemt øvelse (DeLorme, J Bone and Joint Surg, 1945)

8 Muskelfysiologi   Ulike muskelfibertyper:   Type I   Type IIA   Type IIX Distribusjon av muskelfibertyper hos ulike idrettsutøvere ( Billeter & Hoppeler (I ”Strength and Power in Sport”, 2003) Estimat: hva bestemmer andel type I fibre (Åstrand m.fl. 2003)

9 Styrketrening; to hovedformer   Hypertrofitrening   Økt proteinsyntese   Økt muskelfiberstørrelse   Økning i kroppsvekt   6-12 reps (eller flere)   Submax. belastning   Lav hastighet (Kraemer & Newton, 2000)

10 Styrketrening; to hovedformer   Nervøs tilpasning   Influerer aktivering av muskel/og eller hastighet og kraft i nervesignalet   Gir ikke hypertrofi av muskelen   Ikke økt kroppsvekt   Få reps, høy belastning   Høy fart i konsentrisk fase   Høy tenkt fart (Behm, 1995, Behm & Sale, 1993)

11 Kraftutviklingshastighet; RFD   = Evne til å utvikle kraft raskt   Funksjonelt viktig parameter: (Aagaard m. fl., 2002)   ↑ RFD bedrer arbeidseffektivitet (Paavolainen m. fl., 1999) RFD for hhv. trente/utrente Zatsiorsky, V.M (I ”Strength and Power in Sport”, 2003)

12 Arbeidseffektivitet   Hvor mye energi som kreves for å gjøre et stykke arbeid   Høy arbeidseffektivitet → bruker mindre energi   Normalverdi: 20-25% (Åstrand m.fl. 2003)

13 Maksimalt oksygenopptak (VO 2max )   = Det høyeste oksygenopptaket et individ kan oppnå under arbeid med store muskelgrupper   Viktigste enkeltfaktor for god prestasjon i utholdenhetsidretter   Sterk prediktor for mortalitet (Myers m. fl., 2002)

14 For hvem?

15 Bakgrunn for studiene i avhandlingen  THA pasienter har redusert muskelstyrke og asymmetrisk gangmønster 1-2 år postoperativt (Sicard-Rosenbaum m.fl., 2002, Talis m. fl., 2008) (Sicard-Rosenbaum m.fl., 2002, Talis m. fl., 2008)  Tradisjonell rehabilitering gir liten økning i muskelstyrke og RFD (Andersen m.fl., 2006, Suetta m. fl., 2004, Minns-Lowe m.fl., 2009)  Tunge vekter gir størst økning i muskelstyrke og RFD (>66 % av 1RM), og 85-95% av 1 maksimal repetisjon (1RM) ser ut til å være optimal belastning (Schmidtbleicher, 1992)  Signifikant økt 1RM beinpress (27%), RFD (105%) og gangeffektivitet (32%) hos pasienter med KOLS etter 8 uker maksimal styrketrening (24 økter) (Hoff m. fl., 2007)

16 Hensikt med studiene   Kartlegge fysisk kapasitet hos rehabiliterte THA pasienter og sammenligne disse med friske personer   Sammenligne fysisk kapasitet hos pasienter operert hhv. unilateralt og bilateralt og se på hvordan FO virker inn på muskelstyrke   Bruke effektive treningsmetoder for å øke muskelstyrke, forbedre arbeidseffektivitet og gjenvinne et normalt gangmønster hos THA pasienter

17 Oversikt over artikler i avhandlingen  Artikkel I: Reduced strength, work efficiency and maximal oxygen consumption 3-5 years after total hip arthroplasty (Submitted)  Artikkel II: Unilateral vs. bilateral total hip arthroplasty – the influence of medial femoral head offset and effects on strength and aerobic endurance performance (Hip International 2010 Apr-Jun;20(2):204-14)  Artikkel III: Early maximal strength training is an efficient treatment for patients operated with total hip arthroplasty (Arch Phys Med Rehab 2009;90(10):1658-67)  Artikkel IV: Early postoperative maximal strength training improves work efficiency 6-12 months after osteoarthritis-induced total hip arthroplasty in patients younger than 60 years (Am J Phys Med Rehab 2010; 89(4):304-314)

18 Studiedesign   Subjekter: 54 THA pasienter og 10 friske personer   Primær THA   Retrospektive studier (I og II)   Randomisert kontrollert studie (III og IV)   Testet preopr, 1 uke, 5 uker, 6 og 12 mnd postoperativt

19 Testmetoder artikkel I-IV RFD 1RM beinpress 1RM abduksjon i hofteleddet

20 Testmetoder artikkel I-IV Gangmønster Arbeidseffektivitet og VO 2max Livskvalitet (SF-36)(III og IV)

21 Treningsintervensjon artikkel III (IV)  Maksimal styrketrening:  Beinpress og abduksjon  5 dager/uke i 4 uker  5 repetisjoner, 4 serier  80-90% av 1RM

22 Treningsintervensjon artikkel III (IV)  Tradisjonell rehabilitering:  Slyngeterapi i abduksjon/adduksjon, fleksjon/ekstensjon  Øvelser med lette vekter  Øvelser i basseng  Hofteskole 2 ganger/uke

23 Artikkel I; Hypotese  THA pasientene har redusert muskelstyrke i det opererte beinet sammenlignet med det friske beinet og sammenlignet med friske forsøkspersoner  THA pasientene har redusert muskelstyrke, arbeidseffektivitet og VO 2max sammenlignet med friske forsøkspersoner

24 Artikkel I; Resultat   40% redusert muskelstyrke i det opererte beinet i beinpress hos THA pasienter når sammenlignet med friske forsøkspersoner (87±25 vs. 122±31 kg)   Større forskjeller i muskelstyrke mellom beina i beinpress (42±31 vs. 8±7 (425%) og abduksjon 43±18 vs. 21±18 kg (105%) hos THA pasienter enn hos friske forsøkspersoner   THA pasienter belaster det friske beinet mer ved gange sammenlignet med friske forsøkspersoner (41%)

25 Artikkel I; Resultat   Redusert arbeidseffektivitet med 42% hos THA pasientene 16.5±2.5 vs. 23.5±9.2 %   26% lavere VO 2max hos THA pasientene 30.7±7.4 vs. 38.8±9.0 ml·kg· min -1

26 Artikkel I; Konklusjon  3-5 år etter operasjon har THA pasienter redusert muskelstyrke, arbeidseffektivitet og VO 2max samt et asymmetrisk gangmønster sammenlignet med friske forsøkspersoner

27 Artikkel II; Hypotese  THA pasienter operert i begge hofteledd har redusert aerob utholdenhetsprestasjon, muskelstyrke og et annerledes gangmønster enn THA pasienter operert i ett hofteledd  THA pasienter operert i begge hofteledd med normal FO har økt muskelstyrke i abduksjon sammenlignet med THA pasienter operert i begge hofteledd der det ene hofteleddet har en unormalt liten FO

28 Artikkel II; Resultat  Større muskelstyrke i beinpress med begge bein/friskt bein og i abduksjon i det friske beinet hos THA pasienter operert i ett hofteledd sammenlignet med THA pasienter operert i begge hofteledd  THA pasienter med normal FO har ikke signifikant bedre muskelstyrke i abduksjon enn THA pasienter med unormalt liten FO (66 ±45 vs. 50 ±25 kg)  Positiv korrelasjon mellom FO og målt muskelstyrke i abduksjon hos THA pasienter med liten FO (r=0.866)  Ingen forskjeller i arbeidseffektivitet, VO 2max og gangmønster mellom THA pasienter operert i hhv. ett hofteledd og begge hofteledd

29 Artikkel II; Konklusjon  Ingen forskjeller mellom THA pasienter operert i hhv. ett og begge hofteledd i arbeidseffektivitet, VO 2max og gangmønster  For liten FO resulterte ikke i signifikant forskjell i abduksjonsstyrke mellom de bilateralt opererte gruppene

30 Det Medisinske Fakultet, Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk, Idrettsfysiologi Artikkel III; Hypotese  THA pasienter som trener maksimal styrketrening i tillegg til tradisjonell rehabilitering vil få økt muskelstyrke, bedre arbeidseffektivitet og et normalisert gangmønster sammenlignet med THA pasienter som bare gjennomfører tradisjonell rehabilitering  Oppstart av maksimal styrketrening/tradisjonell rehabilitering 1 uke postoperativt er trygt og mulig å gjennomføre

31 Artikkel III; Resultat  Ingen forskjeller mellom gruppene preoperativt eller 1 uke postoperativt  Begge gruppene hadde framgang, men signifikant bedre framgang i gruppen som trente maksimal styrketrening:  41% økt 1RM beinpress med begge bein (193  41% økt 1RM beinpress med begge bein (193 ±54 vs.137±42 kg)  65% økt 1RM beinpress operert bein (7620 vs. 46  65% økt 1RM beinpress operert bein (76 ± 20 vs. 46 ±14 kg)  87% økt 1RM abduksjon operert bein (43  87% økt 1RM abduksjon operert bein (43 ±15 vs. 23±9 kg)  65% høyere RFD operert bein (1680  65% høyere RFD operert bein (1680 ±816 vs. 1021±601 N · s -1 )  Ingen forskjeller mellom gruppene i livskvalitet etter 5 uker

32 Artikkel III; Konklusjon  Maksimal styrketrening kombinert med tradisjonell rehabilitering er en mer effektiv måte å øke muskelstyrke på enn bare tradisjonell rehabilitering, men gir ikke signifikante forskjeller i arbeidseffektivitet og gangmønster 5 uker postoperativt  Maksimal styrketrening/tradisjonell rehabilitering er trygt og mulig å gjennomføre så tidlig som 1 uke postoperativt

33 Artikkel IV; Hypotese  Maksimal styrketrening/tradisjonell rehabilitering initiert tidlig etter THA vil ha effekt på arbeidseffektivitet 6 og 12 mnd postoperativt

34 Artikkel IV; Resultat  29% og 30% bedre arbeidseffektivitet etter hhv. 6 og 12 mnd hos THA pasientene som trente maksimal styrketrening (hhv. 18.5 (hhv. 18.5 ±4.5 vs. 14.3±4.2 % og 16.9±3.2 vs. 13.0±3.9 %)  74% høyere RFD etter 12 mnd hos THA pasientene som trente maksimal styrketrening (2363  74% høyere RFD etter 12 mnd hos THA pasientene som trente maksimal styrketrening (2363 ±1181 vs. 1362±474 N · s -1 )  Ingen forskjeller i muskelstyrke og livskvalitet mellom gruppene etter 6 og 12 mnd

35 Artikkel IV; Konklusjon   Tidlig maksimal styrketrening/tradisjonell rehabilitering gir bedre arbeidseffektivitet etter 6 og 12 mnd og høyere RFD etter 12 mnd sammenlignet med bare tradisjonell rehabilitering.   Ingen forskjeller mellom gruppene i muskelstyrke 6 og 12 mnd postoperativt

36 Samlet resultat intervensjon (III og IV) Beinpress operert bein Abduksjon operert bein

37 Samlet resultat intervensjon (III og IV) Arbeidseffektivitet RFD

38 Samlet konklusjon   THA pasienter som gjennomfører tradisjonell rehabilitering har redusert muskelstyrke, aerob utholdenhetsprestasjon og et asymmetrisk gangmønster sammenlignet med friske forsøkspersoner   Ingen forskjell mellom THA pasienter operert i hhv. ett eller begge hofteledd i gangmønster, arbeidseffektivitet eller VO 2max og ingen innvirkning av FO på abduksjonsstyrke   Maksimal styrketrening/tradisjonell rehabilitering er en effektiv metode for å øke muskelstyrke og arbeidseffektivitet hos THA pasienter og kan initieres 1 uke postoperativt

39 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Rehabilitering av pasienter operert med totalprotese i hofteleddet – med fokus på muskelstyrke, gangeffektivitet og aerob utholdenhetsprestasjon Vigdis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google