Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etiske krav i offentlige anskaffelser: Praktiske løsninger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etiske krav i offentlige anskaffelser: Praktiske løsninger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etiske krav i offentlige anskaffelser: Praktiske løsninger
UMB, 3. juni 2010 Magne Paulsrud, rådgiver

2 Tema: Noen tall … Om Initiativ for etisk handel (IEH)
IEH og etiske krav i offentlig innkjøp Update 2010 Hva er etiske krav og hvor i anskaffelsesprosessen? Når bør vi stille etiske krav? Hvordan følge opp kravene? Hvordan jobber leverandører?

3 Oups… Gjelder dette meg?
Siste halvår 2008

4 Undersøkelse: Framfylkingen, 2008
Spørsmål: Har kommunen / fylkeskommunen regler / retningslinjer som omhandler barnearbeid? Av landets 448 kommuner og fylkeskommuner responderte 105 Av disse 105 har 25 retningslinjer / regler som omhandler barnearbeid. 20 har rutiner for oppfølging 26 har planer om å utarbeid retningslinjer / regler I sin strengeste tolkning kan dette bety: 25 av 448 (5,6 %) landets kommuner og fylkeskommuner har retningslinjer / regler som omhandler barnearbeid

5 Undersøkelse: IEH, 2010 Anskaffelse av kontormøbler og klær
Tilgjengelige innkjøp på Doffin – 21 oppdragsgivere (kommune, fylkeskommune, stat og innkjøpssamarbeid) Hvor mange stiller etiske krav, og hvilke krav? (Altså, ikke oppfølging) 2 av 3 stiller ikke etiske krav 1 av 4 stiller gode krav

6 Undersøkelse: Bærum kommune, 2009
Hovedfunn: Leverandørens holdninger til etisk handel Svært positive holdninger, men kun halvparten av respondentene kan sies å ha god strategisk forankring Hva gjøres konkret hos leverandørene? Mye bruk av underleverandører. 36 % av leverandørene har ikke oversikt over underleverandører, og dermed heller ikke kontroll med arbeidsforholdene Bærum kommunes/innkjøpers muligheter for påvirkning og ønsket utvikling Bærum kommune er en viktig kunde, 93 % leverer også til andre offentlige kunder

7 Initiativ for etisk handel (IEH)
Et flerpartsinitiativ: Etablert i 2000 av LO, HSH, Kirkens Nødhjelp og Coop Norge Medlemsorganisasjon for private og offentlige virksomheter, samt organisasjoner Ressurser, verktøy, kurs, rådgivning, nettverk Finansiering: Medlemskontingent, Norad-støtte, prosjektmidler Ressurssenter og pådriver for etisk handel IEHs hovedmål: Styrke oppslutningen om etisk handel Styrke medlemmenes arbeid med etisk handel

8 116 medlemmer Dagligvare Sport Sko Infrastruktur Organisasjoner
Offentlig sektor Coop Norge Handel AS Active Brands AS Alfa Skofabrik AS Expresspakk Amnesty International Norge Akershus fylkeskommune ICA Norge Bergans Eurosko Gruppen Hafslund Delta Bærum kommune Norgesgruppen Scan Trade (Umbro) Viking Fottøy Mesta Fellesforbundet GKI - innkjøpssamarbeid Rema 1000 Gresvig ASA Telenor Handel og Kontor i Norge Helse Sør-Øst RHF Helly Hansen Tekstil/Annet HSH Hjelmeland kommune Dagligvareleverandør Helsport ITP Holding Stein Kirkens Nødhjelp Kristiansand kommune Bama Norrøna Sport Markom Uniformer AS Beer Sten AS KS Moss kommune Chiquita Sport 1 Nettbørsen AS Heimdal Granitt & Betong LHL Rogaland Fylkeskommune Fjordkjøkken AS Stormberg Nor Tekstil AS LO - Landsorganisasjonen Norge Sauda kommune Kaffehuset Friele Swix Sport Orient Import AS Gaver/Leker/Div. forbr. NFF - Norges Fotballforbund Stavanger kommune Kjeldsberg Kaffe Missing Link Group PM International Allsidige Nord AS NIF og Olympiske Komité Suldal kommune Joh. Johansson Prampack Arts & Crafts Norsk Folkehjelp Universitetet i Stavanger Lilleborg Mote Princess Artisti AS Oikos Noramix – Dilmah Te Alpaca Society Redress/Russedress AS Pelion Priv. Barnehagers Landsforbund Nidar Sjokolade Anouska Russeservice CSR Norge Sportsbransjen AS Tine KappAhl Sverre W. Monsen AS Edda Design AS  YS - Yrkesorg. Sentralforbund Kristin B.M.Design University Fair Play Design  Ungdom & Fritid Møbler og Interiør LilleBa Baby Workmaster Scandinavia AS Fair Trade Norge IKEA Nepal Productions Friends Fair Trade Interia AS Pashmina Norge Blomster Hokus Pokus Leker Kid Interiør Pierre Robert Group Mester Grønn Lucky Duck LaidBack Tova LTD Norsk Dekor Mascot Høie AS Varner Gruppen Reiseliv/Turisme Sandvik Forlag Norske Kontormøbler AS Voice Choice Hotels Scandinavia The Body Shop Princess Gruppen AS Who Cares Kristiansand Dyrepark Scandinavian Business Seating Stokke AS Storhusholdning Vestre AS Enor/Culina Viking Cimex 116 medlemmer

9 Felles målsetting Komplementære roller Ulik tilnærming
IEH en mer offensiv tilnærming Vi forventer av våre medlemmer at de strekker seg lenger, hvilke stadig flere gjør

10 IEH og etiske krav i offentlige anskaffelser
Tatt initiativ til og utviklet veiledning og verktøy ( ) Etiske krav som kontraktsvilkår Metode for utvelgelse av risikoanskaffelser Prosess / verktøy for forankring Metode / verktøy for oppfølging av krav Nettverk, prosesser og prosjekter for videreutvikling innen feltet ( ) Reviderte metoder og verktøy for oppfølging Etiske krav som kvalifikasjonskrav og tildelingskriterium Leverandørutvikling og erfaringsutveksling IEH – 10 års erfaring fra privat sektor. IEH skal være en pådriver for utvikling innen feltet

11 Update 1 Etiske krav i varekjøp … kommet for å bli!
Mange initiativ i Europa, USA og Canada Sverige, Norge og Nederland i tet, Italia kommer, Danmark på gang … I Sverige har alle län (fylker) sagt ”ja”! Nederland, som første land i verden, har vedtatt nasjonal plan for samfunnsansvarlige innkjøp (2010 – 2012) Statlig sektor er pålagt å stille etiske krav Mer enn 50 % av kommuner / regioner er med Forsvarsdepartementet: Inntatt ny bestemmelse (ARF) fra 1. mai 2010

12 Update 2 Gradvis flere stiller etiske krav som kontraktsvilkår
Lite kompetanse, begrensede ressurser Forankring er avgjørende Oppfølging av etiske krav Samme erfaringer i Sverige og Norge (1,5 – 2 år) Verktøy må revideres. Må gjøres mer ressurseffektiv Viktig å involvere leverandører Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Offentlige virksomheter etterlyser dette Leverandører krever ansvarlige offentlige virksomheter VIKTIG! Standardisering av krav og oppfølging av krav

13 Hva er etisk handel og etiske krav?

14 Noen begreper Etisk handel Etiske krav / retningslinjer
Handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø i leverandørkjeden Ikke rettferdig handel. Ingen garantiordning Etiske krav / retningslinjer Definerer minstestandarder for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø i leverandørkjeden Ikke blandes med ”Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter” Vanlige, internasjonalt aksepterte definisjoner, også i litteraturen. Ikke noe IEH har funnet på.

15 Hvilke etiske krav og hvor i anskaffelsesprosessen?
FNs konvensjon om barns rettigheter ILOs åtte kjernekonvensjoner Produsentlandets arbeidslovgivning Som kontraktskrav Gjelder anskaffelse av varer Bygger på sentrale FN- og ILO-konvensjoner

16 Hvor i anskaffelsesprosessen?
Som kontraktskrav (siden 2007 i Sverige og 2008 i Norge) Som kvalifikasjonskrav? Sende tydelige signaler til leverandørmarkedet Egnet for enkeltanskaffelser (og rammeavtaler) Luke ut ”useriøse leverandører”? Reduserer oppfølgingsbehovet? Som tildelingskriterium? En målsetting!

17 Etiske krav som kontraktsvilkår
Difi har også lansert etiske kontraktsklausuler, ellers skulle gjøre i det i mai. Disse omhandler de samme forholdene pluss noen til . Som nevnt, IEH utviklet den første versjonen av etiske kravene for ca to år siden, og det var Stavanger kommune som var den første til å stille disse kravene. Nå som Difi har utviklet kontraktsklausuler er det viktig at disse tas i bruk, og husk: Dere må IKKE plukke etiske krav som fra en meny a-la-carte. Still alle krav for alle Det er svært viktig at kravene er standard, og dette

18 Hvor langt bakover i leverandørkjeden skal kravene gjelde?
Som et minimum: Der varen produseres / tilvirkes Deretter neste nivå … og nye ledd … IEHs anbefaling: ikke hele leverandørkjeden – umulig å etterleve. Vår formulering: ”… som et minimum til og med det ledd der varen produseres / tilvirkes”.

19 I hvilke anskaffelser bør det stilles krav?
Denne risikotilnærmingen har vært bruk i privat næringsliv siden 1990-tallet og vi legger samme metode grunn i veilederen. Difis nye verktøy – også risikotilnærming.

20 Forankring Politisk vedtak / vedtak i ledelsen Utarbeide handlingsplan
Vise saksfremlegg og vedtak på IEH’s hjemmeside

21

22 Etisk handel i praksis Oppfølging av kravene

23 Oppfølging av kravene Egenrapporteringsskjema, tre nivåer
Trinn 1 (revidert): Leverandør Oppfølgingssamtale / statusmøte Trinn 2 (revidert): Leverandør Trinn 3: Produsent Kontroll på produksjonssted Bruk av sertifiserte produsenter Vise diverse utkast

24 Egenrapporteringsskjema, trinn 1
Leverandør rapporterer på: Sporbarhet Implementering av krav og oppfølging Grunnlag for oppfølgingssamtale Veileding for oppfølgingssamtale

25 Egenrapporteringsskjema, trinn 2
Leverandør rapporterer på etterlevelse av krav Gir status / risikoprofil Grunnlag for oppfølgingssamtale Veileding for oppfølgingssamtale

26 Egenrapporteringsskjema: Produsent
På produsentnivå Tilpasset RAID (Verktøy for risikokartlegging og identifisering forbedringsmuligheter) Kun for medlemmer

27 Kontroller Kontroll hos produsent Kontrollører:
PWC, Veritas, og lignende Local Resources Network (lokale virksomheter) Ikke kontroll for kontrollens skyld Fra kontrollør til ”forbedringspartner” Sertifiserte produsenter (SA8000) LRN kun for medlemmer

28 Involvere og forberede leverandører
Hvordan forberede leverandørene? Informasjon Oppstartmøte / seminar Leverandørutvikling Hvilke etiske krav og krav til rapporterting vil de møte? Hvordan kan / bør de forberede seg?

29 Implementeringsmodell: Fra prinsipp til praksis
Legge etiske retningslinjer til grunn ved valg av nye leverandører. Formidling Rapportere 1. Forankring 2. Formidling av krav 3. Risikovurdering 4. Forbedringer 5. Forretnings- praksis 6. Nye leverandører 7. Kommunikasjon og rapportering Organisering Planlegging Opplæring Kommunisere retningslinjer med leverandører Kartlegge Risikovurdere Prioritere Plan for forbedring Good practice Prosess og tiltak i dialog Understøtte etisk målsettinger Incentiver Kompetanseheving Forankre og kommunisere Vurdere risiko og prioritere Forbedre

30 Hva kan vi forvente av seriøse leverandører?
At de har utviklet etiske retningslinjer og at disse også gjelder for underleverandørene At en av de ansatte har hovedansvaret for arbeidet med etisk handel og at de har kompetanse på feltet At de vet hvor varene er produsert At de har oversikt over arbeidsforholdene hos produsentene At de har en strategi / plan for forbedringer i arbeidsforhold hos produsentene At de har en policy i forhold til valg av nye produsenter (kartlegge arbeidsforhold, risikovurdering) At de vet hvor varene er produsert At de stiller samme krav og påser at kravene etterleves i et forbedringsperspektiv

31

32 Hva handler dette egentlig om?
Å stille krav om at de varer vi kjøper / forbruker er produsert under lovlige og anstendig arbeidsforhold Å stille etiske krav handler ikke om å eksportere norske arbeids- og miljøstandarder til andre land. Det handler om å respektere grunnleggende krav til arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter og miljø

33 Vi avliver noen myter … Blir ikke varene dyrere?
Det kommer an på hva man sammenligner med Hva er kostnaden ved ikke å stille krav? Barn må få lov til å jobbe! Ja, men hva med skolegang, lek og fritid?

34 TUSEN TAKK FOR MEG!


Laste ned ppt "Etiske krav i offentlige anskaffelser: Praktiske løsninger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google