Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overingeniør Steinar Jensen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overingeniør Steinar Jensen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Overingeniør Steinar Jensen
TETRA-forum Norge Delegat til Schengen Telecom og Schengen Telecom-Crypto for Belgia nov. 95 til nov. 98. Delegat til ”3-country pilot” for Belgia til nov.98

2 Schengen var drivkraften i standardiseringsprosessen for mobil kommunikasjon innenfor “Public Safety”. En av hovedaktivitetene var å forbedre den grenseoverskridende kommunikasjon mellom politi- og toll-personell i Schengen-landene. Telekommunikasjons eksperter fra alle Schengen land deltok i Schengen Telecom. Forbedring av kommunikasjon oppnås ved harmonisering av frekvenser og teknikk. Harmonisering av frekvenser ble oppnådd gjennom avtale mellom EU og Nato, der det ble enighet om å "sam-eksistere" i frekvensbåndet MHz. Harmonisering av teknikk var mer komplisert. Schengen anmodet derfor ETSI om å utvikle en Europeisk standard som kunne oppfylle Schengen-kravene. Basert på disse krav, slo ETSI fast at Tetra-standarden var dekkende som en Europeisk Standard. Harmonisering av teknikk ble også vanskelig fordi ikke alle land innen EU valgte TETRA som system for "Public Safety". Schengen's standpunkt var likevel at bare en åpen europeisk standard kunne vurderes som Schengen's valgte løsning. I henhold til Amsterdam-traktaten, avsluttet Schengen Telecom sine aktiviteter i april Disse oppgavene ble da overført til EU Police Co-operation.

3 Schengen-avtalen Artikkel 44 I samsvar med de relevante internasjonale konvensjoner og idet det tas hensyn til de lokale forhold og tekniske muligheter, skal konvensjonspartene, særlig i grenseområdene, opprette telefon-, radio- og teleksforbindelser og andre direkte forbindelser som kan lette samarbeidet mellom politi og tollvesen, blant annet for å sikre at opplysninger i forbindelse med observasjon og forfølgelse over grensene når fram i tide. I tillegg til disse tiltak, som skal treffes i løpet av kort tid, skal de særlig undersøke mulighetene for: utveksling av utstyr eller utplassering av sambandsmenn med egnet radioutstyr, utvidelse av de frekvensbånd som benyttes i grenseområdene, opprettelse av en felles forbindelse mellom politi og tollvesen i disse områder, samordning av sine innkjøp av kommunikasjonsutstyr med sikte på innføring av standardiserte og kompatible kommunikasjonssystemer.

4 Schengen-avtalen Artikkel 132
Eksekutivkomiteen skal bestå av et medlem fra hver konvensjonspart. Konvensjonspartene skal være representert i Komiteen av en minister med ansvar for gjennomføringen av denne konvensjon; vedkommende kan i nødvendig omfang la seg bistå av sakkyndige som kan delta i drøftingene. Eksekutivkomiteen skal treffe sine beslutninger enstemmig. Den skal fastsette sine arbeidsmetoder og kan i den forbindelse vedta en skriftlig framgangsmåte for beslutningstaking. På anmodning fra en konvensjonsparts representant kan den endelige beslutningen om et forslag Eksekutivkomiteen har tatt stilling til, utsettes i høyst to måneder fra forslaget er framlagt. Eksekutivkomiteen kan med sikte på forberedelse av beslutninger eller andre oppgaver nedsette arbeidsgrupper sammensatt av representanter for konvensjonspartenes forvaltninger.

5 DECISION OF THE EXECUTIVE COMMITTEE of 28 April 1999 on the Schengen acquis relating to telecommunications (SCH/Com-ex (99)6) THE EXECUTIVE COMMITTEE, Having regard to Article 132 of the Convention implementing the Schengen Agreement, Having regard to Article 44 of the abovementioned Convention, HAS DECIDED AS FOLLOWS: The tactical and operational requirements for a future cross-border digital radio system for the police and customs services in the Schengen States defined in accordance with the mandate pursuant to Article 44, the rules for manufacturing and administering uniform encryption algorithms, and other agreements established within the remit of the Subgroup on telecommunications, as set out in the following nine documents, are hereby approved. SCH/I-telecom (92)21 Rev. 2(1) of 12 June 1992 (Restricted document) "Definition of the telecommunications equipment needs of police and customs services“SCH/I-telecom (95)18 of 8 June 1995 "Digital radiocommunications systems for security organisations (tactical and operational requirements)"

6 SCH/I-telecom (96)44 Rev. 5 of 14 November 1997 "Requirements for terminals and their user interfaces in the Schengen States' future digital trunk radio systems" SCH/I-telecom (95)33 Rev. 2 of 6 December 1995 "Request to ETSI for a study of the European norms meeting Schengen functional requirements" SCH/I-telecom (95)35 of 21 November 1995 "Schengen communication requirements and the TETRA standard" SCH/I-telecom-crypto (95)37 Rev. 4 of 8 July 1996 "Digital radio communications network for security organisations (security requirements)" SCH/I-telecom-crypto (97)7 Rev. 5 of 24 February 1998 "Agreement for use and custody of Schengen algorithms" SCH/I-telecom-crypto (97)10 Rev. 2 of 24 February 1998 "Criteria for manufacturing Schengen specific algorithms" SCH/I (98)17 Rev. 4 of 26 May 1998 "Amendment to the mandate of the Subgroup on telecommunications to examine the interoperability aspects of different digital radio communications systems"

7 SCH/I (98) 17 rev 4 Amendment to the mandate to the Sub-Group on Telecommunications (Article 44 of the Schengen Convention) Background a. Article 44 of the Schengen Convention stipulates that the Contracting Parties shall in particular consider "coordinating their programmes for the procurement of communications equipment with a view to installing standardized and compatible communications systems" (Article 44 (2) (d)). b. The task of the Sub-Group on Telecommunications is to realize this objective by means of consensus, it having been stipulated that the joint standard sought should be based on a European standard recognized by ETSI. However, no decision has ever been made to this effect by the Executive Committee. This standard has to be available from various manufacturers.

8 SCH/I (98) 17 rev 4 (forts.) Current situation a. At present, only TETRA is recognized by ETSI as a European standard. b. In a note dated 8 May 1996 (SCH/I (96) 44 approved by the Central Group on 30 May 1996), the Sub-Group on Telecommunications was awarded a mandate to test the TETRA standard in a three-nation project (Belgium, Germany and the Netherlands). This note provided for TETRAPOL to undergo the same practical tests as soon as ETSI had recognized TETRAPOL as a European standard. To date, TETRAPOL has not yet been recognized as a European standard. On 27 November 1997, ETSI approved the new regulations governing the PAS procedure. The TETRAPOL forum announced that it intended to renew its PAS application on 5 December 1997. c. France recently informed the Sub-Group on Telecommunications and Working Group I that France had made a final choice for the TETRAPOL technical solution.

9 SCH/I (98) 17 rev 4 (forts.) d. This technology has also been tested in Spain where the results were entirely satisfactory. Furthermore, several candidate countries for accession to the European Union have also adopted TETRAPOL for their security forces. What is more, certain Schengen States (Finland, the Netherlands) have already opted for TETRA. e. A number of Schengen States are pressing for work to be continued on carrying out the initial mandate as provided for in Article 44 (2d). One State has said that the solutions proposed should not entail any changes to the specifications for the TETRA standard.

10 SCH/I (98) 17 rev 4 (forts.) 3. Currently, there are several technical solutions competing with each other in the Schengen area which could conflict with the initial aim laid down in Article 44 (2d) if the systems cannot be made compatible. 4. Given the above situation, Working Group I hereby calls on the Central Group to: a. note that in addition to the TETRA standard, there is at least one other system, namely TETRAPOL, which will be used by certain security forces in the Schengen area on a frequency band of MHz b. allow Working Group I to clearly explain the requisite operational interoperability needs in the area of telecommunications between the police forces of the different Member States. c. give a mandate to the Sub-Group on Telecommunications to examine the technical consequences on interoperability as a result of the situation described under point a (use of several different technical systems) and make suitable technical proposals to meet the operational objective. Furthermore, the Sub-Group on Telecommunications should estimate the possible financial consequences over the next six months.

11 SCH/I-Telecom-Crypto (95) 37, rev 4
Communication scenario’s The objective of a Schengen standard radio communications network is to enable cross- border communications and interoperability between terminals of different Schengen states. Relating to this a number of communication scenario’s can be distinguished.

12 SCH/I-Telecom-Crypto (95) 37, rev 4
Encryption scenario’s Two types of encryption are considered: air-interface encryption (A) and end-to-end encryption (B). Air-interface encryption is encryption of the radio link between the mobile terminal and the infrastructure. In case of end-to-end encryption the information is encrypted at the originating terminal and only decrypted at the destination terminal. This is illustrated in figure 2 where communication takes place via the infrastructure. Figure 2: The use of air-interface encryption (A) and end-to-end encryption (B) via the infrastructure.

13 SCH/I (98) 76 Minimumskrav The minimum requirements for ensuring cross-border communications the Schengen partners are as follows: 1. Police cooperation in the border areas (Art. 39) Spatial requirements: - On both sides of the internal borders - inside the border areas, as laid down in the repective bilateral agreements, - otherwise up to 50 Km inside the territory of the neighbouring State Kravene for å oppfylle Art. 40 (Cross-border surveillance) og Art. 41 Cross-border pursuit) er også satt til minimum 50 Km inn i naboland. De funksjonelle krav som er beskrevet er tilsvarende kommunikasjons scenario beskrevet i Sch/I-Telecom-Crypto (95) 37, men i tillegg er det også krav om mulighet for DMO-samtale mellom politimenn fra begge involverte land.

14 Henvisninger: Schengenavtalen: 3-country pilot: EU’s søkeportal:


Laste ned ppt "Overingeniør Steinar Jensen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google