Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nå-situasjon Medieanalyse siste fire måneder viser at NIH har 53 unike artikler i norske media (Magenta News). Saker vi er mest synlige i media på: - helsetrender,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nå-situasjon Medieanalyse siste fire måneder viser at NIH har 53 unike artikler i norske media (Magenta News). Saker vi er mest synlige i media på: - helsetrender,"— Utskrift av presentasjonen:

0 Mediestrategi/masterplan
Nå-situasjon Mål Forutsetning Mediedynamikk Ansvarsfordeling Kjernebudskap Aktuelle saker Masterplan

1 Nå-situasjon Medieanalyse siste fire måneder viser at NIH har 53 unike artikler i norske media (Magenta News). Saker vi er mest synlige i media på: - helsetrender, kvinne, kropp, ideal, treningsmetodikk/teknikk – ekspertkommentarer - toppidrettsutøvere som trener på NIH/knyttes til NIH - doping - omtaler doktorgradsavhandlinger - sporadiske forskningsprosjekter Tendensen er at de fleste sakene er initiert av media selv. Vi er i liten grad synlige på saker som bør være av viktig strategisk interesse for NIH, og vi tar i liten grad initiativ til å sette større saker på medias dagsorden.

2 Mål for økt medieomtale
Framstå som samfunnsmessig relevante Bli tydeligere som uavhengig institusjon Oppnå økt ekspertstatus på idrettsfag Sette agenda og delta i samfunnsdebatten Synliggjøre kompetanse som skapes ved NIH Styrke en optimal posisjon i forhold til: - rekruttering - ressurser og rammevilkår - samarbeidsaktører Bevilgning fra KD ifht formidlingsindikatorer (bl.a publikasjoner,inkl. aviskronikker og medier/direkte formidling) fordrer økt medieformidling Troverdighet forutsetter synlighet og tydelighet

3 Forutsetning For å nå oppsatte mål, må vi være proaktive; ta initiativ, gripe sjanser og prioritere å bruke tid på en sak der medias ”mulighets- vindu” står åpent (4 timer). Det fordrer: Vilje Dristighet Hurtighet Beslutningskraft System og rutiner Strategisk grunnlag Plan TYDELIG UNIK ATTRAKTIV RELEVANT

4 Mediedynamikk Det neste året vil vi teste ut prosjekt/kampanje som arbeidsform for å nå ut med viktige budskap i media. Det innbefatter multikanalkommunikasjon som oppnås ved å utnytte medie- dynamikken: starte med å selge inn et tema/budskap i riksdekkende media (aviser el. TV/radio) som raskt vil bli fanget opp av alternative kanaler og lokal presse. For å få spalteplass i riksdekkende media må vi tørre å : være tabloide/spissformulerte benytte sterke virkemidler slå hardt

5 Ansvarsfordeling Rektor: Frontfigur og pådriver for at media skal interessere seg for NIH. Aktivt søke anledninger og relevante temaer hvor vi bør ha en stemme og kan bygge en posisjon. Sette dagsorden og påvirke samfunnsdabatten.Talsperson i saker av faglig og politisk karakter. Infosjef: Initiativtaker og pådriver, Identifisere tema og saker hvor NIH bør ha en stemme, radar i forhold til mediebildet. Utvikle og vedlikeholde medienettverk. Kanalisere henvendelser fra media til riktige talspersoner, være ballspiller og rådgiver. Seksjonsledere: Talsperson for eget fagområde, selv delta og stimulere ansatte til å starte og påvirke samfunns- og fagdebatten. Alle vitenskapelig ansatte: Ansvar for å fremme kunnskap om eget fagområde og for å delta i samfunnsdebatten innenfor sitt fagområde.

6 Kjernebudskap Kjerneverdier:
Norges fremste eksperter på ”mennesket i bevegelse” Samfunnsoppgave å formidle kunnskap om idrettsvitenskap. Som vitenskapelig, kritisk og uavhengig institusjon ivaretar vi vår rolle på en god måte. Attraktiv utdanning med mange studie – og jobbmuligheter (”Norges beste idrettsutdanning”) Kjerneverdier: Uavhengig Helhetlig Relevant Offensiv Grensesprengende

7 Aktuelle saker Synliggjøre kroppsøvingsfaget Barneidrett
Positive saker om fysisk aktivitet, ernæring (slik blir du…) Forfall i nordmenns generelle form De frivillige kontra treningssenter Doping i bred forstand Trenerrollen (derfor kneler Rosenborg)

8 Masterplan 2006/07 Sak Tiltak Tid Ansvar Synliggjøre kroppsøvingsfaget
Skaffe dokumentasjon Systematisere og forenkle Utarbeide saker/vinkler, materiale Identifisere samarbeidspartnere /aktører Legge medieregi Tapetsere mediebildet med gode saker relatert til kroppsøvingsfaget. Få fram en uttalelse fra kunnskapsministeren Skolestart 20.aug 06 Infosjef, rektor, FL, seksjonsleder SKP, ansatte Barneidrett Mediekampanje Uke Infosjef, rektor, FL, faglig ansatte

9 Masterplan Initiere og tilrettelegge for én ukentlig sak ved å følge mediebildet tett. Finne fagperson (innen kl 1200) til å uttale seg i media. Respondere på en mediesak minst én gang pr uke. Mediehenvendelser skal besvares innen én time.


Laste ned ppt "Nå-situasjon Medieanalyse siste fire måneder viser at NIH har 53 unike artikler i norske media (Magenta News). Saker vi er mest synlige i media på: - helsetrender,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google