Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Version without Pegs & Flanges

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Version without Pegs & Flanges"— Utskrift av presentasjonen:

0 Polarcup Dual Mobility system

1

2 Version without Pegs & Flanges
POLARCUP - utvalg Version without Pegs & Flanges Stainless steel Titanium coated Ø 43mm to 67mm (2mm increments) Cemented Cup Stainless steel Ø 43mm to 63mm (2mm increments) Version with Pegs & Flanges Stainless steel HA coated or Titanium coated Ø 43 mm to 67 mm (2mm increments) One size of Peg (13 mm) Delivered sterile by 2 Cortical screws (Ø 4,5 mm)

3 POLARCUP - utvalg Version no pegs no flanges : Titanium coated
Anti-rotation fins allowing good peripheral diffusion of constraints Pole obliquity : oriented to load resultant Pure titanium coating 250 microns 15 to 20% porosity 6° skirt under ½ sphere equator Equatorial press-fit, buttress annular teeth (0.35 mm) allowing a very good primary stability POLARCUP®’S MACROSTRUCTURES ARE POSITIVE COMPARED TO CUP ’S DIAMETER Reamer 53 = POLARCUP® 53 = Ø 53.7 mm equatorial press-fit The common part of all the versions of POLARCUPS® have the same design and characteristics.

4 POLARCUP - features Version with pegs & flanges : increases primary stability Cup is delivered with plugged holes. To remove, plugs must be unscrewed clockwise according to arrow direction on plug. 4.5mm Cortical screws are used with flanges. Rough grit-blasted surface Only pegs (no screws) can be used in these holes. For å hindre tilting og tillate 3-punkts fiksasjon må peggene alltid bli brukt sammen med 1 eller 2 skruer gjennom ørene. 100 microns HA thickness 250 microns Titanium spray 15 to 20 % porosity 4 different ways of use

5 Opr.teknikk Man kan tenke seg 3 artikulasjoner Kopp mot liner
Liner på hode Hals mot kanten av liner Man anbefaler å bruke en stamme med polert hals for å hindre kantslitasje på liner.

6 Reaming Orienteringsguide kan festes på reamerskaft
Bidrar til riktig anteversjonsvinkel og inklinasjon

7 Prøvekopp Velg prøvekopp i samme størrelse som siste reamer
Usementert implantat er alltid 0,7mm større enn beskrevet Eks. Polarcup Ø 53mm er i virkeligheten 53,7mm 6° kant plasseres i superior-posterior posisjon Orienteringsguiden kan festes på håndtaket

8 Sementert kopp Ved sementert kopp velges en kopp som er 2 størrelser mindre enn siste reamer. Koppen er da 4mm mindre enn siste reamer, 2mm på hver side av koppen. Eks: Siste reamer: 55mm Sementert kopp: 51mm

9 Prøvekopp Merkene på prøvekoppen angir posisjonen til ørene (flanges)
For hø. hofte skal hø. øre plasseres kl. 12. Prøvekoppen må gi god stabilitet Hvis prøvekoppen ikke beveger seg i acetabulum vil press-fit med samme størrelse implantat passe perfekt Sett inn prøveliner og slik at stabilitet og beinlengde kan testes

10 Innsetting av kopp uten ører (flanges)
Koppen settes inn med håndtak som festes på shell holder i passende størrelse Stram til koppen sitter fast i shell holder Orienteringsguiden kan festes på håndtaket.

11 Innsettig av kopp uten ører (flanges)
Koppen settes inn med hammer med 6° kanten plassert superiort og posteriort Kanten plasseres utenfor acetabulum for å unngå luksasjon i høyrisiko kasus.

12 Innsetting av kopp med ører (flanges) og pegs
Kopp med ører har flere bruksområder: Som standard press-fit kopp Brekk av ørene (pre- eller peroperativt) Høy ørene rundt kanten av acetabulum Kun periacetabular fiksasjon Fest 1 eller 2 skruer gjennom ørene Både peri- og intraacetabular fiksasjon Bruk 2 pegs og 1 eller 2 skruer gjennom ørene

13 Kutting av ører (flanges)
Ørene kan brekkes av ved å tre Flange cutter inn over øret Bøy opp og ned 3-4 ganger Ved peroperativ kutting, stabiliser koppen med innsetter Ørene bøyes evt. rundt acetabularkanten med en dor (stabiliser med innsetter)

14 Skruefiksering 3,5 mm bor 4,5 mm kortikalisskruer 1 eller 2 skruer

15 Peg- og skruefiksering
Bruk alltid begge peggene Bruk alltid 1 eller 2 skruer Brukes ved dårlig stabilitet i prøvekoppen. Sementert versjon kan også benyttes i disse tilfellene Skru ut pluggene slik at det blir hull for peggene Bruk eget T-håndtak i retning som beskrevet på pluggen Pluggene kan ikke settes tilbake etter de er løsnet

16 Peg- og skruefiksering
Bor for en peg om gangen 6 mm fleksibelt bor og drillguide Monter peg på spesialimpaktor (rett eller kurvet) Gjenta prosedyre for det andre hullet Fest så 1 eller 2 skruer i ørene

17 Montering av liner og hode
Plasser riktig liner nederst i monteringsinstrumentet Hodet legges på åpningen i lineren Den øvre plastdelen skyves ned til holdet T-håndtak skrues ned til femurhodet er låst inne i lineren og kan beveges fritt

18 Montering av liner og hode
Monteringsinstrumentet brukes også ved montering av liner direkte på monoblock protese

19 Reponering Femurhode med liner settes på stammen før man reponerer
Det anbefales å bruke femurprotese med polert hals og femurhode uten krage


Laste ned ppt "Version without Pegs & Flanges"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google