Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oil & gas 1 ”Trenger havbruksnæringa oljing? -samarbeid og konkurranse – kan vi lære noe fra FoU-arbeid i oljeindustrien ?” 2. oktober 2003 Adm.dir. Morten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oil & gas 1 ”Trenger havbruksnæringa oljing? -samarbeid og konkurranse – kan vi lære noe fra FoU-arbeid i oljeindustrien ?” 2. oktober 2003 Adm.dir. Morten."— Utskrift av presentasjonen:

1 oil & gas 1 ”Trenger havbruksnæringa oljing? -samarbeid og konkurranse – kan vi lære noe fra FoU-arbeid i oljeindustrien ?” 2. oktober 2003 Adm.dir. Morten Loktu

2 oil & gas 2 Teknologi for et bedre samfunn Flere fornøyde kunder Faglig kvalitet Økonomisk handlefrihet Attraktiv arbeidsplass Teknologi for et bedre samfunn Flere fornøyde kunder Faglig kvalitet Økonomisk handlefrihet Attraktiv arbeidsplass

3 oil & gas 3 Små magiske kuler • Norsk produkt med globalt marked • Magnetiske kuler: Kreftbehandling, HIV-forskning, DNA-studier, isolering/påvisning av bakterier • Ikke-magnetiske kuler: Renframstilling og analyse av proteiner, flytende krystallskjermer ”Ugelstad-kulene”: Mikroskopiske plastkuler som er like store

4 oil & gas 4 Mobiltelefoni med norsk vri Radiosystemet til GSM ble født ved SINTEF • Kåret til ”europamester” • Pålitelig i områder med mye signalreflekser Europa valgte SINTEF-teknologi til digital-TV: • Overføringssystem for jordbundne nett • TV-mottaker som tåler reflekser

5 oil & gas 5 Returautomater med skarpt syn Tomra fra Norge har nær verdensmonopol - og SINTEF har vært med hele veien Våre bidrag omfatter: • Optiske løsninger • Elektronisk design • Systemer for materialbestemmelse

6 oil & gas 6 3 D ultralyd på operasjonsstua Skånsom teknikk for hjerneoperasjoner • 3 D ultralyd gir kirurgen oppdaterte "kart” å navigere etter • Svulsten fjernes gjennom lite hull i kraniet. • Slipper å skyve på friskt vev – kirurgen ”ser” med ultralyd • Mindre risiko for å skade normalt hjernevev • Mindre svulstvev blir igjen i hjernen

7 oil & gas 7 Kvalitetsmat fra havets farmer SINTEF-bidrag til det norske lakse-eventyret: • Merdteknologi • Riktig håndtering av fisken før – og etter slakting SINTEF-bidrag i arbeidet med nye arter: • Metoder for intensiv, industriell yngelproduksjon – kveite og torsk

8 oil & gas 8 Gigantiske byggverk til havs Våre bidrag omfatter: • betongteknologi • metoder for beregning av bølge- og strømbelastninger • konstruksjonsteknikk • beregningsmetoder knyttet til fundamentering SINTEF var med på å gjøre ”Condeep-plattformene” mulig

9 oil & gas 9 Flytende produksjon – i Gullivers verden • Tester modeller av flytende produksjonsanlegg • Gjenskaper bølger, strøm og vind i modellskala • Fokus på ankerliner, stigerør og bølgebevegelser • Bassenget: Lengde 80 m, bredde 50 m, dybde 10 m Verdens største havbasseng

10 oil & gas 10 Flerfase Rørtransport FoU & industriutvikling siden 1980 – IFE & SINTEF + oljeindustri Troll Gass – FoU/OLGA har redusert: - investeringer med 500 MNOK - årlige driftsutgifter med 1 milliard NOK Det betyr 30 milliarder NOK spart over feltets levetid – Gevinst ~ 60 for 1 Forskning er lønnsomt! Troll Plattform og flerfase ledning til land SINTEFs flerfaseanlegg på Tiller TOGI, Troll, Midgard, Snøhvit, Ormen Lange…

11 oil & gas 11 Snøhvit - Et banebrytende prosjekt Men det har tatt 20 år å legge grunnlaget….. Snøhvit bygger på tre hovedteknologier som NTNU og SINTEF har arbeidet med i mange år: 1.Undervanns installasjoner – design & drift 2.Flerfase transport over lange avstander 3.LNG skips- og prosessteknologi Har : •Muliggjort utbyggingen av Snøhvit (Flerfase) •LNG-anlegget bygger på teknologi patentert av Statoil og Linde, basert på kunnskaper og mennesker fra NTNU & SINTEF, SPUNG •Bryter verdensmonopolet til US Air Products •Først i verden på flere teknologiområder, bedre virkningsgrad enn noe LNG-anlegg hittil har oppnådd

12 oil & gas 12 Nytte av forskning for norsk sokkel: Statlig Program for Utnyttelse av Naturgass – SPUNG – 1987-1993  Varighet 6.5 år  Omfang 340 millioner NOK – 120 fra industri  Hovedområder: -Kjemisk konvertering - Gass energi -Lagring, transport og distribusjon (LNG)  55 doktorkandidater og 190 siving & cand real ble utdannet i programmet  315 vitenskapelige publikasjoner og foredrag  La en ny målestokk for kommunikasjon internt og eksternt i norske FoU- programmer Bygget opp kompetanse, nye fagmoduler i undervisning, og laboratoriefasiliteter som fremdeles er i bruk, utviklet industriprosesser, la grunnlag for Snøhvit, Tjeldbergodden, og Norsk Hydros MTO-prosess, og satte Norge på kartet internasjonalt innen gassforskning

13 oil & gas 13 NTNU-SINTEF & Industri – Ansvar og Roller NTNU – utdanning, strategisk forskning (dr. ing.), perspektiv 5 – 15 år SINTEF – anvendt FoU, forretningsutvikling og innovasjon, perspektiv 0-5 år Industri – innovasjon & kommersialisering perspektiv 0 – 3 år Den gode sirkel

14 oil & gas 14 Naturgass: NTNUs og SINTEFs strategi Norge har komparative fordeler:  ressursene på sokkelen  teknologibasen  industrielle klynger  FoU-kompetanse  nasjonalt fokus på miljø Dårlig Miljø Godt Lav Verdiskapning Høy Kompetanse-intensiv FoU og Utdanning i dette segmentet

15 oil & gas 15 Produsert < ¼ av reservene Petroleumsfondet: 610 Mrd NOK Potensialet: 2000 Mrd. NOK

16 oil & gas 16 Nasjonal strategi for olje & gass

17 oil & gas 17 SINTEFs arbeidsfelt ift hovedutfordringer for økt verdiskaping - Eksport av teknologi Verdiøkning ved videre- foredling av gass Nye områder og dypt vann Økt utvinning Felt i produksjon 20022010 Koordinert nasjonal FoU LNG, GTL, gasskraft; H 2, CO 2 Vannrensing, elektrifisering, materialteknologi, flerfase, flow assurance, rørteknologi, fjerndrift Reservoarmodellering, reservoarstyring, injeksjon, smarte brønner, drift/vedlikehold Strategisk partner til norske leverandører og oljeselskap

18 oil & gas 18 Hovedstrategier for næringsutvikling  Ta godt vare på våre styrkeområder.  Stimuler nye næringer med særlig vekstkraft.  Legg til rette for den ufødte industri.

19 oil & gas 19 Forskningens rolle i næringsutvikling  Kunnskapsinnholdet øker i alle produkter, prosesser og tjenester  Petroleumsindustriens fremtid avhenger av nye teknologier for produksjon på dypt vann.  Prosessindustrien utvikler seg mot høyere foredling, større gjenbruk og mer miljøvennlig produksjon.  Offentlig sektor trenger smartere løsninger og høyere produktivitet  Utviklingen av marin sektor som hovednæring krever FoU-innsats på en rekke områder.

20 oil & gas 20 Rolledelingen - Nettverkene Markeds-- kompetanse Industri-.- kompetanse Ideutviklings kompetanse Kompetent- kapital

21 oil & gas 21 Hva må til?  Styrk hele innovasjonskjeden  Sikre kompetansetilgang gjennom satsning på utdanningssystemet  Mer forskning, nasjonalt og internasjonalt  Gjødsle regionale innovasjonssystemer  Mer såkornkapital  Mobiliser for nyskaping  Utnytt regionale og nasjonale fortrinn  Dyrk frem verdensmestere, gjør grunderne til idoler  Skjønne sammenhengen og samspillet skole – forskningsinstitusjon – bedrift  Tenke langsikig og handle kortsiktig  Øke satsevilje og evne hos bedriftene – både de store og de små  Målrettede insentiver  Tilgang på risikokapital

22 oil & gas 22 Verdiskaping fra marine ressurser 300 250 200 150 100 50 0 2000 2010 2020 2030 År Mrd. Kr. Utstyr og kompetanse For, høyproduktive havområder Biokjemikalier, energibærere Nye arter, skjell og alger Laks og laksefisk Tradisjonell fiskerinæring Indeksregulerte 1999-kroner

23 oil & gas 23 Olje og gass i ett og samme rør

24 oil & gas 24 Eksempel på FoU ved SINTEF: ResMan  Produksjonsovervåking over lang tid  Brønnkontroll og reservoarbeskrivelse  Basert på kjente prinsipper og teknologi  Fordeler  Miljøvennlig  Uendelig antall soner  Ingen bevegelige deler (nede)  Ingen elektronikk (nede)  Ikke tid til komplettering  Rimelig

25 oil & gas 25 Eksempel på Innovativ F&U ved SINTEF: Cold Flow  En helt ny måte å tenke flerfasetransport på!  Hydrater utnyttes positivt!  Behov for å isolere og/eller varme opp rørledninger blir helt eliminert!  Kjemikalieforbruket vil bli dramatisk redusert!  Konseptet er velegnet for både nye og modne felt.  Laboratorietester er svært lovende.

26 oil & gas 26 Eksempel på FoU ved SINTEF: LEDA - Neste generasjons flerfaseverktøy

27 oil & gas 27 Eksempel på FoU ved SINTEF: Simulator for marine operasjoner Hensikt:  Operasjons-design:  Teste ut ulike metoder og rekkefølger  Dialog over faggrenser  Trenings-simulator  Beslutnings-støtte  Målte verdier kan supplere beregnede  Øke sikkerheten mot feil Eksempel: Utskifting av fleksible stigerør

28 oil & gas 28 Eksempel på FoU ved SINTEF: Simulering av rørlegging

29 oil & gas 29  CORD - Forskning på drift og vedlikehold i tett samarbeid med operatørselskapene og andre forskningsinstitutter for å redusere OPEX  Redusert OPEX gir økt feltlevetid og økt lønnsomhet Samarbeid om driftsteknisk FoU SINTEF, IFE, HiS

30 oil & gas 30 Olje og gass-utvinning nord for 62-breddegrad Teknologiutviklingsbehov:  Utredninger og analyser  Oljevernberedskap og miljø  Boring, brønn og komplettering  Undervannsteknologi  Intervensjon  Gassanvendelser  Logistikk Southern North Sea Northern North Sea Norwegian Sea Barents Sea

31 oil & gas 31 Konklusjon  FoU har vært en avgjørende faktor for suksessen på norsk sokkel.  Det vanskelige gjenstår:  Utbygging av marginale felt  Modernisering/effektivisering av modne felt  Hvert fat olje vil i fremtiden bli stadig mer kunnskapsintensivt.  Den som greier å skape en effektiv arena for kunnskapsutvikling samt rekruttere den beste ungdom, vil bli en vinner på den internasjonale arena.  Frigjør skaperkraften! Lag et eget FoU-program for 62ºN+


Laste ned ppt "Oil & gas 1 ”Trenger havbruksnæringa oljing? -samarbeid og konkurranse – kan vi lære noe fra FoU-arbeid i oljeindustrien ?” 2. oktober 2003 Adm.dir. Morten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google