Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Behandling av bruddskader og multitraume Arne J. Ulven Forskningssjef Norsk senter for maritim medisin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Behandling av bruddskader og multitraume Arne J. Ulven Forskningssjef Norsk senter for maritim medisin."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Behandling av bruddskader og multitraume Arne J. Ulven Forskningssjef Norsk senter for maritim medisin

3

4

5 “Den gyldne timen”

6 Skadebehandling Skadebehandling • Finne skademekanismene • Sikre skadested og seg selv. Verneutstyr • Primærundersøkelse og resuscitering (ABCDE) • “Damage Control” • Først ABC - deretter systematisk us av hele kroppen • Stabilisering/Behandling/Transport/Overvåking

7 Primær undersøkelse Primær undersøkelse • A“airways” m/ nakkestabilisering • B“breathing & ventilation” m/ 100% O 2 • C“circulation” m/ blødningskontroll • D“disability” kort nevrologisk vurdering • E“exposure” full avkledning / ”environment” holde pasienten varm • Resuscitering starter samtidig med primærundersøkelsen

8 Oksygenbehandling Oksygenbehandling • ALLE skadepasienter skal ha oksygen! • Teknikk: – Ansiktsmaske (med reservoar), 10 L O 2 /min – Maske & bag-assistanse • Vurder ventilasjonen ……Se, Føle, Lytte

9 Utilstrekkelig ventilasjon Utilstrekkelig ventilasjon • Begge sider: – Luftveistilstopning – Større brystskader • Ensidig: – Luft i brysthulen / blod i brysthulen – Lungeklemskade – Ustabil brystkasse – ”Avrevet” luftrørsgren – Fremmedlegeme – Skadet mellomgulv

10 Nakkeskade? Nakkeskade? • Mistenkes dersom: – Fall, oppbremsning, sleng av hodet – Hos alle som ikke er helt våkne, edru og helt smertefri • Tegn på nakkeskade: – Smerter ved bevegelse – Utstråling til armer eller resten av kroppen – Redusert følesans, lammelse eller kraftreduksjon

11 Tegn på blødningsjokk Tegn på blødningsjokk • Øket pustefrekvens • Øket hjertefrekvens • Redusert bevissthet • Blek og kaldsvett hud • Forlenget kapillærfylning • Redusert blodtrykk og svak puls • Redusert urinproduksjon

12 Årsaker til sjokk Årsaker til sjokk • Blødning (brysthule, buk, bekken) • Trykkpneumothorax(klinisk diagnose) • Hjertetamponade Tegn på sjokk skyldes blødning inntil noe annet er bevist!

13 Resuscitering av sjokkerte skadepasienter 1. God surstofftilførsel: ventilasjon med 100% O 2 2. Blødningskontroll: heve blødningstedet, direkte kompresjon evt. pakking av sår 3. Volumerstatning med varme væsker Ringer, kolloider eller hyperosmolære løsninger 4. Smertelindring 5. Unngå nedkjøling

14 Venetilgang Venetilgang • To grove venekanyler (hvite, grå eller brune) Ikke bruk tid på håndrygg om pasient er kald eller i sjokk • Fest dem godt! • Alternativ: væske inn i benmargen (BIG)

15 Mål for sirkulasjonsbehandling • Stanse blødning: – komprimere ytre blødninger – pakke blødende sår – immobilisering av bekkenbrudd • • Erstatte blodtap: – –krystalloider – –mål: systolisk BT ~ 90, puls < 100 – –”bevisst pasient med tørr, varm hud som tisser”

16 Den beste behandling av hode- ryggskader er å opprettholde • oksygenering •perfusjon •ventilasjon

17 Hodeskader Hodeskader • “Patients who talk and die” – En del av dem som senere dør av hodeskader har vært i stand til å si meningsfulle ord etter skaden – Disse pasientene dør av følgene av den sekundære hodeskaden (trykkstigning/blødning) • Nedsatt bevissthet gir ufri luftvei – Ufri luftvei gir hypoksi, hyperkapni og acidose

18 Hodeskader Hodeskader • ALDRI skylde på alkohol ved redusert bevissthet og sannsynlig hodetraume!

19 Behandling av hodeskader Behandling av hodeskader • Beskytte luftveiene og overvåke respirasjon (tell pustefrekvens og se på pustemønster) • Assistere ventilasjonen om nødvendig • Unngå hypotensjon (stoppe blødning) • Overvåke bevissthetsutvikling • Ikke gi smertestillende eller anestesimidler

20 Transport av bevisstløse pasienter • Ønske om immobilisert pasient (nakkekrage & strapping), samtidig som optimale forhold for ventilasjon og luftveier, inklusiv oksygen • Pas kan ligge strappet på backboard eller scoop- båre, som så legges i lett sideleie på annen båre • Eller en kompetent person må overvåke pasienten hele tiden, med utstyr for luftveishåndtering (sug, maske & evt bag)

21 Bruddskader Bruddskader • Husk først på ABC! • Skademekanismen • Klinisk undersøkelse: –Observasjon (feilstilling, akseknekk, sår) –Palpasjon (smerte, benfragmenter) –Funksjonsvurdering (redusert bevegelse)

22 Typer brudd Typer brudd • Lukkede • Åpne • Kompliserte (knusninger)

23 Bruddskader/ Bløtdelsskader

24

25

26

27 Bruddskader Bruddskader Sikre bruddtegn • Åpent, synlig brudd • Forandret akseretning • Unaturlig bevegelighet • Forkortet knokkel • Gnisselyd ved bruddsted

28 Bruddskader Bruddskader Usikre bruddtegn • Smerter • Hevelse • Misfarging • Nedsatt bevegelighet

29 Bruddskader Bruddskader • Tiltak: –Hold bruddstedet mest mulig i ro –Sjekk puls nedenfor bruddstedet –Ta hånd om og dekk til eventuelle sår –Eventuell spjelk –Forebygg nedkjøling –Transporter skånsomt

30 Bruddbehandling Bruddbehandling • Reponering om mulig • Immobilisering, evt traksjon (strekk) • Sårbehandling, dekke til men ikke lukke sår • Smertebehandling • Antibiotika? • Bløtdelsskade: stanse blødning, fjerne dødt vev og fremmedlegemer, fuktige kompresser som skiftes regelmessig • Kompresjonsbandasje ved amputasjoner, IKKE tournique!

31 Bruddskader Bruddskader Spjelking av brudd Spjelking av brudd • 7 Krav til en spjelk: –Skal være lang nok – leddet over og under bruddstedet skal holdes i ro –Skal være godt polstret – den skal ikke øve trykk eller gnage på huden –Skal ikke stramme over bruddstedet

32 Bruddskader Bruddskader Krav til spjelk (forts) Krav til spjelk (forts) –Skal være fast, men ikke så stram at blodsirkulasjonen hindres –Skal ikke lede kulde –Skal være tilstrekkelig stiv –Skal ikke være for tung

33 Komplikasjoner ved brudd • Blødning • Perifer status (arteriell & venøs sirkulasjon, følesans) • Compartment-utvikling (trykkøkning i vevet gir nedsatt blodsirkulasjon) • Infeksjon

34 Bekkenbrudd Bekkenbrudd • Bekkenbrudd –Nesten alltid knusninger –Stor blødning (livstruende) –Minst mulig manipulering –Væskebehandling IV (helst blod) • Undersøkelse? (max en gang), se på beinas stilling • For ustabile pasienter med mekanisk ustabile bekkenfrakturer gjøres: Rask ekstern kompresjon for å redusere indre blødning og stabilisere med improvisert slynge

35 Simpson T, Krieg JC, Heuer F, Bottlang M. Stabilization of pelvic ring disruption with a circumferential sheet. J Trauma 2002; 52: 158-61.

36 Dislokasjoner (ut av ledd) Dislokasjoner (ut av ledd) • Ikke alvorlige • Smerte, hevelse, rubor, varme, funksjonsnedsettelse • ”ICE”-behandling –Immobilisering –Kompresjon –Elevasjon & avlastning –Antiflogistika & smertestillende

37

38

39

40

41

42

43 Bløtdelsskader Bløtdelsskader • Med bløtdelsskader forstår man skader i bl.a muskulatur, sener og leddbånd. • Svært mange av disse skadene oppstår i forbindelse med fysisk aktivitet og går også under betegnelsen ”idrettsskader”.

44

45 Er en i tvil om det foreligger et brudd, så skal en alltid behandle skaden som et brudd

46 “Exposure & environment” “Exposure & environment” • Undersøk hele pasienten • Klær fjernes • Sørg for varmekonservering –Varme væsker –Varme tepper

47

48 Målene for effektiv traumebehandling • Resuscitere og stabilisere de vitale funksjoner • Identifisere og korrigere livstruende skader • Avdekke omfang og alvorlighet av andre skader • Kategorisere skadene etter prioritet • Forberede for, og transportere pasienten til sted for definitiv behandling

49 Sekundærundersøkelse Sekundærundersøkelse • ABCDE er under kontroll • Hele tiden anta ustabil nakkefraktur • Gå gjennom kroppen topp-til-tå (husk ryggen!) – Alle organsystemer, forsøk å finne skader som kan true vitale funksjoner z Vurder skademekanismene • Om forverring: Tilbake til ABCDE !

50


Laste ned ppt "Behandling av bruddskader og multitraume Arne J. Ulven Forskningssjef Norsk senter for maritim medisin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google