Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etiske krav i offentlige anskaffelser: Praktiske løsninger UMB, 3. juni 2010 Magne Paulsrud, rådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etiske krav i offentlige anskaffelser: Praktiske løsninger UMB, 3. juni 2010 Magne Paulsrud, rådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Etiske krav i offentlige anskaffelser: Praktiske løsninger UMB, 3. juni 2010 Magne Paulsrud, rådgiver

2 Tema: • Noen tall … • Om Initiativ for etisk handel (IEH) • IEH og etiske krav i offentlig innkjøp • Update 2010 • Hva er etiske krav og hvor i anskaffelsesprosessen? • Når bør vi stille etiske krav? • Hvordan følge opp kravene? • Hvordan jobber leverandører?

3 Oups… Gjelder dette meg?

4 Undersøkelse: Framfylkingen, 2008 • Spørsmål: Har kommunen / fylkeskommunen regler / retningslinjer som omhandler barnearbeid? – Av landets 448 kommuner og fylkeskommuner responderte 105 – Av disse 105 har 25 retningslinjer / regler som omhandler barnearbeid. 20 har rutiner for oppfølging – 26 har planer om å utarbeid retningslinjer / regler – I sin strengeste tolkning kan dette bety: 25 av 448 (5,6 %) landets kommuner og fylkeskommuner har retningslinjer / regler som omhandler barnearbeid

5 Undersøkelse: IEH, 2010 • Anskaffelse av kontormøbler og klær • Tilgjengelige innkjøp på Doffin 01.01.2010 – 31.05.2010 • 21 oppdragsgivere (kommune, fylkeskommune, stat og innkjøpssamarbeid) • Hvor mange stiller etiske krav, og hvilke krav? (Altså, ikke oppfølging) • 2 av 3 stiller ikke etiske krav • 1 av 4 stiller gode krav

6 Undersøkelse: Bærum kommune, 2009 Hovedfunn: • Leverandørens holdninger til etisk handel – Svært positive holdninger, men kun halvparten av respondentene kan sies å ha god strategisk forankring • Hva gjøres konkret hos leverandørene? – Mye bruk av underleverandører. 36 % av leverandørene har ikke oversikt over underleverandører, og dermed heller ikke kontroll med arbeidsforholdene • Bærum kommunes/innkjøpers muligheter for påvirkning og ønsket utvikling – Bærum kommune er en viktig kunde, 93 % leverer også til andre offentlige kunder

7 Initiativ for etisk handel (IEH) • Et flerpartsinitiativ: Etablert i 2000 av LO, HSH, Kirkens Nødhjelp og Coop Norge • Medlemsorganisasjon for private og offentlige virksomheter, samt organisasjoner – Ressurser, verktøy, kurs, rådgivning, nettverk • Finansiering: Medlemskontingent, Norad-støtte, prosjektmidler • Ressurssenter og pådriver for etisk handel • IEHs hovedmål: – Styrke oppslutningen om etisk handel – Styrke medlemmenes arbeid med etisk handel

8 DagligvareSportSkoInfrastrukturOrganisasjonerOffentlig sektor Coop Norge Handel ASActive Brands ASAlfa Skofabrik ASExpresspakk Amnesty International Norge Akershus fylkeskommune ICA NorgeBergansEurosko GruppenHafslund Delta Bærum kommune NorgesgruppenScan Trade (Umbro)Viking FottøyMesta Fellesforbundet GKI - innkjøpssamarbeid Rema 1000Gresvig ASATelenor Handel og Kontor i Norge Helse Sør-Øst RHF Helly HansenTekstil/Annet HSH Hjelmeland kommune DagligvareleverandørHelsportITP HoldingStein Kirkens Nødhjelp Kristiansand kommune BamaNorrøna SportMarkom Uniformer ASBeer Sten AS KS Moss kommune ChiquitaSport 1Nettbørsen ASHeimdal Granitt & Betong LHL Rogaland Fylkeskommune Fjordkjøkken ASStormbergNor Tekstil AS LO - Landsorganisasjonen Norge Sauda kommune Kaffehuset FrieleSwix SportOrient Import ASGaver/Leker/Div. forbr. NFF - Norges Fotballforbund Stavanger kommune Kjeldsberg KaffeMissing Link GroupPM InternationalAllsidige Nord AS NIF og Olympiske Komité Suldal kommune Joh. JohanssonPrampackArts & Crafts Norsk Folkehjelp Universitetet i Stavanger LilleborgMotePrincessArtisti AS Oikos Noramix – Dilmah TeAlpaca SocietyRedress/RussedressAS Pelion Priv. Barnehagers Landsforbund Nidar SjokoladeAnouskaRusseserviceCSR Norge Sportsbransjen AS TineKappAhlSverre W. Monsen ASEdda Design AS YS - Yrkesorg. Sentralforbund Kristin B.M.DesignUniversityFair Play Design Ungdom & Fritid Møbler og InteriørLilleBa BabyWorkmaster Scandinavia ASFair Trade Norge IKEANepal ProductionsFriends Fair Trade Interia ASPashmina NorgeBlomsterHokus Pokus Leker Kid InteriørPierre Robert GroupMester GrønnLucky Duck LaidBackTova LTDNorsk Dekor Mascot Høie ASVarner GruppenReiseliv/TurismeSandvik Forlag Norske Kontormøbler ASVoiceChoice Hotels ScandinaviaThe Body Shop Princess Gruppen ASWho CaresKristiansand Dyrepark Scandinavian Business Seating Stokke ASStorhusholdning Vestre ASEnor/Culina Viking Cimex 116 medlemmer

9 • Felles målsetting • Komplementære roller • Ulik tilnærming

10 IEH og etiske krav i offentlige anskaffelser • Tatt initiativ til og utviklet veiledning og verktøy (2008-2009) – Etiske krav som kontraktsvilkår – Metode for utvelgelse av risikoanskaffelser – Prosess / verktøy for forankring – Metode / verktøy for oppfølging av krav • Nettverk, prosesser og prosjekter for videreutvikling innen feltet (2010 - ) – Reviderte metoder og verktøy for oppfølging – Etiske krav som kvalifikasjonskrav og tildelingskriterium – Leverandørutvikling og erfaringsutveksling

11 Update 1 • Etiske krav i varekjøp … kommet for å bli! • Mange initiativ i Europa, USA og Canada • Sverige, Norge og Nederland i tet, Italia kommer, Danmark på gang … – I Sverige har alle län (fylker) sagt ”ja”! • Nederland, som første land i verden, har vedtatt nasjonal plan for samfunnsansvarlige innkjøp (2010 – 2012) – Statlig sektor er pålagt å stille etiske krav – Mer enn 50 % av kommuner / regioner er med • Forsvarsdepartementet: Inntatt ny bestemmelse (ARF) fra 1. mai 2010

12 Update 2 • Gradvis flere stiller etiske krav som kontraktsvilkår • Lite kompetanse, begrensede ressurser • Forankring er avgjørende • Oppfølging av etiske krav – Samme erfaringer i Sverige og Norge (1,5 – 2 år) – Verktøy må revideres. Må gjøres mer ressurseffektiv • Viktig å involvere leverandører • Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier – Offentlige virksomheter etterlyser dette • Leverandører krever ansvarlige offentlige virksomheter • VIKTIG! Standardisering av krav og oppfølging av krav

13 Hva er etisk handel og etiske krav?

14 Noen begreper • Etisk handel – Handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø i leverandørkjeden – Ikke rettferdig handel. Ingen garantiordning • Etiske krav / retningslinjer – Definerer minstestandarder for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø i leverandørkjeden – Ikke blandes med ”Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter”

15 Hvilke etiske krav og hvor i anskaffelsesprosessen? • FNs konvensjon om barns rettigheter • ILOs åtte kjernekonvensjoner • Produsentlandets arbeidslovgivning --------------------------------------------------------------- • Som kontraktskrav • Gjelder anskaffelse av varer • Bygger på sentrale FN- og ILO-konvensjoner

16 Hvor i anskaffelsesprosessen? • Som kontraktskrav (siden 2007 i Sverige og 2008 i Norge) • Som kvalifikasjonskrav? – Sende tydelige signaler til leverandørmarkedet – Egnet for enkeltanskaffelser (og rammeavtaler) – Luke ut ”useriøse leverandører”? – Reduserer oppfølgingsbehovet? • Som tildelingskriterium? – En målsetting!

17

18 Hvor langt bakover i leverandørkjeden skal kravene gjelde? • Som et minimum: Der varen produseres / tilvirkes • Deretter neste nivå … og nye ledd …

19 I hvilke anskaffelser bør det stilles krav?

20 Forankring • Politisk vedtak / vedtak i ledelsen • Utarbeide handlingsplan

21

22 Etisk handel i praksis • Oppfølging av kravene

23 Oppfølging av kravene • Egenrapporteringsskjema, tre nivåer – Trinn 1 (revidert): Leverandør • Oppfølgingssamtale / statusmøte – Trinn 2 (revidert): Leverandør • Oppfølgingssamtale / statusmøte – Trinn 3: Produsent • Oppfølgingssamtale / statusmøte • Kontroll på produksjonssted • Bruk av sertifiserte produsenter

24 Egenrapporteringsskjema, trinn 1 • Leverandør rapporterer på: – Sporbarhet – Implementering av krav og oppfølging • Grunnlag for oppfølgingssamtale – Veileding for oppfølgingssamtale

25 Egenrapporteringsskjema, trinn 2 • Leverandør rapporterer på etterlevelse av krav • Gir status / risikoprofil • Grunnlag for oppfølgingssamtale – Veileding for oppfølgingssamtale

26 Egenrapporteringsskjema: Produsent • På produsentnivå • Tilpasset RAID (Verktøy for risikokartlegging og identifisering forbedringsmuligheter)

27 Kontroller • Kontroll hos produsent – Kontrollører: • PWC, Veritas, og lignende • Local Resources Network (lokale virksomheter) – Ikke kontroll for kontrollens skyld – Fra kontrollør til ”forbedringspartner” – Sertifiserte produsenter (SA8000)

28 Involvere og forberede leverandører • Hvordan forberede leverandørene? – Informasjon – Oppstartmøte / seminar • Leverandørutvikling – Hvilke etiske krav og krav til rapporterting vil de møte? – Hvordan kan / bør de forberede seg?

29 Implementeringsmodell: Fra prinsipp til praksis Praksis • Legge etiske retningslinjer til grunn ved valg av nye leverandører. Praksis • Formidling • Rapportere Praksis 1. Forankring 2. Formidling av krav 3. Risikovurdering 4. Forbedringer 5. Forretnings- praksis 6. Nye leverandører 7. Kommunikasjon og rapportering • Organisering • Planlegging • Forankring • Opplæring • Kommunisere retningslinjer med leverandører • Kartlegge • Risikovurdere • Prioritere • Plan for forbedring • Good practice • Prosess og tiltak i dialog • Understøtte etisk målsettinger • Incentiver • Kompetanse heving Forankre og kommunisereVurdere risiko og prioritereForbedre

30 Hva kan vi forvente av seriøse leverandører? • At de har utviklet etiske retningslinjer og at disse også gjelder for underleverandørene • At en av de ansatte har hovedansvaret for arbeidet med etisk handel og at de har kompetanse på feltet • At de vet hvor varene er produsert • At de har oversikt over arbeidsforholdene hos produsentene • At de har en strategi / plan for forbedringer i arbeidsforhold hos produsentene • At de har en policy i forhold til valg av nye produsenter (kartlegge arbeidsforhold, risikovurdering)

31

32 Hva handler dette egentlig om? • Å stille krav om at de varer vi kjøper / forbruker er produsert under lovlige og anstendig arbeidsforhold • Å stille etiske krav handler ikke om å eksportere norske arbeids- og miljøstandarder til andre land. Det handler om å respektere grunnleggende krav til arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter og miljø

33 Vi avliver noen myter … • Blir ikke varene dyrere? – Det kommer an på hva man sammenligner med – Hva er kostnaden ved ikke å stille krav? • Barn må få lov til å jobbe! – Ja, men hva med skolegang, lek og fritid?

34 TUSEN TAKK FOR MEG!


Laste ned ppt "Etiske krav i offentlige anskaffelser: Praktiske løsninger UMB, 3. juni 2010 Magne Paulsrud, rådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google