Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Virginie Amilien Et blikk på Norsk matkultur gjennom tradisjonsmat og lokal mat Virginie Amilien SIFO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Virginie Amilien Et blikk på Norsk matkultur gjennom tradisjonsmat og lokal mat Virginie Amilien SIFO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Virginie Amilien Et blikk på Norsk matkultur gjennom tradisjonsmat og lokal mat Virginie Amilien SIFO

2 Virginie Amilien Dagens meny 1.Om matkultur og norsk matkultur 2.Tradisjon og tradisjonmat 3.Lokal mat med fokus på norske forbrukerne

3 Virginie Amilien Matkultur refererer til summen av kunnskaper og erfaringer i en gruppe, og omfatter både normer, verdier, forestillinger, samt vaner og faktiske matvarer og retter. •kunnskap om mat plassert innenfor en sosial ramme av normer og samfunnsstrukturer •preget av politiske utfordringer samt etiske og økonomiske endringer i samfunnet. •knyttet til identitetsbygging, tradisjon, gruppetilhørighet

4 Virginie Amilien •Tradisjon som begrep •Tradisjonsmat som begrep •Tradisjonsmat – de faglige diskursene •Tradisjonsmat – de brede diskursene •Konkluderende betraktninger

5 Virginie Amilien Tradisjon – Innovasjon Tradisjon - modernitet Tradisjon oppfattes ofte i motsetning til innovasjon, mens innovasjon er en del av selve tradisjonen

6 Virginie Amilien Tradisjon - definisjon •skikk og bruk eller sedvane •en innarbeidet praksis som ble overført fra generasjon til generasjon • en intern arv overgitt med tiden

7 Virginie Amilien Tradisjonsmat?

8 Virginie Amilien ”Jeg kan nemna to slags mat som har vore og framleides er mykje omtykt her. Det er ”kamparar” (raspebalar) og rømmegraut. Kamparar med flesk. I bryllup var rømmegraut festmaten” Informant 3: Ola R. Breim. NEG emne 24 Måltider og mat. Sogn

9 Virginie Amilien Gamalost

10 Virginie Amilien Brunost

11 Virginie Amilien Pølsen Satoil web side

12 Virginie Amilien ”En tradisjon er å lage egne pølser her i VIK. I dag blir de veldig dyrt å lage pølser… og komplisert…. Ikke kjøtt å kjøpe, ikke de posene å ha pølsene i heller”

13 Virginie Amilien Hovedakser for tradisjonsmat Tid Fortid Fremtid Sted Lokal Global/generisk Kunnskapsform Kroppsliggjort knowhow Standardisert, formal kunnskap Meningsdybde MeningstungtOverflatisk Virginie Amilien

14 Forholdet mellom tradisjonsmatens diskurser og dimensjoner Modererende Konserverende Innoverende Tid Sted Kunnskap Mening Virginie Amilien

15 Rapport:..\Skrivebord\file73949_fagrapport_1-2008- web.pdf Innholdsfortegnelse: Innhold Forb Forst LM.doc

16 Virginie Amilien Diskurs og praksis • Fokus gruppene begynte alltid med stor fokus på konkret matprodukter som vi smakte sammen på: det betyr mye diskusjon om smak, produktsmak, egen smak, den normative smaken… Informanter rettferdiggjør deres smak p.g.a deres praksis •Mange lokale matprodukter tilhører ikke det konvensjonelle matmarkedet: de gis bort, byttes… •“Hjemmelagd”, “tradisjonelt” minner og tradisjoner er viktige verdier man snakker om uten å knytte dem direkte til det lokale. De understrekker emosjonelle og kulturelle dimensjoner i lokal mat, men er sjeldent bevist.

17 Virginie Amilien Lokale forskjeller erfaring VS diskurs •Informanter fra Oslo viste mer interesse i lokal mat gjennom deres diskurs. •Informanter fra rurale områder, Lofoten, Vik og Hønefoss viste mer kunnskap i lokal mat produkter

18 Virginie Amilien Lokal mat: ikke så ofte brukt, men velkjent uttrykk De fleste ser et forhold mellom lokal mat og et bestemt geografisk sted/ område. Men etter en stund, er kultur og tradisjon de mest diskuterte sidene av lokal mat. Det “lokale” kommer frem ved: •Smak •Tradisjon, gammeldags •Nærhet, tillit til produsent, kortreist mat •Bærekraftighet, miljø, rural utvikling •Helse, økologisk mat

19 Virginie Amilien Lokal mat for noen lokale aktører i verdikjeden Godt brukt, men ingen enighet om en definisjon: lokal mat betyr like mye småskala som kortreist eller bærekraftig. MEN lokal mat kan også bety mellomskala, lang distanse eller konvensjonell landbruk. Noen produsenter er veldig opptatt av dette begrepet, andre ikke. Noen snakker om jordsmonn, kollektive know how, lokal identitet: de siterer da terroir og referer ofte til Frankrike og vinkvalitet. Ulike diskurser, ulike kunnskap- og erfaringsnivåer

20 Virginie Amilien Attributer assosiert til lokal mat AttributMeanStandard avvik antall “vet ikke" Geografisk området 3.51.2767 Tradisjon 41.0741 En spesiell produsent 3.21.2154 En spesiell smak 40.9848 Original oppskrift fra et spesielt område 41.1142 Spesiell kunnskap om produksjon 3.61.1486 Spesiell jordsmonn og natur 3.11.21165 Kort reist 3.41.372 Miljøvennlig 3.41.283 Dyrevennlig 3.51.2695 Viktigste attributer er tradisjon, smak og oppskrift –merket I grønt-

21 Virginie Amilien Prosentvis fordeling av svarene i underkategorien kultur for de åpne spørsmål om oppfatning av lokal mat. 129 svar.

22 Virginie Amilien Til slutt tre ulike måter å tenke lokal mat på: ”Lokal mat” : produkter som kommer fra et bestemt geografisk område i nærheten av der man bor. ”Lokalisert mat”: produkter som på et eller annet vis (oppskrift, omdømme, tradisjon) har en kulturell forankring i et bestemt geografisk område, og som er kjent ut over sitt opprinnelige område. ”Terroir-mat” (opprinnelig et fransk uttrykk) : summen av det komplekse samspillet en har mellom menneskelige faktorer (teknikk, tradisjon, kunnskap, kollektive praksiser mv), selve matproduksjonen og det miljøet (for eksempel jordsmonn) produksjonen skjer i.


Laste ned ppt "Virginie Amilien Et blikk på Norsk matkultur gjennom tradisjonsmat og lokal mat Virginie Amilien SIFO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google