Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mediestrategi/masterplan Nå-situasjon Mål Forutsetning Mediedynamikk Ansvarsfordeling Kjernebudskap Aktuelle saker Masterplan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mediestrategi/masterplan Nå-situasjon Mål Forutsetning Mediedynamikk Ansvarsfordeling Kjernebudskap Aktuelle saker Masterplan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mediestrategi/masterplan Nå-situasjon Mål Forutsetning Mediedynamikk Ansvarsfordeling Kjernebudskap Aktuelle saker Masterplan

2 Nå-situasjon • Medieanalyse siste fire måneder viser at NIH har 53 unike artikler i norske media (Magenta News). • Saker vi er mest synlige i media på: - helsetrender, kvinne, kropp, ideal, treningsmetodikk/teknikk – ekspertkommentarer - toppidrettsutøvere som trener på NIH/knyttes til NIH - doping - omtaler doktorgradsavhandlinger - sporadiske forskningsprosjekter • Tendensen er at de fleste sakene er initiert av media selv. Vi er i liten grad synlige på saker som bør være av viktig strategisk interesse for NIH, og vi tar i liten grad initiativ til å sette større saker på medias dagsorden.

3 Mål for økt medieomtale • Framstå som samfunnsmessig relevante • Bli tydeligere som uavhengig institusjon • Oppnå økt ekspertstatus på idrettsfag • Sette agenda og delta i samfunnsdebatten • Synliggjøre kompetanse som skapes ved NIH • Styrke en optimal posisjon i forhold til: - rekruttering - ressurser og rammevilkår - samarbeidsaktører • Bevilgning fra KD ifht formidlingsindikatorer (bl.a publikasjoner,inkl. aviskronikker og medier/direkte formidling) fordrer økt medieformidling Troverdighet forutsetter synlighet og tydelighet

4 Forutsetning • For å nå oppsatte mål, må vi være proaktive; ta initiativ, gripe sjanser og prioritere å bruke tid på en sak der medias ”mulighets- vindu” står åpent (4 timer). Det fordrer: • Vilje • Dristighet • Hurtighet • Beslutningskraft • System og rutiner • Strategisk grunnlag • Plan UNIK TYDELIG ATTRAKTIVRELEVANT

5 Mediedynamikk Det neste året vil vi teste ut prosjekt/kampanje som arbeidsform for å nå ut med viktige budskap i media. Det innbefatter multikanalkommunikasjon som oppnås ved å utnytte medie- dynamikken: starte med å selge inn et tema/budskap i riksdekkende media (aviser el. TV/radio) som raskt vil bli fanget opp av alternative kanaler og lokal presse. For å få spalteplass i riksdekkende media må vi tørre å : - være tabloide/spissformulerte - benytte sterke virkemidler - slå hardt

6 Ansvarsfordeling  Rektor: Frontfigur og pådriver for at media skal interessere seg for NIH. Aktivt søke anledninger og relevante temaer hvor vi bør ha en stemme og kan bygge en posisjon. Sette dagsorden og påvirke samfunnsdabatten.Talsperson i saker av faglig og politisk karakter.  Infosjef: Initiativtaker og pådriver, Identifisere tema og saker hvor NIH bør ha en stemme, radar i forhold til mediebildet. Utvikle og vedlikeholde medienettverk. Kanalisere henvendelser fra media til riktige talspersoner, være ballspiller og rådgiver.  Seksjonsledere: Talsperson for eget fagområde, selv delta og stimulere ansatte til å starte og påvirke samfunns- og fagdebatten. • Alle vitenskapelig ansatte: Ansvar for å fremme kunnskap om eget fagområde og for å delta i samfunnsdebatten innenfor sitt fagområde.

7 Kjernebudskap 1. Norges fremste eksperter på ”mennesket i bevegelse” 2. Samfunnsoppgave å formidle kunnskap om idrettsvitenskap. Som vitenskapelig, kritisk og uavhengig institusjon ivaretar vi vår rolle på en god måte. 3. Attraktiv utdanning med mange studie – og jobbmuligheter (”Norges beste idrettsutdanning”) Kjerneverdier: • Uavhengig • Helhetlig • Relevant • Offensiv • Grensesprengende

8 Aktuelle saker • Synliggjøre kroppsøvingsfaget • Barneidrett • Positive saker om fysisk aktivitet, ernæring (slik blir du…) • Forfall i nordmenns generelle form • De frivillige kontra treningssenter • Doping i bred forstand • Trenerrollen (derfor kneler Rosenborg)

9 Masterplan 2006/07 SakTiltakTidAnsvar Synliggjøre kroppsøvingsfaget Skaffe dokumentasjon Systematisere og forenkle Utarbeide saker/vinkler, materiale Identifisere samarbeidspartnere /aktører Legge medieregi Tapetsere mediebildet med gode saker relatert til kroppsøvingsfaget. Få fram en uttalelse fra kunnskapsministeren Skolestart 20.aug 06 Infosjef, rektor, FL, seksjonsleder SKP, ansatte BarneidrettMediekampanjeUke 7 2007 Infosjef, rektor, FL, faglig ansatte

10 Masterplan • Initiere og tilrettelegge for én ukentlig sak ved å følge mediebildet tett. Finne fagperson (innen kl 1200) til å uttale seg i media. • Respondere på en mediesak minst én gang pr uke. Mediehenvendelser skal besvares innen én time.


Laste ned ppt "Mediestrategi/masterplan Nå-situasjon Mål Forutsetning Mediedynamikk Ansvarsfordeling Kjernebudskap Aktuelle saker Masterplan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google